14-11-08

Marcel Vervloesem opnieuw slachtoffer van sancties en tuchtstraffen


isoleercel_separeercel_separette_2Van: Jan Boeykens
Aan: k.leunissen.eerstekamer.nl, f.leijnse.eerstekamer.nl, janlaurier.eerstekamer.nl, m.y.linthorst..nl, l.kneppersheijnert.eerstekamer.nl, rlinden2..nl, r.kuiper.eerstekamer.nl, tkox.sp.nl, ejansedejonge..nl, w.huijbregts.oosterhout.nl, anne-wil.duthler.nl, s.tenhorn.eerstekamer.nl, g.j.degraaf.eerstekamer.nl, agoijert, h.franken.eerstekamer.nl, j.a.m.hendrikx..nl, f.e.van.kappen..nl, c.haubrichgooskens.eerstekamer.nl, laurette-onkelinx.be, federaalombudsman.be, csj.be, eric.ingrid.nl, radionieuws.vrt.be, redactie.belga.be, redactie.dng.persgroep.be, gvaredactie.concentra.be, antwerps.pershuis.be, antwerpen.radiocontact.be, wim.verhoeven.persgroep.be, philippe.truyts.persgroep.be, jos.bouveroux.vrt.be, redactie.hln.persgroep.be, politics.freemetro.be, patrick.luysterman.tijd.be, paul.daenen.persgroep.be, pascal.sertyn.standaard.be, bart.brinckman.standaard.be, redactie.vt4.be, hetvolk.vum.be, antwerpen@belga.be, wim.pote.vrt.be, chris.denijs.vrt.be, wim.wilri.persgroep.be, antwerpen.streekkrant.be, steven.de.bock.vum.be, hoofdredactie.demorgen.be
Datum: 14 nov. 2008
Onderwerp: De sancties tegenover Marcel Vervloesem: brief aan gevangenisdirectice Brugge

Gevangenis Brugge
t.a.v. Els De Loof, directrice
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge

Brussel, 14.11.2008

Geachte Mevrouw De Loof,

Betreft: Marcel Vervloesem

U kent de geneeskundige toestand van Marcel Vervloesem, lid van onze vereniging.

U weet dat hij een hartziekte, twee lekkende hartkleppen, vochtopstapeling in benen en voeten, bloedarmoede die hem weerloos maakt tegen infecties, kanker, een zware ongecontroleerde suikerziekte, nierproblemen enz. heeft.

U weet ook dat hij binnenkort een nieuwe hartoperatie moet ondergaan.

U weet dat hij, na een wekenlange medische verwaarlozing, op 31.10.2008 in levensgevaar is geweest en daarbij in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout werd opgenomen.

U weet dat dergelijke zwaar zieke personen niet in een gevangenis thuishoren.

Toch maakte u een negatief verslag op over Marcel Vervloesem nadat hij op 7.11.2008 (een dag nadat ik hem met de Italiaanse arts Dr. Gagliardi bezocht) een 'positief gesprek' met de directeur van de gevangenis zou gehad hebben en zadelt u hem thans op met sancties en tuchtstraffen waarop Marcel Vervloesem op een radeloze manier dreigt te reageren omdat de meeste argumenten uwentwege totaal uit de lucht gegrepen zijn en uw verslag hem geen enkele uitweg meer biedt.

Mag ik u er beleefd op wijzen dat uw negatief verslag de dood van Marcel Vervloesem kan betekenen ?

In de hoop dat u deze zaak met uw oversten en de andere directeurs van de gevangenis van Brugge op een ernstige wijze wil bespreken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(België)
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


OMZENDBRIEF

Brussel, 14.11.2008

ZIJN DE SANCTIES TEGEN MARCEL BEDOELD OM HEM DE DOOD IN TE JAGEN EN HEM VOORGOED HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN OMTRENT DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT ?

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven is, 10 dagen nadat hij in het ziekenhuis van Turnhout bijna overleden is, opnieuw het slachtoffer geworden van sancties en tuchtstraffen in de gevangenis van Brugge. Die kwamen er na een negatief advies van directrice Els De Loof.
Marcel Vervloesem dreigt opnieuw met een dorst- en hongerstaking en dreigt nu werkelijk te overlijden.
Hij heeft immers een hartziekte, twee lekkende hartkleppen, vochtopstapeling in benen en voeten, bloedarmoede die hem weerloos maakt tegen infecties, kanker, een zware suikerziekte, nierproblemen,) en is alles behalve hersteld van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking die een maand duurde. Hij is ook ernstig verzwakt ten gevolge van het feit dat men hem wekenlang geen medische hulp wilde bieden na debeeindiging van zijn hongerstaking waardoor hij even in coma geraakte en bijna overleed.

Waarschijnlijk zijn de sancties tegen Marcel Vervloesem die tot zijn zelfvernietigende dorst- en hongerstaking zullen leiden, de laatste stap van justitie om Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen omdat hij geen afstand wenst te nemen van het door justitieministerVandeurzen (CD&V, Vlaamse christen-democraten) en justitie dichtgedekte kinderpornonetwerk-Zandvoort-dossier waarin ondermeer een kindermisbruikende jeugdrechter voorkomt en waarin -volgens het rapport van de federale politie- sprake is van 87.539 slachtoffertjes die nooit geidentificeerd werden.

Als Marcel Vervloesem, via de sancties en tuchtmaatregelen, tot een laatste en zelfvernietigende actie gedreven wordt, dan kunnen zowel de jeugdrechter als de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers uit de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden, definitief vrijuit gaan.

Dat was tenslotte de bedoeling van de valse aanklachten tegen Marcel Vervloesem, de diefstallen van dossierstukken uit zijn strafdossier, de diefstallen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, het meer dan 10 jaar durende proces en de meer dan 10 jaar durende mediacampagne tegen Marcel Vervloesem.

Nog eens een kort overzicht van de laatste maanden:

Eind augustus werd Marcel Vervloesem door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag, uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Het College van Procureurs-Generaal beloofde binnen de zes weken een rapport te zullen opmaken van de hoorzitting en hiervan een kopie aan Marcel Vervloesem te bezorgen maar daar kwam niets van in huis.

Op 3.9.2008 ging Marcel Vervloesem de gevangenis van Turnhout binnen en begon daar uit protest tegen de veroordeling op basis van een onvolledig dossier (vlak voor de gerechtelijke uitspraak bevestigde de Hoge Raad voor de Justitie in een brief aan de Werkgroep Morkhoven dat de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van MarcelVervloesem inderdaad waren verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen en het hof van cassatie te Brussel hielden daar geen rekening mee. Justitieminister Vandeurzen ontkende de verdwijning), met een dorst- en hongerstaking.
Na enkele dagen werd zijn toestand kritiek. Men wilde hem naar het ziekenhuis te Turnhout overbrengen maar justitieminister Vandeurzen (CD&V, christen-democraten) zorgde ervoor dat hij naar de gevangenis van Brugge werd overgebracht alwaar hij bijna een maand lang in een onverluchte isoleercel werd opgesloten (zonder enig contact metmedegevangenen, met een uiterst beperkt bezoekrecht, met nauwelijks de mogelijkheid om zijn advocaten te spreken, gedurende weken zonder briefwisseling, zijn cel slechts 3 x 2 minuten per dag verlatend voor een bloedprik van een verpleegster).

Op 31 september 2008 besloot Marcel Vervloesem om zijn honger- en (gedeeltelijk) gevoerde dorststaking, in overleg met de Werkgroep Morkhoven, te beëindigen.
In plaats van hem op te vangen, liet men hem echter gewoon in de isoleercel liggen waardoor hij even in coma geraakte.

Nadien besloot men hem plotseling terug naar de gevangenis van Turnhout over te brengen alwaar er geen medische dienst is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.
In Turnhout aangekomen, kreeg Marcel Vervloesem gedurende de eerste twee dagen en nachten geen insuline. Men was zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten'.
Hij werd in Turnhout ook opnieuw in een onverluchte isoleercel opgesloten waarin enkel een bed en plastieken emmer (als toilet) stonden omdat er zogezegd plaatsgebrek was (terwijl men een week op voorhand wist dat Marcel Vervloesem naar Turnhout zou overgebracht worden).

Zijn suikerspiegel bleef in de gevangenis van Turnhout gevaarlijk schommelen (van 60 tot 420) zonder dat men hem in het ziekenhuis liet opnemen. Op een bepaald moment begon er zich ook vocht in zijn benen en voeten op te stapelen. Daar liep hij bijna 2 weken mee rond zodat hij bijna niet meer kon gaan en zijn voeten niet meer kon bewegen.
Zijn rechterbeen geraakte geinfecteerd, wat in geval van suikerziekte tot amputaties kan leiden.
Marcel Vervloesem werd toen naakt gefouilleerd en gedurende twee uur lang in een beschimmelde kamer opgesloten.
Als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg ik van de plaatsvervangende directeur Geudens telefonisch te horen dat er 'geen enkele reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.
Twee dagen nadien, op vrijdag 31.10.2008 om 8 uur 's morgens, reden twee ambulances (100 en MUG) in alle haast naar de gevangenis. De speciale dienst van de MUG had een uur nodig om Marcel Vervloesem te redden. Zijn hartslag was nog slechts 20.
Hij werd onmiddellijk naar de spoeddienst van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout gevoerd waar men hem direct aan een hartmachine en andere toestellen aansloot en men zes uur lang moest werken om hem uit zijn kritieke situatie te halen.
Alhoewel zijn suiker nog gevaarlijk van 40 tot 280 en meer schommelde, en de onderzoeksresultaten nauwelijks binnen waren, besloot men Marcel Vervloesem op 4.11.2008 in alle stilte terug over te brengen naar de ziekenboeg van de gevangenis te Brugge. Het schrijven van de Werkgroep Morkhoven aan de verantwoordelijke arts om Marcel minstens een paar dagen in het ziekenhuis te houden om hem te observeren, zijn toestand te evalueren, en zich door justitie niet onder druk te laten zetten, had blijkbaar niets uitgehaald.
Zelfs zijn dochter werd van zijn overbrenging naar Brugge niet verwittigd. De Werkgroep Morkhoven die Marcel Vervloesem toen als 'vermist' wilde opgeven bij de politie, kwam er achter dat men hem naar de gevangenis van Brugge gevoerd had.

Op 6.11.2008 bezocht ik Marcel Vevloesem tesamen met een Italiaanse arts in de gevangenis van Brugge. Giovanni Ristuccia, voorzitter van de vereniging SOS Antiplagio die een 20-tal italiaanse verenigingen vertegenwoordigde, mocht Marcel niet spreken. Dat kwam omdat zijn toelating tot bezoek zogezegd nog niet in de gevangeniscomputer van Turnhout opgeslagen was.
Marcel vertelde er over zijn twee lekkende hartkleppen, wat een nieuwe hartoperatie weldra noodzakelijk maakte. Zijn benen en voeten waren nog steeds sterk opgezwollen door het vocht alhoewel men hem in het ziekenhuis van Turnhout verteld had dat dit het gevolg was 'van een verkeerde medicatie van voor zijn opsluiting in de gevangenis'. Zijnsuikerspiegel was alles behalve gestabiliseerd. Hij zag er alles behalve goed uit.
Hij vond het vreemd dat hij een fax van het ministerie van justitie had gekregen waarin stond dat hij voortaan in Brugge zou blijven.
Alhoewel er gesproken was van gunstmaatregelen, vreesde hij dat zijn overplaatsing naar Brugge een tuchtmaatregel was en men juist sancties en tuchtmaatregelen wilde nemen.
Hij vroeg een gesprek met de directeur van de gevangenis aan dat volgens zijn dochter op 7.11.2008 'positief was verlopen'.

Achteraf bleek de gevangenisdirectrice Else De Loof bleek op 7.11.2008 een negatief advies te hebben uitgebracht (PSD-verslag) aan de Dienst 'Individuele gevallen' van het Ministerie van Justitie en dat Marcel aan sancties en tuchtmaatregelen zou onderworpen worden.
De Loof zou een negatief verslag hebben opgemaakt omdat:
- Marcel 'geen afstand wilde doen van het dossier Zandvoort'
- het dossier 'mediagevoelig' ligt
- Marcel 'door de feiten te ontkennen' voor 'onrust bij de slachtoffers zorgt'
- Marcel met zijn zaak naar het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg wil gaan
- het sociaal onderzoek zogenaamd nog niet klaar was
- er, zonder sociaal onderzoek, al beslist was dat Marcel een 'negatieve invloed zou hebben op zijn dochter en kleinkinderen'
- er, zonder sociaal onderzoek, al gebleken was dat zijn dochter 'niet de nodige voorwaarden aan Marcel kon stellen'
- Marcel zijn onschuld blijft staande houden

Anderzijds stelde het verslag dat Marcel 'niet vluchtgevaarlijk was'

De Werkgroep Morkhoven heeft intussen de wetgeving inzake de rechten van de gevangenen bestudeerd en komt tot de conclusie dat de gevangenisdirectie deze wet met haar tuchtmaatregelen en sancties gewoon overtreedt en deze zowel voor als na de opsluiting in de isoleercellen, overtreden heeft.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich ook nog steeds af waarom de gewezen politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang die tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, al na 1 dag gevangenis vrijkwam en thuis op een electronische enkelband wacht terwijl de meeste gevangenen geen rechten hebben en doodzieke personen zoals Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werden veroordeeld en die men het zwijgen wil opleggen omtrent een politiek gevoelig dossier, sancties en tuchtstraffen opgelegd krijgen.

De Werkgroep Morkhoven heeft dan ook opnieuw contact opgenomen met Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, die een tiental dagen geleden nog verklaarde dat de door hem ingeleide zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank in verband met ondermeer de zware gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem, 'één dezer dagen zoubehandeld worden'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(België)
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/