07-09-08

Marcel Vervloesem: doodsvonnis


Marcel Vervloesem zal morgen of overmorgen in coma geraken

marcelcrimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568

OMZENDBRIEF

De aangekondigde honger- en dorstactie van de morkhovense activist Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout die drie dagen geleden begon, kan reeds morgen of overmorgen tot zijn dood leiden. De morkhovenaar startte immers onmiddellijk bij zijn aankomst in de gevangenis zijn actie en zette meteen ook al zijn medicatie stop.

Zoals geweten werd de activist veroordeeld door rechter G. Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen op onvolledige strafdossiers. Diverse magistraten hebben bij herhaling documenten dewelke de onschuld konden aantonen van de activist uit de bundels verduisterd. De leugendetectortesten van de federale politie en de universiteit van Milaan toonden aan dat de activist de waarheid sprak maar werden door de voornoemde magistraat over het hoofd gezien. Daarbij komt dat tal van expertises dewelke in het strafdossier van de morkhovenaar aanwezig waren en die aantoonden dat hij onmogelijk de ter hem ten laste gelegde feiten kon gepleegd hebben, door diezelfde magistraat eveneens over het hoofd gezien. De belgische Hoge Raad voor de Justitie voerde tot drie keer een intern onderzoek in de affaire Vervloesem en stelde daarbij telkens vast dat er dossierstukken ontbrekende waren in de strafbundels en dat de klachten van de activist gegrond waren. Een vierde onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie wees uit dat er binnen de magistratuur op het hof van beroep te Antwerpen zelfs een volledig origineel kinderpornodossier inzake de activist verdwenen is. Zowel tijdens het onderzoek tegen de activist als bij het proces werd door de betrokken magistraten ook geweigerd om de ontlastende getuigen van de activist te verhoren. De vernoemde rechter weigerde ook het verzoek van de advocaten van de activist om een deskundig expert aan te stellen en verbood de advocaten om langer dan twee uur te pleiten in de zaak van de morkhovenaar.
Het gevoerde proces wordt daarom in het binnen- en buitenland een politiek schijnproces genoemd om de activist het zwijgen op te leggen over de vele wantoestanden, de diefstallen en verduisteringen alsmede de vele onregelmatigheden in de strafbundels van de activist en de dossiers rond de kinderpornozaken Zandvoort en Neufchateau.

Rechter G. Van Craen stelde in zijn vonnis dat de zware straf verantwoord was mede door de medische problemen van de activist die nierproblemen heeft, zwaar diabetisch is, hartlijder is en onlangs geopereerd werd aan een kwaadaardige kanker.
Een aantal verenigingen noemt de opsluiting en motivering door rechter G. Van Craen een verdoken doodsvonnis en terechtstelling van de activist.

De zaak Vervloesem werd op 9 augustus 2008 ingeleid bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door Mter Raf Jespers.
Door de opsluiting van de activist na een bijna 11 jaar durend proces wil het antwerpse parket-generaal de aangroeiende kritiek op haar diensten in de kiem smoren.

Heel wat mensen vragen zich af waarom de activist nu zo snel in de cel moet en dit haast onmiddellijk nadat bekend geraakte dat Mter Raf Jespers uit Antwerpen de kwestie van de activist met verzoekschrift neerlegde bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Blijkbaar hebben diverse leden uit de magistratuur ten allen koste nog snel hun eigen onfrisse praktijken in de kwestie Vervloesem door deze opsluiting willen verdoezelen.

Het arrest tegen de activist is een ware schande aldus de voornoemde verenigingen. Marcel Vervloesem kreeg geen eerlijk proces en opvallend genoeg liet de justitie zijn proces liefst 11 jaar aanslepen. Dit is nog langer dan de zaak Dutroux.
Voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep in Antwerpen werd gewoon het loopjongetje en knecht van een handjevol perslui die 11 jaar lang rechtertje hebben gespeeld en de activist publiekelijk hebben gelyncht zonder vorm van proces en verdediging.
Misschien betreft het hierbij ook een afrekening want Van Craen speelde ook rechter in de zaak Good Engels, de antwerpse kinderkliniek waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds actie voerde omdat er kinderen waren die soms maandenlang in een onverwarmde isoleercel werden opgesloten. Deze zaak werd door het antwerpse gerecht toegedekt terwijl de politieverslagen ook spreken van kinderen die met gebroken armen en benen in een isoleercel terechtkwamen. In één geval was er zelfs sprake van een vijfjarig meisje dat in een isoleercel overleed.

De strafbundels tegen de activist bezitten geen enkel bewijs van schuld en zaten boordevol twijfels en tegenspraken. Ook rechter G. Van Craen stelde zelfs dat de aanklagers zich tegenspraken. Men kan zich afvragen waarom de twijfel dan niet in het voordeel van de activist werd aangewend zoals dit gebruikelijk is binnen de rechtspraak.

Wie het eenzijdig vonnis leest en vervolgens de dossiers met inbegrip van al de door rechter Van Craen verwaarloosde expertises, medische verslagen, getuigenissen van ontlastende getuigen, de leugendetectortesten, de verslagen van de Hoge Raad voor de Justitie etc... doorneemt, kan slechts een ding besluiten.
Er is dus knoeiwerk afgeleverd door magistraat Van Craen met als gevolg dat een zwaar zieke man voor vier jaar moest wegkwijnen in een gevangeniscel voor feiten die hij zelfs niet kon plegen.

Terecht worden er vragen gesteld over de incompetentie van deze magistraat die, zoals ook uit deze geschiedenis blijkt, partijdig, bevooroordeeld en onkundig deze zaak heeft behandeld om onwelriekende belangen te dienen.

Dat rechter Van Craen de ziekte van de activist beschouwt als een reden om deze extra zwaar te straffen, toont duidelijk aan dat deze magistraat weinig of geen respect heeft voor zieken.
Wij vragen ons terecht af sinds wanneer een nierziekte, suikerziekte, hartziekte en kwaadaardige kanker een misdrijf zijn of een reden tot extra bestraffing en een vier jaar durende opsluiting.
Van Craen beseft niet eens welk risico de opsluiting van deze man met zich meebrengt en heeft door zijn bedenkelijk arrest en door de veroordeling op basis van onvolledige strafdossiers, de doodstraf uitgesproken.

Mocht de activist iets overkomen in de gevangenis, dan mag men zich aan een internationale protestaktie verwachten en dan zal de schuld ongetwijfeld gelegd worden bij diegene die dit onzinnig en onmenselijk arrest in dit politiek schijnproces heeft uitgesproken en de opsluiting van de zwaar zieke activist heeft bevolen. Het is alleen jammer dat een activist eerst moet sterven vooraléér men reageert.

Voor de Werkgroep Morkhoven
Hugo Mertens

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Erkenningsnr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(02 537.49.97)


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto's:
1) Actievoerder Marcel Vervloesem
2) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
3) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.