23-04-12

Justitie: Intern onderzoek naar RK Turnhout

Arbeit.Frei3.jpgJustitieminister A. Turtelboom beweert de 'overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken' maar tegelijkertijd pleit de minister met VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (een zero-tolerantie die niet voor VLD'ers geldt die misdaden begaan), dat de Belgische gevangenissen zo volgepropt zitten.  Zo vol zelfs dat de gedetineerden er op matrassen op de grond moeten slapen.  

De Minister is ook voorstander van het zolang mogelijk in voorlopige voorhechtenis houden van mensen, zelfs nadat het gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ze aan de hen ten laste gelegde feiten onschuldig zijn.

Zij werkt met de Vlaamse liberalen aan de bouw van nieuwe cellen en gevangenissen terwijl er in België reeds 11.000 mensen vastzitten.  

Door te onderstrepen dat gevangenene 'recht op werk' hebben, wil zij de toenemende massa gedetineerden als werkvee ter beschikking stellen van de grote ondernemingen die vrijgesteld zullen worden van sociale lasten.

-------------------------------------------------------------------------

Maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis 

Vrijdag 27 april 2012 komt de Raadkamer van Turnhout opnieuw bijeen in het dossier van Marcel Vervloesem.  De rechters van de Raadkamer zijn toevallig de rechters die hem 14 jaar vervolgd hebben tijdens het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Marcel zit ondertussen 4 maanden in voorhechtenis.

Het ziet er tot nu toe naar uit dat de magistraten Jacobs en Van Der Flaas de aanhouding van Marcel Vervloesem nog maar eens met een maand gaan verlengen omdat er in het dossier al maandenlang niets beweegt.

Dat komt er dan op neer dat Marcel dan 5 maanden in voorhechtenis zou zitten.

Vier maanden in voorhechtenis staat gelijk aan een jaar effectieve gevangenisstraf.  Nog een maand erbij zou betekenen dat Marcel Vervloesem dan al langer dan een jaar effectief gevangenisstaf uitzit terwijl hij helemaal niet veroordeeld is!   Om over de toestanden, die hij als niet-veroordeelde in de gevangenis van Turnhout moest ondergaan, nog maar te zwijgen.

Normaal gezien moet de Raadkamer het dossier van iemand in voorarrest,  onderzoeken en ontlastend werken. In het dossier van Marcel gebeurt precies het tegenovergestelde. De Raadkamer bevindt zich in Marcel's geval in een soort winterslaap.  Het dossier ligt stil, technische onderzoeken gebeuren niet en eventueel belastend materiaal wordt eenvoudigweg teruggegeven aan de aanklager waardoor bewijzen door de Raadkamer vernietigd worden.

De Strafuitvoeringsrechtbank heeft het énige element dat belastend kon werken – contact onderling met de aanklager Dimitri Vervloesem - tegengesproken en Marcel vrijgesproken. Het is ongezien dat de Raadkamer de uitspraak van de Strafuitvoeringsrechtbank naast zich neerlegt.

Wegens de vele klachten van burgers die bij het Ministerie van Justitie binnenkwamen, heeft Justitie een juriste opdracht gegeven om het dossier van Marcel Vervloesem te onderzoeken. Waarom heeft er geen technisch onderzoek plaatsgevonden en wordt dit al maandenlang uitgesteld heeft ?  Waarom heeft er geen rechtstreekse confrontatie plaatsgevonden tussen Marcel en zijn aanklager, hoewel dat te aan raden was.  Waarom zijn er totaal geen elementen tegen Marcel, en moet hij, alhoewel het tegendeel aangetoond werd, in voorhechtenis blijven zitten ?  Indien alles voor iemands onschuld pleit, waarom moet hij dan opgesloten blijven ? Waarom moet iemand bijna een jaar effectief gevangenisstraf uitzitten als onschuldige ?

De Raadkamer had reeds lang een conclusie kunnen maken waardoor Marcel plaats had kunnen maken voor andere geditineerden in de serieus overbevolkte gevangenis.

Het is om al die vragen te kunnen beäntwoorden en de voortdurende problemen inzake de voorlopige hechtenis + de overbevolking in de gevangenis van Turnhout, te begrijpen, dat er bij de Procureur Generaal nu een onderzoek werd aangevraagd naar de werking van de Raadkamer van Turnhout.

Er rijzen ook stilaan vragen over de manier waarop Marcel's advocate het dossier behandelt.  Familie en vrienden van Marcel Vervloesem maken zich zorgen over de duur van zijn opsluiting.  Zij vinden dat de voornoemde Turnhoutse magistraten het bestaande rechtssysteem ongeloofwaardig en belachelijk maken.

Godelieve Vaesen

22 april 2012