09-02-09

STOP KINDERSEX !


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120DECLERCK_0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 9.2.2009

STOP KINDERSEX

Geachte Mevrouw,

Zoals te verwachten was, worden jullie nu door de pedo's (en door de nederlandse pers die zaken zoals de zaak Demmink in de doofpot steekt) op alle mogelijke manieren belaagd.

Alhoewel ik geen voorstander ben van het op het Internet smijten van pedofielen of mensen die (misschien ten onrechte) van pedofilie worden beschuldigd, walg ik van de schijnheilige houding van de Nederlandse en Belgische overheid die argumenteren dat pedofielen niet publiekelijk aan de schandpaal genageld mogen worden.

Marcel Vervloesem van onze vereniging die de pedofielen op alle mogelijke manieren bestrijdde en de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd door de Belgische overheid (justitie, pers, politici) die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, immers 11 jaar lang als 'kindermisbruiker', 'geestesgestoorde' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld. Vooral het persagentschap Belga dat volledig door de Belgische Staat gestuurd en gecontroleerd wordt, speelde daarin een vuile rol.

Ik vernam dat 'De slimste mens ter wereld', een kwis van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) waarmee allerhande vlaamse politici zich voor de verkiezingen in de kijker hopen te werken, vorige week zelfs een foto van Marcel Vervloesem op de televisie liet zien waarbij gevraagd werd waarvoor hij precies veroordeeld werd.
De dochter van Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, werd hierover namelijk vandaag bij haar bezoek op het ziekenfonds aangesproken en er zijn talrijke mensen die deze gelegenheid aangrijpen om haar naam en die van haar kinderen opnieuw te besmeuren.
De wereld is een ware hel geworden voor deze mensen.

Het 11-jarig dochterje van Wendy Vervloesem is momenteel in therapie omdat zij, dank zij de schijnheilige pers die kindermisbruikers beschermt, dag en nacht gepest werd op school met de woorden 'uwen bompa is een pedo'.
Het meisje, kon niet meer normaal slapen, had voortdurend nachtmerries en kreeg plotse huilbuien.

Hierbij volgt nog een bericht over de manier waarop Marcel Vervloesem van onze vereniging door de Belgische justitie en de kindermisbruikers die zij beschermt, tot de galg werd veroordeeld.

Ik wens jullie nog veel sukses in jullie strijd tegen kindermisbruik en ik reken er op dat u mijn schrijven overal rondstuurt en bekend maakt.

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Justitie en kindermisbruikers wilden Belgische kinderrechtenactivist aan de galg

Zoals de Hoge Raad voor de Justitie na een onderzoek bevestigde, verdwenen niet alleen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zodat hij op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd maar belette de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas ook dat de aanklagers met hun roddels over zaken die 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, aan een leugendetectortest werden onderworpen.
In het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarin Marcel Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd, was er zelfs geen sprake van de leugendetectortest.

Door geen leugendetectortesten te laten afnemen, wist de correctionele rechtbank van Turnhout te voorkomen dat de 10 jaar oude klachten tegen Marcel Vervloesem die enkel op roddels in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen waren gebaseerd, als een kaartenhuisje in elkaar stortten. Tegelijkertijd werd de weg vrijgemaakt voor de drie nieuwe beschuldigingen in 2005 waardoor de actievoerder toch nog als 'kindermisbruiker' kon veroordeeld en opgesloten worden.
De rechters haalden daarbij enkele bamboestokjes die in het huis van Marcel Vervloesem werden gevonden, als het 'bewijs van folteringen en verkrachtingen' aan.

De Werkgroep Morkhoven schreef herhaalde malen naar de ministers van Justitie (Onkelinx, Vandeurzen, De Clerck) in verband met de verdwijningen van de dossierstukken maar die lieten geen onderzoek instellen omdat het laten verdwijnen van dossierstukken uit gerechtelijke dossiers een algemeen aanvaarde praktijk is binnen het Belgische rechtssysteem.


Alleen Vervloesem onderging leugentest

Pedojager Marcel Vervloesem (52) moet vandaag opnieuw verschijnen voor de correctionele kamer in Turnhout, op beschuldiging van kindermisbruik. Begin dit jaar werd het proces stilgelegd opdat zowel Vervloesem als zijn vermeende slachtoffers een leugendetectortest zouden ondergaan. Zes maanden later blijkt dat alleen Vervloesem voor die test werd opgeroepen. Zowel de advocaten van de verdediging als de burgerlijke partijen reageren boos. Machteld Francken, advocate van de vermeende slachtoffers: ,,Al mijn cliënten wilden die test vrijwillig ondergaan, maar niet één werd opgeroepen.'' Vervloesems advocaat eist dat de zaak vandaag alleszins wordt gepleit.

(HHM)
Het Nieuwsblad, 14/9/2005


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek in de doofpot werd gestopt.