21-08-08

België ruimt lastige getuigen en aktievoerders uit de weg


Aktievoerder Marcel Vervloesem moet in stilte uit de weg worden geruimd: Petitie wordt geblokkeerd

Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

Brussel, 20.8.2008

Beste Emma,

Kan je mee onze petitie ondertekenen en iederéén oproepen om hetzelfde te doen ?

Het is vrij dringend omdat Marcel van onze werkgroep op 5.9.08 met een honger- en dorststaking begint in de gevangenis waar hij zich op 5.9.08 moet aanbieden.
Omdat hij ook medicatie (hart, suikerziekte, kanker) en een medische behandeling zal weigeren, kan het op 5 dagen met hem afgelopen zijn.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------

Op 21.8.2008 heeft Emma Heersma het volgende geschreven:

Beste Jan en Jacqueline,

Ik ben nog steeds in Nederland, over vijf dagen weer in Brussel.

Ik heb nu al een aantal keer geprobeerd de petitie te tekenen. Maar niet gelukt. Is er inmiddels een gemakkelijke manier om te tekenen? Want alleen dan kunnen we meer mensen bereiken.

Ik leef met jullie mee! Ongelovelijk wat er gebeurt.

Groet,

Emma

-----------------------

Van: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: Emma Heersma
Datum: 21 aug. 2008
Onderwerp: Re: Petitie Marcel

Beste Emma,

Zoals te verwachten was, probeert men ook onze petitie te boycotten.

Er zijn reeds drie personen die ons gemeld hebben dat zij de petitie niet kunnen ondertekenen terwijl men dit, zonder zich in te schrijven, moet kunnen doen.

Ook onze mails worden regelmatig geblokkeerd door onze vrienden van justitie.

Het ondertekenen van de petitie is een zaak van leven of dood voor Marcel want bepaalde mensen (waaronder zelfs de justitieminister Vandeurzen die perfect op de hoogte is gehouden van deze zaak) hopen nu éénmaal dat Marcel tengevolge van zijn honger- en dorststaking die hij op 5.9.2008 in de gevangenis begint, zal sterven. En die kans iszeer groot want Marcel zal ook de medicatie voor zijn hart, suikerziekte en kanker weigeren. Hij heeft besloten om ook iedere medische behandeling te weigeren.

Binnen de 5 dagen kan het met hem dus afgelopen zijn.

Voor bovengenoemde mensen, waaronder de justitieminister dus, is dat de enige mogelijkheid om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen. Ook de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel's dossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, kunnen dan zonder onderzoek worden dichtgedekt.
Zij voelen zich ongetwijfeld gesterkt door andere zaken zoals de Bende van Nijvel, de zaak Dutroux, de moord op André Cools, de moord op Karel van Noppen, de moord op de Vleesschouwer, de als 'ongeluk' omschreven moord op Morkhoven-medewerkster Gina Bernard-Pardaens enz.
Die wisten ze ook, na wat protesten, volledig in de doofpot te stoppen en van het één komt het ander. Ze zijn er nu van overtuigd dat ze nu éénder wie uit de weg kunnen laten ruimen zonder dat er een haan naar kraait.Politici die tot op het bot corrupt zijn, maken nu éénmaal gebruik van geraffineerde maffiapraktijken waarbij geen schot hoeft gelost te worden.

Ik geef je wat praktische informatie die jou en je vrienden toch de mogelijkheid geeft om de petitie te ondertekenen:

icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
De Belgische Staat probeert de petitie te boycotten. Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be
Post: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97

Probeer zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en contacteer, als het kan, ook enkele Europese Parlementsleden want het betreft hier werkelijk een op voorhand beraamde moord die in een berichtje van het persagentschap Belga en in een vacantieberichtje van de Vlaamse kranten ongetwijfeld als een 'natuurlijk overlijden' of een 'zelfmoord' zal worden afgedaan.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto's:
1) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China enzovoorts maar in bepaalde westerse landen is het eigenlijk niet veel beter. Het uit de weg ruimen van mensenrechtenaktivisten gebeurt er alleen maar wat geraffineerder.
In het 'vrije' westen spreekt men ook altijd over kinderrechten. Als dit werkelijk het geval zou zijn, waarom kunnen de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort dan zomaar spoorloos op een gerechtshof verdwijnen zonder dat iemand daar iets om geeft ? De Werkgroep Morkhoven bezorgde de cd-roms in 1998 aan de Koning die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V, Christen Democraten) voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.
In 2008 stelde Marcel Vervloesem vast dat er van de cd-roms in zijn dossier geen sprake meer was. Hij schreef naar de Hoge Raad voor de Justitie die de verdwijning schriftelijk bevestigde (meer kan deze instantie niet doen). De verdwijning werd ook door de openbare aanklager Marc Tack op het hof van beroep te Antwerpen die een strenge straf eiste voor Marcel Vervloesem en de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' noemde, uiteindelijk bevestigd.
De Werkgroep Morkhoven bracht justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) daarvan op 30 mei 2008 per aangetekende brief met rode antwoordkaart van op de hoogte. De Koning kreeg op 3 juni 2008 een aangetekende brief met rode antwoordkaart toegestuurd. De Werkgroep ontving de ontvangstbewijzen maar kreeg geen antwoord van de justitieminister en de Koning die blijkbaar niets geven om de duizende slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.
Marcel Vervloesem van zijn kant ontving tien dagen geleden een briefje waarop stond dat hij zich binnen de vijf dagen in de gevangenis moest melden. Op het allerlaatste moment liet justitie weten dat men akkoord ging met een uitstel tot 5 september 2008. Aan de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem werd niet gedacht.
Justitieminister Vandeurzen ontving van de Werkgroep Morkhoven inmiddels een aangetekend schrijven met rode antwoordkaart waarin staat dat hij door de familie van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven persoonlijk aansprakelijk zal gesteld worden indien Marcel Vervloesem ook maar het minste overkomt. De zaak werd intussen aanhangig gemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
2) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning- de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt omdat hij klokkenluider Marcel Vervloesem via een overlijden in de gevangenis voorgoed de mond wil snoeren.