25-01-07

Sp.a-Herentals: 'bedankt kiezers'

 

Ook in 2003 verdwenen er honderden documenten

Image Hosted by ImageShack.us


Antwerpen, 10 januari 2007 - De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december 2006 verdwenen er al honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, teruggeplaatst.

Het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2005 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen alhoewel dit met wettelijke middelen moeilijk zou gaan' zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de verdwijning van de documenten en het verwijderen van de blogs. Peeters zette daarmee immers het licht op groen voor iederéén die de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilde pesten.
De problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy namen er in ieder geval zodanig door toe dat het werken zo goed als onmogelijk werd gemaakt.

Volgens Peeters en zijn huidige coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, waren het 'de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Peeters en Diels beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'.

De argumenten van Diels en Peeters waren echter compleet vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd de petitieactie met amper 13 handtekeningen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. bedoeld die met Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt.

Victor V. was de man die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem tegenover de pers, door Victor V. zelfs betaald.

Victor V. werd dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur op 17.2.2005 evenwel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemd omdat hij een 'gewaardeerd medewerker' was en het 'volle vertrouwen van het Herentals Sp.a-bestuur' genoot. Hij mocht daar gedurende twee jaar lang mede over jeugdzaken beslissen terwijl uit een 30-tal processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 in een Open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, blijkt dat hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Victor V. die volgens het Herentalse Sp.a-bestuur 'zeer begaan is met het welzijn van zijn medeburgers' zetelt sinds kort in de gemeenteraad van Herentals.


Werkgroep Morkhoven: site gehackt
11.9.2003


DE FRANSE MAGISTRAAT

Vijf jaar geleden en op het moment dat hij het kinderpornonetwerk 'Zandvoort' in Nederland ontdekte, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem in een sensationale uitzending van Telefacts (VTM) rechtstreeks beschuldigd van 'kinderverkrachting'.

De rechtbank van Turnhout liet het onderzoek in deze beschuldigingen vijf jaar lang aanslepen en liet alle getuigenissen ter ontlasting van de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem links liggen.

Tegelijkertijd werd Marcel Vervloesem via de pers als een 'kinderverkrachter' afgeschilderd.
De toegang tot de senaat alwaar Marcel Vervloesem was uitgenodigd om er over de kinderpornonetwerken te komen spreken, werd hem vorig jaar geweigerd omdat er nog 'gerechtelijke onderzoeken tegen hem liepen'.

Tussen de foto's van de daders in de kinderpornozaak Zandvoort bevindt zich de foto van een Franse jeugdmagistraat. Het gerecht van Turnhout laat na om deze zaak te onderzoeken en liet zelfs de in opspraak gekomen inspecteur in de Dutroux-zaak, Georges Zicot uit Charleroi, een document aan het dossier toevoegen waarin deze beweert dat het 'niet om een jeugdmagistraat maar om een foto van een man uit Charleroi' zou gaan.

Uit de foto's die de Werkgroep in haar bezit heeft (het gaat dus niet over één enkele foto zoals de advocate Patricia vander Smissen onlangs suggereerde) blijkt echter dat Georges Zicot gelogen heeft.

Twee weken nadat de Werkgroep Morkhoven omwille van de laksheid van Justitie besloot om enkele foto's van daders uit het Zandvoortdossier, waaronder de foto van de Franse magistraat, op de Morkhoven-site te publiceren, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven naar de correctionale rechtbank van Turnhout verwezen.


MANUEL SCHADWALD

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden de foto's van de in 1993 verdwenen 11-jarige Duitse jongen Manuel Schadwald op haar site publiceerde, werd de Morkhoven-site voor een tweede maal gehackt. Alle foto's werden van de Morkhoven-site gehaald en ook de welkompagina van de Werkgroep Morkhoven + het grootste gedeelte van de brieven aan ministers en parlementsleden verdwenen.

De Werkgroep Morkhoven startte toen via Indymedia enz. met een perscampagne over de hacking. Gevolg hiervan was dat kort nadien alle verdwenen foto's en stukken terug op de Morkhoven-site werden geplaatst alhoewel de Werkgroep Morkhoven het codenummer dat de beheerders toegang verleent tot de Morkhoven-site, inmiddels had veranderd.

Merkwaardig was de rol van een zekere 'Jef X.' in deze zaak.
Deze man vroeg op een bepaald moment in een schrijven aan de beheerders van de Morkhoven-site om de referentie naar zijn website en een bepaald citaat dat van hem afkomstig was alhoewel dit allerminst negatief was, van de Morkhoven-site te verwijderen.
Kort nadien werd de Morkhoven-site gehackt.

Nadat de documenten terug op de Morkhoven-site werden geplaatst bleken enkel de referentie naar de site van Jef X. en het voornoemde citaat te ontbreken.

Op een bepaald moment bedreigde deze man de Werkgroep Morkhoven zelfs met het inschakelen van ex-rijkswachtkolonel Brabant (waaronder Michel Nihoul destijds als informant diende) en enkele hooggeplaatsten (met naam en e-mailadres) indien de Werkgroep Morkhoven niet op zijn 'eisen' zou ingaan.
Nadien bedreigde hij Marcel Vervloesem in een persoonlijk schrijven met een 'proces' en een 'opsluiting in de gevangenis' indien deze zich niet van de mensen van de Morkhoven-site zou distanciëren.
Alsof dit nog niet genoeg was, nam de man contact op met Meester Patricia vander Smissen die destijds als raadsman optrad van Marcel Vervloesem.

De schriftelijke bedreigingen van Jef X. verschenen op de Morkhoven-site maar zijn dus grotendeels verdwenen terwijl de man op 1 september jl. een klacht zou ingediend hebben tegen de Werkgroep Morkhoven.

DE VERDWENEN DOSSIERS

De volgende dossiers verdwenen vandaag van de Morkhoven-site:

- Solidariteit: Alle informatie over het steuncomité en alle steunbetuigingen aan de Werkgroep Morkhoven in verband met Marcel Vervloesem (die fel bekritiseerd werden door Jef X.) en de solidariteit van de Werkgroep Morkhoven met slachtoffers van kindermisbruikers, van kinderpornonetwerken, van de werking van justitie enz.
- Akties: alle informatie over de akties van de Werkgroep Morkhoven
- Brieven: bijna alle brieven van de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische ministers van Justitie, de Belgische en Europese parlementsleden enz. inzake de corruptie van het gerecht te Turnhout. De brieven waarin stond dat Procureur Bourlet (zaak Dutroux) van Procureur-generaal An Thilly (zaak Dutroux) verplicht was om het materiaal dat hij inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort van de Werkgroep Morkhoven ontving, aan het gerecht van Turnhout af te geven dat naliet om een onderzoek in te stellen. De brieven aan Verwilghen en diens kabinetschef Van Beurden die nooit antwoord gaven op bovengestelde vragen en de brieven aan en van premier Guy Verhofstadt.
Onderzoeken: alle informatie over de onderzoeken naar kinderpornonetwerken van de Werkgroep Morkhoven.
- Netwerken: alle informatie over de kinderpornonetwerken
- Internet: alle informatie over de kinderpornonetwerken Temse, Madeira, CRIESS, Coral, Zandvoort,
- Europa: het schrijven aan Europese parlementsleden (hun antwoorden + steun) en het schrijven van de Voorzitter van de Europese Unie die destijds een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uitnodigde op de zetel van de Europese Unie te Brussel.
- Belgisch parlement: bijna al de brieven + de antwoorden aan en van de Belgische parlementsleden aangaande het kinderpornonetwerk te Temse en het stilzwijgen van minister van Justitie Marc Verwilghen aangaande het feit dat de CD-roms Zandvoort door het gerecht van Turnhout niet onderzocht werden.
- Referenties: alle krantenartikels waarin op een positieve wijze naar de Werkgroep Morkhoven en diens onderzoeker Marcel Vervloesem werd verwezen.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Copie: pers, parlementsleden,
Vertaling: Engels, Frans,

18:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

23-01-07

Rechtbank van Koophandel Turnhout

 

Opgezet faillissement door consulaire rechters aannemers en dus concurrenten

Image Hosted by ImageShack.us

Bericht:

'Ik raad inderdaad iedereen aan om eens naar http://vansantkarel.be te surfen, want dat is straffer dan een misdaadroman.  Alleen zeer zielig dat het ècht is.

Het strafste vind ik persoonlijk dat die Hollandse witteboordcrimineel inderdaad misbruik gemaakt heeft van de periode van zesjaarlijkse herbenoemingen bij een N.V. Hij heeft zichzelf benoemd zonder medeweten en zelf die benoeming ondertekend.  Vervolgens neemt hij een valse hypotheek die hij in Curaçao laat bevestigen.  En dan treedt hij af als zaakvoerder, net alsof hij nooit aan is geweest. Niemand spreekt van een tegenstrijdig belang, hoewel de hypotheek op een van zijn eigen bedrijven werd gezet, zonder dat er sprake was van effectieve schulden.  In de vakantiezitting (voor bederfbare goederen) verklaart hij met medewerking van vermelde personen een gezonde firma failliet met fictieve schulden.

Ik heb zelf een zeer groot vertrouwen in het Belgische gerecht, maar hier was ik toch geshockeerd toen ik in de zaak persoonlijk tussenbeide kwam in Turnhout (toen al zo'n 93 miljoen BEF 'verdwenen was met medewerking van de curator' zonder dat in de staat van actief en passief te vermelden noch op de verplichte consignatiekas te storen) om de valsheid van de benoemingen aan te duiden en op te merken dat een dergelijke bestuurder bovendien persoonlijk aansprakelijk is en gelijktijdig geen stemrecht heeft voor daden met tegenstrijdig belang volgens het vennootschapsrecht (los van het feit dat zijn benoeming natuurlijk puur fictief en frauduleus was).  De rechter leek er gevoelig voor, maar... werd miraculeus vervangen door een andere. Ook in het faillissementsdossier verdwenen keer op keer diverse stukken die ik met eigen ogen gezien had.

Lees het zelf, en trek het gerust eens zelf na op de rechtbank.

Mij lijkt het duidelijk dat het hier om de tegenhanger van de Nederlandse bouwfraude gaat (daar ging het over 1 miljard EUR minnelijke schikking met de fiscus), omdat er slechts een paar spelers zijn in de horizontale tunnelboringen, en er daar prijsafspraken gebeuren.  De firma hier in kwestie wist daar niet van en rekende 'normale prijzen', en dat kon wellicht niet.  In de oude gebouwen vond ik trouwens een klein blaadje dat van jaren voor het faillissement dateerde maar... de datum van het faillissement èn de vermelde namen hierboven bevatte.  Hopelijk komt nog uit wiens geschrift dat is, want ooit zal het gerecht van deze zaak ook werk maken.  In het andere geval, zou men beter de rechtbank van Turnhout opdoeken.'

Jean Marc VAN BELLE
ex-boekhouder/fiscalist (verkoos mijn informatica-activiteiten boven het verplicht opgeven van mijn handelsregister om het titeltje te houden); datatechnicus; edp-auditeur (moeilijk woord voor toezicht op juiste verwerking van informatie via computers en programma's, o.a. voor fraude-opsporing)
info@logocom.be

Bijvoeging:

Een andere truc die blijkbaar gebruikt werd door de curator, is de verdachtmaking van de gefailleerde voor fraude.  Hij laat een 'verdachte periode' instellen en publiceert dit in het Belgisch Staatsblad.  Hij verzwijgt moedwillig dat het Hof van Beroep te Antwerpen dat besluit al snel vernietigt, en bovendien: dat publiceert hij natuurlijk niet.  Intussen wordt de rechter van koophandel intussen zo op een verkeerd been gezet, die heeft de kennis niet en beseft blijkbaar niet dat het feit dat er geen BTW-schulden zijn er op wijst dat de vennootschap in kwestie ook geen activiteiten uitvoerde en dus geen echte schulden had (de onroerende goederen werden grotendeels gewoon al ingebracht met een bedrijfsrevisoral verslag; bij navraag bij het IBR (instituut van Bedrijfsrevisoren), vond men ook niet direct een reden om deze man in vraag te stellen, maar erop in gaan doet men ook niet.

Voor wat dienen die instituten dan eigenlijk? Hun leden beschermen boven de belangen van een belastingplichtige zelf? Ik dacht dat al die vrije beroepsraden en instanties net ontstaan zijn uit de noodzaak om kwaliteit te waarborgen en slechte vrije beroepers weg te werken door een centraal instituut.

Is er iemand die zich geroepen voelt om eens zo te experimenteren met gelijk welke NV die die zesjaarlijkse benoeming vergeet (er zijn er veel hoor).

Bron: http://groups.msn.com/DeBelgischepolitiek


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

19:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

22-01-07

Doe iets om de Sp.a te ondersteunen !

 

Sp.a zoekt naar ideeën

Image Hosted by ImageShack.us
Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem

Antwerpen, 21.1.2007

SP.A online
http://www.s-p-a.be/nationaal/mensen/jij/jouw_idee/index.asp

Geachte Heer,

Betreft: Laat ons jouw idee weten. Wie weet kan surfend Vlaanderen binnenkort jouw idee lezen. Of misschien vindt het zijn weg in de politiek...


Mijn idee is zeer simpel. Als de Sp.a aan de macht wil blijven, moet zij ervoor zorgen dat zij haar eigen corruptie bestrijdt.

Heel wat lokale Sp.a-besturen zijn immers zo corrupt als het maar zijn kan.

Neem nu het Sp.a-bestuur van Herentals.
In 1998 liet men de actievoerder Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. via de media van 'folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigen.

Vervolgens liet de Sp.a stilzwijgend toe dat de Werkgroep Morkhoven door de pers gedurende 9 jaar lang door het slijk werd gesleurd.

Toen het proces tegen Marcel Vervloesem in 2005 van start ging, benoemde het Sp.a-bestuur van Herentals Victor V. die voor de klachten tegen Marcel Vervloesem zou betaald hebben, gauw tot bestuurslid van de Openbare Dienst voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de Stad Herentals die door de Sp.a gedirigeerd wordt. Op de website van Sp.a Herentals spraken de Sp.a-mandatarissen daarbij het 'volste vertrouwen' uit in hun nieuwe OCMW-raadslid 'Vic' die zich 'op een voorbeeldige manier voor andere mensen wist in te zetten'.

Een paar maanden later liet men Marcel Vervloesem door de criminele omgeving van Victor V. opnieuw voor zedenfeiten aanklagen.

Tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout riep de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die met Victor V. al jarenlang in het Herentalse Sp.a-bestuur zetelt en meer dan goed bevriend met hem is, via de radio en televisie op om de website van de Werkgroep Morkhoven 'van het Internet te halen omdat de Morkhovense wijkbewoners daar om vroegen'. (Het betrof hier een petitieactie van Victor V. die amper 13 handtekeningen uit Morkhoven en omgeving opbracht).
De Werkgroep Morkhoven schreef hierover naar de Sp.a-parlementsleden en naar Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte die beloofde om 'uitgebreid te zullen antwoorden'. De zaak werd echter in de doofpot gestopt omdat de Sp.a de corruptie binnen haar partij de normaalste zaak van de wereld vindt.

Marcel Vervloesem werd op 15.11.06 voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de bende die hem omgeeft, vrijgesproken omdat de Werkgroep Morkhoven een 30-tal processen-verbaals wist te achterhalen waarin beschreven staat hoe dat Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Wederom werd de Sp.a, waaronder ook de Sp.a-bureau-leden te Brussel, aangeschreven maar wederom werd de zaak in de doofpot gestopt. Ongetwijfeld zal het feit dat ook Jan Peeters in het Sp.a-bureau zetelt daarbij een rol hebben gespeeld.

De Sp.a heeft Victor V. ondertussen in stilte weggehaald uit het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij voor jeugdzaken verantwoordelijk was. Victor V. zetelt nu voor de Sp.a in de gemeenteraad van Herentals.

Volgens mij heeft de Sp.a door middel van deze jarenlange klachten en intriges de kinderpornozaak Zandvoort dicht willen dekken omdat tijdens de voorbije jaren niemand van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in deze zaak geidentificeerd werd en zelfs de daders en kinderpornoproducenten nooit opgespoord werden.

Wat het algemeen beleid van de Sp.a betreft: Het feit dat de Sp.a op één jaar tijd zo eventjes tienduizend werkzoekenden geschorst heeft en de uitkeringsgerechtigdheid in de tijd wil beperken, bewijst dat de Sp.a geen sociaal-progressieve partij maar een pure machtsgeile partij is die naar de pijpen van de Nationale Bank en het Verbond der Belgische Ondernemingen danst.

In de hoop dat de bestrijding van de corruptie binnen het Sp.a-bestuur en de Sp.a-top een bruikbaar idee is en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Image Hosted by ImageShack.us
Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte


Sp.a - sociaal progressief alternatief - Mensen - jij - jouw idee

Bedankt voor jouw idee. Hou de site in de gaten, misschien staat het er binnenkort te lezen.
http://www.s-p-a.be/nationaal/mensen/jij/jouw_idee/bedank...

15:21 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

20-01-07

Sp.a-Herentals: 'bedankt kiezers'

 

'Jan Peeters was het absolute hoogtepunt'

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 19.1.2007 - Voor de Herentalse Sp.a-ers was de aanstelling van Jan Peeters tot burgemeester van Herentals het 'absolute hoogtepunt'.
Dank zij Jan Peeters en het Sp.a-bestuur te Herentals werd de genaamde Victor V. vorig jaar tot OCMW-raadslid van Herentals benoemd en mag hij daar mee in jeugdzaken beslissen.
Van V. die de klachten inzake 'kindermisbruik' tegen Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem 9 jaar geleden organiseerde maar voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 na een echte martelgang te hebben moeten doorstaan werd vrijgesproken, bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens liet op 23.10.2006 de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin deze processen-verbaals opgenomen waren voor ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers afstempelen en overhandigde een copie van de Open brief aan de Vlaamse pers die deze zaak, nadat zij Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde, het liefst in de doofpot ziet verdwijnen. Een corrupte pers en een corrupt Sp.a-bestuur gaan natuurlijk goed samen...


Voorzitter sp.a stopt

Willy De Wachter neemt na 23 jaar afscheid als voorzitter van de Herentalse sp.a-afdeling. Op de algemene partijvergadering van half februari wordt over een opvolger gestemd.

Willy De Wachter, die dit jaar 65 wordt, gaat het wat kalmer aan doen. In juli ging hij met pensioen als ABVV-vakbondsman. Als lokaal sp.a-voorzitter zag De Wachter zijn partij alleen maar vooruitgaan. "Toen ik 23 jaar geleden aan het roer kwam, hadden we vier zetels in de gemeenteraad", blikt hij terug. "Bij mijn afscheid zijn er dat elf."

"Het absolute hoogtepunt onder mijn voorzitterschap? Dat was ongetwijfeld toen Jan Peeters zes jaar geleden voor het eerst burgemeester werd."

Het zwarte gat dreigt niet meteen voor De Wachter. "Ik houd me nog bezig met de harmonie De Broederband, de cultuurorganisatie van de partij Curieus, de seniorenbeweging van de socialistische mutualiteit en de vrijzinnige beweging. Ik zetel ook nog in het bestuur van Toerisme Herentals en de cultuurraad."

BaLa - Gazet van Antwerpen, 11.1.2006

08:09 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

18-01-07

Kindermisbruikers niet opgespoord

 

Na 10 jaar werden de kindermisbruikers nog altijd niet opgespoord

Image Hosted by ImageShack.us

De Werkgroep Morkhoven zou graag weten wat de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers nu heeft gedaan met de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin een 30-tal processen-verbaals zijn opgenomen met zedenfeiten die het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met kinderen en minderjarigen heeft gepleegd.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens liet deze brief op 23.10.2006 (dat is nu bijna 2 maanden geleden) ter ontvangst op het bureau van de procureur-generaal afstempelen en stuurde een copie van deze brief naar de Belgische politieke overheid en alle parlementsleden + krantenredacties.

Victor V. was gedurende 9 jaren lang de hoofdaanklager van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die voor diens klachten op 15.11.2006 werd vrijgesproken. V. werd vorig jaar dank zij Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van de Stad Herentals tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW-CPAS) van Herentals benoemd alwaar hij ondermeer in jeugdzaken mag beslissen. Het Sp.a-bestuur van Herentals probeert V. niettegenstaande de voornoemde processen-verbaals thans ook tot gemeenteraadslid te benoemen nadat hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 amper een 100-tal stemmen achter zijn naam wist te krijgen.

De Werkgroep Morkhoven schreef ongeveer een jaar geleden naar Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte in verband met deze zaak en wacht nog altijd op het beloofde 'uitgebreid antwoord' van de Sp.a-voorzitter. Ook de Sp.a-parlementsleden werden één voor één aangeschreven maar die deden alsof hun neus bloedde. Dat bewijst dat er iets grondig fout loopt binnen de Sp.a.

Voorts stelt de Werkgroep Morkhoven heel wat vragen over het feit dat Marcel Vervloesem via het gerechtelijk vonnis van 15.11.2007 een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd. De Werkgroep vindt dat de Belgische Grondwet (grondwettelijke scheiding der machten) daarmee geschonden wordt.

Tenslotte zou de Werkgroep Morkhoven willen weten wanneer de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort geidentificeerd worden en wanneer men de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak gaat opsporen.
Sinds de Witte Mars die 10 jaar geleden plaats had en waarbij men een 'grondige hervorming van Justitie' beloofde, is er immers geen enkel onderzoek geweest naar de slachtoffertjes, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort.
Naast Justitieminister Onkelinx en Premier Verhofstadt werd ook Child Focus meerdere malen terzake gecontacteerd, maar gezien niemand reageerde, gaat de Werkgroep ervan uit dat zij dergelijke toestanden normaal vinden.
De federale politie zei op een bepaald moment dat de foto's op het kinderpornomateriaal 'te oud' waren maar deed in het VRT-1-programma 'Koppen' van december 2006 een oproep tot de mensen die tussen 1990 en 2006 het slachtoffer waren van pedofielen binnen naturistenverenigingen. Die oproep is ook op hun website weer te vinden.
Laat ons ook niet vergeten dat de klachten waarvoor Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren lang door de Vlaamse pers en door Justitie als een 'laffe kindermisbruiker' door het slijk werd gesleurd (en waarvoor hij op 15.11.2006 dus werd vrijgesproken), gebaseerd waren op verhalen over zogezegde feiten waarvan men beweerde dat zij 20 jaar geleden plaats hadden.

De Werkgroep gaat inzake de kinderpornozaak Zandvoort en het in gebreke blijven van de Belgische overheid en justitie nu opnieuw contact opnemen met de voorzitter van het Europees Parlement.

Yves Goossen
Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

PS.: Sp.a staat voor 'Sociaal, Progressief en Alternatief' (Vlaamse socialisten)

16:03 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Ongewenste informatie: 'Parket beschermde Laurent'


Image Hosted by ImageShack.us

Hasselt - 'Het parket heeft het verhoor van prins Laurent, dat op de vooravond van zijn publiekelijke getuigenis werd afgenomen, georkestreerd. De speurders bereidden de prins voor op zijn komst naar de rechtbank. Hij vernam tijdens de ondervraging wat hij mocht vertellen en kon 's anderendaags verwijzen naar zijn 'geschreven document' van de avond voordien. Uit het verhoor werd geschrapt wat er moest geschrapt worden.'
Dat pleitte Christophe Bielen, de advocaat van de aannemer Marc Luypaerts, hoofdbeklaagde in het marineschandaal, waarin ook Laurent als begunstigde wordt genoemd.

JM - Het Laatste Nieuws dd. 16.1.2007

10:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Ongewenste informatie: Proces Werkgroep Morkhoven


Image Hosted by ImageShack.us

Op 15.11.2006, nadat er gedurende 9 jaar een zogenaamd 'onderzoek' was gevoerd rond de klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, velde de correctionele rechtbank van Turnhout eindelijk haar eindvonnis.
Marcel Vervloesem kreeg daarbij een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Dat zegt wel iets over zogenaamde democratische rechtsstaat waarin er een zogenaamde grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De Vlaamse pers die wist dat daarmee ook de persvrijheid werd aangetast, zweeg echter in alle toonaarden. VTM, de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad/HetVolk/De Gentenaar liggen immers mede aan de basis van de klachten tegen Marcel Vervloesem en lieten hem 9 jaren lang voor een 'kindermisbruiker' doorgaan terwijl Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken voor de 9 jaren oude klachten inzake 'kindermisbruik' waaraan hij zich volgens de pers 20 jaar geleden schuldig had gemaakt.

Gedurende het zogenaamd gerechtelijk onderzoek waarbij men uitsluitend belang hechtte aan de klachten tegen Vervloesem, liet Procureur Vander Flaas slechts één van de aanklagers voor een leugendetectortest oproepen terwijl hij van de Turnhoutse rechtbankvoorzitter François Caers de opdracht kreeg om alle aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen en hij daarvoor meer dan een jaar de tijd kreeg.
Die éne aanklager weigerde die leugendetectortest dan nog.
Buiten deze aanklager moest alleen Marcel Vervloesem de leugendetectortest ondergaan. Daaruit bleek dat hij de waarheid sprak.
De uitnodiging voor die leugendetectortest vond hij vlak na zijn 30 dagen durende hongerstaking waarbij hij bijna in coma geraakte, in zijn brievenbus...

10:01 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

16-01-07

Blijft 'Doofpot Justitie' nu op het Internet staan ?

 

Heeft Belgacom Skynet besloten om de blog 'Doofpot Justitie' terug op het Internet te plaatsen ?

Image Hosted by ImageShack.us

Vandaag deelde Belgacom Skynet mede dat zij de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' van de Werkgroep Morkhoven terug op het Internet geplaatst heeft nadat de Werkgroep Morkhoven de vermelding 'C.N.' verving door 'Jef X'.

De Werkgroep Morkhoven verving ook de vermelding 'C.N.' in 'Doofpot Justitie' door 'Jef X.' en vroeg Belgacom Skynet om ook deze blog terug op het Internet te plaatsen.
Voor zover men kan vaststellen is dit ook gebeurd en is de blog opnieuw weer te vinden in de alfabetische lijst van de skynetblogs. Het terugplaatsen van de blog werd door Belgacom Skynet echter nog niet officieel bevestigd.
De verwijdering van de vermelding 'C.N.' stelde Belgacom Skynet als voorwaarde tot het terugplaatsen van de beide blogs.


Van: Yves Goossen
Verzonden: dinsdag 16 januari 2007 15:09:22
Aan:contactnl@team.skynet.be
Onderwerp: RE: Uw mail ivm http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be en http://doofpot.justitie.skynetblogs.be

Antwerpen, 16.1.2007

Belgacom Skynet
Aan: "ContactNL Skynet"

Geachte Heer,

Betreft: Het verwijderen van de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie'

Hartelijk dank voor het reeds terugplaatsen van de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' op het Internet.

Zoals u misschien hebt gezien, heb ik de vermelding 'C.N.' waarvoor een klacht werd ingediend die door Belgacom Skynet werd aanvaard omdat zij vond dat 'daarmee iemands naam zonder expliciete toestemming van de persoon in kwestie was vermeld', ook op de skynetblog 'Doofpot Justitie' gewijzigd in 'Jef  X'.

De zogezegde naam 'C.N.' (gezien er alleen sprake was van een voornaam had men eigenlijk beter van een naamsafkorting gesproken waarbij de privacy van de persoon in kwestie werd beschermd in plaats van geschonden) kwam amper 3 x voor op de blog 'Doofpot Justitie' die waarschijnlijk zo'n 1000 bladzijden beslaat en bijna 11.000 bezoekers had op anderhalf jaar tijd (4.2005).

Ik hoop dat er niet voor elke klacht opnieuw gedreigd zal worden om deze blog van het Internet te halen en blijf mij  ernstige vragen stellen bij dit incident omdat de klacht bij Belgacom Skynet onmiddellijk volgde op het verdwijnen van honderden documenten op de MSN-groep van Prinses de Croÿ die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Net voor de klacht had ik op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ook aangekondigd dat ik door de problemen met onze MSN-groepen ook een skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken.

Zoals u inmiddels weet, is het ook niet de eerste keer geweest dat deze 'C.N.' documenten doet verdwijnen en websites doet sluiten.  Enkele dagen geleden belde hij zelfs naar prinses de Croÿ en dreigde ermee 'een bezoekje aan haar huis te brengen'.  Het maakt deel uit van een eindeloze reeks pesterijen en bedreigingen.

Ik begrijp ook nog steeds niet hoe het mogelijk is geweest dat Belgacom Skynet na de voornoemde klacht, een waarschuwing stuurde naar een sinds juni 2006 onbestaand Email-adres van Prinses de Croÿ en de beide blogs verwijderde 'omdat er geen reactie kwam'.

In uw brief van 15.1.2007 schreef u: 'We begrijpen dat het e-mailadres ondertussen niet meer gebruikt wordt, maar voor beide blogs is bij het aanmaken ervan als user email sos@kindergarten.be opgegeven.  In geval van een klacht zijn we verplicht te reageren.  Indien we een waarschuwing versturen wordt steeds de blogeigenaar op de hoogte gebracht. Dit e-mailadres kan gewijzigd worden in het Skynet Pass-profiel".

Bij mijn weten heb ik bij het aanmaken van beide blogs echter nooit het adres van Prinses de Croÿ sos@kindergarten.be opgegeven.  Op het moment van de aanmaak van de blog 'Slachtoffers Justitie' bestond dit adres immers al enkele maanden niet meer en ik maak nooit gebruik van de adressen van Prinses de Croÿ om blogs of wat dan ook aan te maken.

Uit bijgaande gegevens blijkt zelfs dat ik mijn eigen Email-adres niet opgaf:

--------------

Mijn account

Web
Skynet Pass

Uw profiel

- Uw gegevens
- Uw e-mail
- Uw password

Home > Skynet Pass > Uw profiel > Uw gegevens
Dinsdag 16 januari, 2007

Mijn profiel

Hier vindt u de gegevens van uw Skynet Pass. U kunt ze op elk moment wijzigen.

Voornaam: Jan
Naam: Boeykens
Geslacht: M
Geboortedatum: 1.3.1954
Adres: /
Nummer: /
Postcode: 2000
Land: Belgie
Gegevens gelinked aan de Forums: /

Contacteer ons - Privacy-beleid - RSS - Adverteren op Skynet Gebruikscode: onwettige en/of schadelijke inhoud - Disclaimer - Bedrijfsgegevens ©1999-2006 Skynet

----------------

Mag ik u verzoeken om de blog 'Doofpot Justitie' terug op het net te plaatsen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

23:42 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

29-10-06

Dag voor een andere politiek

 

Werkgroep Morkhoven wil een andere politiek

Image Hosted by ImageShack.us
Marcel Vervloesem en Tiny Mast op het ULB-kongres

Brussel 29.10.2006 - De leden van de Werkgroep Morkhoven, waaronder Marcel Vervloesem, stemden gisteren tijdens de 'Dag voor een andere politiek' op de ULB (Université Libre Bruxelles), tesamen met 650 andere deelnemers, voor een deelname aan de federale verkiezingen van 2007...


 

Comité voor een Andere Politiek neemt deel aan federale verkiezingen

Image Hosted by ImageShack.us

Het Comité voor een Andere Politiek zal volgend jaar deelnemen aan de federale verkiezingen. Op vijftien onthoudingen na hebben de 650 aanwezigen van de bijeenkomst zaterdag aan de ULB in Brussel een motie in die zin aangenomen.

De linkse beweging zal lijsten neerleggen waar het volgens de lokale comités binnen een kiesomschrijving mogelijk is, zo maakte Une Autre Gauche-Een Andere Politiek bekend in een persbericht. De beweging ontstond uit de kritiek op de goedkeuring van de Europese grondwet zonder referendum en het Generatiepact en wil een geloofwaardig alternatief zijn voor het huidige neoliberaal beleid.

Eén van de roergangers achter het opzet is Jef Sleeckx, jarenlang parlementslid voor de sp.a. De voorstellen uit de twaalf werkgroepen vormen een eerste aanzet om te komen tot een kiesprogramma. (belga)


Het Laatste Nieuws, 29.10.2006

Voor meer informatie: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


14:18 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

20-10-06

Witte Mars: 10 jaar

TIEN JAAR GELEDEN TROK DE WITTE MARS DOOR BRUSSEL

Image Hosted by ImageShack.us
Is de Witte Mars verloren moeite geweest ?

Op zondag 20 oktober 1996 trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie. Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, maar ook andere familieleden van ontvoerde en vermoorde kinderen zoals de moeder van Elisabeth Brichet en de zus van Loubna Ben Aïssa.Aan de basis van de mars lag de affaire Dutroux die twee maanden eerder, in augustus 1996, aan het licht was gekomen.De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen.

Wie de zaak rond het kinderpornonetwerk Zandvoort aandachtig heeft gevolgd, weet dat er sindsdien echter niets veranderd is. De -volgens een rapport van de federale politie- tienduizenden kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort werden nooit geidentificeerd omdat de overheid zogenaamd 'geen middelen' heeft. De kinderverkrachters en kinderpornoproducenten lopen nog vrij rond. Zij werden door de Belgische Justitie nooit opgespoord en vervolgd. Child Focus, de Justitieministers Verwilghen en Onkelinx werden tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd maar het enigste resultaat daarvan was dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd aangeklaagd en door het slijk werd gesleurd.


-------------------------------------------------

De openbare aanklager te Turnhout, Procureur Peter Van Der Flaas, onderwierp Marcel Vervloesem zopas aan een psychiatrisch onderzoek. Opvallend hierbij is dat de psychiaters die het deskundigenrapport opstelden, in het begin van hun rapport schrijven dat zij zich niet over de schuld of onschuld van Marcel Vervloesem willen uitspreken en nadien in hun rapport voortdurend herhalen dat Marcel Vervloesem schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten die hij 'weigert te bekennen'. De psychiaters Cosyns en Geens schrijven zelfs dat Marcel Vervloesem een 'contactverbod' met de audiovisuele en geschreven pers moet opgelegd krijgen...

Het is duidelijk dat het rapport dus alleen bedoeld is om Marcel Vervloesem de mond te snoeren inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort.
Tegelijkertijd is het een afrekening met een zaak uit het verleden. Psychiater Cosyns was destijds immers de voorzitter van de naar hem genoemde 'Commissie Cosyns' die de wantoestanden rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek moest onderzoeken. De commissie werd opgericht naar aanleiding van de acties van de Werkgroep Morkhoven.
Cosyns en de professoren van de U.I.A. die zich als 'onafhankelijke' onderzoekers voorstelden, bleken achteraf verbonden te zijn met het bestuur van het kinderziekenhuis. Zij stelden geen onregelmatigheden vast. In een rapport van de gerechtelijke politie is echter sprake van een 5-jarig kind dat in een isoleercel overleed. Voorts staan er in het rapport verschillende getuigenissen van jongeren die verklaren dat zij zodanig mishandeld werden dat zij er een gebroken arm aan overhielden.
Jammer genoeg verscheen daar nooit iets van in de pers...

De toenmalige minister van Volksgezondheid, dhr. Hugo Weckx (CD&V), nam de klachten van de Werkgroep wél ernstig en nodigde een delegatie van de Werkgroep uit op zijn kabinet te Brussel. Minister Weckx liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen voor alle psychiatrische instellingen. Het reglement werd echter niet nageleefd. De directies van de psychiatrische ziekenhuizen beweerden dat dit 'teveel administratief werk met zich meebracht'. Om het isoleercelreglement te omzeilen sprak men voortaan van 'kamerbehandeling'.

De Werkgroep Morkhoven ontdekte dat bepaalde jongeren van de kinderkliniek in het prostitutiemilieu waren terechtgekomen. Toen de Werkgroep kort daarop het kinderpornocircuit te Temse (België) ontdekte, gaf het gerecht van Turnhout het bevel om Marcel Vervloesem en een andere Morkhoven-activist aan een psychiatrisch geestesonderzoek te onderwerpen. De Werkgroep kreeg toen de steun van enkele Nederlandse psychiaters en de poging om Marcel Vervloesem 'zot' te verklaren en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, mislukte toen. De Werkgroep zette haar onderzoek verder en kwam op het spoor van het kinderpornonetwerk Zandvoort (Nederland). Op het moment dat de internationale pers naar Morkhoven afzakte, werd Marcel Vervloesem door het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., van 'sadistische verkrachtingen' die tijdens zijn jeugdjaren plaats zouden hebben gehad, beschuldigd. Het parket van Turnhout besloot zijn klacht te onderzoeken. Zij negeerde het feit dat Victor V. door een minderjarige voor zedenfeiten werd aangeklaagd en hij in tal van zedenzaken met minderjarigen wordt genoemd.
De Vlaamse pers, waaronder VTM, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zetten een waar offensief in tegen de Werkgroep Morkhoven (maar zwegen over de kinderponozaak Zandvoort). Het gerecht van Turnhout had nu eindelijk een klacht in handen waarmee zij Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven hoopte te kunnen vernietigen. Marcel Vervloesem was een 'verkrachter', een 'sadist', een 'oplichter', een 'kindermisbruiker' enzoverder. Bijna tien jaar lang werd Marcel Vervloesem als de grootste crimineel op aarde voorgesteld. Marc Dutroux en Michel Nihoul waren slechts kruimeldieven geweest...

Over de klacht die een minderjarige wegens zedenfeiten tegen de Herentalse Sp.a-politicus Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) indiende en de talrijke zedenzaken met minderjarigen waarin Victor V. werd genoemd, zweeg de pers. Het Proces-Verbaal dat de Herentalse politie van die klacht opstelde, verdween en is nergens meer weer te vinden. De pers repte met geen woord over de schriftelijke verklaring van één van de zogezegde slachtoffers dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem door Victor V. en de pers betaald werd. De pers zweeg over de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem die allemaal persoonlijk bevriend zijn met Victor V. en die voor het merendeel wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zaten. Over de leugendetectortest waarvoor de zogezegde slachtoffers nooit werden opgeroepen terwijl de Turnhoutse rechtbankvoorzitter F. Caers daartoe twee jaar geleden de opdracht gaf: geen woord. De pers stelde zich ook geen vragen toen Victor V. die door de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk wordt gesteund, vorig jaar tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Toen Sp.a-burgemeester Jan Peeters tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout (2005), na een speciale gemeenteraadszitting rond het 'negatieve imago van Marcel Vervloesem' via de lokale media opriep om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te bannen, vond de Vlaams pers dat de gewoonste zaak van de wereld. Over de merkwaardige tussenkomst van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) als zou de franse magistraat in het dossier Zandvoort, een 'man uit Charleroi' zijn geweest (wat niet waar bleek te zijn): geen woord. Over de valse belofte van Procureur Herman Janssen aan de krant Het Laatste Nieuws als zou hij deze zaak laten onderzoeken: geen woord. De pers zei nooit iets over de ontbrekende stukken in het gerechtelijke dossier. De ridicule verklaringen die door twee zogezegde onafhankelijk van elkaar staande slachtoffers (in 1998 en in 2005) werden afgelegd als zou Marcel Vervloesem 'een inktvulling van een stylo en andere voorwerpen in hun piemel hebben gestoken' werden door het gerecht van Turnhout en de Vlaamse pers welwillend geslikt. Er zijn nog honderden andere voorbeelden op te noemen.

Ook vandaag blijft een krant zoals Het Nieuwsblad haar lezers desinformeren door te stellen dat men tien jaar 'effectieve celstraf' had gevraagd voor Marcel Vervloesem terwijl daarvan in de rechtszaal niets is gezegd.
Journalist Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad durft in zijn artikel 'Kinderpornojager vertoont sexuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' zelfs te beweren dat Marcel Vervloesem zich 'na de zitting geen moer van het contactverbod met de pers aantrok' terwijl hij de eerste was om Marcel Vervloesem te bestoken met een vraag over het 'grensoverschrijdend sexueel gedrag' in het rapport Cosyns (de rest van het rapport interesseerde hem niet).
Het Nieuwsblad was de krant die destijds als eerste (en nog voor dat er een klacht tegen Marcel Vervloesem werd ingediend) met de beschuldigingen van Victor V. naar buiten kwam.

Marcel Vervloesem is echter het zoveelste slachtoffer in de rij van een politiek en gerechtelijk corrupt systeem. Er waren immers niet alleen de getuigen die in de zaak Dutroux werden vermoord of op een geheimzinnige manier omkwamen.
Marie-Françoise Botte die voor haar werk rond de kinderprostitutie in Thailand tot 'barones' werd benoemd, werd van belastingsfraude beschuldigd en kreeg het aan de stok met een journalist van het franstalige dagblad Le Soir. Uiteindelijk deed zij een zelfmoordpoging door een ontstoppingsmiddel te drinken.
RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkte, had gedurende maandenlang problemen met haar telefoon en Internet waarmee Belgacom zogenaamd geen raad wist, ontving verschillende doodsbedreigingen en verongelukte toen zij naar huis reed en daarbij door een wagen werd gevolgd. Kort voordien vertelde zij dat er geknoeid werd met haar auto maar iederéén dacht dat zij 'paranoiä' was geworden. Enkele uren voor haar dood, had Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven haar nog aan de lijn maar hij moest het gesprek afbreken omdat er een zodanig gebrom was op de lijn dat een normaal gesprek onmogelijk was. Herhaalde pogingen om nog een fax te versturen naar Gina Bernaer met een brief van de toenmalige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) waarin deze verklaarde dat hij de telefoononderbrekingen enz. zou laten onderzoeken, mislukten. Regina Louf werd door een geregistreerde campagne van de Vlaamse pers 'zot' verklaard... Er zijn nog tientallen andere voorbeelden op te noemen.

Als de burgers niet reageren en protesteren, dan is de Witte Mars voor niets geweest en dan heeft de kinderpornoindustrie haar slag in huis gehaald. Toen men de zaak Dutroux afdeed als het werk van een éénzame pervert terwijl men alle belangrijke zaken in het dossier Dutroux-bis wegstak dat een stille dood zou sterven, wist de Werkgroep Morkhoven reeds op welke manier de strijd tegen de internationale kinderporno door de Belgische overheid zou worden aangepakt.
Misschien wordt het tijd dat men bij de federale verkiezingen van 2007 terug voor de CD&V stemt...

Image Hosted by ImageShack.us
Marcel Vervloesem, proces, Turnhout 18.10.2006

16:47 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (13)

16-10-06

Waalse burgemeester in de cel


Het wordt tijd dat men hier en daar in Vlaanderen ook eens grote kuis houdt...

Image Hosted by ImageShack.us
Georges Rovillard

Image Hosted by ImageShack.us
PS-voorzitter Elio Di Rupo: ,,Wie in de fout is gegaan, verdient het niet om verkozen of herkozen te worden.''

De PS-burgemeester van Fontaine L'Evêque zit in de cel wegens verduistering van overheidsgeld.

Georges Rovillard (60) had maandag pas aangekondigd dat hij op het eind van het jaar uit de actieve politiek zou stappen. Vier dagen later werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning, in die van gemeentesecretaris Michel Carlier en in het stadhuis van Fontaine L'Evêque. De zowat twintig speurders namen verschillende documenten in beslag. De dienst Financiën werd verzegeld. Na die huiszoekingen werd Rovillard aangehouden en overgebracht naar de gevangenis Jamioulx.

Hij wordt verdacht van het misbruik van Europese subsidies, die moesten dienen om gemeentelijke besturen in de hele wereld te ondersteunen. Een groot gedeelte van de subsidies, die werden toegekend aan vzw's, zou gebruikt zijn voor ,,studiereizen'' naar onder meer Chili, Griekenland en Cyprus, waaraan de burgemeester graag deelnam. Bovendien zouden de vzw's die de Europese steun ontvangen, honderdduizenden euro's schulden hebben tegenover de gemeentelijke administratie.

De zaak komt bovenop de klachten tegen de lokale socialehuisvestingsmaatschappij Foyer Fontannois. Die wordt verdacht van het vervalsen van openbare aanbestedingen, onbezonnen aankopen en het aankopen van bureaumateriaal bij bedrijven die banden hebben met de leiding van de maatschappij. Ook daar riepen de reis- en vertegenwoordigingskosten vragen op

Rovillard stond bekend als een autoritaire en alomtegenwoordige burgemeester, die achttien jaar lang alles en iedereen controleerde. Tenminste, als hij aanwezig was. De man verbleef heel regelmatig in het buitenland.

,,Het gerecht moet zo snel mogelijk duidelijkheid brengen in deze zaak'', reageert PS-voorzitter Elio Di Rupo. ,,Als blijkt dat een PS'er fouten heeft, begaan, zal de partij ook interne sancties nemen. Wie in de fout is gegaan, verdient het niet om verkozen of herkozen te worden.'' Di Rupo onderstreept dat de vernieuwing in zijn partij is ingezet. ,,Als oude PS-gekozenen op deze manier opzijgezet moeten worden, zal dat de sereniteit in onze partij niet in het gedrang brengen.''

Intussen overwegen verscheidene kandidaten voor de vacatures van directeur bij het Waalse ministerie voor Infrastructuur en Transport en het ministerie van het Waalse Gewest om klacht in te dienen bij de Raad van State. Ze klagen aan dat 68 van de 73 benoemde directeuren een PS-partijkaart hebben. De krant Vers L'Avenir, die de zaak uitbracht, schrijft op basis van vakbondsbronnen dat de vacatures geen functieomschrijving bevatten. Kandidaten werden afgewezen op basis van arbitraire en vage redenen.

De Waalse minister van Openbaar Ambt, Philippe Courard (PS), ontkent dat er sprake is geweest van beïnvloeding. ,,Ik heb niemands partijkaart gevraagd.'' (wwi)

De Standaard, maandag 16 oktober 2006

02:38 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

09-10-06

Verkiezingen Herentals: pedopartij ?


VERKIEZINGSUITSLAG HERENTALS - VICTOR VERVLOESEM VERKOZEN ?

Victor Vervloesem die aangeklaagd werd voor zedenfeiten jegens minderjarigen zonder dat de klachten terzake door het gerecht van Turnhout onderzocht werden, beweerde destijds dat hij door zijn halfbroer de kinderpornojager Marcel Vervloesem, een 20-tal jaren geleden 'gefolterd en verkracht' werd.
Met een aantal jongeren die hij rond zich had verzameld diende hij een klacht in bij het parket van Turnhout die de klachten dankbaar aangreep om geen onderzoek te voeren naar de 100.000 kinderen en de tientallen criminelen + kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort.
Met de klachten kwam er ook een abrupt einde aan de interesse van de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort.

Gedurende 10 jaar lang werden Marcel Vervloesem door gerecht en de Vlaamse pers door het slijk gehaald.
De Vlaamse media zwegen niet alleen over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout in de doofpot werd gestopt maar zeiden geen woord toen bekend geraakte dat Georges Zicot (de aangeklaagde gerechtelijke inspecteur in de Zaak Dutroux) zich in de Zandvoort-zaak had gemengd door een valse naam op te geven voor een Franse magistraat die op één van de kinderporno-cdroms voorkwam.

Victor Vervloesem die oorspronkelijk lid was van de CD&V maar nadien naar de SP.A (Vlaamse Socialisten) overstapte, werd gedurende de voorbije jaren door de Herentalse burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk beschermd. Jan Peeters is benevens burgemeester en kamerlid, ook een partijbureaulid van de SP.A en zetelt ondermeer in het bestuur van het Hoog Comité van Toezicht dat de klachten omtrent de werking van de politiediensten moet controleren. Jan Peeters was destijds Minister van State.
Dat de man ook een stevige vinger in Justitie heeft, bleek op het moment dat de zoon van ex-Justitieminister Marc Verwilghen (VLD) een post ambieerde bij het gerecht van Turnhout. Peeters stelde toen zijn veto en Verwilghen's zoon kon ophoepelen 'omdat hij zijn woonplaats niet in Turnhout heeft'.

Twee jaar geleden werd Victor Vervloesem dank zij Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd. Vorig jaar gebruikte Jan Peeters de lokale radio- en televisiezender om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven in een negatief daglicht te stellen. Hij pleitte er zelfs voor om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen.

Binnenkort kan Victor Vervloesem zich waarschijnlijk gemeenteraadslid laten noemen. De jongeren waarmee hij destijds een klacht tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem indiende, zijn in ieder geval niet zover geraakt. Zij zaten wegens een reeks diefstallen, inbraken en gewapende overvallen achter de tralies.
Zoals Victor Vervloesem werden zij echter nooit voor een leugendetectortest opgeroepen niettegenstaande de Turnhoutse rechtbankvoorzitter François Caers daartoe twee jaar geleden reeds de opdracht gaf.

Op 18 oktober 2006 wordt het proces tegen de kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem, die in de goede, oude Sovjetstijl verplicht werd om een psychiatrisch onderzoek te ondergaan, hernomen. Het proces is nu bijna 10 jaar bezig en de klachten tegen Marcel Vervloesem zijn enkel gebaseerd op de verklaringen van Victor Vervloesem en een aantal bendeleden over feiten die 20 jaar geleden plaats zouden hebben gehad en niet zijn te controleren...

Na de verkiezingsoverwinning van de SP.A te Herentals kregen we alvast het volgende bericht uit de kringen van Victor Vervloesem.


Van: marna deman
Verzonden: zondag 8 oktober 2006 21:36:48Aan: 
Onderwerp: de gemeenteraad

Image Hosted by ImageShack.us

Bedankt voor Uw vertrouwen.

8/10/2006 - De sp.a-Herentals, haar lijsttrekker Jan Peeters en al haar kandidaten danken hun kiezers (32.6%) voor het gestelde vertrouwen. De nieuwe verkozenen zijn gekend.

De sp.a-fractie zal er zorg voor dragen dat de actiepunten, uit haar programma, in de komende zes jaar aan de agenda van de gemeenteraad komen.

Zijn verkozen voor de sp.a:Jan Peeters
Anne-Mie Hendrickx
Jan Bertels
Liese Bergen
Jos Schellens
Martine Moriau
Christine Schaut
Leen De Wijze
Gunther Verlinden
Vic Vervloesem

Image Hosted by ImageShack.us


Wies Verheyden


Image Hosted by ImageShack.us

09:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

25-09-06

Moslims of ratten ?


Image Hosted by ImageShack.us


Talrijke discussiegroepen op het Internet worden enkel gebruikt om moslimhaat en racisme te prediken.

Op het forum van het 'gerespecteerde' Politics.be dat duizenden bezoekers telt en overal op Google is weer te vinden, is een racistische militant van het Vlaams Blok met de toelating van de forumbeheerders bijvoorbeeld een thread gestart onder de titel 'Peiling: 1 miljard moslims of 1 miljard ratten?'
http://forum.politics.be/showthread.php?t=54369

Ik diende hiervoor klacht in bij de moderators van het forum:
http://forum.politics.be/showpost.php?p=2013463&postcount...

De klacht werd echter niet onderzocht en de thread bleef gewoon open voor de forumbezoekers.

Toen ik meldde dat ik een klacht bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ging indienen, ontving ik het volgende bericht:
vBulletin bericht
You have been banned for the following reason: Geen
Date the ban will be lifted: Nooit

Ik werd dus zonder dat men een reden opgaf voor altijd van het forum gebannen.

-------

De voornoemde thread begint met het volgende bericht:

"Moslims of ratten?

Op dit forum zijn er nogal wat mensen die getuigen van islamofobie. Ze moeten niks hebben van den islam maw.

Ik vind da daar wel goei dingen inzitten, zoals da van die vier vrouwen bvb. Vandaar da'k overweeg om mezelf ook te bekeren. Gezien dat het ook de snelst groeiende godsdienst ter wereld is. En "If you can't beat them, join them" is een gezegde dat veel waarheid bevat.

Nu zijn der dus mensen hier en elders die vaak de moslims met ratten en dergelijke vergelijken, omdat ze zo succesvol zijn in het uitbreiden van hun leer en hun aantal.

Maar toch zit ik hier met een naar gevoel, want ratten, wie heeft dat nu graag? Vandaar deze peiling, wat de mensen van dit forum nu liever zouden hebben? 1 miljard moslims of 1 miljard ratten?

One billion believers can't be wrong? Not?"

http://forum.politics.be/showpost.php?p=1864138&postcount=1


Bent u slachtoffer of getuige van racisme ? Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding | Koningsstraat 138 - 1000 BrusselTel: +32 (0)2 212.30 00 | Fax: +32(0)2 212 30 30 | Groen nummer: 0800/17364

Meldpunt racisme:
http://groups.msn.com/POLITICS-BE-watcher/

16:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4)

21-09-06

Marcel Vervloesem: morele schadevergoeding


Image Hosted by ImageShack.us

Straatsburg kent Pandy een morele schadevergoeding toe omdat er geen rekening werd gehouden met het vermoeden van onschuld.

Dat wil zeggen dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zéker een schadevergoeding zal ontvangen voor het proces dat het gerecht van Turnhout nu al jarenlang tegen hem voert.

Marcel Vervloesem wacht nu al 2 jaar lang op de teruggave van zijn computer terwijl er in het dossier staat dat er geen bezwaarlijke informatie op zijn computer werd weergevonden. De Werkgroep Morkhoven wacht nog altijd op de uitslag van de leugendetectortesten. De Turnhoutse rechtbankvoorzitter gaf twee jaar geleden bevel om alle aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen maar er werd maar één aanklager opgeroepen.

Volgende week gaat de Werkgroep Morkhoven overal ten lande actie voeren. Er worden 20.000 pamfletten uitgedeeld waarin alle wanpraktijken (zoals het achterhouden van dossierstukken) zullen worden opgesomd. Minister Onkelinx die in antwoord op een parlementaire vraag stelde dat het kinderpornodossier Zandvoort slechts een 'individueel dossier is' zal daarbij op een humoristische wijze onder vuur worden genomen.

----

Straatsburg kent Pandy morele schadevergoeding toeDominee kreeg volgens Hof wel eerlijk proces

STRAATSBURG - Het Europese Hof van de Rechten van de Mens vindt dat het vermoeden van onschuld van de Belgisch-Hongaarse dominee Andras Pandy, die in 2002 tot levenslang werd veroordeeld voor de moord op zes familieleden, werd geschonden. Dat heeft het Hof donderdag gepubliceerd in een arrest.

De dominee heeft volgens het hof een rechtvaardig proces gekregen. Het hof heeft zijn verzoek tot materiële schadevergoeding, voor een bedrag van 500.000 euro volgens Pandy, verworpen.

Het verzoek tot een morele schadevergoeding werd wel toegekend. ,,Als vastgesteld wordt dat het vermoeden van onschuld is geschonden, ontstaat het recht op een morele schadevergoeding'', aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Andras Pandy bekloeg zich erover dat hij tijdens een openbare zitting van de raadkamer in augustus 2000, door de Brusselse onderzoeksrechter Bruno Bulthé, vergeleken werd met de seriemoordenaars Landru en Petiot.

De onderzoeksrechter beantwoordde daarmee een opmerking van de dominee die zich eerder ,,als Dreyfus'' zag. De verdediging van Pandy had het daarop over de schending van het vermoeden van onschuld en opperde dat ook een rechtvaardig proces in gedrang kwam.

Standaard, donderdag 21 september 2006

18:00 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

19-08-06

VN-resolutie: een basis voor duurzame vrede ?


Alhoewel een woordvoerder van het Israëlische leger noch bevestigde noch ontkende, zou het bestand op een ernstige wijze geschonden zijn geweest. Israël dat zich via de VN-resolutie het recht toeëigende om 'defensieve militaire operaties te blijven uitvoeren op Libanees grondgebied' zou een raid in het oosten van Libanon hebben uitgevoerd.

De VN-resolutie die grotendeels door 'vredesduif' de Verenigde Staten werd opgesteld, bevat een aantal bepalingen die ongetwijfeld tot nieuwe conflicten zullen leiden.

Image Hosted by ImageShack.us

TYRUS - Israëlische soldaten en strijders van de radicale islamitische beweging Hezbollah zijn zaterdag slaags geraakt na een Israëlische raid op een dorp in het oosten van Libanon. Dat heeft de Libanese politie gemeld. Het zou gaan om de eerste schending van het staakt-het-vuren dat sinds 14 augustus van kracht is.

Geruggesteund door luchtaanvallen zouden Israëlische helikopters zaterdagochtend twee voertuigen van het type Hummer hebben afgezet in de bergachtige streek van Afqa, zo’n 30 kilometer ten oosten van Baalbek. De voertuigen begaven zich oostwaarts naar het dorp Boudai, waar een aanval werd ingezet op een schoolgebouw. Volgens de zegsman van de Libanese overheid kwam het vervolgens tot een vuurgevecht tussen Israëlische soldaten en strijders van Hezbollah.

Bronnen bij Hezbollah in de Libanese hoofdstad Beiroet hebben het incident inmiddels bevestigd. Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigde noch ontkende het nieuws. Indien Israël het treffen alsnog bevestigt, vormt het gevecht de eerste ernstige schending van het staakt-het-vuren dat beide partijen sinds maandag in acht nemen.

De Standaard, zaterdag 19 augustus 2006 | Bron: afp

15:39 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

15-08-06

De moord op Stacy en Nathalie

Geen vreemd DNA op lichamen van Stacy en Nathalie

Image Hosted by ImageShack.us

BRUSSEL - Het onderzoek van de lichamen van de vermoorde Luikse meisjes Stacy en Nathalie heeft geen bruikbare DNA-sporen opgeleverd. Dat meldt televisiezender RTBF in haar journaal.

De onderzoekers hopen dat de analyse van de vezels die op de kleding van Stacy en Nathalie is gevonden wel uitsluitsel zal brengen.

Niets laat voorlopig toe de schuld van hoofdverdachte Abdallah Ait Oud aan te tonen. Die is nog steeds gearresteerd onder beschuldiging van ontvoering, moord en verkrachting.

Binnen vijf dagen verschijnt Ait Oud opnieuw voor de raadkamer. map

De Standaard, maandag 14 augustus 2006 | Bron: belga


Luikse procureur kan ontbreken DNA niet bevestigen

Image Hosted by ImageShack.us

BRUSSEL - De Luikse procureur-generaal heeft nog geen bevestiging gekregen dat het onderzoek van de lichamen van de vermoorde Luikse meisjes Stacy en Nathalie geen bruikbare DNA-sporen zou hebben opgeleverd. Dat zei hij dinsdag aan het Franse persagentschap AFP.

De Franstalige zender RTBF meldde maandagavond dat het onderzoek geen sporen opleverde. De Luikse procureur-generaal Cédric Visart de Bocarmé bevestigde dit dinsdagochtend aan AFP, maar hij kwam terug op die uitspraak. ,,Die informatie kan op dit ogenblik nog niet bevestigd worden'', aldus Cédric Visart de Bocarmé. Maar zelfs al blijken de resultaten negatief, ,,het huidige dossier wordt daardoor niet in vraag gesteld'', klinkt het. ,,Het dossier hangt niet enkel af van de DNA-analyse'' en de sterke verdenkingen die er zijn ten aanzien van verdachte Abdallah Ait Oud, blijven onveranderd, aldus de procureur.

Aid Oud was al aangeklaagd voor de ontvoering van Nathalie en de 7-jarige Stacy, die beiden werden gewurgd nadat zij op 10 juni tijdens een buurtfeestje spoorloos verdwenen. De 39-jarige Aid Oud gaf zichzelf aan bij de politie op 13 juni.

Hij ontkent betrokkenheid bij de moorden. Hij werd in december ontslagen uit een psychiatrische inrichting waar hij op een gesloten afdeling verbleef nadat hij voor de tweede maal was veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen.

De Standaard, maandag 14 augustus 2006 | Bron: belga

15:03 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

12-08-06

Geen vrede in het Midden-Oosten


En terwijl iederéén nog gelooft in de VN-Veiligheidsraad en gelooft dat er vrede op komst is, zetten de Israëlische troepen hun nieuwe grondoffensief ongestoord verder.

Het geweld gaat dus gewoon door, ondanks VN-resolutie 1701 die oproept de vijandelijkheden onmiddellijk stop te zetten.

Bij een ochtendlijke luchtaanval van het Israëlische leger op een dorp ten oosten van de haven van Tyrus vielen al vijf doden, aldus de politie. Israël bombardeerde ook de dorpen Ghandouriyé en Froun, ten oosten van Tyrus.

Intussen leverden de Verenigde Staten opnieuw clusterbommen aan Israël.

Image Hosted by ImageShack.us
Zij stonden erbij en keken ernaar...

Forumdiscussie 'Internationale politiek':http://forum.politics.be

13:31 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Toch vrede in het Midden-Oosten ?

Antwerpen, 12.8.2006 - Er is eindelijk een overéénkomst over een ontwerpresolutie voor Libanon.

De Israëlische Premier Olmert zou er in principe mee akkoord zijn maar het Israëlische offensief in Libanon wordt verdergezet zonder rekening te houden met de honderduizenden vluchtelingen die dringend hulp nodig hebben.

Vermoedelijk wil Israël op die manier druk uitoefenen aan de onderhandelingstafel.

Image Hosted by ImageShack.us

Ontwerpresolutie voorziet 15.000 VN-soldaten

NEW YORK - Frankrijk en de Verenigde Staten zijn het eindelijk eens over een ontwerpresolutie voor Libanon. Het Frans-Amerikaanse voorstel roept op tot de onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en de ,,zo vlug mogelijke'' terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten.

Unifil, de VN-macht in Zuid-Libanon, moet worden uitgebreid tot 15.000 manschappen.

Unifil moet worden uitgebreid tot 15.000 manschappen en ook het mandaat wordt volgens de tekst verruimd.

Tegelijk roept de tekst Libanon op ,,zijn strijdkrachten te ontplooien in het zuiden, gelijktijdig met de terugtrekking van het Israëlische leger tot achter de Blauwe Linie, en dit in coördinatie met de ontplooiing van Unifil''.

Het document wordt vrijdagnacht bij de VN-Veiligheidsraad ingediend, met de bedoeling er later op de avond over te stemmen.

De Israëlische premier Ehud Olmert heeft een bestandsovereenkomst waarover de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties naar verwachting een resolutie zal aannemen, aanvaard en de Verenigde Staten daarvan op de hoogte gebracht. Toch gaat het offensief in Libanon voorlopig gewoon verder.

Olmert zal zijn regering aanbevelen de overeenkomst tijdens het kabinetsberaad van zondag goed te keuren, zei een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Gideon Meir.

Hij zei ook dat het offensief vooralsnog doorgaat. Het was niet direct duidelijk of het zal worden gestaakt nadat de Veiligheidsraad de resolutie heeft aangenomen, of pas als het Israëlische kabinet de overeenkomst heeft goedgekeurd. kld

De Standaard, vrijdag 11 augustus 2006 | Bron: afp, ap

00:47 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

11-08-06

Geen vrede in het Midden Oosten


Antwerpen 11.8.2006 - De Israëlische Premier Olmert heeft het sein gegeven tot een uitbreiding van het offensief in Libanon. Er komt dus geen vrede in het Midden-Oosten.

Tienduizenden soldaten zullen tot aan de Zuid-Libanese rivier de Litani oprukken en de rest van Libanon wordt door de Israëlische Luchtwaffe verder gebombardeerd zonder rekening te houden met de honderdduizenden vluchtelingen.

De praatjes over 'Vrede' van Condoleezza Rice, Bush en Blair waren alleen maar bedoeld om wat zand in de ogen van de goedgelovigen te strooien.

Zonder de lauwe reacties van de VN-Veiligheidsraad en de Europese Unie was het nooit zover gekomen.

De oorlog zal nog minstens 30 dagen duren.

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Geestelijke leiders op de vredesbetoging van 6.8.2006 te Brussel

20:54 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

09-08-06

Israël voert een 'Totalkrieg' in Libanon


TOTALKRIEG

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 9.8.2006 - Wie Condoleezza Rice en Tony Blair geloofde, komt weer bedrogen uit.

Zoals te verwachten was, wordt het Israëlisch grondoffensief in Libanon nog verder uitgebreid. De tienduizend man Israëlische grondtroepen krijgen er nog eens 20.000 man bij. De troepenmacht mag Libanon minstens tot aan de Litani-rivier binnendringen.

Op vrede hoeft men dus niet te rekenen. Israël krijgt van de Verenigde Staten nog 30 dagen om haar klus af te werken.

De VN-Veiligheidsraad trekt zich niets aan van de voortdurende mensenrechtenschendingen door Israël en de humanitaire ramp die zich in Gaza en Libanon voltrekt.

Image Hosted by ImageShack.us
Libanezen bestormen woedend de VN-gebouwen in Beiroet dat nu veel weg heeft van een spookstad

17:10 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

05-08-06

Geen vrede in het Midden-Oosten


Image Hosted by ImageShack.us

Na enkele bloedbaden die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet werden veroordeeld, gaat Israël gewoon verder met zijn bombardementen op Libanon terwijl het zogezegd alleen maar de bedoeling was om een 'Veiligheidszone' in Zuid-Libanon te creëren.

De Libanese hoofdstad Beiroet is bijna volledig van de buitenwereld afgesneden en ook de infrastructuur van de christelijke gemeenschap in Beiroet werd gisteren gebombardeerd.

Hulporganisaties zijn niet meer in staat om hulp te bieden en Unicef doet een dringende noodoproep omdat het vreest dat er allerlei ziekten onder de Libanese kinderen zullen uitbreken.

De Europese leiders noemen de situatie enkel 'verontrustend' en daar blijft het bij. De bilaterale contacten met Israël worden niet eens in vraag gesteld (wat automatisch een goedkeuring van het Israëlische optreden inhoudt). Alleen de Mexicaanse president had de moed om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen en zijn ambassadeur uit Israël terug te roepen.

Condoleezza Rice en Tony Blair houden niet op te herhalen dat er 'één dezer dagen' een oplossing uit de bus komt maar de Verenigde Staten en Engeland doen al 24 dagen al het mogelijke om een staakt-het-vuren en een resolutie van de VN-Veiligheidsraad te voorkomen.

Israël zoekt thans propagandamakers die de Israëlische politiek en de bombardementen op de Libanese en Palestijnse bevolking via de discussiefora en blogs op het Internet willen ondersteunen.

Image Hosted by ImageShack.us

http://www.indymedia.be/en/node/3407

Discussieforum 'Israël valt Gaza en Libanon binnen':http://forum.politics.be

13:56 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

01-08-06

Karel De Gucht: afschuw over Israëlische bombardement op Qana


Image Hosted by ImageShack.us

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht drukte zijn afschuw uit over het Israëlische bombardement in het Libanese dorp Qana.

"Ik veroordeel de luchtaanval van het Israëlische leger op Qana, waarbij tientallen onschuldige burgers om het leven kwamen of gewond raakten, onder wie vele kinderen", zegt De Gucht.

De Gucht erkent het recht van Israël om zich te verdedigen, maar beschouwt de aanval als "volledig buitenmaats en op geen enkele manier te rechtvaardigen". Hij vindt dat verontschuldigingen hier niet volstaan.

De redenering dat er eerst duidelijke politieke contouren moeten zijn, voor sprake kan zijn van een bestand, gaat volgens De Gucht niet op. Hij refereert aan de 600 dodelijke slachtoffers, de humanitaire situatie in Libanon die niet te overzien is en aan de infrastructuur die volledig is vernield.

De Gucht riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren wat ten hoogste merkwaardig is omdat De Gucht tot nogtoe het stilzwijgen behield en slechts herhaalde wat de Verenigde Staten hem dicteerde.

00:40 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

29-07-06

Israël blokkeert hulpverlening in Libanon


Image Hosted by ImageShack.us

Het hoofd humanitaire zaken van de Verenigde Naties, Jan Egeland, zei gisteren dat Israël en Hezbollah een driedaags staakt-het-vuren moeten afkondigen zodat burgers het oorlogsgebied in Libanon veilig kunnen verlaten en hulpgoederen naar duizenden kinderen, bejaarden en mindervaliden gebracht kunnen worden. Egeland zei ook te hopen dat met een staakt-het-vuren ook voorgoed een eind komt aan het wapengekletter.

Israël, daarin gesteund door de 'vredesduiven' Bush en Blair, verwierp het voorstel echter. Hulpverleningsorganisaties zoals Unicef kunnen immers vrij en mogelijk wat gehinderd door een regen van bommen en granaten, de hulpgoederen ter plaatse brengen.

Israël, de Verenigde Staten en Engeland willen geen staakt-het-vuren.


Israel rejects UN call for 72-hour halt in Lebanon fightingBy Aluf Benn, Yoav Stern, Amos Harel, Haaretz Correspondents, and Agencies

Israel on Saturday rejected the need for a 72-hour pause in fighting, as proposed by the United Nations to facilitate humanitarian relief efforts, saying that such measures were already in place.

The UN humanitarian chief called Friday for a three-day truce between Israel and Hezbollah to evacuate elderly, young and wounded people from south Lebanon and replenish aid supplies to areas cut off by the fighting."There is no need for a 72-hour temporary cease-fire because Israel has opened a humanitarian corridor to-and-from Lebanon," said government spokesman Avi Pazner.

29/07/2006
http://www.haaretz.com/hasen/spages/743541.html

13:06 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

19-07-06

Ontvoerde David blijft leven


Hij is "sauf et sain" (gezond en wel) weergevonden, blokletterden de franstalige kranten toen David meer dood dan levend werd weergevonden...

Image Hosted by ImageShack.us

Jongen ontwaakt en ademt zelfstandig na ontvoering

VERVIERS - David H., die nog altijd in het ziekenhuis Peltzer-La Tourelle in Verviers ligt, is ontwaakt. Dat meldt Claude Degauque, medisch directeur van het ziekenhuis, woensdag. De jongen werd in een kunstmatige coma gehouden na zijn hoofdoperatie maandag.

Dinsdag beslisten de artsen geleidelijk aan te stoppen met de medicatie, die de jongen in coma hield, en de kunstmatige beademing uit te schakelen. Woensdag evolueerde de gezondheidstoestand van het kind gunstig.

,,Het kind is goed ontwaakt en is bij bewustzijn. Hij ademt momenteel zonder enige hulp. Hij reageert ook op eenvoudige bevelen, zoals in een hand knijpen. Die evolutie is eerder een goed teken'', besloot de medisch directeur. bava De Standaard, woensdag 19 juli 2006 | Bron: belga

17:51 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Libanon wordt verder gebombardeerd


Image Hosted by ImageShack.us

Vandaag vielen er weer 30 doden in Libanon en de bombardementen op Libanon gaan onverminderd door.

Over een 10-tal dagen zijn er dus waarschijnlijk weer 300 doden meer in Libanon (en misschien 10 doden in Israël) maar dan ligt niemand daarvan nog wakker zoals dit al een paar jaren het geval is met het dagelijks dodenaantal in Irak.

Image Hosted by ImageShack.us

Israël blijft heel Libanon bestoken

VRT, di 18/07/06 - Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben nieuwe raids uitgevoerd op heel Libanon. Daarbij zijn meer dan dertig doden gevallen. Bij beschietingen met raketten van Hezbollah viel in Israël één dode.

04:29 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (7)

16-07-06

Israël wil Libanon platbombarderen: VN-Veiligheidsraad zwijgt

Sabra en Shatila revisited?

Image Hosted by ImageShack.us

Israëls overacting doet ons even even stil staan bij de beestachtige slachtingen die Christelijke milities in 1982 uitvoerden in Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. Opdrachtgever was Ariël Sharon. En Olmert is goed bezig om hem de loef af te steken qua wreedaardigheid.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1779713.stm

15:26 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4)

13-07-06

En wat met onze Palestijnse kinderen ?


Image Hosted by ImageShack.us

Het Actieplatform Palestina hield op 6.7.2006 een protestactie voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wilden ze de Belgische regering en de Europese Unie oproepen om de beschikbare vreedzame middelen in te zetten om Israël te dwingen zijn agressie tegen het Palestijnse volk stop te zetten.

http://www.indymedia.be/en/node/3148

12:27 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (9)

12-07-06

Edith Cresson


Leven in een klassenmaatschappij

Image Hosted by ImageShack.us

Edith Cresson schuldig aan favoritisme maar behoudt pensioen

Edith Cresson heeft zich tijdens haar mandaat van eurocommissaris schuldig gemaakt aan favoritisme, met name door de aanstelling van haar vriend, de tandarts René Berthelot.

Dit stelt het Europees Hof van Justitie, na klacht van de Europese Commissie. Het Hof volgt echter de Commissie niet in de strafbepaling. De Commissie wou Cresson pensioenrechten ontnemen. Volgens het Hof is de vaststelling van haar fout voldoende straf en hoeft een financiële sanctie niet.

Gazet van Antwerpen, 11/07/06

10:16 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

08-07-06

Sp.a: Sociaal-Progressief-Alternatief


Image Hosted by ImageShack.us

De werkloosheidspolitiek van deze regering en het massaal schorsen van werklozen door Sp.a-minister Frank Vandenbroucke staat in schril contrast met het feit dat Norbert De Batselier (Sp.a) die zopas ontslag nam als voorzitter van het Vlaams Parlement nu tot directeur werd benoemd van de Nationale Bank. Dat zou hem zo'n 300.000 Euro per jaar opbrengen.

12:44 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

Vorige 1 2 3 4 5