04-10-08

Gevangenis Brugge - Marcel Vervloesem: Koen Debusser, kabinet justitieminister Vandeurzen


marcel_action_bxl 107

Brussel, 4.10.2008

Geachte Heer Debusser,

Betreft: Gevangenis Brugge - Marcel Vervloesem

Ik zond u de volgende brief waarop ik enkel het algemeen bekende automatische antwoord van Sibylle Haesebrouck, directrice van de gevangenis van Brugge, ontving waarin staat dat zij 'in de maand oktober maar sporadisch aanwezig zal zijn'.

Ik ontving ook nog altijd geen antwoord op mijn aangetekend schrijven van 3.6.2008 in verband met de diefstallen van de dossierstukken uit het dossier Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen.

U zei me dat mijn brief 'wellicht bij de kabinetschef was blijven liggen' maar daar heb ik geen enkele boodschap aan.

Uw collega, de heer Anthonys, beloofde mij dat hij u zou vragen om mijn brief te beantwoorden maar u vindt mijn brief (zoals de gestolen dossierstukken en kinderporno-cd-roms) waarschijnlijk niet meer terug.

Ik schrijf vandaag nog naar minister Onkelinx om haar te vragen of zij misschien al iets vernomen heeft van de brief van de heer Hugo Mertens van onze vereniging die zij naar minister Vandeurzen stuurde.

In de hoop meer van u te vernemen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------

Brussel, 4.10.2008

Geachte directieleden en justitiemedewerkers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Het bezoekrecht van Marcel Vervloesem van onze vereniging in de gevangenis van Brugge, wordt nog altijd niet gerespecteerd.

Alhoewel de Nederlandse ouders van de slachtoffers van sexueel misbruik en Prinses de Croÿ en ikzelf, Marcel Vervloesem eindelijk zijn kunnen gaan bezoeken, wachten Dr. Gagliardi en de heer Danny Wens nog altijd op een bezoektoelating terwijl zij al weken geleden naar Marcel Vervloesem schreven die hun aanvraag ondertekende en aan de directeur van de gevangenis te Brugge overmaakte.

Maar ja, door de voortdurende stakingen in de gevangenis van Brugge, blijkt alles in het honderd te lopen en dat zal er niet op verbeteren nadat de gevangenisdirectrice Sibylle Haesebrouck ons liet weten dat zij in de maand oktober 'maar af en toe in de gevangenis zal zijn'.

Vele gevangenen krijgen geen regelmatig bezoek meer, zitten op hun brieven te wachten, kunnen niet meer gaan douchen, worden niet meer regelmatig gelucht, ontvangen hun medicatie niet meer op tijd en worden -als ze die situatie niet aankunnen- in isoleercellen opgesloten.
Vandaar dat er enkele dagen geleden ook een revolte uitbrak in de gevangenis van Brugge waarbij de politie moest optreden en er een agent gewond geraakte.

Ik vernam ook dat Marcel Vervloesem, alhoewel hij zijn honger- en dorststaking sinds 30.9.08 stopzette, nog steeds in de piepkleine isoleercel voor geinfecteerde gevangenen ligt waarin hij nu al een maand is opgesloten. Hij zou daar, doordat hij niet meer kan eten of drinken, aan een baxter met serum gekluisterd liggen.

Alhoewel men Marcel Vervloesem enkele weken geleden per ziekenwagen van de gevangenis van Turnhout naar een isoleercel van de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge overbracht omdat -volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad- het kabinet van justitieminister Vandeurzen niet wilde dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis van Turnhout zou opgenomen worden, vernam ik dat men de zwaar zieke en volledig uitgeputte Marcel Vervloesem volgende week dinsdag terug in de gevangenis van Turnhout willen opsluiten.
Marcel Vervloesem heeft echter dringend medische hulp nodig en moet constant medisch opgevolgd worden. Hij kan ook nog altijd in coma geraken omdat niemand weet hoe zijn lichaam nu zal reageren. De medicatie voor zijn hartziekte, suikerziekte en kanker moet door medische specialisten terug worden ingesteld.
In de gevangenis van Turnhout heeft men echter zelfs geen ziekenafdeling.
Het leven van Marcel Vervloesem wordt dus opnieuw in de weegschaal gelegd.

Eigenlijk zou justitieminister Vandeurzen, die ooit ziekenhuisdirecteur was, moeten weten dat mensen zoals Marcel Vervloesem niet in een gevangenis maar in een ziekenhuis thuishoren.
Het is ook jammer dat de minister Marcel Vervloesem wil laten boeten voor de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende dossierstukken uit zijn strafdossier terwijl de minister de opdracht kan geven om deze diefstallen te laten onderzoeken. Diefstallen om een onschuldige te kunnen veroordelen, maken immers geen deel uit van de gerechtelijke procedure.

Het is ook jammer dat de minister niet rustig en zonder Marcel Vervloesem te laten opsluiten, het rapport van het College van procureurs-generaal van Den Haag afwacht waarin verslag wordt uitgebracht over de hoorzitting rond de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor Marcel Vervloesem enkele weken geleden werd opgeroepen.

In de hoop dat u rekening wenst te houden met de inhoud van deze brief, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Aan: delphine.didier@just.fgov.be, sibylle.haesebrouck@just.fgov.be, els.deloof@just.fgov.be,
koen.debusser@just.fgov.be, carinabassem@just.fgov.be, justitiehuis.mechelen@just.fgov.be,
justitiehuis.leuven@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be,
justitiehuis.brussel@just.fgov.be, info@just.fgov.be