22-08-09

Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: Minister van Justitie Stefaan De Clerck


'Wij hielden onze ogen gesloten' zei Minister De Clerck in 1998

 

DeClerck.klein.art.mail

 

Omzendbrief


Brussel, 14.8.2009


De heer Vervloesem van onze vereniging die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vorig jaar moest erkennen, na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de gevangenis werd opgesloten, werd gisteren door de psycholoog Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout opgeroepen.
De PSD van de gevangenis van Brugge heeft na zes weken immers eindelijk het rapport van de heer Vervloesem per email aan de PSD van Turnhout overgemaakt (terwijl het reeds een paar maanden klaar ligt).
Het rapport telt 24 bladzijden (waarvan talrijke kopies van bestaande verslagen). De PSD van Brugge had voor het opstellen van dit rapport bijna een jaar en 22 gesprekken met de heer Vervloesem nodig.
Gedurende bijna een jaar lang wist de PSD van Brugge het dossier van de heer Vervloesem te blokkeren zodat hij niet in aanmerking kwam voor verlofdagen, geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, psycho-sociale begeleiding door het team van professor Cosyns op de Universitaire Instelling te Antwerpen, transfert naar een andere gevangenis, reintegratie, reclassering, voldoende medische hulp, een behandeling van zijn zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank enzoverder enzoverder.
Maar wie gedacht had dat het probleem daarmee is opgelost, vergist zich.
Zoals reeds het geval was bij het dossier dat de PSD van Brugge enkele maanden geleden aan de strafuitvoeringsrechtbank in Gent doorspeelde, waardoor deze negatief adviseerde, ontbreken in het rapport dat de PSD van Brugge gisteren naar de PSD van Turnhout doormailde (en dat opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent bedoeld is) alle documenten die noodzakelijk zijn voor een gunstig advies.
Zo is er bijvoorbeeld het rapport van de justitieassistente die moest onderzoeken of de heer Vervloesem zijn penitentiair verlof misschien bij Prinses J. de Croÿ, voorzitster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti, kon opnemen.
Het rapport dat drie maanden geleden werd opgesteld, is thans onvindbaar.
De PSD van Brugge liet tot driemaal toe een positieve verklaring van de justitieassistente weg in verband met de mogelijkheid om de verlofdagen bij Wendy Vervloesem door te brengen.
J. de Croÿ stelde een aantal attesten op die zij door het gemeentebestuur van Sint-Gillis liet wettigen en waarin stond dat zij akkoord was met een regeling ten hare huize.  Die attesten werden aan de PSD van Brugge bezorgd. De PSD 'vergat' deze attesten aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te bezorgen.
Het schrijven van de acteur Jo Reymen waarin deze voorstelde om een kamer ter beschikking van de heer Vervloesem ter beschikking te stellen, ontbreekt.
De brieven van dochter Wendy Vervloesem inzake de verlofregeling ten hare huize, ontbreken.
Het rapport dat de Universitaire Instelling te Antwerpen rond 15 mei 2009 aan de PSD van Brugge zond, ontbreekt.
De medische dossierstukken van de heer Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 sinds zijn opsluiting in de gevangenis) ontbreken.
De Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel die onder leiding staat van dokter Van Mol en onder de rechtstreekse bevoegdheid valt van Minister De Clerck, zou niets hebben doorgegeven
Het forensisch verslag van Professor-psychiater Cosyns in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2006)waarin staat dat de heer Vervloesem in aanmerking komt voor een 'therapeutische begeleiding en niet hoeft opgesloten te worden gezien hij geen gevaar betekent, ontbreekt.

De heer Vervloesem moet op 4.9.2009 (precies 1 jaar na zijn opsluiting, zonder de 2 maanden voorhechtenis erbij te rekenen) opnieuw zijn aanvragen voor zijn verlofregeling enzoverder  indienen. Maar alles lijkt er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadine Goossens door de ontbrekende dossierstukken en dossiers, dezelfde uitspraak zal doen als in haar vonnis van 26 juni 2009 waarin ze over de (zogezegde) 'Prinses', de kritiek op Justitie via de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'fanclub van Marcel Vervloesem' sprak.
De rechter zal misschien ook stellen dat het dossier 'nog steeds onvolledig is', wat ongetwijfeld de bedoeling van de PSD te Brugge is geweest.

Wat hier gebeurt is in feite een herhaling van wat er, zoals gezegd, op het parket van Turnhout gebeurde. Daar verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons vorig jaar nog schriftelijk bevestigde, alle ontlastende documenten uit het strafdossier van de heer Vervloesem zonder dat de Minister van Justitie hiernaar een onderzoek wil laten instellen.

Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die niets scheen af te weten van het verslag van de Universitaire Instelling te Antwerpen (UIA), zou vandaag telefonisch contact opnemen met de UIA en de PSD van Brugge om te vragen waar het verslag gebleven is.
Hij zou bij Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, ook een kopie opvragen van het verdwenen verslag.
Erwin Boosten stelde voor om het PSD-onderzoek volledig te hervatten maar zoiets kan natuurlijk niet want dan zou elk gerechtelijk onderzoek ook twee of drie maal moeten worden hernomen terwijl het probleem van de gerechtelijke achterstand nog groter zou worden.
De heer Vervloesem die zopas door de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn sociale woning werd gezet, zou dan pas over een jaar misschien in aanmerking komen voor een penitentiair verlof en een electronisch toezicht (als hij dan nog niet tengevolge van zijn gezondheidstoestand in de overbevolkte gevangenissen van Minister De Clerck overleden is).
Positief is wel dat de PSD van Turnhout voorstelt om de medische toestand van de heer Vervloesem volledig te onderzoeken alhoewel dit geen oplossing betekent.

De PSD van Turnhout scoort in ieder geval beter dan Minister De Clerck die in zijn brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem mededeelde dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de 'detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' (waarvan niets in huis kwam).

Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat heel de geschiedenis met de PSD van Brugge de reeds wankele gezondheid van de heer Vervloesem, enorm heeft geschaad.
Men zou bijna van een psychische foltering kunnen spreken terwijl de Psycho Sociale Diensten volgens de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, werd opgesteld om gevangenen te helpen en te begeleiden.
Ook met de PSD van de gevangenis van Hasselt zijn er problemen, heb ik uit goede bron vernomen.
Op Tine Vander Taelen, die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en die nu aan het hoofd staat van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van Minister De Clerck waar zij alle eindbeslissingen neemt, moet men niet rekenen.
Het klinkt misschien als een zware beschuldiging maar ik heb de indruk dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers (die ook onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden) de ronduit misdadige werking van de PSD van Brugge stilzwijgend goedkeuren.
Hoe kan men anders verklaren dat de PSD van Brugge gewoon verder kan gaan met de voornoemde praktijken terwijl Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang door middel van brieven en mails geinformeerd worden ?
Heeft het misschien te maken met het interne rapport van Justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mag vrijkomen omdat hij dan anders zijn kinderporno-onderzoek en zijn contacten met de media zou hernemen' ?...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

Commentaren

Brief aan Minister De Clerck: Geen antwoord
Datum: 13 augustus 2009
Onderwerp: Open brief met inleiding.
Aan: cmd.brugge@uvv.be, cmd.turnhout@uvv.be, cmd.brussel@uvv.be, cmd.federaal@uvv.be, Bcmd.turnhout@uvv.be
Cc: Ymke Kreiken , vara@vara.nl, VPRO Tegenlicht , "Lokale Politie Brugge - District St. Michiels" , Sarah Beweging , VK Redactie , Raf Jespers , Luc Proot , Koningin Beatrix , JONCKHEER Pierre , Maes Nelly , Lokale Politie Brugge - Kabinet Korpschef , "Similon, Kathleen" , joost.lagendijk@europarl.europa.eu, Liga Voor Mensenrechten , Koning Boudewijnstichting , groenlinks-nl@europarl.europa.eu, Floor Vreeswijk , Federale Politie Brugge , els.deloof@just.fgov.be, Courrier Citoyens d'Europe , consulaat-generaal , Lokale Politie Brugge - District Centrum , CDC , ""Andrée Clément"" , Alexander Brom , Age Sluis , Schapiro Evelyne - administration , Administratie Het ParoolGeachte lezers,

Marcel Vervloesem maakte de 'fout' het Zandvoort Dossier te vinden in 1998 met
zo'n 100.000 foto's en films en bewijzen van de pedopornografische wereld waarin
vele internationale hoogstaanden en machtsfiguren werden herkend, naast
door hen misbruikte kinderen. In het dossier zijn er bijna 90.000 slachtoffertjes gevonden,
van babies tot kinderen die verkracht en/of gefolterd en/of gedood werden.
Een baby overleeft een penetratie niet. Anderen werden tot hun dood gefolterd.
Na deze 'brandende' ontdekking werd hij logischerwijze vervolgd en zelfs zelf aangeklaagd o.a. voor
sexueel misbruik van jongeren. Bewezen werd dat dit niet waar was, maar deze feiten
werden zorgvuldig uit zijn strafdossier gehouden. Ook verdwenen er 7 van de cd-roms met
Zandvoort-materiaal die Marcel aan de Koning had gestuurd, uit handen van Justitie,
waar deze cd-roms uiteindelijk terecht waren gekomen 'voor onderzoek'.

Met valse beschuldigingen met inzet van zijn halfbroer (leest de lijst in de hierop volgende brief) zit Marcel sinds
september 2008 doodziek in de gevangenis. Hij is al vele jaren zeer ziek en zeer vaak geopereerd geworden;
zijn ziektes gaan van suikerziekte naar ernstige hartkwalen en geopereerde kanker, maar ondanks
dat alle medici na zijn veroordeling in 2008, gevangenschap niet goedkeurden, werd hij toch de gevangenis ingestuurd.

Dit is een illegale detentie want de hem ontlastende stukken werden uit zijn strafdossier
gehouden en getuigen die hun betaalde valse getuigenis beaamden, werden niet meer verhoord.

Hij zit nu al ongeveer 11 maanden in de gevangenis en heeft zelfs nog nooit één verlof gehad.
Na al deze maanden kunnen we wel vaststellen dat hij met opzet stil wordt gehouden in de gevangenis.
Hem wordt de mond gesnoerd. De gevangenissen zijn in België propvol, en in Nederland worden cellen ingehuurd,
maar Marcel Vervloesem moet doodziek in de gevangenis blijven.
Justitie blijkt doodsbenauwd te zijn voor de uitgebreide kennis die Marcel zich via onderzoek
en studie over de pedopornonetwerken heeft eigengemaakt en dat hij weer 'aan het werk zou
kunnen gaan' of 'de media zou kunnen aanspreken'.

Alle documenten en rapporten die tot een verlof of electronisch toezicht zouden kunnen
leiden worden al 11 maanden op nogal doorzichtige wijze opzettelijk vertraagd en gemanipuleerd qua inhoud.
Zijn Psychosociale Rapport, dat pas na 8 maanden klaar was en dat ook weer een
incomplete en gemanipuleerde inhoud vertoonde met zelfs geen woord over zijn ziekten,
is na Marcel Vervloesem's verplaatsing van 30 juni j.l. van de gevangenis van
Brugge naar die van Turnhout, niet met hem meegestuurd.
Dat hier opzet achter schuilt blijkt zowel uit het systematisch niet beantwoorden van o.a.
mijn vriendelijk gestelde E-mails en FAXen naar de Directie van de
gevangenis van Brugge als uit de onbeantwoord gebleven brieven naar
Minister De Clerck. Deze laatste heeft nooit ook maar één brief van mij beantwoord.
Mijn laatste brieven zijn echter voorzien van mijn gescande handtekening en vormen
daarmede een officieel document.

Het PSD Rapport is essentieel voor de nieuwe aanvraag die Marcel Vervloesem de 4e september
kan doen, mits hij het PSD Rapport in handen heeft! Daar zit hem dus de 'grap'.

Vandaag, 12 augustus, heb ik daarom de PSD te Brugge gebeld maar ik kreeg van een vrouw aan de
telefoon als antwoord op mijn vraag 'hoe het komt dat het Rapport nog steeds niet is doorgestuurd',
dat ik beter een mailtje kon sturen.
Ik antwoordde haar dat ik zowel E-mails als FAXen had gestuurd naar mevr. Els Deloof en naar
mevr. M. Steenbergen, maar dat ik geen enkele reactie heb gekregen ondanks het feit dat ik voor
alles een bewijs van ontvangst heb gekregen. Ze 'zou het bekijken' klonk het vagelijk.
Ik heb natuurlijk 'nog' geen antwoord gekregen. Ook Marcel Vervloesem zelf krijgt geen antwoord op
zijn briefjes aan de Directie van Turnhout betreffende
de vraag om zijn PSD Rapport weer in bezit te kunnen krijgen.

Door o.a. al deze situaties (er is veel meer gebeurd) worden
de mensenrechten van Marcel Vervloesem geschonden.
Duidelijk wordt de Wet Dupont die sinds 15 januari2005 van kracht is en de rechten
van de gevangenen had moeten regelen, niet toegepast door de Minister
van Justitie Stefaan De Clerck.

Hieronder de open brief van Jan Boeykens (die al 20 jaar met Marcel Vervloesem
samenwerkt en dus voor de rechten strijdt van mensen die
zichzelf niet kunnen verdedigen), met de hele lijst die niet bij het proces gebruikt is
geworden, om duidelijke redenen.

Hoogachtend,


Claudia Vink

-----------------------------

OPEN BRIEF AAN DE PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN - PERSMEDEDELING

Proces Marcel Vervloesem moet onvermijdelijk worden overgedaan voor Hof van Beroep te Antwerpen


Achtergehouden processen-verbaals en onderzoeksverslagen werpen plots een geheel ander licht op proces Turnhout 21.10.2006


Hof van Beroep te Antwerpen
t.a.v. De Heer Procureur-Generaal
Waalse Kaai
2000 Antwerpen

Geachte Heer Pocureur-Generaal,

Betreft: Proces Marcel Vervloesem


Iederéén heeft het recht op een eerlijk proces en zoals u zal bemerken, zijn
er in Turnhout toestanden die onaanvaardbaar zijn voor een objectieve en onafhankelijke rechtspraak.
Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.
Door diverse 'fouten' binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.
Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan. Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.
Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04. Dit bundel werd op 23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.

Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.
Op 16 januari 2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.
Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448 / 1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448 / I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448 / 1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor Vervloesem, werd aangewezen als kindermisbruiker.
De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093 / 05 voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.
Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.
De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.
Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de
verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces .
Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem' (Brief . d.d. 17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).

Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor Vervloesem pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet ."
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. "
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
" Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem ."
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt ."
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen."
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
" Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.
Dat verklaart misschien waarom men zo halstarrig weigerde om de strafdossiers van Marcel Vervloesem volledig ter inzage te geven aan de verdediging.
De Procureur des Konings van Turnhout wist aan de hand van deze dossierstukken dus wel degelijk wat er gaande was en is in tegenstelling met zijn beweringen ten overstaan van de Gouverneur te Antwerpen.
Het wordt duidelijk waarom het Openbare Ministerie te Turnhout de opdracht van Strafrechter F. Caers om ook Victor Vervloesem, tesamen met zijn kompanen aan de leugendetectortest te onderwerpen, zogenaamd vergat uit te voeren.
Marcel Vervloesem daarentegen moest een leugentest bij de federale politie ondergaan (hij liet ook nog een leugendetectortest afnemen door enkele specialisten van de Universiteit in Milaan).
Beide testen wezen uit dat hij de waarheid had gesproken.

Verder stellen wij vast dat:
- Ook in het Forensisch verslag de experts stellen dat Marcel Vervloesem hoog scoort inzake betrouwbaarheid.
- 6 psychiaters deskundigen Marcel Vervloesem volledig normaal bevonden.
- In het gerechterlijk psychologisch onderzoeksrapport staat dat Marcel Vervloesem niet kindgericht is.
- Het gerechtelijk onderzoek naar de computer van Vervloesem Marcel geen strafbare feiten opleverde.
- Het gerechtelijk onderzoek van het labo van de federale politie te Turnhout in de woning van Marcel Vervloesem geen bezwarend DNA bewijs opleverde.
- Eén der Psychiaters in zijn verslag schreef: "Het is omdat Marcel Vervloesem lid is van de Vzw Werkgroep Morkhoven en akties voert hij niet in de gratie valt van de magistratuur van Turnhout. "
- Procureur Bourlet duidelijk stelde dat hij Marcel Vervloesem voor het bezit en de overdracht van de cederoms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet zou vervolgen.
Marcel Vervloesem is dus jarenlang gevonnisd geweest door een deel van de Vlaamse media. Het artikel van Ivo Meulemans in de kranten " Het Nieuwsblad " en " De Gentenaar " dd. 19.10.2006 getiteld 'Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' is daar een goed voorbeeld van.
Ook de artikels in De Morgen en De Standaard spreken uitsluitend over een 'grensoverschrijdend seksueel gedrag' van Marcel Vervloesem en vermelden geen woord over de positieve resultaten van het 36 bladzijde tellende rapport van Dr. Cosyns die ondermeer schrijft dat 'de media -zoals betrokkene zelf aangeeft- hem steeds meer zal provoceren'.

Het valt trouwens op dat het proces in de voornoemde kranten vertekend werd weergegeven en de woorden van de openbare aanklager Peter Vander Flaas bewust werden verdraaid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 22-08-09

Reageren op dit commentaar

De Clerck: corruptie
De Clerck: 'Beeld van corrupte justitie onuitstaanbaar'

Gazet van Antwerpen 19/08/2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) beveelt een gerechtelijk onderzoek naar Francine De Tandt, de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. De Tandt wordt genoemd in een corruptiezaak.

----------

Reacties:

LEUVEN, 20 augustus '09 om 10:18

Ik vind een corrupt gerecht in een corrupte belgique wel uitstaanbaar ! Wel is een misdadig gerecht onuitstaanbaar, en in het bijzonder een misdadig parket, waarvoor de minister van justitie wel en zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor is zodat hij niet kan zeggen dat hij of zij geen middelen heeft ! Het gaat daarbij eerstens om bewezen constructies van misdrijven door gerecht ism een ditto politie, en tweedens om botte weigering van vervolging van instanties inzake bewezen foltering !

1/2
RANST, 19 augustus '09 om 20:10

Ook de CD&V is mede verantwoordelijk voor de talrijke schandalen in de gerechterlijke wereld. Zij hebben ook,zoals alle "grote" (nu eindelijk wat kleiner) partijen jarenlang het schoon weer gemaakt op het ministerie van justitie.

Gepost door: Morkhoven | 25-08-09

Reageren op dit commentaar

traagheid of corruptie ?
A A N G E T E K E N D

Brussel, 12.8.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem van onze vereniging reeds zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout heeft het PSD-verslag van de gevangenis van Brugge echter nog altijd niet ontvangen.

Mijn schrijven naar U en Uw kabinetsmedewerkers werd tot nogtoe niet beantwoord en ik kreeg ook geen antwoord op mijn herinneringsschrijven waarin ik U vroeg tot welke dienst ik mij kan richten indien U en Uw kabinetsmedewerkers onbevoegd zijn.

Het dossier van de heer Vervloesem wordt hiermede opnieuw geblokkeerd en zijn aanvragen (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding enzoverder) dreigen hierdoor opnieuw wegens het laattijdig arriveren of het niet ontvangen van rapporten, negatief te worden geadviseerd.

De situatie betekent ook een nieuwe aanslag op de gezondheid van de heer Vervloesem die volledig gestresseerd is en die, zoals U weet, enkele maanden geleden nog een zware open-hart-operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge moest ondergaan.

De heer Vervloesem schreef een paar dagen geleden een rapportbriefje naar de PSD te Turnhout en vroeg of men het rapport van professor-psychiater Cosyns die een psycho-sociale begeleiding op de Universitaire Instelling te Antwerpen aanbood, al heeft ontvangen.
Hij wacht daar namelijk al maanden op nadat de PSD van Brugge de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van uw ministerie mededeelde dat men dit 'rapport nog steeds niet had ontvangen' en daardoor negatief moest adviseren voor wat de vorige aanvragen van de heer Vervloesem betrof.

De heer Vervloesem vroeg in zijn rapportbriefje ook of men het rapport van de PSD van Brugge reeds had ontvangen.
Hij kreeg echter geen antwoord alsof de PSD van Turnhout daartoe een verbod heeft gekregen.

Volgens de Wet Dupont zou de PSD de gevangenen moeten helpen om hun terugkeer in de samenleving mogelijk te maken (begeleiding, reintegratie, reclassering,) maar daarvan is in het dossier van de heer Vervloesem maar weinig te merken.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, hiervoor aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In de zaak Vervloesem doen zich de laatste weken nog andere problemen voor die ik graag door U behandeld zou willen zien.
Zo kreeg een 80-jarige man enkele weken geleden de toelating om de heer Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te gaan bezoeken.
Toen hij enkele dagen geleden ter plaatse kwam werd hij weggestuurd met de mededeling dat hij 'geen bewijs van goed gedrag en zeden' bij had terwijl dit niet noodzakelijk was.
De man was verplicht om terug de trein naar Antwerpen te nemen.

De Nederlandse ouders van misbruikte kinderen die door de heer Vervloesem werden gesteund en hem blijven schrijven en bezoeken, deelden mij mede dat zij de brief die de heer Vervloesem een week geleden naar hen heeft geschreven, nog steeds niet hebben ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat de heer Vervloesem problemen ondervindt met het bezoekrecht en met zijn briefwisseling terwijl de gevangenisreglementen en de Wet Dupont toch zeggen dat iedere gevangene daar recht op heeft.

Betreft het hier misschien de zoveelste reeks (willekeurige) tuchtmaatregelen en, zo ja, waarom ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

-------------

Brussel, 25 augustus 2009

Men spreekt steeds over de 'traagheid van de werking van justitie'.

Minister De Clerck die in het lang en in het breed beweert dat hij op dit vlak 'orde op zaken wil stellen', is daar een sprekend voorbeeld van.

De brief inzake de PSD van de gevangenis van Brugge werd nog niet beäntwoord en de vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wanneer de Minister van plan is om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken zoals hij in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem mededeelde.

Men zegt wel eens dat een Minister een 'voorbeeldfunctie' moet vervullen maar daarvan is dus weinig te merken.

Intussen hebben de Nederlandse ouders van misbruikte kinderen de brief eindelijk toegekregen.

Dokter-professor Cosyns zou contact hebben opgenomen met een aantal diensten.

Over het bezoekrecht van de 80-jarige man die terug naar huis werd gestuurd 'omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen' (terwijl hij een toelating tot bezoek had gekregen en dit moet volstaan), werd er niets meer vernomen.

De PSD van de gevangenis van Brugge, stuurde (na zes weken) eindelijk haar rapportje 'Vervloesem' naar de PSD van de gevangenis van Turnhout die sindsdien niets meer van zich liet horen terwijl Marcel Vervloesem op 4 september 2009 zijn nieuwe aanvragen in verband met zijn penitentiair verlof enzovoorts moet indienen.

De PSD van de gevangenis van Brugge heeft de medische verslagen over Marcel Vervloesem opnieuw achtergehouden en alles wijst er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens die zwaar uitviel naar de vzw Werkgroep Morkhoven maar met geen woord over de fraude en manipulaties van de PSD van Brugge sprak, opnieuw negatief zal adviseren.

Minister De Clerck zegt wel dat hij het 'beeld van een corrupte justitie onuitstaanbaar vindt' maar hij laat wel toe dat bepaalde rechters zich partijdig opstellen en zij de criminele praktijken van sommige justitiediensten goedkeuren...

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

Reageren op dit commentaar

'Het is nu of nooit voor justitie'
'Het is nu of nooit voor justitie. De tijd is rijp'

Maandag, 9 Februari 2009

In de media


Interview - De nieuwe minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wil de bevolking het gevoel teruggeven dat de essentie van justitie nog altijd is: rechtvaardigheid, schuld en boete. De Clerck wil nog voor de zomer een hervormingsplan. Modern management, informatisering en vereenvoudiging vormen er de essentie van.

Justitie moet om recht en rechtvaardigheid draaien. Niet alleen om regels. Formalisme primeert te vaak op gezond verstand.

Hij is nog maar een goeie maand minister van Justitie en, zoals alle collega's die voor hem op de stoel zaten, rent Stefaan De Clerck (CD&V) alweer van incident naar incident. Iedere week moet hij in de Kamer wel een nieuwe flater van justitie gaan uitleggen. Vorige maand liet het Gentse hof van beroep tien veroordeelde criminelen vrij wegens een onduidelijkheid in de wet. Deze week werden de aanvallers van de Gentse tiener Simon Wijffels vrijgelaten uit een jeugdinstelling. Ze vertrokken onder zachte dwang van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en zonder proces naar Israël, met een premie er bovenop. Leg het maar uit als minister, aan een publieke opinie die er allang niets meer van begrijpt.

Maar Stefaan De Clerck blijft er stoïcijns onder: 'Wat moet ik anders doen? Wilt u dat ik nu alweer ontslag neem, misschien?'

Heeft u er nog geen spijt van dat u opnieuw minister van Justitie bent geworden?

'Absoluut niet. Ik heb er zelfs heel veel "goesting" in. Er is meer nodig dan die incidenten om mij uit mijn evenwicht te brengen. Tien jaar geleden, in 1998, ontsnapte Marc Dutroux uit het justitiepaleis in Neufchâteau om aan zijn legendarische boswandeling te beginnen. Toen heb ik ontslag genomen op het moment dat het land op zijn kop stond. J'ai donné, zeggen ze in het Frans.'

'Er zal al veel moeten gebeuren om de intensiteit van die momenten te overtreffen. We zijn nu tien jaar later en dat heeft veel voordelen. Ik ben ouder, kan beter relativeren en heb meer afstand. Bovendien voel ik me onafhankelijker dan ooit. Ik heb het gevoel dat ik niks meer te verliezen heb en daarom kan ik er veel harder tegenaan gaan dan vroeger.'

Maar kan u eigenlijk wel iets veranderen? 'Ik heb het gevoel dat er op tien jaar niets is veranderd op justitie', zei u vorige week in de kranten.

'We holden in 1998 van incident naar incident en nu is het weer van dat. Dat wilde ik daarmee zeggen. Er zitten zoveel zwakke plekken in het systeem. Marc Dutroux ontsnapte toen hij van de gevangenis naar de raadkamer moesten worden overgebracht om zijn dossier in te kijken. In Brussel ontsnapten onlangs twee gangsters omdat ze van hun cel naar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling (KI) werden overgebracht.'

'Die nutteloze verplaatsingen waren toen in 1998 een probleem en ze zijn het vandaag, tien jaar later, nog altijd. Dat is een nuchtere vaststelling. Maar goed, er zullen zeven nieuwe gevangenissen zijn tegen 2012 en dan is aan dat probleem van de nutteloze gevangenistransporten alvast een mouw gepast. Het is ook niet allemaal slecht.'

Begrijpt u het onbegrip van de ouders van Simon Wijffels? De twee Oekraïense broers die in Gent hun zoon hebben neergestoken, mogen zonder proces het land verlaten. En ze krijgen er nog een premie van de Belgische staat bij.

'Dat zijn zaken die een minister niet uitgelegd krijgt. Als dan nog eens blijkt dat iedereen perfect volgens het boekje heeft gehandeld, is het al helemaal niet meer uit te leggen.'

'Maar wat moet je eraan doen? Tijdens mijn vorige legislatuur heb ik 160 wetten laten schrijven of herschrijven. Ik ben dat deze keer niet van plan. Ik beloof dat ik er alles aan zal doen om voor genoeg mensen en middelen te zorgen.'

'Maar alle wetten, mensen en middelen van de wereld zullen de mentaliteit niet kunnen veranderen. Het is niet omdat het niet in de wet of niet in de voorschriften staat, dat een magistraat die zijn zaak ter harte neemt, niet eens naar de telefoon mag grijpen en naar de Dienst Vreemdelingenzaken bellen en vragen hoe het zit met de verblijfstoestand van dat gezin. Een dergelijk dossier dat zoveel maatschappelijke weerklank heeft gekregen, moet je toch juist met veel meer extra aandacht behandelen?'

'Justitie is veel te formalistisch. En dat formalisme primeert te vaak op het gezond verstand. Als het niet voorgeschreven is, doen magistraten het niet. Ik weet dat het een moeilijke evenwichtsoefening is, dat arsenaal van teksten en regels is er met de beste bedoelingen gekomen. Maar voor mij moeten recht en rechtvaardigheid altijd primeren op formalisme.'

Komen er sancties in de zaak-Wijffels?

'Ik weet het niet. Ik heb de hele zaak-Wijffels nog eens rustig bekeken. De jeugdrechter heeft in september 2008 aan het parket van Gent gevraagd hoe het zat met het verblijfsstatuut van het gezin. Hij wilde blijkbaar goed weten hoe de vork aan de steel zat voor hij de twee jongens vrijliet. Die man is aandachtig geweest. Ik heb een brief aan de procureur-generaal gestuurd met de vraag wat het parket met die wetenschap heeft gedaan. Heeft de jeugdrechter ooit geweten dat het gezin van DVZ een bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten? Ik wacht op een antwoord.'

'Aan de andere kant wil ik ook dit zeggen: de twee Oekraïense broers hebben respectievelijk tien en vijftien maanden in een instelling gezeten voor de jeugdrechter ze vrijliet in afwachting van hun proces. Dat is niet weinig. De feiten met Simon Wijffels dateren al van september 2007. Waarom moet het zo lang duren om die jongens voor de jeugdrechter te brengen? Een goede justitie moet short en sharp zijn.'

Wat wil u concreet veranderen bij justitie ?

'Ik wil voortwerken waar Jo Vandeurzen (CD&V) is moeten stoppen. Eerst en vooral wil ik de strafuitvoering weer klaar en helder maken. Vroeger was het simpel: je betaalde een boete of je ging naar de gevangenis. Nu is er een waaier van mogelijkheden, van elektronisch toezicht tot alternatieve straffen. Al die mogelijkheden hebben hun waarde. Maar de mensen zijn hun oriëntatie kwijt en hebben de indruk van willekeur. Als straffen onder de drie jaar al niet meer uitgevoerd worden, dan heb je een zwaar probleem.'

'Ik wil dat straffen weer uitgevoerd worden, zodat ze door de publieke opinie weer ervaren worden als rechtvaardig. Tegen de zomervakantie wil ik een strategie klaar hebben over hoe het verder moet de strafuitvoering.'

'Ik wil ook af van het archaïsche systeem van schriftelijk beroep aantekenen in de gevangenis waardoor Hassan Iasir, een van de vermoedelijke moordenaars van politieagente Kitty van Nieuwenhuysen, bijna is vrijgekomen. Zelfs op restaurant wordt de dag van vandaag de bestelling elektronisch doorgegeven. Alleen bij justitie lukt het niet.' '

'Informatisering is mijn tweede prioriteit. Alles moet geïnformatiseerd worden. Een eerste poging om justitie te informatiseren, is mislukt met het Feniks-project. Dat heeft enorm veel geld gekost. We moeten daar dringend opnieuw mee beginnen. Elke stap in het strafproces moet in het systeem zitten: van het eerste proces-verbaal dat tegen iemand wordt opgesteld, tot de veroordeling, eventueel beroep en cassatie én de strafuitvoering. Iedereen die het nodig heeft moet het kunnen raadplegen. Dat maakt de kans op fouten veel kleiner. Ik heb mijn eerste contacten al gehad met de informaticaspecialisten van de administratie.'

'De derde prioriteit is de hervorming van het gerechtelijke systeem, het herbekijken van het aantal parketten, met de invoering van principes van modern management en begrippen als werklastmeting. Er is een consensus over de partijgrenzen heen dat het moet veranderen. Ik hoor de jongste tijd alleen maar positieve geluiden, ook van mensen uit de oppositie zoals Renaat Landuyt (SP.A).'

Botst iedere poging tot verandering niet sowieso met de 'eeuwige' scheiding der machten? Magistraten houden niet van pottenkijkers.

'Weet u. Toen ik tien jaar geleden minister was, schreef ik een brief aan de voorzitter van het hof van beroep in Gent over de gerechtelijke achterstand. Ik moest toen bijna ontslag nemen omdat ik me zogezegd gemoeid had met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Van die periode zijn we gelukkig ondertussen ver af. '

'Het wordt hoog tijd dat het gerechtelijk apparaat beseft dat het spreken van recht en het managen van de organisatie twee compleet verschillende zaken zijn. En ik heb de indruk dat de meesten dat nu al beseffen.'

'De scheiding der machten zal geen argument meer kunnen zijn om modernisering tegen te gaan. Ik heb vorige vrijdag onder meer daarover een zeer constructieve vergadering gehad met de procureurs-generaal.'

'Professor Brice De Ruyver zei zaterdag in De Standaard dat men, om bij justitie iets te veranderen, eerst voorbij een hele reeks adviesorganen moet die allemaal een andere mening hebben. Toen ik in functie kwam, heb ik aan mijn kabinet gevraagd om daar een lijstje te maken. Ze hebben het uitgerekend: ik moet langs 23 instanties passeren om iets te doen bewegen. Die structuur moet dringend vereenvoudigd worden. Anders gebeurt er niets. '

'Dat is wat management betreft. Er is natuurlijk ook een andere kant aan de medaille. Met goed management kun je niet alles oplossen. Dat een rechter in beroep in Gent tien criminelen vrijspreekt omdat hij van oordeel is dat er fouten zijn gebeurd bij de controle op de wet op de Bijzondere Opsporingsmethodes (Bom), zal ik nooit kunnen verhinderen. Dat is zijn onafhankelijkheid. Ik kan alleen maar vaststellen dat andere rechters die na hem in gelijkaardige zaken met dezelfde problemen geconfronteerd werden ,de beklaagden niet vrijgesproken hebben. En ze hebben Cassatie aan hun kant, want Cassatie zegt dat niet iedere procedurefout tot vrijspraak moet leiden.'

'Maar goed, in dit geval moet ook de politiek in eigen boezem kijken. De wettekst die de controle op de Bom-wet regelde, was onduidelijk. Dan krijg je uiteraard problemen. Iedereen in de keten moet zijn verantwoordelijkheid nemen.'

Is het dan echt allemaal kommer en kwel bij justitie?

'Neen, natuurlijk niet, ik zou ook niet willen dat het overkomt of er bij justitie echt niets veranderd is de laatste tien jaar, want dat is natuurlijk ook niet waar. De positie van het slachtoffers in de strafprocedure is fenomenaal verbeterd. Vroeger had het slachtoffer geen rechten en kon hij of zij zich ten hoogste op de zitting laten horen. Nu kan een slachtoffer in elke stap van de procedure het woord nemen. Dat is een gigantische vooruitgang.'

'De Hoge Raad voor justitie is opgericht. Alle benoemingen van magistraten zijn nu geobjectiveerd. Jonge magistraten worden objectief geselecteerd. Dat is een belangrijke wissel op toekomst. Er zijn heel veel gemotiveerde magistraten.'

'Het parket heeft zich na de aanslagen van New York georganiseerd om het terrorisme het hoofd te bieden. Dat legt een zware druk op het apparaat, maar het lijkt allemaal te lukken. Het federaal parket werkt ook goed. We hebben moderne gerechtsgebouwen gebouwd in Gent en Antwerpen. Er is al veel gebeurd. Nu moeten we de definitieve duw geven om justitie in de 21ste eeuw te krijgen.'

Mark Eeckhaut


http://www.stefaandeclerck.be/nl/het-is-nu-of-nooit-voor-justitie-de-tijd-is-rijp/300

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

Reageren op dit commentaar

Omzendbrief De Clerck
KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - OMZENDBRIEF DOOFPOTPOLITIEK MINISTER DE CLERCK

Antwerpen, 29.8.2009

In bijlage zie je een foto van de Café-Disco Berkemus, op enkele stappen van de genaamde Victor Vervloesem.
Berkemus bevindt zich ook op enkele stappen van de woonst van kinderpornojager Marcel Vervloesem die in dezelfde wijk woonde.
Ik zeg 'woonde' omdat hij zopas door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn huis gedreven is.
Victor Vervloesem, de man die de klachten wegens 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' waarvan hij 20 jaar voordien
het slachtoffer beweerde te zijn, in 1998 via de pers en het gerecht van Turnhout organiseerde, ondernam in 2005, als bestuurslid van de
Geelse Bouwmaatschappij, al eens een poging om Marcel Vervloesem uit zijn huis te laten zetten.
Dat gebeurde via een petitie die uitging van 'Dikke Nie', de beste vriendin van Victorreke.
De petitie werd opgestart juist nadat Marcel door drie minderjarigen, zoals in 1998 door Victor Vervloesem, werd aangeklaagd voor
'verkrachtingen en folteringen' en door de politie Neteland met veel machtsvertoon was opgepakt en in de gevangenis van Turnhout was
opgesloten.
Victor eiste, via de petitie, niet alleen de deportatie van zijn halfbroer, de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit 'zijn' wijk (nog voor dat het proces plaats had) maar ook dat de website (een MSN-nieuwsgroep) van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden. Hij wist de petitie die door een tiental vrienden werd getekend, via het CD&V-raadslid Marleen Diels in de Herentalse
gemeenteraad (waarvan hij sinds 2006 deel uitmaakt) te laten bespreken. En de lokale pers besteedde natuurlijk opnieuw de nodige aandacht aan de 'pedofiel' Vervloesem. Zo gaat dat nu éénmaal in de politiek.

Berkemus stond lang bekend als een homo-bar. Victor Vervloesem die vorig jaar met een andere homo getrouwd is, werkte er 's nachts en sprak er af met zijn homo-vriendjes uit het criminele milieu die hij ook deels thuis ontving.

Vanuit Berkemus organiseerde Victor Vervloesem, nadat hij als zogezegd slachtoffer van Marcel Vervloesem voor een 'interview' naar Het
Nieuwsblad was gestapt, zijn persconferentie met de mannen van het VTM-programma Telefacts. Die zagen een rechtstreekse uitzending waarin Marcel Vervloesem, door zijn eigen halfbroer zélf van zedenfeiten werd beticht, wel zitten natuurlijk.
Victor riep zijn homo-vriendjes op om in Berkemus hetzelfde verhaal voor de camera's te komen vertellen en de vzw Werkgroep Morkhoven heeft een schriftelijke verklaring waarin één van de homo-vriendjes van Victor Vervloesem zegt dat men voor de getuigenis voor de camera's van VTM ieders 250 euro kreeg (voor de klachten bij het gerecht kreeg
men nog eens 250 euro).
Voor de politici en de magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort wilden dichtdekken, was dit een goede zaak.
Ook de VTM-directie profiteerde ervan omdat Marcel door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, de hele internationale pers naar
Morkhoven had weten te trekken. De verkoop van hun reportage met Victor Vervloesem en zijn vriendjes zorgde niet alleen voor sensatie
maar bracht immers ook veel geld in het laadje.

Ik bracht het gerecht van Turnhout per brief op de hoogte van heel deze constructie.
Ik was immers getuige omdat ik Berkemus toevallig passeerde op het ogenblik van de persconferentie en de rechtstreekse uitzending. Ik werd toen zelfs aangeklampt door een VTM-journalist die me vroeg of ik 'nog meer slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Toen ik mij bekend maakte als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en vroeg of ik in Berkemus ook een woordje voor de camera's mocht komen zeggen,-werd mij dat geweigerd. De VTM-uitzending was blijkbaar uitsluitend gewijd aan Victor Vervloesem en zijn vrienden en was blijkbaar alleen bedoeld als voorbereiding op de klachten tegen Marcel bij het Turnhoutse gerecht.

Vandaar dat het gerecht van Turnhout geen rekening hield met mijn schriftelijke verklaring en ze, zoals de talrijke andere getuigenissen ten gunste van Marcel, uit het strafdossier van Marcel liet verdwijnen.
De Hoge Raad voor de Justitie erkende vorig jaar deze verdwijningen waarop Marcel door het hof van beroep te Antwerpen dat het bestaan van
de kinderpornozaak ontkende en tevens de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort liet verdwijnen (eveneens door de Hoge Raad erkend) in
zeven haasten en met een gespeelde verontwaardiging veroordeeld werd.

Ik diende een paar jaar geleden bij de Hoge Raad voor de Justitie nog een klacht in over de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse
procureur Poels over deze verdwijningen maar ja, Poels werd door de Hoge Raad voor de Justitie zelf voorgedragen en voor een periode van 7 jaar benoemd. Vandaar dat ik niets meer van mijn klacht vernam.

Het hof van beroep te Antwerpen maakte er zich, via een mededeling van de Hoge Raad voor de Justitie, van af door te melden dat zij een
''volledige kopie' van de verdwenen documenten uit het strafdossier van Marcel, had teruggevonden (wat ik ten zeerste betwijfel) en aan het dossier van Marcel had toegevoegd. Over de verdwenen
kinderporno-cd-roms Zandvoort sprak men natuurlijk met geen woord.

Ik bracht al deze zaken regelmatig ter sprake aan de justitieministers Stefaan De Clerck (zijn eerste termijn), Tony Van Parys (die in opdracht van de Koning de 7 verdwenen kinderporno-cd-roms aan de
Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers 'voor onderzoek overmaakte'), Marc Verwilghen, Laurette Onkelinx, Jo Vandeurzen en
Stefaan De Clerck (tweede termijn).
Maar deze ministers zijn echte doofpotspecialisten. Vooral Stefaan De Clerck die tijdens de verhoren van X1-getuige Regina Louf verklaarde dat 'deze zaak nooit in de doofpot werd gestopt of zou gestopt
worden', is een uiterst geraffineerde doofpotspecialist die weliswaar voortdurend op pertinente leugens wordt betrapt maar die, dank zij
zijn partijgenoten en de andere ministers, rustig mag blijven voortboeren.

Ik bracht De Clerck die geen onderzoek wil laten instellen naar de voornoemde verdwijningen en de betrokken magistraten een hand boven het hoofd houdt, meermaals op de hoogte van deze geschiedenis maar uit een geheim rapport is gebleken dat De Clerck wil dat Marcel tot het
einde van zijn dagen in de cel opgesloten blijft 'omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager herneemt en de media zal
contacteren'. Vooral dit laatste is belangrijk omdat het gerecht van Turnhout in haar vonnis van 2006, Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers oplegde (dat behoort tot de grondwettelijke scheiding der machten in België). Dat vonnis werd in het arrest van het hof van beroep te Antwerpen wegens 'strijdig met de grondwet' vernietigd maar
daarmee wenst Minister De Clerck dus geen rekening te houden.
Het kan De Clerck geen haar schelen dat Marcel dodelijk ziek is (hart, kanker, nieren, suikerziekte, bloeddruk, meer dan 20 operaties en
spoedopnames waarvan 6 tijdens de 12 maanden dat hij nu zit opgesloten).
Zolang hij deze zaken maar kan toedekken en de betrokken magistraten kan beschermen, is het goed.
Zieke gevangenen laat deze predikant van een 'menselijke en rechtvaardige justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke
omstandigheden' slechts naar huis gaan als zij in de overvolle gevangenissen liggen te creperen. Drie dagen voor het vermoedelijke tijdstip van hun overlijden worden zieke gevangenen de gevangenis
uitgeschopt. In feite zou men naast de gevangenissen een kerkhof moeten aanleggen, dan kan men zieke gevangenen rechtsstreeks in hun
graf stampen.

De Clerck is ook op de hoogte van de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er over Victor Vervloesem bestaan maar hij laat er geen onderzoek naar voeren omdat hij beslist heeft dat de kinderpornozaak Zandvoort zonder verder onderzoek moet afgesloten worden.

Ik bracht De Clerck ook al verschillende malen op de hoogte van een pikant detail, namelijk dat Victor Vervloesem enkele jaren geleden een
vereniging had opgericht waarvan hij zich 'directeur-generaal' noemde en Marcel die hem zogenaamd folterde en verkrachtte, tot secretaris
had benoemd.
Maar zoals gezegd voert De Clerck (en zijn partij) een echte doofpotpolitiek en kan het hem niet schelen dat er onschuldige gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen worden opgesloten en er
ten gevolge van hun ziekte overlijden.

Ik zie geen enkel verschil tussen de doofpotpolitiek van De Clerck en de omerta binnen het gangstermilieu. Het is dank zij gewetenloze
figuren als De Clerck dat Victor Vervloesem politiek benoemd kon worden tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals.

Zoals uit de zaak Dutroux gebleken is, is de Café-Disco Berkemus een plaats waar politici van een bepaald slag, zich ongetwijfeld thuis voelen.Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
werkgroepmorkhoven@gmail.comKopie: Stefaan De Clerck en zijn kabinet, politici, commissies justitie, mensenrechtenorganisaties, universiteiten, ziekenhuizen, anti-kinderporno-organisaties, pers,

Vertalingen zijn in voorbereiding

------------------------------------------------------

Voor de geinteresseerden uit bepaalde politieke en gerechtelijke kringen:

Café-Disco Berkemus
Morkhovenseweg 153
2200 Noorderwijk
Tel.: 014 26 36 12

Openingsuren:
Dinsdag tot zaterdag vanaf 12.00u
Zondag vanaf 10.30u
Maandag gesloten

Gepost door: Yves | 29-08-09

Reageren op dit commentaar

Homo's en hetero's
Een al of niet moedwillige slechte verstaander zou uit de omzendbrief 'DOOFPOTPOLITIEK MINISTER DE CLERCK' van de vzw Werkgroep Morkhoven kunnen begrijpen dat de Werkgroep tegen homosexuelen gekant is.
Maar misdadig uitschot vindt men zowel onder mannen als vrouwen en in alle lagen van de bevolking.
Een misdadige aanleg heeft dus ook niets met de sexuele geaardheid te maken.

Het toeval wil echter dat de man die Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende 10 jaar lang van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, een homosexueel is die zelf met zijn handen aan minderjarige jongetjes en kinderen heeft gezeten en daar een 30-tal processen-verbaal aan heeft overgehouden die helaas nooit ten gronde onderzocht werden omdat enkele hooggeplaatste figuren de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes, in de doofpot wilden steken.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck is dan weer een ander geval. De man die vanuit zijn christen-democratische achtergrond voortdurend een 'menselijke en rechtvaardige justitie' predikt maar die niets geeft om de 90.000 slachtoffertjes in een kinderpornozaak en die een onschuldige anti-kinderpornoaktivist laat opsluiten, is nog moeilijk geloofwaardig te noemen.
Een justitieminister die geen onderzoeken laat instellen naar de verdwijningen van dossierstukken en van te onderzoeken kinderpornomateriaal, is de naam van justitieminister zelfs niet eens waard.
Een justitieminister die de uitvoering van bepaalde wetten blokkeert en de criminele activiteiten van bepaalde justitiediensten goedkeurt, roept nog meer vragen op.
Als een justitieminister daarenboven onschuldige en zieke mensen in zijn volgepropte cellen laat lijden (en zelfs laat overlijden) terwijl hij steeds over 'menselijkheid' spreekt, dan kan men zich afvragen in hoeverre men dan niet met een crimineel ingestelde persoonlijkheid heeft te maken die welbewust slachtoffers maakt.

Een aantal mensen zullen mij ongetwijfeld verwijten dat ik te ver ga in deze verdenkingen maar de feiten spreken nu éénmaal voor zichzelf.

Politici die een ministerpost hebben gekregen, zijn daarom geen heiligen. Ik denk bijvoorbeeld aan Silvio Berlusconi die sinds mei 2008 weer minister-president van Italië is geworden en (dichter bij huis) Paul Vanden Boeynants die -spreekwoordelijk gezien- een aantal lijken in de vleesindustrie heeft doen verdwijnen.
In beide gevallen betrof het hier Christen-Democratische politici die nauwe banden onderhielden met de maffia en er ongetwijfeld ook deel van uitmaakten.

Gepost door: Jan Boeykens | 29-08-09

Reageren op dit commentaar

Brief Koning
De stelling dat hooggeplaatste figuren waren betrokken bij het in de doofpot stoppen van geörganiseerde kindermisbruiken, werd altijd als een 'fabeltje' of als een 'complottheorie' afgedaan...

-------------------------

Brussel, 2 april 2006

Aan Zijne Majesteit de Koning
Koningshuis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kinderpornobestrijding en dysfunctie bij het parket van Turnhout in het onderzoek van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Een paar jaar geleden maakte ik U onder mijn mandaat als lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en in het kader van onze aktie ter bestrijding van de kinderpornohandel, bijzonder schokkend kinderpornomateriaal over.

Als Koning was u bijzonder geschokt over de beelden en de mishandelingen waarvan weerloze kinderen het slachtoffer waren.

U ontbood de toenmalige Minister van Justitie, de heer Tony Van Parys op uw kabinet om uw afkeuring over de manier waarop de kinderen gefolterd en mishandeld werden, uit te drukken en een diepgaand onderzoek te eisen naar de daders en de producenten van het materiaal.

In Uw brief aan de Werkgroep Morkhoven gaf U uitdrukking van Uw grote bezorgdheid en U deelde mede dat U aan de Minister van Justitie 'vastberaden zou vragen dat geen spoor zou verwaarloosd worden over het drama en over al de verwikkelingen'.

U zou er bij 'alle betrokken ministers op aandringen dat alle middelen worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen'.

Ondanks Uw bezorgdheid Sire, stellen wij vast dat het parket van Turnhout onder supervisie van de Procureur-Generaal te Antwerpen, uw boodschap al jarenlang negeert en ieder middel hanteert om elke kritiek dewelke geuit wordt op het beschamend en gebrekkig onderzoek rond de kinderporno-cd-roms, de mond te snoeren.

Het Parket van Turnhout voert sinds de overhandiging van het materiaal aan U, Sire, een schrikbewind tegen de personen die aan U, alsmede de Justitie, het materiaal voor onderzoek overhandigden.

De Turnhoutse subsituut, Procureur Peter Vander Flaas, wenst een gevangenisstraf voor de persoon die de moed had om U, Sire, en Procureur Bourlet in het bezit te stellen van dit materiaal en waarover U Uw grootste bezorgdheid liet blijken.

Procureur Vander Flaas negeert daarbij de opdracht dewelke U aan Justitie en de betrokken ministers gaf.

Gelukkig stellen wij vast dat in ons land de Procureur des Konings van Neufchâteau, de heer Bourlet, publiekelijk in zijn brieven aan zijn ambtsgenoot te Turnhout schreef dat ' zijn ambt geenszins de vervolging wenste van de heer Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de overhandiging van het materiaal aan zijn diensten' en dit omdat het materiaal 'te belangrijk' was.

Sire, het is bijzonder schokkend dat we nu in vertrouwelijke politierapporten moeten lezen dat 'onze Belgische politiediensten niet in staat zijn om het materiaal te onderzoeken omdat het te omvangrijk is en omdat onze politiediensten geen middelen hebben en onvoldoende personeel hebben'.

Op die wijze, Sire, worden de 100.000 kinderen die volgens het politierapport op de cd-roms voorkomen, aan hun lot overgelaten en krijgen de vele daders die op de cd-roms te zien zijn een vrijgeleide om verder te gaan terwijl de aanbrenger van het materiaal in de gevangenis zou moeten worden opgesloten.

Dank zij de goedkeurende houding van de Antwerpse Procureur-Generaal inzake de tekortkomingen van het Turnhoutse parket in dit dossier, dreigen uw woorden en voornemens inzake de aanpak van de kinderpornohandel en de bestrijding ervan, op niets uit te draaien.

Door de houding van het Turnhoutse parket gaan ook de producenten van deze verwerpelijke kinderpornohandel vrij uit en hebben zij gedurende de voorbije jaren waarschijnlijk tienduizenden nieuwe slachtoffers kunnen maken.

Uit onze ervaring blijkt dat het geen enkele zin heeft om over deze problematiek briefwisseling te voeren met de Antwerpse Procureur-Generaal omdat deze niet geinteresseerd is in Uw wensen en het lot van de honderdduizend kinderen op de cd-roms Zandvoort.

Mogen wij U vragen, Sire, Uw brief indachtig, dat aan deze zaak het nodige zal worden gedaan ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-----------------

Jan Boeykens ontving geen antwoord.
20 Sept.

Gepost door: Morkhoven | 01-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.