02-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms


MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) echter meermaals om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf

Commentaren

onschuldig
In de Verenigde Staten wordt af en toe (en meestal als het te laat is) de vraag gesteld of iemand onschuldig veroordeeld en/of geëxecuteerd werd.

In België komt de mogelijke onschuld van iemand niet eens ter sprake, ook niet als de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en het te onderzoeken kinderpornomateriaal in zijn zaak verdwenen is.

De Minister van Justitie laat in dergelijke gevallen niet eens een onderzoek instellen ook al werden de verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie erkend.
Magistraten die in de fout gaan, worden immers beschermd.

----

Geëxecuteerde Amerikaan was zeker onschuldig

Alles wijst er vandaag op dat Todd Willingham, een man die in 2004 in Texas geëxecuteerd werd, onschuldig was. Het is een precedent dat een schokgolf zendt door een land waar jaarlijks gemiddeld vijftig veroordeelden een dodelijke injectie krijgen.

Trieste primeur
De onschuld van een veroordeelde bewijzen ná zijn terechtstelling is uiterst zeldzaam in de Verenigde Staten. Volgens specialisten heeft een staat tot nog toe nooit officieel erkend dat een fout werd begaan. De zaak rond Todd Willingham zou een trieste primeur zijn. De jongeman was 23 toen zijn drie dochters omkwamen bij een woningbrand. In 1992, op zijn 24ste, werd hij veroordeeld omdat hij de brand gesticht zou hebben. Twaalf jaar later werd hij terechtgesteld, zijn onschuld uitschreeuwend.

Gerechtelijke fouten
De zaak Willingham, die deze week uitvoerig uit de doeken werd gedaan door het weekblad New Yorker, bevat alle klassieke ingrediënten van een gerechtelijke fout: afwezigheid van tegen-expertise, een psychiatrisch expert die de jongeman beschreef als "een zeer gevaarlijk sociopaat" zonder hem ontmoet te hebben, getuigen die hun verklaring wijzigden in lijn met de beschuldiging, incompetente advocaten... Maar in een rapport opgemaakt in augustus, concludeerde de Texaanse ethische commissie - net als twee andere specialisten in 2004 en 2006 - dat de brand een ongeluk was.

Troy Davis
De zaak krijgt in de VS extra weerklank nu Troy Davis, een zwarte veroordeeld voor doodslag op een blanke agent, in de staat Georgia ter dood veroordeeld is, terwijl hij zijn onschuld blijft uitschreeuwen. Nadat zijn executie al tot drie keer toe was uitgesteld, verkreeg hij in augustus van het Hooggerechtshof dat een rechtbank nieuwe elementen die hem vrijpleiten zou onderzoeken. (belga/bdr)

4/09/09

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/987986/2009/09/04/Geexecuteerde-Amerikaan-was-zeker-onschuldig.dhtml

Gepost door: Morkhoven | 04-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.