13-08-09

Belgische gevangenissen: psychische foltering van aktievoerders

Er heerst een zekere onvrede over mijn berichten bij bepaalde criminologen van de Katholieke Universiteit van Leuven.  Ene zekere Luc Huyse stuurde zelfs een bericht rond waaruit moet blijken dat ik weiger om hem van mijn mailing lijst te schrappen (terwijl hij met dit nooit gevraagd heeft).
Dergelijke reacties zijn niet zo verwonderlijk.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck studeerde rechten aan de KULAK en aan de K.U.Leuven en bijna alle kopstukken van de Vlaamse Christen Democraten volgden hun studies aan deze christen-democratische kweekschool.
Ook Lieven Dupont, de opsteller van de naar hem genoemde Wet Dupont (2004), is er werkzaam.
Het probleem is echter dat de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, op generlei wijze wordt toegepast.
Minister De Clerck leeft deze wet niet na terwijl Professor Dupont 'vanwege zijn verdienstelijke bijdrage aan de opstelling van de Wet Dupont', op 21 juli 2009 door de Koning tot 'Groot-Officier' werd gelauwerd.

Professor Luc Huyse, professor-emeriticus aan de Universiteit van Leuven en 'peter' van het project 'mediakritiek.be' is niet bepaald gelukkig met de kritiek op Minister De Clerck in verband met de Wet Dupont. Want als er vandaag of morgen een parlementaire vraag valt rond de toepassing van de Wet Dupont, dan dient er een parlementaire commissie te worden opgericht die moet onderzoeken wat er precies verkeerd loopt binnen de gevangenissen. Dat zou geen goede zaak zijn voor De Clerck die vanwege de talrijke onsnappingen van gevangenen en de herinnering aan de ontsnapping van Marc Dutroux waarvoor hij destijds moest aftreden, zwaar onder vuur is komen te liggen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Luc Huyse <Luc.Huyse@law.kuleuven.be>
Datum: 11 augustus 2009 06:34
Onderwerp: RE: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren
Aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Jean Migabo Kalere <Jean.MigaboKalere@law.kuleuven.be>, "Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be" <Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be>, "Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be" <Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be>, Marta Valinas <Marta.Valinas@law.kuleuven.be>, Els Van Daele <Els.VanDaele@law.kuleuven.be>, Miet Vanderhallen <Miet.Vanderhallen@law.kuleuven.be>, Inge Vanfraechem <Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be>, Leo Van Garsse <Leo.VanGarsse@law.kuleuven.be>, Walter Vermeiren <Walter.Vermeiren@law.kuleuven.be>, Jolien Willemsens <Jolien.Willemsens@law.kuleuven.be>, Estelle Zinsstag <Estelle.Zinsstag@law.kuleuven.be>, Jo Baele <Jo.Baele@law.kuleuven.be>, Astrid Bink <Astrid.Bink@law.kuleuven.be>, Steven Daniëls <Steven.Daniels@law.kuleuven.be>, Gie Deboutte <Gie.Deboutte@ped.kuleuven.be>, Evy De Caluwé <EVY.DECALUWE@law.kuleuven.be>, Annelies De Schrijver <Annelies.DeSchrijver@law.kuleuven.be>, Marieke Franssens <Marieke.Franssens@law.kuleuven.be>, Kevin Goris <Kevin.Goris@law.kuleuven.be>, Annelies Haaren <Annelies.Haaren@law.kuleuven.be>, Emma Jaspaert <Emma.Jaspaert@law.kuleuven.be>, Luc Robert <Luc.Robert@law.kuleuven.be>, Leen Symons <Leen.Symons@law.kuleuven.be>, Wim Vandewiele <Wim.Vandewiele@law.kuleuven.be>, Jana Arsovska <Jana.Arsovska@law.kuleuven.be>, Annelies Bollaert <Annelies.Bollaert@law.kuleuven.be>, Barbara Brouwers <Barbara.Brouwers@law.kuleuven.be>, "Chen.Mo@student.kuleuven.be" <Chen.Mo@student.kuleuven.be>, Tom Daems <Tom.Daems@law.kuleuven.be>, Katrien Herbots <Katrien.Herbots@law.kuleuven.be>, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>, Johan Put <Johan.Put@law.kuleuven.be>, Marjan Rom <Marjan.Rom@law.kuleuven.be>, Katrien Smeets <Katrien.Smeets@law.kuleuven.be>, Gilbert Van Aelst <Gilbert.VanAelst@law.kuleuven.be>, "Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be" <Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be>, Kelly Verbist <Kelly.Verbist@law.kuleuven.be>, Frank Verbruggen <Frank.Verbruggen@law.kuleuven.be>, Nicole Vettenburg <Nicole.Vettenburg@law.kuleuven.be>, Franz Baro <Franz.Baro@med.kuleuven.be>, Joris Casselman <Joris.Casselman@law.kuleuven.be>, Lieven Dupont <Lieven.Dupont@law.kuleuven.be>, Tony Peters <Tony.Peters@law.kuleuven.be>, Lieven Vandekerckhove <Lieven.Vandekerckhove@law.kuleuven.be>, Lode Van Outrive <Lode.VanOutrive@law.kuleuven.be>, Lode Walgrave <Lode.Walgrave@law.kuleuven.be>


Dag allemaal,

Probeert u ook al lang om van de mailing lijst van Boeykens verwijderd te worden? Ook zonder succes?

Luc Huyse

Berkenlaan 8
B 3210 Lubbeek

 


From: Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
Sent: maandag 10 augustus 2009 21:51
To:Jean Migabo Kalere; Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be; Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be; Marta Valinas; Els Van Daele; Miet Vanderhallen; Inge Vanfraechem; Leo Van Garsse; Walter Vermeiren; Jolien Willemsens; Estelle Zinsstag; Jo Baele; Astrid Bink; Steven Daniëls; Gie Deboutte; Evy De Caluwé; Annelies De Schrijver; Marieke Franssens; Kevin Goris; Annelies Haaren; Emma Jaspaert; Luc Robert; Leen Symons; Wim Vandewiele; Jana Arsovska; Annelies Bollaert; Barbara Brouwers; Chen.Mo@student.kuleuven.be; Tom Daems; Katrien Herbots; Johan Leman; Johan Put; Marjan Rom; Katrien Smeets; Gilbert Van Aelst; Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be; Kelly Verbist; Frank Verbruggen; Nicole Vettenburg; Franz Baro; Joris Casselman; Lieven Dupont; Luc Huyse; Tony Peters; Lieven Vandekerckhove; Lode Van Outrive; Lode Walgrave
Subject: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren

Ter informatie: Hervorming van Justitie - PSD te Brugge

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout waar Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep momenteel is opgesloten, wacht al 6 weken op het rapport van de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor de werking van justitie, alsook zijn kabinetsmedewerkers, werden terzake reeds herhaalde malen geschreven. Zij zwijgen de zaak echter dood waardoor het dossier (penitentiair verlof, electronisch toezicht, psycho sociale begeleiding Universiteit Antwerpen,) van Marcel Vervloesem volledig dreigt geblokkeerd te geraken.

Het is niet de eerste maal dat de PSD van Brugge het dossier blokkeert en daarmee een aanslag pleegt op de wankele gezondheid van de aktievoerder (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren de nog maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn eerste maanden in de gevangenis).

Volgens een uitgelekte geheime nota van Justitie (en van Minister De Clerck) mag de aktievoerder in geen geval vrijkomen (krijgt hij dus ook geen penitentiair verlof) 'omdat hij anders zijn onderzoek als kinderpornojager zou hervatten en de media zou contacteren'.  Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in 2008 nochthans dat de uitspraak in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarbij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd (2006), moest venietigd worden omdat deze in strijd was met de Belgische Grondwet.  Maar De Clerck schijnt zich niets van gerechtelijke uitspraken en de Belgische Grondwet aan te trekken.

Niet alleen Marcel Vervloesem is het slachtoffer van de misdadige praktijken van de PSD te Brugge en het moordend stilzwijgen van de Minister van Justitie en zijn diensten.

Door te aanvaarden dat de PSD (die oorspronkelijk was opgericht op de gevangenen voor te bereiden op een reintegratie in de samenleving), de dossiers van de gedetineerden blokkeert, schendt de Minister niet alleen de Wet Dupont inzake de 'rechten van de gevangenen' (2004) maar laat hij ook zien dat zijn woorden over de 'hervorming van de justitie', een 'menselijke en rechtvaardige justitie', een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', zijn 'strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen', gewoon gelogen zijn.

In plaats van ervoor te zorgen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis te Turnhout overmaakt, zijn de justitiediensten (die van justitieminister De Clerck mogen doen wat ze willen) met nieuwe pesterijen gestart. Vandaag kreeg Marcel Vervloesem geen bezoek in de gevangenis van Turnhout omdat de bezoeker die een bezoektoelating had gekregen, geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen (terwijl men daartoe niet verplicht is). De bezoeker die 80 jaar oud is, werd zonder pardon terug naar Antwerpen gestuurd van waaruit hij per trein gekomen was.

Vanmorgen gaf Marcel Vervloesem een rapportbriefje af aan de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis in Turnhout waarin hij vroeg of men het PSD-verslag van de gevangenis te Brugge had aangekregen en of men het rapport van psychiater Cosyns van de Universitaire instellingen reeds had ontvangen. Hij kreeg geen antwoord.
Het rapport van psychiater Cosyns wordt al een paar maanden door de PSD van Brugge achtergehouden zodat ook de mogelijkheid om een psycho-sociale begeleiding te volgen daarmee geblokkeerd wordt. Minister De Clerck gaat akkoord met deze toestanden die ongetwijfeld heel wat andere gedetineerden en hun naasten treffen.

Ten tijde van de zaak Dutroux was Stefaan De Clerck ook Minister van Justitie en had hij het ook over de 'hervorming van justitie' terwijl hij bij zijn aantreden als Minister van Justitie in 2008, de magistratuur ervan beschuldigde dat er op justitiegebied 'niets verandert'.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck. De Clerck is één van de boegbeelden van de CD&V (Vlaamse Christen Democraten) die al 30 jaar lang bij ieder politiek schandaal betrokken is.

Commentaren

De blog werd na enkele provocaties op het Internet ('kindermisbruiker Vervloesem', 'vuile schoft', hij moet opgehangen worden') waarop we reageerden, door Skynet geblokkeerd. We hadden geen verweer tegen deze beslissing die misschien ingegeven werd door het feit dat de man die ons op dergelijke wijze provoceerde, een persoonlijke relatie had met iemand van de Gentse justitie...
---


Amelia, 6.8.2009


Gevangenis Brugge

t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,

Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen.


Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,

Claudia C. Vink

Claudia Vink, 05022 Amelia, Italië

---

Per fax:


Amelia, 6-8-2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Adjunct Adviseur M. Steenbergen
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Steenbergen,

Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen.

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,

Claudia C. Vink
Claudia Vink, 05022 Amelia, TR Italië


Kopie: Federale Ombudsman, Vlaamse Ombudsman, parlementsleden (Belgische, Nederlandse, Europese), pers,

Gepost door: Mork | 30-07-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.