10-03-12

Marcel Vervloesem voor het Hof van Beroep te Antwerpen (8.3.2012)

zandvoort_warmerdam_NL_5.gif

Op 8.3.2012 kwam Marcel Vervloesem die nu al 14 jaar vervolgd wordt voor de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

De ontbrekende stukken in het dossier, waaronder een ontlastende getuigenis waarvan de politie van Turnhout twee weken geleden een proces-verbaal opmaakte en doorzond naar het parket, bleek nog op het allerlaatset moment te zijn toegevoegd.  Ook de video-opname die de Turnhoutse politie enkele weken geleden maakte en waaruit blijkt dat de aanklager zichzelf voortdurend tegensprak en onjuiste informatie gaf, werd op het allerlaatste moment aan het strafdossier toegevoegd. 

Het lijkt een herhaling te zijn van wat er vier jaar geleden gebeurde.  Vlak voor dat Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen definitief werd veroordeeld, gaf de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk toe dat de ontlastende stukken in het strafdossier ontbraken. Er werden nog snel enkele 'kopies' toegevoegd maar daar hield het Hof van Beroep geen rekening mee.  De beslissing bleek reeds op voorhand vast te staan.

Alle punten die Vervloesem's advocaat aanhaalde, werden door het Hof van Beroep genegeerd

Het Hof van Beroep ontving van Vervloesem's advokate een kopie van het rapnummertje dat door Vervloesem's aanklager, na zijn beschuldigend verhaal in Het Nieuwsblad en zijn verklaring tegenover de politie werd gemaakt. In dat nummertje werden Marcel Vervloesem en zijn buurman er nogmaals van beschuldigd van een meisje te ontvoerd en verkracht te hebben.  In het rapnummertje bleek ook de uitspraken van een Turnhoutse subsitute te zijn opgenomen.  Vervloesem werd er in het nummertje verder van beschuldigd zijn oudste kleinkind te hebben 'verkracht' (iets waarmee aanklager tegenover de oudste kleindochter via een reeks nachtelijke telefoons mee gedreigd had).   Hij werd verder afgedaan als iemand die 'door iederéén werd achterna werd gekeken en door niemand meer werd geloofd' terwijl het gerechtelijk onderzoek uitwees dat deze zaken verzonnen waren en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank in haar vonnis stelde.

De kopie van het rapnummertje werd door het Hof van Beroep zonder één woord commentaar in het dossier geschoven.  Met het pleidooi van Vervloesem's advocate, het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en de resultaten van het onderzoek, hield men gewoon geen rekening.  De ontlastende en stukken werden zelfs niet eens besproken.

Kamervoorzitter Ivo Mennes zei, zonder dat hij zich ergens op kon baseren, dat er 'ernstige aanwijzingen waren van de schuld van Marcel Vervloesem die tot het aanhoudingsbevel hadden geleid'  Hij noemde Vervloesem zonder meer een 'gevaar voor de openbare veiligheid' en stelde dat een 'voorlopige hechtenis strikt noodzakelijk' was.

Mennes pretendeerde dat Vervloesem de belangrijkste voorwaarden had geschonden terwijl dit zijn bevoegdheid niet is en de strafuitvoeringsrechtbank zich daarover moet uitspreken. En de strafuitvoeringsrechtbank deed dat ook in haar vonnis waarin staat dat de voorwaarden 'spreekverbod met de pers, contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven, contactverbod met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden,) gedurende de voorbije twee jaren van Vervloesem's voorlopige invrijheidstelling, 'strikt werden nageleefd'.

Voorzitter Mennes sprak over de 'onbetrouwbare houding van beklaagde' en zei geen woord over de onbetrouwbaarheid en dreigementen van beklaagde.   Vervloesem's dochter legde voor dit laatste een klacht neer bij de Turnhoutse politie waarvan niets meer werd gehoord terwijl deze feiten bijzonder ernstig zijn omdat in het rapnummertje tevens werd gesuggereerd dat Vervloesem's kleindochter door haar opa verkracht werd.  Men zou kunnen stellen dat aanklager een gevaar betekent voor de samenleving gezien hij in het verleden ook klachten  indiende (en weer introk) tegen andere mensen.  Een 14-jarig vriendinnetje van de bijna 18-jarige man, verdronk een drietal maanden geleden trouwens in de kasteelvijver van het Turnhoutse gerechtsgebouw tengevolge van het opsnuiven van aanstekersgas.  Bovendien diende de politie regelmatig bij zijn moeder langs te komen omdat hij de inboedel kort en klein sloeg.

Kamervoorzitter Ivo Mennes besliste dat Marcel Vervloesem's aanhouding met 1 maand moet verlengd worden maar beschikt over geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk sexueel misbruik was en wordt door de onderzoeken en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank zelfs tegengsproken. 

Gezien Marcel Vervloesem's halfbroer V. waarvan zo'n 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten bestaan, tegenover Het Nieuwsblad zei dat Marcel Vervloesem 'in de val was getrapt', gelooft de vzw Werkgroep Morkhoven dat hierbij sprake is van opgezet spel.  Dat gebeurde volgens het recept dat V. en zijn achterban sinds 1998 toepast: een verhaal over 'sexueel misbruik' in de pers; een klacht bij de politie; een mediacircus en enkele magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten door middel van een proces tegen Marcel Vervloesem willen dichtdekken.  

Het valt trouwens op dat bij de huiszoeking bij Marcel Vervloesem, het script van het boek waaraan de aktievoerder werkt, in beslag werd genomen en dat hij enkele dagen geleden een brief ontving van de Justitie waarin staat dat hij  twee jaar gevangenis riskeert als hij zijn boek laat uitgeven.

----

Afbeelding: doucument uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de kindermisbruiken in de kinderkribbben van Amsterdam.  Justitie was dus van deze feiten op de hoogte maar weigerde in te grijpen.

14-01-11

Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: de slachtoffers

MVervloesem.kleinkinderen.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven vernam dat Maria Van Gompel, de moeder van Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem, de afgelopen dinsdag overleden is. De plechtigheid zal volgende week dinsdag plaats vinden. Marcel Vervloesem kwam het nieuws over zijn overleden moeder via vrienden te weten. Victor Vervloesem, die destijds de verhalen rond 'sexueel misbruik door zijn halfbroer Marcel' via Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Telefacts (VTM) verspreidde, maakte weliswaar een doodsbrief op maar die stuurde hij niet naar Marcel Vervloesem en zijn dochter en kleinkinderen.

Victor Vervloesem zou zich beroepen op de voorwaarden die Marcel Vervloesem enkele maanden geleden bij zijn vrijlating door de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen kreeg opgelegd. In die voorwaarden stelde Justitie dat de aktievoerder:
- het spreekverbod met de pers dat hem in 2006 bij gerechtelijk vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout werd opgelegd, moet respecteren (en de pers is ermee akkoord dat de persvrijheid in die zin wordt beperkt)
- niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden
- geen contact mag hebben met zijn vrienden (bestuursleden) van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem 2 jaar lang, wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken
- geen contact mag hebben met de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) omdat die zich afvroeg waarom de Justitie geen onderzoek voerde naar de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin VICTOR Vervloesem genoemd wordt.

Victor Vervloesem die inmiddels tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen en tot voorzitter van een 'Commissie Veiligheid en Politie' werd benoemd, heeft het proces tegen Marcel Vervloesem zowel voor de correctionele rechtbank te Turnhout als voor het Hof van Beroep van Antwerpen verloren.

Marcel Vervloesem werd veroordeeld doordat drie minderjarigen hem in 2006, op precies dezelfde wijze als Victor Vervloesem, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden en met hun verhalen naar de pers stapten. De minderjarigen bevonden zich vanwege drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling maar werden door de rechter, zonder dat er enig bewijsmateriaal werd aangevoerd, geloofd.

Door het mediaproces dat meer dan 10 jaar duurde en waarbij de aktievoerder als 'zelfverklaarde kinderpornojager', 'pedofiel' en 'gestoorde' aan de schandpaal werd genageld en doordat men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier deed verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, vormde de veroordeling van Marcel Vervloesem geen enkel probleem meer. Het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort stak men weg in Marcel Vervloesem's strafdossier door hem van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen.

Het is dank zij het geknoei in dit dossier dat de recente misbruikzaak in Amsterdam waarbij zelfs peuters werden verkracht, mogelijk was. Maar de corruptie in België is zover gevorderd dat de Minister van Justitie dergelijke zaken mee stilzwijgt.


Foto: Marcel Vervloesem en zijn kleinkinderen

02-08-09

Minister van Justitie Stefaan De Clerck laat dossiers blokkeren (1)

 

declerck.286380

De Werkgroep Morkhoven schrijft regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers.

Daarbij worden er simpele vragen gesteld zoals:

'In uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem deelde u mede dat u de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken.  Wij stellen echter vast dat er geen onderzoek gevoerd werd.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

en:

'De PSD van de gevangenis van Turnhout waarnaar de heer Vervloesem getransfereerd werd, wacht al een maand op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

Deze vragen worden door de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers echter niet beäntwoord. De Werkgroep Morkhoven vroeg zich af waarom.

Uit een interne nota van Justitie die naar de vzw Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat te lezen dat de PSD van de gevangenis van Brugge 'niets meer voor Marcel Vervloesem moet doen omdat deze ten allen koste in de gevangenis moet opgesloten blijven. Het risico dat hij tijdens zijn vrijlating (om gezondheidsredenen, penitentiair verlof, electronisch toezicht) zijn onderzoeken naar kinderporno herneemt en de media contacteert, is immers te groot'.

 

Nu weten we tenminste waarom de correctionele rechtbank van Turnhout in haar vonnis een spreekverbod oplegde aan Marcel Vervloesem.

 

De interne nota van justitie verklaart tevens:
1) Waarom de problemen met de PSD van de gevangenis van Brugge al 9 maanden duren en waarom elk dossier door de PSD met medeweten van de Justitieminister en zijn kabinetsmedewerkers geblokkeerd werd.
2) Waarom Minister De Clerck in zijn antwoord van 30.4.2009 aan Voorzitter Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven (het enige antwoord dat de vzw Werkgroep Morkhoven ooit van de Minister ontving), mededeelde: 'Ik heb uw brieven in goede orde ontvangen. Wat de PSD betreft zie ik geen objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats. Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg. De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht. Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd'.

 

Wat de voorlopige vrijheid op medische gronden betreft, staat er in de nota dat Minister De Clerck en zijn medische dienst vinden dat de 'ziektes van Marcel Vervloesem er niets aan toedoen en dat enkel terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun dood naar huis worden gestuurd' (als zij nog een huis of thuis hebben).
Minister De Clerck geeft daarmee toe dat hij zelf over de vrijlatingen op medische gronden beslist terwijl hij in zijn antwoorden op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en het Euro-parlementslid Paul Van Buitenen zei dat de strafuitvoeringsrechtbank terzake bevoegd is.

 

Het vermoeden groeit dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank negatief hebben beinvloed. Want hoe kan men het anders uitleggen dat de Minister toeliet dat zijn justitiediensten (de PSD van Brugge en zijn Dienst Individuele Gevallen) het medische dossier en het rapport van professor-psychiater P. Cosyns omtrent Marcel Vervloesem, aan het dossier dat voor de strafrechter bedoeld was, 'vergaten' toe te voegen en zij scherp uithaalden naar de websites van de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ omdat 'daarin kritiek werd gegeven op justitie' ?
De PSD van Brugge en de DIG zouden, zonder de steun van bovenaf, het ook nooit aangedurfd hebben, om tot driemaal toe de verklaring van de justitieassistente te wijzigen zodat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank een mistekend beeld van de situatie kreeg. In die verklaring stond dat Marcel Vervloesem zijn penitentiair verlof bij zijn dochter kon doorbrengen.
Er is dus sprake van politieke beinvloeding in het gerechtelijk dossier rond Marcel Vervloesem (cfr. de zaak Fortis) en de inmenging van de Minister in dit dossier gaat zelfs zover dat hij de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet inzake de vrijlating op medische gronden, reeds geruime tijd blokkeert. Sp.a-parlementslid André Van Nieuwkerke vroeg Minister De Clerck enkele maanden geleden om meer uitleg terzake maar de Minister liet de antwoordtermijn verstrijken.

 

De vzw Werkgroep Morkhoven besloot om bij de duivel te biechten te gaan en diende voor deze zaken gisteren een klacht in bij de FOD Justitie die over een online-klachtendienst beschikt. Maar Justitie zal waarschijnlijk niet toegeven dat zij van de Morkhoven-activist een politieke gevangene heeft gemaakt (een spreekverbod met de pers via een gerechtelijk vonnis, een interne nota waarin staat dat 'zijn ziektes er niets aan toedoen' en dat 'men ten alle koste moet vermijden dat hij zijn werk als kinderpornojager herneemt en de media contacteert', politieke manipulatie en blokkering van dossiers vanwege de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers,).

De uitleg van de Minister dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun overlijden worden vrijgelaten, klopt van geen kanten.
Bart Debie (Vlaams Belang) mocht bijvoorbeeld reeds na 1 dag gevangenis naar huis om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zijn gezondheid niet te vergelijken was met die van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 9 maanden durende opsluiting).
Daniël Féret (Front National) mocht ook na 1 dag gevangenis naar huis en moest zelfs zijn werkstraf niet uitvoeren.
Michel Nihoul (zaak Dutroux) mocht, om gezondheidsredenen, al na enkele maanden op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty en werd vrij snel in vrijheid gesteld.

Gevangenen die van een extreem-rechtse politieke partij zijn of die een nachtbar openhielden waar bepaalde Vlaamse Christen Democraten vaak over de vloer kwamen, worden blijkbaar niet gediscrimineerd door Minister De Clerck die zich niet aan de Wet Dupont (rechten van gevangenen) houdt.

De vzw Werkgroep Morkhoven stuurt kopies van haar schrijven aan Minister De Clerck naar tal van instanties en personen. Dat komt omdat ook alle andere instanties door Minister De Clerck en/of zijn kabinet geblokkeerd worden:
1) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef destijds naar de Federale Ombudsman. Die antwoordde dat de federale ombudsdienst kon tussenkomen indien er in de gevangenis willekeurige tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem werden genomen. Toen er sprake was van willekeurige tuchtmaatregelen (stopzetting van medische zorg, isolaties, geblokkeerde briefwisseling, beperkt bezoek,) diende de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht in bij de Federale Ombudsman. Zij ontving echter geen antwoord op haar herhaaldelijk schrijven en schreef hierover naar de Europese Ombudsman maar dat veranderde niets aan de zaak. Geen enkele brief van de vzw Werkgroep Morkhoven wordt door de Federale Ombudsman beäntwoord. Geen enkele klacht wordt onderzocht en behandeld.
2) Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens diende een 8-tal maanden geleden een verzoekschrift in bij Kamervoorzitter Patrick Dewael (VLD) waarbij een korte samenvatting werd gegeven van de situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en er -zoals het hoort- algemene vragen werden gesteld over de toepassing van de Wet Dupont, de commissies van toezicht die blijkbaar niet bestaan, de willekeurige tuchtmaatregelen en het gebrek aan inspectie in de gevangenissen enzoverder. Op 22.4.2009 liet Kamervoorzitter Dewael hem weten dat er een nummer werd toegekend aan zijn petitie zodat zijn petitie dus zou behandeld worden. Toen Jan Boeykens hem op 6.5.2009 per mail bijkomende informatie verschafte over de zaak Vervloesem, antwoordde Dewael dat 'deze informatie zou toegevoegd worden aan het verzoekschrift nr. 9/2008-2009'. Dewael deelde in zijn antwoord van 25.5.2009 tevens mede dat de bijgevoegde brief 'inging op bepaalde aspecten van het gerechtelijk dossier en dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers omwille van het grondwettelijk principe van de scheiding der machten niet bevoegd was om tussen te komen in een individueel gerechtelijk dossier'. Jan Boeykens vreesde dat Dewael deze brief en het principe van de 'scheiding der machten' wilde misbruiken om zijn verzoekschrift zonder gevolg te klasseren en vroeg hem om deze bijkomende brief dan maar naar de prullenmand te verwijzen. Dewael antwoordde hem niet. Van de petitie werd niets meer vernomen. Het petitierecht waarop elke burger recht heeft, werd blijkbaar afgeschaft.
3) De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 gericht aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels hierin te onderzoeken. Zij kreeg geen antwoord op haar schrijven. Dat komt waarschijnlijk omdat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
4) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef regelmatig naar de leden van de Commissie Justitie van de Senaat. Het betrof hierbij niet alleen het individuele dossier inzake haar verenigingslid Marcel Vervloesem. Er werden talrijke vragen gesteld omtrent de werking van Justitie, de toepassing van de gevangeniswet (Wet Dupont) enzoverder. De Werkgroep ontving nooit antwoord op haar brieven. Komt dat misschien omdat de christen-democratische 'justitiespecialist' Tony Van Parys in deze senaatscommissie zetelt ? Tony Van Parys was als justitieminister (1998) verantwoordelijk voor de overdracht, in opdracht van de Koning, van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen. In 2008, juist voor dat Marcel Vervloesem zich bij de gevangenisdirectie van de gevangenis te Turnhout moest gaan aanbieden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat deze kinderporno-cd-roms uit het gerechtsdossier verdwenen waren.

Intussen blijken er toch enkele parlementsleden te zijn die begrepen hebben dat het hier niet alleen om een 'individueel dossier' gaat en die zich vragen beginnen te stellen omtrent de algemene werking van Justitie. Dat zou er op kunnen wijzen dat er toch nog iets overgebleven is van onze uitgeholde parlementaire democratie. Het in de doofpot steken van de Fortis-zaak om corrupte partijen zoals de CD&V electoraal niet te schaden, laat echter vermoeden dat de werking van Justitie er de komende jaren niet op zal verbeteren en dat het principe van de scheiding der machten, ook door justitieministers, voortdurend zal geschonden worden.

 


 

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 29 juli 2009 14:05
Onderwerp: Minister De Clerck blijft in gebreke
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek <halina.bletek@unizo.be>, tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels <miep.grouwels.advocaat@skynet.be>, "N. Van Nerum" <Merenveld@hotmail.com>, "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" <m.dejonckheere@tiscali.be>, Mieke Van Hecke <mieke.vanhecke@vsko.be>, Gudrun Platteau <gudrun.platteau@sowbrussel.be>, "Voem (Leen)" <be051181@tiscali.be>, "Jo Coloers (VCOV)" <info@vcov.be>, Hilde Van Hoijweghen <Hilde.van.hoijweghen@my.m1call.be>, Piet Elsen <Piet.Elsen@okra.be>, Lut Cocquyt VSKO <lut.cocquyt@pandora.be>, Maite Grugeon <maitegrugeon@hotmail.com>, "Diana Minten (ABVV)" <diana.minten@abvv.be>, Piet Spanhove Studio Globo <piet.spanhove@studioglobo.be>, Ida Veldeman <ida.veldeman@resocwd.be>, Zita Coghe Batslé <dirk.coghe@pandora.be>, Voem <youssef@voem-vzw.be>, Bernard De Preter <bernard.de.preter@skynet.be>, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, "charlotte, reilhof" <charlottereilhof@yahoo.com>, Tine Debosscher <tinedebosscher@hotmail.com>, Joke Rutten <Joke.Rutten@just.fgov.be>, Dimitri Goossens <dimitri.goossens@tiscali.be>, Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel <info@kahiel.be>, Peter Reyskens <preyskens@gmail.com>, Steven Haine <stevenhaine@hotmail.com>, Eric De Vos <rikdv@pandora.be>, David de Vaal <david.devaal@de8.be>, Margrit Coppé <margrit.coppe@gmail.com>Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte heer De Clerck,

De Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen heeft nog altijd geen onderzoek gevoerd naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem, zoals u in uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem beloofde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

24-06-09

Gevangenen - Minister De Clerck blijft in gebreke: rechtsfaculteit Leuven


declerck.286380

Brussel, 25.6.2009

Geachte Heer,

Ik wilde nog het volgende kwijt over deze zaak.


Marcel Vervloesem van onze vereniging onderhield destijds een goed
contact met John De Wit.

Dat is beginnen te veranderen tijdens de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven (waar ik intussen was toegetreden) rond het Antwerpse OCMW-kinderziekenhuis Good Engels (1989).


De acties vonden plaats naar aanleiding van het gebruik van isoleercellen in het kinderziekenhuis.

We ondervonden toen enorm veel tegenstand van de Stad Antwerpen en de
Antwerpse justitie.

Op een bepaald moment werd er dan de  zogenaamd onafhankelijke Commissie Cosyns opgericht (waarin prof. Cosyns van de UIA zetelde).

De Commissie stelde geen wantoestanden vast maar dat kwam omdat er van
een 'onafhankelijke' commissie geen sprake was.


Toen de acties bleven voortduren en de Werkgroep ontdekte dat er ook sprake was van sexuele intimidatie en sexueel misbruik van bepaalde jongeren, lanceerde de Gazet van Antwerpen een bijna persoonlijke aanval op de Werkgroep waarbij werd geopperd dat een lid van de Werkgroep Morkhoven zich aan 'zedenfeiten' schuldig had gemaakt.
Het betrof echter helemaal geen 'lid van de Werkgroep Morkhoven' maar een homofiele pleegvader die sexueel contact had onderhouden met zijn 16- of 17-jarige pleegzoon (cfr. de zaak Di Rupo).
Deze enigszins bizarre man (hij had als Joodse jongen in een concentratiekamp vastgezeten) had alleen deelgenomen aan een paar acties rond het kinderziekenhuis.

U ziet dat de beschuldigingen inzake 'zedenfeiten' om de Werkgroep
Morkhoven in discrediet te brengen dus niet zo nieuw zijn.

Nadien werden de voornoemde man en Marcel Vervloesem door de Justitie te Turnhout verplicht om zich aan een gerechtelijk geestesonderzoek te laten onderwerpen.  Een paar nederlandse psychiaters staken daar toen een stokje voor.

De enige die zich destijds positief opstelde was de Vlaamse minister van volksgezondheid Hugo Weckx (CVP) die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleerreglement voor alle psychiatrische instellingen liet opstellen.
Doordat de psychiatrische sector van danaf over 'kamerbehandeling' sprak en er een totaal gebrek aan inspectie was, haalde dit isoleerreglement weinig of niets uit.

Achteraf kwam ik dan in handen van dossierstukken waarin de federale politie vaststelde dat verschillende jongeren met gebroken armen of benen in de isoleercellen waren terechtgekomen.
In één geval was er zelfs sprake van de dood van een 5-jarig meisje in een isoleercel.

Doordat we achterhaalden dat verschillende jongeren uit het kinderziekenhuis in de jeugdprostitutie waren terechtgekomen, kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken (Temse, Madeira, Zandvoort).

Ik spreek over netwerken omdat het hier om georganiseerde kindermisbruiken ging.  In het geval van de kinderpornozaak Zandvoort waren er, volgens cijfers van de federale politie, bijna 90.000 slachtoffertjes.

Op de foto's die ik heb gezien stonden sexueel misbruikte en gefolterde jongeren (en zelfs baby's).
Op een filmpje dat we in handen kregen en dat door de parlementsleden Nelly Maes en Hubert Brouns ten huize van Marcel Vervloesem werd bekeken, was te zien hoe een 3-jarig meisje door een man die als geneesheer was gekleed, werd verkracht nadat een jongetje hem als zogezegde verpleger de gynecologische instrumenten was komen brengen.

De kinderen op de foto's werden met het argument dat de foto's 'te oud' waren, nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kinderfolteraars en verkrachters werden nooit opgespoord en vervolgd.

Kort nadat de internationale pers bij Marcel Vervloesem in Morkhoven over de vloer was gekomen (waaronder australische, nieuw-zeelandse en zelfs drie japanse kranten) beweerde Marcel Vervloesems' halfbroer Victor Vervloesem die in dezelfde sociale woonwijk woont, plotseling dat hij 20 jaar geleden door Marcel 'verkracht' en 'gefolterd' werd.   Hij deed dit in een verklaring met Het Nieuwsblad en de ... Gazet van Antwerpen.
Victor Vervloesem trommelde vervolgens zijn homo-vriendjes uit de wijk op (ik heb niets tegen homo's) en sprak in de café-dancing 'Berkenmus' waar hij toen 's nachts werkzaam was, af met enkele journalisten van het VTM-programma Telefacts.
Zowel Victor als zijn vrienden beweerden allen dat zij van 15 tot 20 jaar geleden door Marcel 'gefolterd en verkracht' werden.
Ik herinner mij dat ik toen toevallig in Morkhoven arriveerde en aan een VTM-journalist vroeg om als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven ook een woordje te mogen zeggen omdat ik Marcel reeds 20 jaar kende maar de journalist vroeg mij enkel of ik 'nog ander slachtoffers kende' en draaide zijn rug om toen ik daarop negatief moest antwoorden.
De zogezegde interviews kwamen via een satellietwagen rechtsstreeks in de Vlaamse huiskamers terecht.  En VTM snoepte op die manier de primeur af van het VRT-programma Panorama dat enkele dagen nadien met de uitzending  'De witte ridder uit Morkhoven' wilde uitpakken.
's Avonds laat zag ik dan de journalisten van de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad (Marc Helsen die altijd een informerend koffietje bij Marcel kwam drinken) ten huize van Victor Vervloesem binnendruppelen.
Ik maakte een verslag op van de hele situatie en noteerde daarbij zelfs de nummerplaten van de auto's van de journalisten.  Ik stuurde dit verslag door naar de procureur te Turnhout maar het verslag werd -zoals de gewoonte is bij justitie- nooit aan het dossier gevoegd.

De internationale pers haakte natuurlijk metéén af toen bekend ws geworden dat Marcel Vervloesem zogezegd 'zelf een pedofiel' was.
Marcel Vervloesem werd door de justitie te Turnhout waarmee hij van kleinsaf als weesjongen en nadien met zijn acties in conflict lag, vervolgd.  In tegenstelling tot de foto's van gefolterde en verkrachte kinderen waren deze roddels (want er was geen enkel materieel bewijs) voor de Turnhoutse justitie NIET te oud om onderzocht te worden en tot vervolging over te gaan.

Nadien volgde er een jarenlange perscampagne waarbij Marcel Vervloesem als 'pedofiel', 'laffe stroper', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld.
Over zijn privacy of zijn onschuld zolang zijn schuld niet was bewezen, werd er niet gesproken. Dat hoort nu éénmaal zo in een democratische rechtsstaat waarin er persvrijheid bestaat.
Marcel Vervloesem werd eigenlijk door de pers veroordeeld.

Op een bepaald moment kwam ik er dan achter dat de beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werden (250 euro voor de beschuldiging + 250 euro voor de klacht) maar ook daar hield justitie geen rekening mee.

Ik wist ook te achterhalen dat er over Victor Vervloesem die zijn halfbroer Marcel destijds als secretaris in zijn vereniging had benoemd (rare houding voor een zogenaamd slachtoffer), zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
Omdat er met deze processen-verbaal niets werd gedaan, overhandigde ik in oktober 2006 hiervan een kopie aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers (onder wiens bevoegdheid de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen zijn).

Er werd echter met geen woord over die 30 processen-verbaal gesproken en dank het stilzwijgen van de overheid kon Victor Vervloesem een paar klachten wegens 'laster en eerroof' tegen mij indienen.
Victor Vervloesem die destijds in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelde en tot OCMW-raadslid (het eerste Sp.a-OCMW-raadslid in Herentals) werd benoemd, werd intussen met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen, vertegenwoordigt de Stad Herentals binnen de intercommunales PIDPA en CIPAL en werd als gewaardeerd Sp.a-bestuurslid tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.
Hij zetelde destijds ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij van waaruit reeds verschillende pogingen werden ondernomen om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te zetten.

Ik zou u nog veel meer over deze zaak kunnen vertellen maar ik kreeg zopas een telefoontje van Marcel Vervloesem uit de gevangenis te Brugge.
Hij wist mij te vertellen dat justitieminister De Clerck van plan is om zo'n 300 gevangenen vrij te laten om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.
Marcel Vervloesem vraagt zich met rechte af waarom de Minister dan zieke gevangenen in de gevangenis laat creperen en waarom Minister De Clerck die hem 3 maanden geleden schreef dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om zijn detentieomstandigheden te onderzoeken, niets meer van zich laat horen.
Van het onderzoek kwam immers niets in huis en Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers wensen zelfs niet te antwoorden op de per aangetekende brief en per e-mail gestelde vraag waarom er geen onderzoek komt.
Dat bewijst nogmaals dat deze justitieminister die steeds over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, niet recht in zijn schoenen staat en er niet voor terugschrikt om het Europees Verdrag van de Mensenrechten dat een folterende en vernederende behandeling en een zinloos lijden verbiedt, over de ganse lijn te schenden.

Marcel Vervloesem schreef de Minister vandaag een brief waarin hij mededeelde dat hij onder zijn omstandigheden (20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn 9 maanden opsluiting in de gevangenissen te Turnhout en Brugge) niet meer wil verder leven en hij er vanaf volgende week werkelijk een einde wil aan maken.
En ik geloof Marcel Vervloesem die reeds een paar zelfmoordpogingen achter de rug heeft en vandaag van de sectiedokter vernomen heeft dat hij er zeer slecht aan toe is (wat ook te horen is aan zijn stem).

Gisteren kwam Marcel Vervloesem's zaak (na een uitzending op BFM-TV) plotseling voor de strafuitvoeringsrechtbank terwijl hiervan al sprake was in november 2009 en nadat Minister De Clerck in januari en februari 2009 tevergeefs door de advocaat van Marcel Vervloesem werd aangeschreven.
De zaak werd echter voor twee weken uitgesteld omdat bleek dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge, een soort officiële moordbrigade in dienst van justitieminister De Clerck die zogezegd aan de reintegratie van de gevangene werkt, een aantal documenten uit het dossier van Marcel Vervloesem liet verdwijnen en de begeleidingscommissie van de Universitaire Instelling te Antwerpen -zoals dit reeds 9 maanden met andere diensten en personen het geval
is- te laat op de hoogte bracht.

Om nog even terug te komen op de Gazet van Antwerpen, waarmee ik deze
brief startte:
Is het niet bedroevend te noemen dat de redactie van deze krant als het ware een
persoonlijke vete uitvecht met Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven en dat deze krant enkele maanden geleden zelfs contact opnam met Chris Hölsbeek van Stop Kinderporno, waarna deze zich distancieerde van de Werkgroep Morkhoven en een foto van Marcel Vervloesem als pedofiel op het Internet plaatste terwijl ik hem voordien had uitgelegd op welke wijze de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt ?

Ik hou u in ieder geval verder op de hoogte.


Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - http://vimeo.com/5129955
Page not found - Sorry, "Serge Garde ivm Marcel Vervloesem 10 juni 2009" was deleted at 3:29:41 Tue Jun 16, 2009. We have no more information about it on our mainframe or elsewhere
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

01-06-09

Het 'masterplan' van Minister De Clerck


ouder.trui.fkdeclerckHET 'MASTERPLAN' VAN JUSTITEMINISTER DE CLERCK: ZIEKE GEVANGENEN IN OVERBEVOLKTE GEVANGENISSEN

Brussel, 1 juni 2009

De Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem zit nu al 9 maanden lang in de gevangenis opgesloten.
Hierbij volgt de lijst van spoedopnames en operaties:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier - Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - St Elisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) (moest reeds 3 weken geleden wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. Maar juistgeteld 1 dag voor deze opname kwam de gevangenisdirectie met haar negatief rapport af waarin ondermeer stond dat al zijn verzoeken waren afgewezen en dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield')

De opnames te Turnhout en te Brugge vonden plaats tijdens zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout en Brugge.

In het AZ Sint Jan te Brugge werd hij, in aanwezigheid van twee cipiers die hem dag en nacht bewaakten, zonder onderbreking vastgeketend aan de operatietafel, de ziekenhuisbrancard, de rolstoel, de medische toestellen en het ziekenhuisbed.

Marcel's Vervloesem bloeddruk stond vandaag op 23.
Zijn suikerspiegel staat zo hoog dat hij niet meer te meten is.
De cardioloog stelde vast dat zijn hart bij momenten bijna niet meer slaat om vervolgens 150 keren per minuut te halen.

Meer dan een maand geleden deelde justitieminister De Clerck, die in het openbaar over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, aan de advocaat van Marcel Vervloesem schriftelijk mede dat hij de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem zou 'laten onderzoeken'.
Het feit dat daarvan niets in huis kwam en de Minister erover zwijgt, bewijst dat men Marcel Vervloesem in de gevangenis of in het AZ Sint-Jan te Brugge waarnaar hij in kritieke toestand zal afgevoerd worden, wil laten overlijden.
Het vermoeden bestaat dat de Minister daarmee de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, zonder onderzoek wil laten afsluiten.

Uit goede bron heeft de Werkgroep Morkhoven vernomen dat 'iederéén zoveel mogelijk uit de buurt van Marcel Vervloesem gehouden wordt' en de betrokkene stelde zich de vraag of Marcel Vervloesem 'nog wel bezoek mag ontvangen' en of hij 'zijn advocaat nog wel kan zien'.

 

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: FRANSE TELEVISIE ZWIJGT MARCEL VERVLOESEM NIET DOOD

Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
http://www.bfmtv.fr
(ook via het internet te bekijken)

Morgen krijgt Marcel Vervloesem, die in overtreding met het Europees Verdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, nog steeds in de gevangenis is opgesloten, het bezoek van het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen.

 


Gevangenis Brugge
tav Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 

29-05-09

Justitie: Minister De Clerck en de dood van activist Marcel Vervloesem


Marcel.dood.mail-4Brussel, 29 mei 2009 - De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem weigert nu al 14 dagen lang elke medicatie en medische behandeling.
Enkele maanden geleden onderging hij een zware hartoperatie in het AZ Sint-Jan te Brugge. Na deze hartoperatie kreeg hij wekenlang bijna geen medicatie en behandeling. Zowel dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, als justitieminister De Clerck werden hiervoor herhaaldelijk aangeschreven. Dokter Proot antwoordde niet en liet de brief, via Marcel Vervloesem, terug aan de vzw Werkgroep Morkhoven bezorgen.
Minister De Clerck die ondermeer een kopie van de brief met de gedetailleerde informatie aan dokter Proot ontving, liet in de door hem getekende brief van 30.4.2009 weten, dat de 'medische aspecten van het dossier door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht'. Daarmee werd ook het geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst onder leiding van dokter F. Van Mol (ministerie van justitie), met het medisch dossier van Marcel Vervloesem bedoeld.
De cardioloog stelde vervolgens vast dat Marcel Vervloesem tengevolge van zijn slechte behandeling met nieuwe zware hartproblemen kampte waarvoor hij opnieuw dringend in het AZ Sint-Jan te Brugge, voor een behandeling met electroshocks, diende opgenomen te worden.
Welgeteld 1 dag voor deze nieuwe spoedopname zou plaats vinden, liet de gevangenisdirectie aan Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, weten dat zij het verzoek tot een verlofaanvraag negatief adviseerde. De gevangenisdirectie beweerde daarbij dat de dochter van Marcel 'onvoldoende van haar vader hield'. De gevangenisdirectie baseerde zich op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge dat maandenlang op zich liet wachten en waarop minister De Clerck in zijn voornoemde brief enkel reageerde met de woorden dat er 'geen objectieve redenen waren om in dit dossier te interveniëren'.
Marcel Vervloesem die maandenlang door de PSD en de gevangenisdirectie met valse beloftes aan het lijntje werd gehouden en die dan nog eens zijn dochter huilend aan de telefoon kreeg, besliste toen dat het definitief genoeg was en besloot zijn medicatie en medische behandeling volledig stop te zetten. Hij wenste ook niet meer in het ziekenhuis opgenomen te worden alhoewel dit dus hoogst noodzakelijk was. En dat is waarschijnlijk hetgene waarop zij die Marcel Vervloesem zo snel mogelijk dood willen om hem omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante zaken te doen zwijgen, op rekenden. Eergisteren kreeg Marcel Vervloesem die er thans zeer slecht aan toe is (hartproblemen, suikerziekte die zelfs niet meer te meten valt, kanker, nieren die maar voor 60% werken, al wekenlang opgestapeld vocht in de benen, voortdurende pijnen...), dan nog te horen dat de gevangenisdirectie ook de mogelijkheid tot een halve vrijheid en een electronisch toezicht verworpen heeft. Dat maakt zijn onmenselijke situatie die hem weinig overlevingskansen biedt, helemaal uitzichtloos. De beslissing is ongetwijfeld bedoeld om hem verder tot zelfvernietiging te dwingen.

Justitieminister De Clerck die een 'menselijke justitie' op zijn website predikt; die in zijn Masterplan 2008-2009 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' pleit; die bij de Nederlandse regering over zijn overbevolkte Belgische gevangenissen klaagt en die -tenslotte- zwaar zieke gevangenen tot hun laatste snik in de gevangenis opsluit, deelde meer dan een maand geleden aan Marcel Vervloesem's advocaat mede dat hij het Centraal Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen 'opdracht gaf om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken'. Van dit Comité van Toezicht is tot nogtoe geen spoor te merken. Justitieminister De Clerck wordt al wekenlang aan zijn belofte herinnerd maar heeft blijkbaar besloten om het dossier, door middel van de dood van Marcel Vervloesem, af te sluiten.
Lieselot Bleyenberg, de adjunct-woordvoerdster van minister De Clerck, liet gisteren aan de franse journalist Serge Garde die de zaak Vervloesem mee opvolgt, in het Nederlands weten: 'Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' en de gevangenisdirectie laat al wekenlang geen enkele journalist tot de gevangenis toe. Het is dus duidelijk waar men, in stilte, naartoe wil.
Misschien hoopt minister De Clerck dat het overlijden van Marcel Vervloesem beperkt zal blijven tot een simpel Belga-berichtje waarin nog eens wordt herhaald dat de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die zelf een kindermisbruiker bleek te zijn, na de weigering van zijn medicatie en medische behandeling in het AZ Sint-Jan te Brugge overleden is.'

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde reeds herhaalde malen de Nederlandse politici die zich niet afvragen waarom de Belgische gevangenissen zo overbevolkt zijn en die (nog) niet begrepen hebben dat Nederland met de opsluiting van honderden rechteloze Belgische gevangenen op haar grondgebied, een 'Belgisch Guantanamo' zal genoemd worden. Ook de Nederlandse SP, die jarenlang voor alternatieve straffen pleitte, verklaart zich een voorstander van de verkoop van een stukje grondgebied aan België en de opsluiting van de Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen.

-----------------

Open Brief

ARCHIEF

7 april 2008

De heer Stefaan De Clerck
Kamerlid CD&V
Damkaai 7
8500 Kortrijk

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: werking van justitie

Zoals ik u gisteren schreef, zei u destijds als justitieminister tijdens een interview met een Nederlandse krant dat men de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de kinderpornobestrijding 'krediet moet geven vermits ze over belangrijke informatie beschikt'. 'Voorwaarde daartoe is dat zij haar gegevens aan justitie bezorgt', aldus uw eigen woorden.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven al haar informatie in de kinderpornozaak Zandvoort aan de justitie te Turnhout had overgemaakt, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, echter aangeklaagd voor het 'bezit van kinderporno'. Dat gebeurde nadat hij door zijn halfbroer, de genaamde Victor V. onder wiens voorzitterschap hij enkele jaren geleden nog als secretaris in een lokale vereniging zetelde, publiekelijk van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd waarvan deze 20 jaar voordien het slachtoffer beweerde te zijn geweest.

De justitie deed niets met het kinderpornomateriaal. De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en kopers van de kinderporno werden nooit vervolgd.

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich enigszins slachtoffer voelt van de door uw gedane belofte.

Ook in andere dossiers moeten wij vaststellen dat de justitie van Turnhout nalaat om zaken te onderzoeken.

Ik had het al over de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen waarin Victor V. genoemd wordt. Victor V. is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

Ook in het dossier van de genaamde Peter Wouters, wonende te Wuytsbergen in Herentals (op enkele stappen van het politiebureau verwijderd) moeten wij vaststellen dat er niets wordt ondernomen.
Zoals u in onderstaande brief gericht aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters kan lezen, toert deze Peter Wouters al jarenlang rond met een auto zonder rijbewijs terwijl hij enkele jaren geleden verantwoordelijk was voor een ongeval waarbij een jongen omkwam.
Peter Wouters reed toen ook zonder rijbewijs.
Wat deze zaak nog een stuk ernstiger maakt, is het feit dat Peter Wouters zopas dank zij de 'schuldbemiddeling' van het OCMW te Herentals deze auto kon aankopen.

Maar er is meer. Peter Wouters is gekend voor 22 gevallen van inbraken, diefstallen, misbruik van vertrouwen, oplichtingen, drugshandel, aanrandingen, schriftvervalsingen enzoverder.
De vzw Werkgroep Morkhoven werd op amper twee weken tijd al door een tiental slachtoffers van Peter W. gecontacteerd. De mensen die werden opgelicht, wachten al jarenlang op de terugbetaling van hun geld en krijgen daarbij blijkbaar niet de minste hulp van justitie en/of slachtofferhulp in Turnhout.
Een van de slachtoffers wacht al jarenlang op een schadevergoeding voor de dood van zijn zoon die overleed in het voertuig waarin Peter W. in beschonken toestand achter het stuur zat. De auto stak vol gestolen goed.
Een ander slachtoffer wendde zich tevergeefs tot justitie nadat zijn dochter door Peter W. werd aangerand.
Op de Opendeurdagen van 29 en 30 maart jl. van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam nog een ander slachtoffer van Peter W. opdagen. Het betreft hier een gepensioneerde vrouw die al jarenlang op een schadevergoeding wacht voor de banden van haar wagen die door Peter W. werden stukgestoken. Een klacht terzake bij de politie van Herentals haalde niets uit.
Peter W. pleegde enkele jaren geleden ook een inbraak bij Marcel Vervloesem en ging aan de haal met verschillende dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven. Marcel Vervloesem wacht nu al jarenlang op een schadevergoeding die hem door de rechter te Turnhout werd toegekend.
Op 9.7.2002 moest Peter W. voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verschijnen. Het betrof hier een collectieve schuldbemiddeling met 25 verschillende partijen (Pidpa, Iweca, OCMW Mol, Bacob/Brussel, VNM/Mechelen, VAB/Brussel, BelgacomMobile/Brussel, OCMW Herentals, Bvba De Vleir/Olen, Bank Breda/Antwerpen, City Bank/Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap/Aalst, Belgacom/Mechelen, Stad Herentals, Provincie Antwerpen, nv. Laureysen/Herentals, Fortisbank Brussel, OCMW Lille, Ministerie van Financiën/Westerlo, nv IBS Felicitas/Meise, Ontvangstkantoor Penale Boeten/Turnhout en verschillende personen en privéfirma's) ...
Peter W. mag echter rustig verder boeren van justitie. Buiten zijn auto kocht hij, dank zij de 'schuldbemiddeling' van het OCMW te Herentals, zopas een huis.

Omdat de talrijke slachtoffers van Peter Wouters toch niet vergoed worden en door justitie aan hun lot worden overgelaten, gaat de vzw Werkgroep Morkhoven zich nu stelselmatig voor hen inzetten.
De Werkgroep heeft daartoe een dossier geopend waarin alle gegevens samengebracht en onderzocht worden.

Zoals in 1989 zal U misschien opmerken dat dit de taak van justitie is en niet van de vzw Werkgroep Morkhoven maar dat verhaal kennen we al.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

PS. In bijlage zend ik u mijn schrijven naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters in verband met de genaamde Peter Wouters.
Alle schepenen en gemeenteraadsleden (uitgezonderd Victor V.) kregen een kopie van dit schrijven. Kan u de Herentalse CD&V-gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en schepenen misschien contacteren ?

 


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

 

27-05-09

Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem


Marcel.dood.mail-4De dood van anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem: Minister van Justitie Stefaan De Clerck is rechtstreeks verantwoordelijk

OPEN BRIEF

Brussel, 26.5.2009

Beste X,

Marcel heeft nog gebeld.

Zijn stem klonk erg verzwakt. Hij had al een week geleden met spoed moeten opgenomen worden voor de nieuwe hartproblemen die hij heeft gekregen doordat de gevangenis van Brugge, na zijn zware hartoperatie, zijn medicatie en medische behandeling bijna geheel stopzette.

En dan was er die provocatie van de gevangenisdirectie waarbij een negatief advies werd gegeven en waarbij zijn dochter op een smerige manier omschreven werd als iemand die 'onvoldoende van haar vader hield' terwijl zij, van kinds-af-aan, dolveel van haar vader houdt en hem elke week met haar man en de kinderen ging bezoeken.

De bloeddruk van Marcel staat nu op 22, wat in zijn geval levensgevaarlijk is.
Suiker: niet meer te meten. Het toestelletje dat hij gebruikt slaat gewoon door. De laatste keer stond de suikerspiegel (volgens Belgische normen) op 600.
Hij klaagt opnieuw over hartproblemen. Hij voelt zich duizelig en zijn benen zijn nog steeds opgezwollen tengevolgevan van de vochtopstapeling die vooral het gevolg is van een slechte nierwerking (zijn nieren werken nog maar voor 60%) en zijn hartproblemen.
Geen enkele reactie van de overheid terwijl De Clerck en konsoorten van de situatie op de hoogte werden gebracht.

Intussen gaan de pesterijen en de willekeurige sancties (kwestie van hem nog sneller om zeep te helpen), met medeweten van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die voortdurend worden ingelicht, gewoon verder.
Vandaar waarschijnlijk dat de receptionist van de gevangenis te Brugge beweerde dat hij 'geen Marcel Vervloesem kende' en je doorverzonden werd naar de Psycho Sociale Dienst (PSD) die het dossier van Marcel gedurende 8 maanden heeft geblokkeerd en niets met het bezoekrecht van de gevangenen te maken heeft.
Vandaar ook dat Wendy, de dochter van Marcel, het geld dat zij op de rekening van haar vader zette (100 euro) teruggestuurd kreeg. Men 'kende geen Marcel Vervloesem'. Zij had het overschrijvingsformulier correct (met de geboortedatum van haar vader) had ingevuld.
De Nederlandse ouders die zich in verband met sexueel misbruik van hun zoon tot Marcel wendden en die steeds op hem konden rekenen, hebben hetzelfde probleem. Zij kregen het gestorte geld (25 euro) ook teruggestuurd.

Zonder geld kan Marcel niet meer telefoneren en kan hij zich, zelfs in zijn uitzichtloze toestand, niets meer permiteren of aanschaffen.
Het is niet gezegd of ons geld (50 euro) wel aangekomen is want hij heeft er niets van vernomen.

Marcel heeft drie weken na zijn vraag aan de buitenkantine, zijn typlinten en briefpapier nog steeds niet gekregen. Op die manier nemen ze hem ook zijn recht op briefwisseling af want door zijn gezondheidstoestand kan hij nog moeilijk schrijven.

Ik heb justitieminister De Clerck en konsoorten al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de briefwisseling van Marcel's dochter en kleindochter wekenlang tegengehouden werd. Ik kreeg geen enkele reactie en de briefwisseling wordt vermoedelijk nog altijd deels geblokkeerd.
De Clerck beloofde meer dan een maand geleden in een schriftelijke mededeling aan Marcel's advocaat dat hij de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen had gevraagd om de detentieomstandigheden van Marcel te laten onderzoeken.
Omdat er niets van kwam, heb ik De Clerck en zijn kabinet daarover herhaalde malen geschreven. Maar Minister De Clerck blijkt weer een valse belofte te hebben gedaan want er is nog altijd geen onderzoek lopende.
Ik zal je morgen dat artikel 'Masterplan 2008/2012 - Voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit Just News, de interne krant van de federale overheidsdienst Justitie (N° 38, februari 2009), eens toezenden. Daat staat ondermeer ook een interview in met De Clerck. Ik vond de krant toevallig tussen allerlei mooi-ogende folders in de informatierekken van het Brusselse justitiepaleis. Voor folders en gebouwen heeft justitie wel geld !

Marcel's advocaat beloofde 14 dagen geleden om een spoedprocedure op te starten maar daar komt niets van.
In november 2008 zei hij in een interview met een bepaalde krant dat de zaak van Marcel 'over een paar dagen of weken voor de strafuitvoeringsrechtbank zou komen'. We wachten nu al een half jaar...

Vandaag ook nog een antwoord gekregen van Kamervoorzitter Patrick Dewael die het over de 'scheiding der machten' heeft. Ik had hem een brief met bijkomende informatie omtrent mijn aangenomen verzoekschrift toegezonden en het zou mij niet verwonderen dat hij deze brief wil aangrijpen om mijn petitie met vraagstellingen over het gevangenisbeleid, gericht aan Minister De Clerck, te blokkeren.

Ik kreeg ook een zwak antwoord van het NederlandseSP-kamerlid Agnes Kant in verband met de Belgische gevangenen die men in Nederland wil opsluiten.

Ook goed nieuws: Er zijn verschillende franse journalisten die in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en de opsluiting van Marcel, naar België komen. Er zijn een paar Vlaams parlementsleden die parlementaire vragen rond deze kwestie willen stellen.
Marcel heeft ook een fax van europarlementslid Paul van Buitenen ontvangen.

Maar of Marcel het zal overleven, betwijfel ik want Justitieminister De Clerck en konsoorten hebben nu éénmaal besloten dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel (kanker, hartziekte, nierziekte en suikerziekte) tot hun laatste snik in de overvolle gevangenissen moeten opgesloten blijven.

Ik denk dat figuren zoals De Clerck willen dat Marcel zo spoedig mogelijk sterft, zodat men de schandalen rond de gestolen documenten uit het strafdossier van Marcel op het parket van Turnhout, het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de diefstal van de kinderporno-cdroms op het hof van beroep te Antwerpen, de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde, de mediacampagne die men voerde om hem aan de schandpaal te nagelen en het geknoei met zijn medisch dossier in de doofpot kan stoppen.
De doofpotpolitiek behoort nu éénmaal tot de christen democratische waarden van Declerck en konsoorten...

 


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

 

24-05-09

Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem


Marcel.dood.mail-4De dood van anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem: Minister van Justitie Stefaan De Clerck is rechtstreeks verantwoordelijk

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de kinderporno-cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijning 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen.
De Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, echter geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin er ook over de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort werd gesproken, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat deze brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket...

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het parket te Turnhout; de verdwijning van de 7 cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen; het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort; de reeksen valse beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem die nooit onderzocht werden; de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, wordt genoemd en die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in oktober 2006 tevergeefs aan de de Antwerpse procureur-generaak Christine Dekkers liet overmaken; het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van dokter F. Van Mol; de wekenlange stopzetting van de medicatie en medische behandeling van Marcel Vervloesem na diens hartoperatie in het AZ. Sint-Jan te Brugge (waardoor deze opnieuw ernstige hartproblemen kreeg); het negatieve rapport en de zoveelste ontoelaatbare provocaties van de gevangenisdirectie te Brugge waarbij ondermeer werd beweerd dat de dochter van Marcel Vervloesem 'niet voldoende van haar vader hield' (dat leidde ertoe dat Marcel Vervloesem sinds 9 dagen geleden elke medicatie en medische behandeling weigert); het opnieuw blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem; de willekeurige sancties en folterpraktijken die tegen Marcel Vervloesem werden gehanteerd; de voortdurende opsluiting in isoleercellen; de Centrale Toezichtscommissie van het gevangeniswezen die, volgens een schriftelijke mededeling van de Minister, reeds een maand geleden met een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem had moeten starten; de werking van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die maanden tijd nodig hebben om een verzoekschift van een gevangene te beantwoorden of een bepaald dossier af te werken; de wijze waarop de PSD en de gevangenisdirectie het reintegratie- en herklasseringsdossier van Marcel Vervloesem opnieuw blokkeerden doordat de enquetrice die het sociaal onderzoek moet doen naar de opvangmogelijkheden van Marcel Vervloesem te Brussel, te laat werd verwittigd; de handelswijze van dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, die volgens de PSD, zijn medisch verslag 'vergat' over te maken (toen Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout werd getransfereerd 'vergat' men vanuit de gevangenis in Brugge ook zijn medisch dossier door te sturen waardoor deze volledig zonder medicatie kwam te zitten) enzoverder...
Minister De Clerck laat de zaken echter aanslepen en houdt reeds maandenlang geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die aan een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker lijdt en die gedurende zijn 9 maanden gevangenschap reeds 6 x met spoed in het ziekenhuis opgenomen diende te worden en 5 x geopereerd werd.
Vandaar dat de Minister die een 'menselijke justitie' predikt en bij de Nederlandse regering ging klagen over de overbevolking van zijn gevangenissen, rechtstreeks verantwoordelijk zal zijn voor de dood van Marcel Vervloesem indien deze eerstdaags zal komen te overlijden.

Marcel3.5.99België

 


declerck.286380LINKS:

- Morkhoven website (English, Français, Italiano, Nederlands)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Marcel Vervloesem werd ook door de gerechtelijke politie te Antwerpen uitgenodigd om meer uitleg te komen geven omtrent de kinderpornozaak Zandvoort die door hem en de Werkgroep Morkhoven onthuld werd. Tenslotte werd hij van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd.
Justitie liet de kinderen op de 90.000 foto's in de kinderpornozaak Zandvoort nooit identificeren omdat die zogenaamd 'te oud waren' terwijl Marcel Vervloesem 11 jaar lang vervolgd en aan de schandpaal genageld werd voor de beweringen van Victor V. dat hij 20 jaar voordien door zijn halfbroer Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' was geworden. De kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en folteraars werden door justitie nooit opgespoord en vervolgd.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

 

15-05-09

Justitieminister De Clerck wil actievoerder voorgoed het zwijgen opleggen


declerck.286380

Brussel, 15 mei 2009

Hierbij volgen enkele brieven aan justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in verband met de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die, onder druk van justitie en de gevangenisdirectie van Brugge, gisteren besloten heeft om zijn medicatie en medische behandeling definitief stop te zetten.

In 1998 werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals, voordien lid van de CD&V), in roddels tegenover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd. Volgens Victor V. die de wereldwijde publiciteit rond zijn halfbroer inzake de kinderpornozaak Zandvoort benijdde en zowat 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, hadden de 'feiten' zich 20 jaar voordien voorgedaan. Victor V. benoemde zijn halfbroer enkele jaren geleden echter tot secretaris van zijn vereniging die werkzaam was rond sociale woningen.

In 2005 organiseerde Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te laten zetten.

Alhoewel de petitie amper door een tiental kennissen van Victor V. werd getekend, bracht het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) deze petitie ter sprake in de gemeenteraad van de Stad Herentals.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) stond vrij positief tegenover het voorstel in de petitie 'omdat dit ook rond het imago van Herentals en omstreken draaide' maar stelde zich iets voorzichtiger op tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De vrederechter was echter niet akkoord met de manier waarop men de actievoerder uit zijn woning trachtte te drijven.

Een klein jaar geleden liet de Geelse Bouwmaatschappij weten dat zij Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde.
Er werd toen een oplossing gevonden voor de problemen die zich tengevolge van de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge voordeden.

Vorige week richtte de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter omdat zij het huurcontract met Marcel Vervloesem wil verbreken...

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht dat Marcel Vervloesem één van de komende dagen in de gevangenis van Brugge of in het AZ Sint-Jan te Brugge zal overlijden en bereidt thans een rechtszaak voor tegen justitieminister De Clerck die zwaar nalatig is gebleven in het dossier.
De Clerck die bij de Nederlandse regering over zijn 'overbevolkte gevangenissen' ging klagen, vindt ondermeer dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem eindeloos moeten lijden en tot hun laatste adem in de gevangenis moeten opgesloten worden.
Hij overtreedt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.

 


Brief aan Minister De Clerck

Kabinet justitieminister De Clerck
t.a.v. Mevrouw Baart

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Ik kreeg zopas nog een telefoontje van Marcel Vervloesem.

En zonder rond de pot te draaien, zoals de Minister dit voortdurend doet, kan ik u hierbij nog het volgende mededelen:

Vandaag diende er, zoals gisteren, opnieuw bloed te worden genomen van Marcel Vervloesem omdat er een 'foutje' was gebeurd.

Toen Marcel Vervloesem vroeg hoe het nu medisch gezien stond (opname in het ziekenhuis enzoverder), antwoordde de verpleegster hem dat 'de dokter dit morgen met hem zou bespreken'.

Uit de bloedstaal had men kunnen opmaken dat de suiker van Marcel Vervloesem, zoals we reeds maanden weten, 'veel te hoog staat'.

Marcel Vervloesem heeft een medicament bijgekregen. Het gaat hier om de bloedverdunner Marcumar. Dit is een zwaar medicament dat niet zonder gevaar is voor hart en hersenen.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd niets gehoord van zijn penitentiair verlof dat hij op 5 maart 2009 had aangevraagd en dat op 5 mei op de directievergadering was besproken.
Men had hem weer beloofd dat hij diezelfde dag nog een antwoord zou ontvangen. Maar het betreft hier weer de zoveelste valse belofte.

Ook van de PSD dat de beslissing van de directievergadering op 5 mei jl. en van het personeelscollege op 7 mei jl. voor de zoveelste keer verhinderde, en dat twee dagen nadien afkwam met de 'zegevierende' mededeling dat het zogezegd haar eindrapport had afgemaakt, heeft Marcel Vervloesem niets meer vernomen.

Artikel 72 van de strafuitvoeringswet is nog altijd niet van toepassing. Het wordt (tussen haakjes) door de Minister zelf al maandenlang geblokkeerd.

Marcel Vervloesem heeft na 6 weken nog altijd niets vernomen van professor Distelmans die de Minister zogezegd voor zijn euthanasieaanvraag had gecontacteerd.

Marcel Vervloesem heeft een maand nadat de Minister hem en zijn advocaat liet weten dat het Hoog Comité van Toezicht van het Gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken, nog altijd niets van dit Comité vernomen.

U ziet dus dat de brieven van de Minister niet meer dan een allegaartje van valse beloftes zijn waardoor de Minister op de gestelde vragen geen antwoord moet geven.

Dit weerspiegelt eigenlijk op een perfecte manier het gevangenisbeleid van de Minister dat vooral uitblinkt in zijn afwezigheid.

Hoe dan ook, indien er één van de volgende dagen iets zou mislopen met Marcel Vervloesem, dan zal de Minister, die op alle mogelijke manieren geinformeerd wordt, daar persoonlijk voor moeten opdraaien.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

--------------------

Brief aan Minister De Clerck

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: Marcel Vervloesem - uw brief van 30.4.2009

Ik zou u de volgende vragen willen stellen inzake voornoemd onderwerp:

- Heeft de minister nu al een onderzoek laten instellen naar het foutieve rapport dat door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie werd opgemaakt ?
- Heeft de minister al opdracht gegeven om te laten onderzoeken waardoor de medicatie van Marcel Vervloesem herhaaldelijk werd stopgezet, wat tot nieuwe hartproblemen heeft geleid en zijn heropname in het ziekenhuis (waar hij zal behandeld worden met electroshocks) noodzakelijk maakt ?
- Marcel Vervloesem heeft gedurende 4, 5 jaar kanker. Hij werd er tweemaal voor geopereerd. De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft op 10.12.2008 een zorgprotocol voor de kanker gevraagd maar daaraan werd nooit een gevolg gegeven. Wordt de aanwezigheid van kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem onderzocht?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem niettegenstaande de 'gepaste verzorging' al drie weken lang met opgestapeld vocht in zijn benen sukkelt, wat tijdens zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout tot een spoedopname leidde waarbij hij zes uren lang aan de hartmachine (+ andere toestellen) lag ?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem's bloeddruk de laatste weken steeds op 19 en 20 staat, wat levensgevaarlijk is na zijn recente hartoperatie ?
- Wordt er wel nagegaan of de voor 60% werkende nieren van Marcel Vervloesem nog voldoende functioneren ? Is dit, tesamen met zijn hart- en suikerziekte, misschien één van de redenen van de vochtopstapeling in zijn benen ?
- Hoe komt het dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem nog steeds niet gestabiliseerd is en soms op 300 staat, wat in zijn geval, levensgevaarlijk is ?
- Waarom laat men deze problemen steeds aanslepen in plaats van Marcel Vervloesem in observatie te nemen in het ziekenhuis ?
- Waarom zette men, tesamen met de medicatie, de kinesytherapie en de revalidatie van Marcel Vervloesem gedurende een drietal weken na zijn hartoperatie stop ? Wie was daar verantwoordelijk voor ?
- Gaat Marcel Vervloesem opnieuw in bewusteloze toestand aan de operatietafel en het ziekenhuisbed geketend worden ?
- Wordt hij na zijn terugkomst uit het ziekenhuis (als hij de electroshocks overleeft) opnieuw bij de psychisch gestoorde persoon op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge gestoken om te 'recupereren' ?
- Heeft minister De Clerck nu al werk gemaakt van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) ?
- Waarom laat minister De Clerck zieke gevangenen eindeloos lijden in zijn volgepropte gevangenissen en houdt hij geen rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld ?
De minister schendt artikel 2 (recht op leven), artikel 3 (verbod op martelen - Volgens het VN-verdrag is marteling 'iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel), artikel 14 (verbod op discriminatie)
- Waarom discrimineert de minister gevangenen en mogen gevangenen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) reeds na 1 dag, om 'gezondheidsredenen', terug naar huis terwijl andere gevangenen van geen enkele gunstmaatregel kunnen genieten en hun reintegratie en reclasseringsdossier door eindeloze vertragingsmanoeuvres van de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie) worden geblokkeerd ?
- Waarom beklaagt de minister zich tegenover de Nederlandse regering over zijn overbevolkte gevangenissen terwijl hij mensen zoals Marcel Vervloesem met hun uitzichtloze medische toestand in die overvolle gevangenissen laat wegteren ?
- Op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zag ik tal van gevangenen die volledig afgeleefd waren en onvoldoende of geen medische verzorging kregen. Wat bedoelt de minister eigenlijk met zijn 'rechtvaardige en menselijke justitie' ?
- Waarom wil de minister dat Marcel Vervloesem zijn laatste adem uitblaast in de gevangenis ?
- Waarom laat de minister, terwijl ik hem dit herhaaldelijk vroeg, geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen ?
- Waarom vraagt de minister zich niet af waarom er geen onderzoek gevoerd wordt naar de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd ? In oktober 2006 liet ik een kopie van deze lijst PV's aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de kinderporno-cd-roms verdwenen) overmaken.
- Wil de Minister de zwaar zieke Marcel Vervloesem door middel van zijn gevangenisschap in mensonterende omstandigheden, het zwijgen opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de Minister weet dat daar geen onderzoek in gebeurde ?

In afwachting van het antwoord van de Minister, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

--------------------

'Antwoord' van Minister De Clerck

Van: Baart, Els
Verzonden door: just.fgov.be
Aan: Jan Boeykens
Cc: Desmet, Mathieu
Datum: 11 mei 2009
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem: Brief van 30.4.2009

Geachte heer Boeykens,

Ik hem met aandacht uw mail van 8 mei 2009 gelezen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem.

Zoals in het verleden reeds geantwoord, werden alle opmerkingen overgemaakt aan de gevangenisarts en aan de Dienst Gezondheidszorg Gevangeniswezen.

De medische opvolging en behandeling valt onder het medisch geheim en de bevoegdheid van de geneesheren die alles eraan doen om de heer Vervloesem een adequate en volwaardige medische behandeling en verzorging te verzekeren.

Het staat de heer Vervloesem te allen tijde vrij zelf een arts naar keuze naar de gevangenis te laten komen, die hem kan onderzoeken en zich nadien met de gevangenisarts in verbinding kan stellen om overleg te plegen over diagnose en behandeling.

Met voorname hoogachting,

Els Baart

Kabinet Stefaan De Clerck, Minister van Justitie

-------------------

Brief aan De Clerck

Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem

Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn E-mails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

U schreef mij enkel dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg'.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om 'gezondheidsredenen' zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om 'gezondheidsredenen' en dank zij het 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang, reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn 'overbevolkte gevangenissen' te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer 'met sukses' aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was weer totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat deze situatie hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een 'menselijke justitie spreekt', hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de 'enige oplossing' te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte op een vage manier liet mededelen dat de 'strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken.
Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,


FOTO

Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, mogelijke misdaden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats...


 

08-05-09

Minister De Clerck blokkeert vrijlating - Marcel Vervloesem opnieuw naar ziekenhuis


declerck.286380Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem
Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn Emails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

Op medisch vlak, schreef u mij enkel dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg'.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om 'gezondheidsredenen' zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om 'gezondheidsredenen' reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn 'overbevolkte gevangenissen' te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer 'met sukses' aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat dit hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een 'menselijke justitie spreekt', hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de 'enige oplossing' te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte liet mededelen dat de 'strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken. Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,

 


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

- Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) vindt het goed dat ongeneeslijke gevangenen in zijn gevangenissen wegteren en is dus op de eerste plaats verantwoordelijk voor de geraffineerde moord op Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

 

28-03-09

Justitieminister Stefaan De Clerck: mee verantwoordelijk voor de dood van Marcel Vervloesem


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 27 maart 2009

Beste vrienden,

Wendy liet me weten dat haar vader een hele dag op transfert is geweest is naar Leuven Centraal, maar dat hij nu terug in Brugge is opgesloten (Sectie 35 Cel 54) omdat er zogezegd 'een fout' is gebeurd.

Wendy zei me ook dat advocaat Raf Jespers ging informeren om te weten wat dit spelletje te betekenen heeft. Jespers had immers gepleit voor de open instelling in Hoogstraten.

Marcel is nu volledig afgesloten van de buitenwereld omdat hij telefoon, televisie en al de rest opnieuw moet aanvragen.

Hij vroeg aan Wendy of wij hem morgen dringend wilden komen bezoeken.
Ik vrees dat hij nu opnieuw met zijn euthanasieprocedure zal willen starten waarover hij een week geleden met die professor Hereijgers heeft gesproken maar waarvan hij door het goede nieuws over de transfert naar Leuven, voorlopig was afgestapt.

Zijn gezondheid zal door deze gebeurtenis weer een flinke knak hebben gekregen terwijl hij pas terug uit het hospitaal is vanwege die zware hartoperatie en hij nog steeds met zijn zware suikerziekte en nierproblemen kampt (zonder over al de rest te spreken).

Niet iederéén in België heeft het geluk om, zoals Michel Nihoul en Marc Dutroux, in de smaak van onze rechters en politici te vallen en van allerlei gunstmaatregelen te kunnen genieten !

Wat de gevolgen voor Marcel's hart en suikerziekte nu zullen zijn, is niet te voorspellen.
Laat ons hopen dat hij dit opnieuw overleeft. Maar hij is zodanig verzwakt dat die kans erg klein geworden is en de vraag is of hij nog zal willen blijven leven.
Het is mogelijk dat hij met zijn medicatie, voedsel en drinken eerstdaags zal stoppen en alle medische hulpverlening voorgoed zal weigeren (wat na zijn hartoperatie dodelijk zal zijn).

Het is duidelijk dat diegenen die Marcel dood willen (bepaalde magistraten, de kabinetsmedewerkers van justitieminister De Clerck,) hun slag voorlopig in huis hebben gehaald.
En dat terwijl ik De Clerck zopas nog geschreven heb!
Hoe dan ook, indien Marcel sterft, is justitieminister De Clerck mede verantwoordelijk en zullen we hem voor de rechter dagen.

Ik stel voor dat iederéén een aangetekende brief (met ontvangstbewijs) naar dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, schrijft. Het is immers hij geweest die Marcel twee dagen na elkaar uitnodigde en dan gisteren met het voorstel afkwam om Marcel naar Leuven Centraal te laten overbrengen.
Marcel zei ons dat dokter Proot hem had aangeraden om de Werkgroep Morkhoven vooral geen kritiek te laten leveren op de gevangenis van Leuven Centraal omdat hij dan anders naar de gevangenis in Hasselt zou overgebracht kunnen worden alwaar de detentieomstandigheden nog slechter zijn dan die in de gevangenis te Brugge.

Maar we hebben geen woord over de gevangenis van Leuven geschreven en we hadden beslist om rustig het telefoontje van Marcel en de werking van de PSD te Brugge af te wachten die, volgens de informatie die men Marcel had gegeven, de 'beste van België, is !
Meer niet...

Ik stel dus voor dat iederéén ook een aangetekende klachtbrief naar minister De Clerck schrijft waarin men de minister verzoekt om Marcel niet te laten vermoorden en in te grijpen vooraléér het te laat is.

Iederéén moet ook zoveel mogelijk (best aangetekend) naar Marcel schrijven.

We zullen deze brieven dan, naargelang de keuze van de opsteller, ofwel anoniem of persoonlijk getekend op het Internet plaatsen.

We zullen Marcel maandag proberen te bezoeken.

Probeer zo kalm mogelijk te blijven want alleen op die manier kunnen we het leven van Marcel redden.

We begrijpen dat het voor Marcel een echte hel is op dit ogenblik maar we vragen hem nadrukkelijk om te blijven leven omdat dat de enige manier is om aan te tonen waartoe pedofielen en de beschermers van pedofielen in staat zijn.

Ik geef jullie in bijlage al een aantal adressen waarnaar jullie kunnen schrijven en zal een korte perstekst voorbereiden die jullie overal naartoe kunnen zenden (pers, volksvertegenwoordigers, europese parlementsleden,). Ik zend direct een tweede mail met allerlei emailadressen.
We organiseren eerstdaags acties om het leven van Marcel te redden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)

 


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

 

27-02-09

Justitieminister De Clerck: mooiprater


Watch more YouTube videos on AOL Video

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op deze videoreportage aan het woord komt, zei destijds in een interview met het Algemeen Dagblad dat de 'Werkgroep Morkhoven belangrijke informatie had' en dat men haar 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakte'.
De Clerck loog echter over zijn goede bedoelingen want Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd kort na de verklaring van de justitieminister en het overmaken van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan de justitie te Turnhout, vals beschuldigd en vervolgd voor 'het bezit van kinderporno'.

De Clerck die sinds kort opnieuw minister van justitie is, steekt ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de doofpot en wenst niet te antwoorden op de vragen die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens hem terzake stelde. De cd-roms Zandvoort werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning overhandigd die ze op zijn beurt via (ex-)justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Door geen onderzoek te laten instellen, beschermt De Clerck de kindermisbruikers die men op de cd-roms kinderen (en zelfs baby's) ziet folteren en verkrachten.

De Belgische justitie maakte zich er destijds van af met de woorden dat de foto's op de cd-roms 'te oud waren' voor onderzoek maar dat is regelrechte onzin omdat de roddels waarmee Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld werd, sloegen op zogenaamde folteringen en verkrachtingen die 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) plaatsvonden en waarvoor er geen enkel bewijs bestond. Of het het zou moeten zijn dat de artikeltjes waarmee de nederlandstalige pers iemand gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk haalt, tegenwoordig als een 'bewijs' gelden voor iemands schuld.

De Clerck wil echter niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms in de doofpot stoppen. Hij wenst ook Marcel Vervloesem die zwaar ziek is en die, na talloze operaties, over enkele dagen een hartoperatie zal moeten ondergaan, voorgoed de mond te snoeren.

Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, vroeg de minister reeds verschillende keren om correct te zijn en artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet te tekenen zodat deze wetsartikels eindelijk uitvoerbaar zijn. Maar De Clerck reageert niet omdat hij wil blijven verhinderen dat Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid kan gesteld worden.

Ook het hof van beroep te Antwerpen dat geen onderzoek instelt naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort en de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, doet al het mogelijke om het dossier van Marcel Vervloesem te blokkeren. De PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem die zij reeds 15 maal gesproken heeft, namelijk niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt. Zij wil de PSD ook geen kopie van de opgevraagde gegevens bezorgen. Doordat de PSD geblokkeerd wordt, komt Marcel Vervloesem al wekenlang voor geen enkele aanvraag in aanmerking, wat zijn gezondheidstoestand vlak voor zijn hartoperatie zeker niet ten goede gekomen is.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat zelfs de verlofaanvraag van Marcel Vervloesem (zoals de kinderporno-cd-roms en de ontlastende stukken uit zijn strafdossier) spoorloos verdwenen is. Men zou een 'onderzoek' instellen.
Ook de brieven aan Marcel Vervloesem blijken, voor de zoveelste maal, deels te worden achtergehouden en/of met wekenlange vertraging aan te komen.

Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, werd een paar weken geleden reeds schriftelijk van de gezondheidsbedreigende situatie vanwege de PSD en het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte gesteld maar moet vermoedelijk naar de pijpen dansen van justitie die niets om het welzijn en de gezondheid van de gevangenen geeft en zieke gevangenen zelfs in isoleercellen laat opsluiten.

Door onderzoeken en dossiers te blokkeren, geven zowel justitieminister De Clerck als het hof van beroep te Antwerpen onrechtstreeks toe dat zij verantwordelijk zijn voor het toedekken van de kindermisbruiken en het beschermen van de kindermisbruikers op hoog niveau.

Video