05-06-09

Kinderporno: Zaak Zandvoort in de doofpot - Actievoerder vermoord


declerck.286380Het master-moordplan van Minister De Clerck

Brussel, 5.6.2009

Justitieminister Stefaan De Clerck liet meer dan een maand geleden per brief aan Raf Jespers, de advocaat van de Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem, weten dat hij 'opdracht gaf aan de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken'. Van dat 'onderzoek' kwam echter niets in huis en de actievoerder is er thans zo slecht aan toe dat hij de voorbije nachten bloed moest braken. Volgens een Italiaanse arts wijst het donkerbruin worden van zijn huid erop dat hij eerstdaags zal sterven.

Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers kregen gisteren nog een mail aan in verband met deze situatie. Er werd zelfs een Open Brief op het kabinet van de minister afgegeven maar de minister reageert niet meer sinds zijn (eerste) 'antwoord' van 30 april 2009. Zijn adjunct-woordvoerdster Lieselot Bleyenberg, liet aan de Franse journalist Serge Garde die een boek schreef rond de kinderpornozaak Zandvoort, vorige week in het Nederlands weten: 'Meneer, wij communiceren niet over de heer Vervloesem'.

De minister zal vandaag ook nog een fax en aangetekende brief met het verzoek om een dringende oplossing te vinden, ontvangen.

Het begint er echter meer en meer op te lijken dat minister De Clerck besloten heeft om Marcel Vervloesem in de gevangenis te laten overlijden om op die wijze de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie geconstateerde verdwijningen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het parket te Turnhout en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, dicht te dekken.

De Clerck heeft het intussen wel over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', over 'zijn hervormingsbeleid', over 'meer electronisch toezicht voor gevangenen' en over zijn 'Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden'.

De Vlaamse Christendemocraten voeren al jarenlang een echte doofpotpoliek en trachten enkel met mooipraterij en huichelachtige uitspraken de harten van de kiezer te veroveren. Om mensen en maatschappelijke waarden wordt er niet gegeven...

Hierbij volgt een lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier - Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - St Elisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds 3 weken geleden wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar juistgeteld 1 dag voor deze opname kwam de gevangenisdirectie met haar negatief rapport af waarin ondermeer stond dat al zijn verzoeken waren afgewezen...


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman