23-07-09

Justitie: 'We werden 20 jaar geleden door Stefaan De Clerck gefolterd en verkracht'


declerck.286380

Brussel, 22.7.2009

Beste X,

Nog iets over die halfbroer van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, Victor V., die als quasi analfabeet en dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters waarvoor hij jarenlang allerlei verkiezingskarweitjes opknapte, het tot gemeenteraadslid heeft geschopt.
(Na in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij te hebben gezeteld, na tot OCMW-raadslid te zijn benoemd, vertegenwoordigt Victor V. de stad Herentals thans ook in de intercommunales CIPAL en PIDPA + werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd. Zo gaat dat nu éénmaal in Vlaamse provinciale nesten of op Sicilië waar dat de lokale maffia deel uitmaakt van de lokale politiek, politie en magistratuur)

Ik kreeg gisteren ook van iemand anders de vraag gesteld: wat heeft Marcel Vervloesem zijn broer Victor dan eigenlijk aangedaan om zo zwaar beschuldigd te worden ?
Waarop ik antwoordde: 'De beschuldigingen waarmee Victor V. en zijn homofiele vriendjes naar de pers stapte (Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, VTM,) dateren van 1998 en sloegen op zogenaamde feiten die 20 jaar voordien waren gebeurd.
Ze volgden een tiental dagen nadat Marcel met de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in het wereldnieuws was gekomen (zelfs journalisten van 3 Japanse kranten kwamen in zijn kleine huisje over de vloer).
Een materieel bewijs voor die beschuldigingen was er niet (Op die manier kan ik ook justitieminister De Clerck laten vervolgen als ik zou willen. Ik trommel een aantal vrienden op, stap ermee naar de vlaamse pers en we zeggen dat Stefaan ons 20 jaar geleden gefolterd en verkracht heeft).

Vreemd in deze zaak is dat Victor V. enkele jaren zichzelf (met zijn dikke nek) tot 'directeur-generaal' van een wijkvereniging benoemde en zijn halfbroer Marcel door wie hij zogezegd gefolterd en verkracht werd, aanstelde tot secretaris van deze vzw. Bijzonder vreemd gedrag voor een gefolterd en verkracht 'slachtoffer'...).
Eigenaardig ook dat geen enkele vlaamse journalist zich afvroeg hoe dat mogelijk was. Maar ja, laat ons niet vergeten dat de journalisten van Het Nieuwsblad (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar), Gazet van Antwerpen (Belang van Limburg) en VTM de roddels over Marcel Vervloesem hebben verspreid en een zogezegd slachtoffer van Marcel schriftelijk verklaarde dat men elks 250 Euro ontving voor zijn verhaal aan de vlaamse pers.

Over Victor V. bestaat er een lijst van bijna 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen. Die zaken werden nooit onderzocht.
In oktober 2006 maakte ik de lijst over aan de bureelchef van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen maar ik vernam niets meer van deze zaak.
Dank zij dit stilzwijgen kon Victor V. die, zoals zijn vrienden van justitie de website van de Werkgroep Morkhoven zou willen laten sluiten (in 2005 werd een petitie daaromtrent die door een 13-tal personen was getekend, in de herentalse gemeenteraad besproken), onlangs een klacht wegens 'laster en eerroof' indienen.
'Je kan je afvragen waarom je niets van een onderzoek verneemt maar dat wil daarom niet zeggen dat er geen onderzoek wordt gevoerd', aldus ingewijden van politie en justitie die vermoeden dat Victor V. in 2020 met de steun van het Sp.a-partijbureau te Brussel, tot Vlaamse minister van Sociale Zaken zal worden benoemd...
Geen enkele vlaamse journalist stelde dit ooit in vraag. We weten nu waarom en ik vraag mij af of de vlaamse pers niet de opdracht heeft gekregen van justitie om de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot te stoppen omdat er een aantal vlaamse politici en magistraten bij de kindermisbruiken zijn betrokken.
Hoe kan men anders verklaren dat inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven verklaarde dat er een franse jeugdmagistraat op de kinderpornocd-roms Zandvoort was weer te vinden, onmiddellijk een fax naar de rijkswacht van Geel stuurde waarin hij beweerde dat er geen sprake was van een jeugdmagistraat maar wel van een zekere M. Danze die in Charleroi een nachtbar openhoudt ?
Hoe kan men anders verklaren dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning van de Werkgroep Morkhoven ontving en die hij door Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwenen op het hof van beroep te Antwerpen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel in de gevangenis te Turnhout, bevestigde ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Commentaren

Problemen met Internet en Justitie
Van: Jan Boeykens
Datum: 30 juli 2009 10:26
Onderwerp: Werkgroep Morkhoven: problemen met Belgacom
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek , tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels , "N. Van Nerum" , "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" , Mieke Van Hecke , Gudrun Platteau , "Voem (Leen)" , "Jo Coloers (VCOV)" , Hilde Van Hoijweghen , Piet Elsen , Lut Cocquyt VSKO , Maite Grugeon , "Diana Minten (ABVV)" , Piet Spanhove Studio Globo , Ida Veldeman , Zita Coghe Batslé , Voem , Bernard De Preter , Oost-Vlaams Diversiteitscentrum , "charlotte, reilhof" , Tine Debosscher , Joke Rutten , Dimitri Goossens , Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel , Peter Reyskens , Steven Haine , Eric De Vos , David de Vaal , Margrit Coppé , ccv


WERKGROEP MORKHOVEN ONDERVINDT PROBLEMEN MET BELGACOM

Brussel, 30 juli 2009

De Werkgroep Morkhoven ondervindt na haar publicatie van een bericht over de uithuiszetting van Marcel Vervloesem door de Geelse Bouwmaatschappij, opnieuw problemen met haar skynetblogs.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn huis te drijven dateren van 2005.
Vlak nadat Marcel Vervloesem door drie jongeren uit de wijk (die ondermeer wegens drugshandel en een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zaten van waaruit ze regelmatig mochten wegvluchten), opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem die de klachten rond 'folteringen en verkrachtingen' in 1998 organiseerde, een petitie in de wijk.
In die petitie werd geeist dat de 'pedofiel' (er was toen echter zelfs geen vonnis uitgesproken maar de klachten vanuit 1998 werden door de rechter wel in vraag gesteld, vandaar de leugendetectortest waartoe hij opdracht gaf) Marcel Vervloesem uit de wijk en uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet.
In de petitie werd ook geeist dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.

Alhoewel de petitie door een tiental vrienden van Victor V. werd getekend, werd de petitie via het CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven op de gemeenteraadszitting van Herentals ter sprake gebracht.
Burgemeester Jan Peeters (partijbestuur Sp.a Herentals, persoonlijk bevriend met Victor V., kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben voor de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
De kwestie werd via de lokale pers verder bekend gemaakt.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij...

Enkele jaren geleden voerde Marcel Vervloesem met de RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens een onderzoek naar de in het prostitutiemilieu verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald.
Gina Bernard had gedurende maanden problemen met haar telefoonverbinding.
Zij vroeg of Belgacom een Zöllertoestel kon plaatsen om de man die haar anoniem met de dood bedreigde en haar automatisch antwoordapparaat op allerlei mogelijkge manieren manipuleerde, op te kunnen sporen.
Belgacom wenste daarop niet in te gaan.
Even later werd haar zoon die zich per fiets naar school verplaatste, met een zwarte mercedes van de baan gereden. Gina Bernard kreeg een telefoontje dat dit een 'waarschuwing' was.
Op een bepaald moment werd Gina Bernard in opdracht van een procureur-generaal, op een -naar eigen zeggen- 'zeer intimiderende manier' rond de verdwijning van Manuel Schadwald ondervraagd (en dat is niet zo verwonderlijk als men weet dat justitie de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot liet verdwijnen en ook 7 kinderpornocdroms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen liet verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie voor de opsluiting van Marcel Vervloesem vaststelde).
Nadien kreeg Gina Bernard problemen met haar auto.
Zij begon ernstig voor haar leven te vrezen en maakte een afscheidsverklaring op. Haar woorden 'ofwel barst België met de informatie die ik heb ofwel vermoorden ze mij' leek in de richting van moord te gaan.
Op een avond had zij problemen met haar Internetverbinding (Belgacom) en zij besloot naar haar vriendin te gaan, waar zij tijdens een nachtelijke achtervolging na een discussie met een magistraat, via een zogezegd autoaccident zou vermoord worden.
Enkele uren voor haar dood had ik Gina nog aan de lijn (Belgacom) maar ik diende het gesprek af te breken omdat een geluid op de lijn onze woorden overstemde (hetzelfde geluid kregen we regelmatig tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven op onze telefoonlijn (Belgacom) te horen).
Ik probeerde nog een brief van de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (die thans meer en meer in opspraak komt in de zaak Vervloesem) naar Gina Bernard te faxen omdat de Minister mij had geantwoord naar aanleiding van de talrijke problemen (telefoon, briefwisseling,) die we met de Werkgroep Morkhoven ondervonden.
De brief kon ik echter niet doorfaxen (Belgacom).
Merkwaardig genoeg kon ik deze brief wel naar Marcel Vervloesem van onze vereniging faxen.

De hierbij genoemde zaken werden regelmatig aan de Minister(s) van Justitie en aan Belgacom gemeld.
Er werd echter nooit een onderzoek in deze zaak opgestart.
Het is duidelijk dat Gina Bernard, zoals de getuigen uit de zaak Dutroux en Marcel Vervloesem die in de gevangenis wegkwijnt, uit de weg geruimd moest worden omdat België de kinderpornonetwerken beschermt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met Justitie
Na een reactie op de blog http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/ had ik ernstige Internetproblemen.

Ik stuurde dan maar het volgende berichtje overal naartoe:Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com> Verzonden door: gmail.com
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, info@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, A PEARSON <augusta.pearson@ntlworld.com>, a.broekers@law.leidenuniv.nl, Sarah Beweging <sarahbeweging@skynet.be>, ccv <ccvink@yahoo.it>, "Censored31 ." <censored31@hotmail.com>, Ilse Van de Wiele <cchrbelgie@gmail.com>, carla van der horst <carla@brite-group.eu>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, Willem Van den Panhuysen <wvdpanhuysen@gmail.com>, drsmkat@yahoo.com, "E. RIKSEN" <eric.ingrid@home.nl>, emmanuelle.schouten@progresslaw.net, faculteit.rechten@vub.ac.be, fbrepoels@europarl.eu.int, guy.swennen@skynet.be, griffie@arbitrage.be, gdespiegelaere@knack.be, hoofdredactie@demorgen.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hme@rtbf.be, hugo@coveliers.be, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, Redactie van stopkindersex <info.stopkindersex@gmail.com>, info@vpro.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, vara@vara.nl, Jan Vanhaelen <jan.Vanhaelen@belgacom.net>, josy.dubie@ecolo.be, karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be, "Van Mechelen, kabinet" <kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be>, Ruf Nachtergaele <Rufin.Nachtergaele@telenet.be>, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, redactie@nd.nl, senaat@helgastevens.be, Stefaan Saey <stefaan.saey4@gmail.com>, secr.colpg@just.fgov.be
Datum: 31 jul. 2009 22:22
Onderwerp: Belgische Justitie houdt niet van klachten

Wie op Google onder 'klachten justitie' zoekt, zal merken dat de website van de Federale Overheidsdienst Justitie min of meer wordt overschaduwd door een skynetblog die 'klachten over Justitie' als onderwerp heeft.

En blijkbaar is de Belgische Justitie niet erg tevreden over deze gang van zaken.

Om te vermijden dat de Internetters op de skynetblog terecht komen, blokkeert men regelmatig de link naar de skynetblog terwijl één enkele klik op het webadres van de Federale Overheidsdienst Justitie volstaat.
Misschien heeft dit te maken met het feit dat er op de Belgische gerechtshoven regelmatig documenten en materiaal uit de gerechtelijke dossiers verdwijnen...1) Klachten over Justitie - Tal van klachten bij justitie blijven ...
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

2) FOD Justitie: Klachten
Opgelet: klachten over het trage verloop van een procedure voor de Raad van State dienen NIET aan de Minister van Justitie gericht maar rechtstreeks aan de ...
www.just.fgov.be/nl...klachten/klachten.htm

3) Klachten over Justitie - Internetcensuur in België
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/.../internetcensuur-in-belgie


Google: 'klachten over justitie'
http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=klachten+over+justitie
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met Justitie

Van: Jan Boeykens Verzonden door: gmail.com
Aan: "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek , tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels , "N. Van Nerum" , "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" , Mieke Van Hecke , Gudrun Platteau , "Voem (Leen)" , "Jo Coloers (VCOV)" , Hilde Van Hoijweghen , Piet Elsen , Lut Cocquyt VSKO , Maite Grugeon , "Diana Minten (ABVV)" , Piet Spanhove Studio Globo , Ida Veldeman , Zita Coghe Batslé , Voem , Bernard De Preter , Oost-Vlaams Diversiteitscentrum , "charlotte, reilhof" , Tine Debosscher , Joke Rutten , Dimitri Goossens , Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel , Peter Reyskens , Steven Haine , David de Vaal , Margrit Coppé , ccv
Cc: Raf Jespers , redactie@trouw.nl, redactie@parool.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactie@nd.nl, Redactie van stopkindersex , redaction@rtl.be, radionieuws@nos.nl, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant , anne-wil@duthler.nl, ad@ad.nl, antwerpen@streekkrant.be, abroekers@planet.nl, ameul@xs4all.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, Johan Corthouts , Commissie Justitie , c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, DYildirim@solidara.nl, e.schuurman@eerstekamer.nl, ejansedejonge@home.nl, e.anker@tweedekamer.nl, enicholson@europarl.europa.eu, f.e.van.kappen@freeler.nl, filip.lersberghe@pandora.be, guy.swennen@skynet.be, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, gbiermans@deloitte.nl, geert.lambert@yucom.be
Datum: 31 jul. 2009 23:40
Onderwerp: Werkgroep Morkhoven: Justitie en problemen met Belgacom


Ik had vandaag weer ernstige problemen met mijn skynetblog.

Zo verwonderlijk is dat niet.

Enkele maanden geleden werd Marcel Vervloesem van onze Vereniging door een directeur van de gevangenis van Brugge op het matje geroepen.
De man dreigde ermee dat er nog 'meer tuchtmaatregelen zouden volgen indien de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ door bleven gaan met het publiceren op het Internet'.
De Werkgroep besliste niet toe te geven aan dergelijke chantage en vond dat Marcel Vervloesem niets met deze publicaties te maken had.
Marcel Vervloesem werd daarop in een isoleercel opgesloten en moest vervolgens voor de tuchtraad verschijnen (alhoewel de meeste tuchtmaatregelen bij gebrek aan inspectie volledig willekeurig worden genomen).
De tuchtraad besliste dat Marcel (die hartziek, suikerziek, nierziek is, kanker heeft en meer dan 20 keren geopereerd en met spoed werd opgenomen) volledig geisoleerd moest worden en alleen nog maar het beperkt bezoek van zijn dochter achter glas mocht ontvangen.
Gelukkig dacht de Raad van State daar anders over.

De strafuitvoeringsrechtbank sprak in haar arrest van enkele weken geleden ook al over de websites van de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ en gebruikte dit om de door Marcel Vervloesem aangevraagde verloven en het electronisch toezicht te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt echter dat Minister van Justitie Stefaan De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers en diensten, persoonlijk invloed hebben uitgeoefend op de rechter (cfr. de Fortiszaak).

Zo werd de Minister reeds regelmatig aangeschreven in verband met het feit dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en de Dienst Individuele gevallen (DIG) de medische rapporten van Marcel Vervloesem en het psychiatrisch verslag van Professor Cosyns opzettelijk uit hun rapport voor de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank weglieten. De Minister werd ook geinformeerd omtrent de schriftvervalsing van de PSD van Brugge in deze zaak.
Tenslotte werd de Minister herhaaldelijk verzocht om ervoor te zorgen dat de PSD van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis van Turnhout (alwaar Marcel Vervloesem een maand geleden werd opgesloten) zou doorgeven. Zoniet wordt de PSD van Turnhout geblokkeerd en worden de aanvragen van Marcel Vervloesem (penitentiair verlof, electroniisch toezicht,) weer afgewezen.
De Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers antwoordden niet.

Vandaag kregen we te horen waarom.
Uit goede bron vernamen we:
1) dat de PSD van Brugge (die hierin gesteund wordt door Minister De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers die van dit dossier op de hoogte zijn) 'niets meer voor Marcel Vervloesem zal doen. Vandaar ook dat het dossier niet aan de PSD van Turnhout wordt bezorgd en we geen antwoord ontvangen van de Minister.
2) dat de medische toestand van Marcel Vervloesem 'niets terzake doet'. Men moet eerst terminaal ziek zijn en drie dagen voor het levenseinde kan men als terminaal zieke gevangene naar huis worden gestuurd (als men nog een woonst heeft)
3) dat hierover tussen Minister De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers en de medische dienst van het Ministerie van Justitie een onderlinge afspraak bestaat en dat zij stellen dat 'de advocaten van Marcel Vervloesem hierin niets hebben te zeggen'.
4) dat Prinses de Croÿ en ikzelf (zoals in het arrest van de rechter van de uitvoeringsrechtbank was vermeld) tengevolge van onze artikels op het Internet en onze 'kritiek op Justitie', 'totaal onbetrouwbare personen' zijn en dat we met elkaar samenwonen (wat niet het geval is en niets met de zaak te maken heeft gezien Marcel Vervloesem ook bij zijn dochter Wendy op verlof kan gaan).
5) dat Prinses de Croÿ en ikzelf 'nog duizenden mails mogen zenden maar dat men zich daarvan niets zal aantrekken' (vandaar nogmaals dat ik geen antwoord ontvang inzake het feit dat de PSD van Brugge gefraudeerd heeft en haar rapport al 1 maand achterhoudt, vandaar dat de Minister mij niet antwoordt op de vraag waarom hij in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde om zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken terwijl daarvan niets in huis kwam)
6) dat Marcel Vervloesem ten allen koste opgesloten moet blijven omdat hij anders zijn onderzoeken naar kinderporno en de samenwerking met zijn 'fanclub' gaat hervatten + dat hij contact zal opnemen met de pers waardoor de Minister ondermeer zou moeten antwoorden op de vraag waarom hij geen onderzoek laat voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen (waar de Koning ze voor 'onderzoek' via (ex)justitieminister Tony Van Parys liet overmaken).
7) dat indien Marcel Vervloesem zelfmoord zou plegen, het 'zijn eigen schuld' zal zijn.
8) dat men zich 'niets hoeft aan te trekken van de procedure voor het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de lopende kortgedingprocedure en de procedure voor het hof van cassatie'.
De Vlaamse Christen Democraten hebben immers toch geen respect voor de 'democratische rechtsstaat'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.