06-01-09

Kinderporno-cd-roms Zandvoort/Fortis: ontslag kabinetschef justitie


handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Vlak voor dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, in de gevangenis werd opgesloten, bevestigde de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren. De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde ook de verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - vlaamse christen democraten) voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken.

Justitieminister Vandeurzen (CD&V) deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan de heer Hugo Mertens van de vzw Werkgroep echter mede dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren'.
Vandeurzen deelde tevens mede dat hij een kopie van het schrijven aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die vond dat de verdwijningen op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen tot de werking van de justitie behoren waarvoor de justitieminister politiek verantwoordelijk is, wees in zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 justitieminister Vandeurzen nogmaals op de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen maar Vandeurzen liet alleen het ontvangstbewijs getekend terugsturen en liet verder niets meer van zich horen.

Enkele maanden na datum telefoneerde Jan Boeykens naar dossierbeheerder Koen De Busser van het kabinet Vandeurzen die beweerde dat hij niets van de brief afwist en veronderstelde dat die 'bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Alhoewel een andere kabinetsmedewerker van Vandeurzen beloofde dat de brief vooralsnog zou beäntwoord worden, ontving Jan Boeykens geen antwoord op zijn schrijven.

Vreemd genoeg, beweerde Vandeurzen in zijn antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-senator Zoé Genot nadien, dat hij van de verdwijningen 'niet op de hoogte was'.

Tenslotte hield de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen, dat de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens de federale politie- 88.539 slachtoffertjes een 'zeepbel' noemde, geen rekening met de verdwijningen en de conclusies die de advocaten van Marcel Vervloesem hadden neergelegd en veroordeelde zij Marcel Vervloesem na een jarenlang gemediatiseerd proces waarin hij voortdurend als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald, tot vier jaar gevangenisstraf.

Vandaag maakte De Standaard bekend dat Herman Dams, de voornoemde kabinetschef van Vandeurzen die brieven naar de prullenmand verwijst, tengevolge van zijn tussenkomst in de Fortis fraudezaak opstapt en terugkeert naar het parket van Antwerpen.
Hopelijk kan hij in Antwerpen meewerken aan de opsporing van de verdwenen kinderporno-cd-roms en de gestolen stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Het is typerend voor de werking van ons rechtssysteem, dat in geval van verdwijningen op gerechtshoven waardoor iemand onschuldig veroordeeld wordt, er niemand is die zijn verantwoordelijk opneemt.
In de zaak Vervloesem werden de rapporten van de Hoge Raad van Justitie door het hof van beroep te Antwerpen genegeerd.
Het college van procureurs-generaal, liet in haar antwoord van 16.7.2008 bij monde van Adjunct-Adviseur Sophie Morel, weten dat zij 'niet bevoegd is om eventuele klachten te behandelen' en dat zij het schrijven van de heer Mertens van de vzw Werkgroep Morkhoven 'naar de procureur-generaal van het ressort Antwerpen doorstuurde'.
Justitieminister Vandeurzen wenste niet op te treden en stuurde een kopie van de klachtbrief gewoon door naar het hof van beroep te Antwerpen dat natuurlijk niets met de klacht deed. Nadien beweerde hij 'niets' af te weten van de verdwijningen.
Premier Leterme (CD&V) verklaarde in zijn antwoord van 16.7.2008 aan de heer Mertens van de vzw Werkgroep Morkhoven dat hij 'over het verloop van het strafproces inlichtingen zou inwinnen bij justitieminister Vandeurzen die hem daarover een antwoord zou bezorgen'. Maar een antwoord kwam er niet.

Vandaar dat men zich kan afvragen of het niet beter zou zijn om de Hoge Raad voor de Justitie af te schaffen en gewoon te aanvaarden dat verdwijningen van ontlastende documenten en onderzoeksmateriaal nu éénmaal deel uitmaken van ons democratisch rechtsstelsel.

De vzw Werkgroep Morkhoven zal haar voorstel eerstdaags voorleggen aan justitieminister De Clerck. Die kan het misschien gebruiken om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen.

-----------------

Kabinetschef justitie stapt op

BRUSSEL - Na het vertrek van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) stapt ook kabinetschef Herman Dams (45) op. Hij keert terug naar het parket in Antwerpen. De nieuwe minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), heeft nog geen opvolger. Dams had op 6 november contact met de Brusselse procureur des konings Bruno Bulthé. Nog voor substituut-procureur Paul Dhaeyer zijn advies had uitgesproken, vroeg de kabinetschef een kopie aan Bulthé. Dams had van een advocaat vernomen dat het advies de verkoop aan BNP Paribas niet rechtsgeldig zou verklaren.
De kabinetschef van de premier, Hans D'Hondt, blijft voorlopig wel op post. Ook hij had contacten met magistraten over het dossier-Fortis. (ste, fvg)
De Standaard, dinsdag 6 januari 2009


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit. Alhoewel de actievoerder die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort werd opgesloten, ongeneeslijk ziek is en over een paar weken opnieuw zware hartoperaties moet ondergaan, hebben dokter Francis Van Mol en zijn geestesgenoten van justitie besloten om hem tot stervens toe in de 'overvolle' gevangenissen op te sluiten. Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis werd veroordeeld, werd echter al na 1 dag gevangenisstraf opnieuw vrijgelaten en zit, gezond en wel, op een electronisch enkelbandje te wachten.

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: ex-justiteminister Jo Vandeurzen wiens justitiebeleid (zonder te spreken over de Fortis fraudezaak) een echte flop werd en justitieminister Stefaan De Clerck.