23-04-12

Justitie: Intern onderzoek naar RK Turnhout

Arbeit.Frei3.jpgJustitieminister A. Turtelboom beweert de 'overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken' maar tegelijkertijd pleit de minister met VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (een zero-tolerantie die niet voor VLD'ers geldt die misdaden begaan), dat de Belgische gevangenissen zo volgepropt zitten.  Zo vol zelfs dat de gedetineerden er op matrassen op de grond moeten slapen.  

De Minister is ook voorstander van het zolang mogelijk in voorlopige voorhechtenis houden van mensen, zelfs nadat het gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ze aan de hen ten laste gelegde feiten onschuldig zijn.

Zij werkt met de Vlaamse liberalen aan de bouw van nieuwe cellen en gevangenissen terwijl er in België reeds 11.000 mensen vastzitten.  

Door te onderstrepen dat gevangenene 'recht op werk' hebben, wil zij de toenemende massa gedetineerden als werkvee ter beschikking stellen van de grote ondernemingen die vrijgesteld zullen worden van sociale lasten.

-------------------------------------------------------------------------

Maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis 

Vrijdag 27 april 2012 komt de Raadkamer van Turnhout opnieuw bijeen in het dossier van Marcel Vervloesem.  De rechters van de Raadkamer zijn toevallig de rechters die hem 14 jaar vervolgd hebben tijdens het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Marcel zit ondertussen 4 maanden in voorhechtenis.

Het ziet er tot nu toe naar uit dat de magistraten Jacobs en Van Der Flaas de aanhouding van Marcel Vervloesem nog maar eens met een maand gaan verlengen omdat er in het dossier al maandenlang niets beweegt.

Dat komt er dan op neer dat Marcel dan 5 maanden in voorhechtenis zou zitten.

Vier maanden in voorhechtenis staat gelijk aan een jaar effectieve gevangenisstraf.  Nog een maand erbij zou betekenen dat Marcel Vervloesem dan al langer dan een jaar effectief gevangenisstaf uitzit terwijl hij helemaal niet veroordeeld is!   Om over de toestanden, die hij als niet-veroordeelde in de gevangenis van Turnhout moest ondergaan, nog maar te zwijgen.

Normaal gezien moet de Raadkamer het dossier van iemand in voorarrest,  onderzoeken en ontlastend werken. In het dossier van Marcel gebeurt precies het tegenovergestelde. De Raadkamer bevindt zich in Marcel's geval in een soort winterslaap.  Het dossier ligt stil, technische onderzoeken gebeuren niet en eventueel belastend materiaal wordt eenvoudigweg teruggegeven aan de aanklager waardoor bewijzen door de Raadkamer vernietigd worden.

De Strafuitvoeringsrechtbank heeft het énige element dat belastend kon werken – contact onderling met de aanklager Dimitri Vervloesem - tegengesproken en Marcel vrijgesproken. Het is ongezien dat de Raadkamer de uitspraak van de Strafuitvoeringsrechtbank naast zich neerlegt.

Wegens de vele klachten van burgers die bij het Ministerie van Justitie binnenkwamen, heeft Justitie een juriste opdracht gegeven om het dossier van Marcel Vervloesem te onderzoeken. Waarom heeft er geen technisch onderzoek plaatsgevonden en wordt dit al maandenlang uitgesteld heeft ?  Waarom heeft er geen rechtstreekse confrontatie plaatsgevonden tussen Marcel en zijn aanklager, hoewel dat te aan raden was.  Waarom zijn er totaal geen elementen tegen Marcel, en moet hij, alhoewel het tegendeel aangetoond werd, in voorhechtenis blijven zitten ?  Indien alles voor iemands onschuld pleit, waarom moet hij dan opgesloten blijven ? Waarom moet iemand bijna een jaar effectief gevangenisstraf uitzitten als onschuldige ?

De Raadkamer had reeds lang een conclusie kunnen maken waardoor Marcel plaats had kunnen maken voor andere geditineerden in de serieus overbevolkte gevangenis.

Het is om al die vragen te kunnen beäntwoorden en de voortdurende problemen inzake de voorlopige hechtenis + de overbevolking in de gevangenis van Turnhout, te begrijpen, dat er bij de Procureur Generaal nu een onderzoek werd aangevraagd naar de werking van de Raadkamer van Turnhout.

Er rijzen ook stilaan vragen over de manier waarop Marcel's advocate het dossier behandelt.  Familie en vrienden van Marcel Vervloesem maken zich zorgen over de duur van zijn opsluiting.  Zij vinden dat de voornoemde Turnhoutse magistraten het bestaande rechtssysteem ongeloofwaardig en belachelijk maken.

Godelieve Vaesen

22 april 2012

10-03-12

Marcel Vervloesem voor het Hof van Beroep te Antwerpen (8.3.2012)

zandvoort_warmerdam_NL_5.gif

Op 8.3.2012 kwam Marcel Vervloesem die nu al 14 jaar vervolgd wordt voor de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

De ontbrekende stukken in het dossier, waaronder een ontlastende getuigenis waarvan de politie van Turnhout twee weken geleden een proces-verbaal opmaakte en doorzond naar het parket, bleek nog op het allerlaatset moment te zijn toegevoegd.  Ook de video-opname die de Turnhoutse politie enkele weken geleden maakte en waaruit blijkt dat de aanklager zichzelf voortdurend tegensprak en onjuiste informatie gaf, werd op het allerlaatste moment aan het strafdossier toegevoegd. 

Het lijkt een herhaling te zijn van wat er vier jaar geleden gebeurde.  Vlak voor dat Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen definitief werd veroordeeld, gaf de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk toe dat de ontlastende stukken in het strafdossier ontbraken. Er werden nog snel enkele 'kopies' toegevoegd maar daar hield het Hof van Beroep geen rekening mee.  De beslissing bleek reeds op voorhand vast te staan.

Alle punten die Vervloesem's advocaat aanhaalde, werden door het Hof van Beroep genegeerd

Het Hof van Beroep ontving van Vervloesem's advokate een kopie van het rapnummertje dat door Vervloesem's aanklager, na zijn beschuldigend verhaal in Het Nieuwsblad en zijn verklaring tegenover de politie werd gemaakt. In dat nummertje werden Marcel Vervloesem en zijn buurman er nogmaals van beschuldigd van een meisje te ontvoerd en verkracht te hebben.  In het rapnummertje bleek ook de uitspraken van een Turnhoutse subsitute te zijn opgenomen.  Vervloesem werd er in het nummertje verder van beschuldigd zijn oudste kleinkind te hebben 'verkracht' (iets waarmee aanklager tegenover de oudste kleindochter via een reeks nachtelijke telefoons mee gedreigd had).   Hij werd verder afgedaan als iemand die 'door iederéén werd achterna werd gekeken en door niemand meer werd geloofd' terwijl het gerechtelijk onderzoek uitwees dat deze zaken verzonnen waren en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank in haar vonnis stelde.

De kopie van het rapnummertje werd door het Hof van Beroep zonder één woord commentaar in het dossier geschoven.  Met het pleidooi van Vervloesem's advocate, het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en de resultaten van het onderzoek, hield men gewoon geen rekening.  De ontlastende en stukken werden zelfs niet eens besproken.

Kamervoorzitter Ivo Mennes zei, zonder dat hij zich ergens op kon baseren, dat er 'ernstige aanwijzingen waren van de schuld van Marcel Vervloesem die tot het aanhoudingsbevel hadden geleid'  Hij noemde Vervloesem zonder meer een 'gevaar voor de openbare veiligheid' en stelde dat een 'voorlopige hechtenis strikt noodzakelijk' was.

Mennes pretendeerde dat Vervloesem de belangrijkste voorwaarden had geschonden terwijl dit zijn bevoegdheid niet is en de strafuitvoeringsrechtbank zich daarover moet uitspreken. En de strafuitvoeringsrechtbank deed dat ook in haar vonnis waarin staat dat de voorwaarden 'spreekverbod met de pers, contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven, contactverbod met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden,) gedurende de voorbije twee jaren van Vervloesem's voorlopige invrijheidstelling, 'strikt werden nageleefd'.

Voorzitter Mennes sprak over de 'onbetrouwbare houding van beklaagde' en zei geen woord over de onbetrouwbaarheid en dreigementen van beklaagde.   Vervloesem's dochter legde voor dit laatste een klacht neer bij de Turnhoutse politie waarvan niets meer werd gehoord terwijl deze feiten bijzonder ernstig zijn omdat in het rapnummertje tevens werd gesuggereerd dat Vervloesem's kleindochter door haar opa verkracht werd.  Men zou kunnen stellen dat aanklager een gevaar betekent voor de samenleving gezien hij in het verleden ook klachten  indiende (en weer introk) tegen andere mensen.  Een 14-jarig vriendinnetje van de bijna 18-jarige man, verdronk een drietal maanden geleden trouwens in de kasteelvijver van het Turnhoutse gerechtsgebouw tengevolge van het opsnuiven van aanstekersgas.  Bovendien diende de politie regelmatig bij zijn moeder langs te komen omdat hij de inboedel kort en klein sloeg.

Kamervoorzitter Ivo Mennes besliste dat Marcel Vervloesem's aanhouding met 1 maand moet verlengd worden maar beschikt over geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk sexueel misbruik was en wordt door de onderzoeken en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank zelfs tegengsproken. 

Gezien Marcel Vervloesem's halfbroer V. waarvan zo'n 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten bestaan, tegenover Het Nieuwsblad zei dat Marcel Vervloesem 'in de val was getrapt', gelooft de vzw Werkgroep Morkhoven dat hierbij sprake is van opgezet spel.  Dat gebeurde volgens het recept dat V. en zijn achterban sinds 1998 toepast: een verhaal over 'sexueel misbruik' in de pers; een klacht bij de politie; een mediacircus en enkele magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten door middel van een proces tegen Marcel Vervloesem willen dichtdekken.  

Het valt trouwens op dat bij de huiszoeking bij Marcel Vervloesem, het script van het boek waaraan de aktievoerder werkt, in beslag werd genomen en dat hij enkele dagen geleden een brief ontving van de Justitie waarin staat dat hij  twee jaar gevangenis riskeert als hij zijn boek laat uitgeven.

----

Afbeelding: doucument uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de kindermisbruiken in de kinderkribbben van Amsterdam.  Justitie was dus van deze feiten op de hoogte maar weigerde in te grijpen.