20-06-09

Marcel Vervloesem op BFM-TV: Justitieminister De Clerck wil geen oplossing


rechtengevangenen
'Maar tegelijk zeg ik nu met evenveel overtuiging dat ik mij niet zal laten opjagen door de mogelijke fouten die her en der in de gehele organisatie worden begaan' (Justitieminister Stefaan De Clerck in de Interne Krant van de Federale Overheidsdienst Justitie - 'Just News' n° 38, februari 2009)

Brussel, 17.6.2009 - Justitie reageert met sancties en provocaties op de uitzending over Morkhovenactivist Marcel Vervloesem op de Franse zender BFM terwijl Justitieminister De Clerck rustig afwacht tot zijn zwaar zieke gevangene tengevolge van een hartstilstand of hersenbloeding de geest geeft.

M. Vervloesem kreeg na de uitzending op BFM-TV geen enkele dokter meer te zien.

Hij ontving vandaag een brief van de Procureur des Konings waarin deze over de hele lijn (electronisch toezicht, halve of voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden,) negatief adviseert.
Het begeleidingsdossier dat de Universitaire Instelling te Antwerpen van Marcel Vervloesem moest opmaken zou zogezegd nog niet klaar zijn.
Waarschijnlijk heeft de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis te Brugge weer vertragingstechnieken gebruikt om elke vooruitgang in het dossier te blokkeren.

In het schrijven van de Procureur wordt er, zoals in de verslagen van de Psycho-Sociale Dienst en de gevangenisdirectie van Brugge, met geen woord over de zorgwekkende gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem gesproken...

Minister De Clerck die politiek verantwoordelijk is voor deze toestand en die de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen doodzwijgt, werd opnieuw van deze situatie op de hoogte gebracht.


Per mail, fax en aangetekende brief

Brussel, 5 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Uw ref: KAB/LSt/EB/2009-11040
Betreft: Gevangenis Brugge - Marcel Vervloesem - INGEBREKESTELLING

In uw antwoord van 30 april 2009, zei u dat de 'medische aspecten van het dossier Vervloesem door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht'.

Bij ons bezoek aan de heer Vervloesem afgelopen woensdag, stelden we echter vast dat zijn gezondheidstoestand in de gevangenis van Brugge ten zeerste is verslechterd doordat u voor zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem geen oplossing zoekt, zoals een electronisch toezicht bijvoorbeeld.
U maakt daar blijkbaar onvoldoende middelen voor vrij en spoedgevallen komen niet in aanmerking voor een electronisch toezicht.

De heer Vervloesem heeft de laatste nachten bloed moeten braken en de huid op zijn armen is bijna donkerbruin geworden en is volledig uitgedroogd.
Zijn suikerspiegel staat zo hoog dat die reeds geruime tijd niet meer te meten valt; zijn hart slaat onvoorstelbaar onregelmatig (op het ene moment lijkt het bijna stil te staan, op een ander moment slaat het 150 x per minuut), zijn bloeddruk bedroeg 23,3; hij heeft overal pijn; duizelt constant; heeft soms geen eetlust meer; moet tot 5 x per nacht opstaan om water te drinken; kan over een afstand van 40 meters alleen nog maar wazige beelden zien; over de mogelijke uitzaaiing van zijn kanker werd maandenlang niets bekend gemaakt en het is de vraag of dat wel werd onderzocht; over de toestand van zijn nieren en pancreas werd maandenlang niet gesproken enzoverder enzoverder...
De Italiaanse dokter Gagliardi wiens e-mails naar Prinses J. de Croÿ wekenlang om een voor ons onbekende reden werden geblokkeerd, maakt zich zodanige zorgen over de gezondheid van de heer Vervloesem dat hij daarvoor speciaal naar België komt.

Zoals ik u reeds herhaaldelijk maar tevergeefs geschreven heb, begrijp ik niet waarom u mensen die zo ziek zijn en die bijna geen levensverwachting meer hebben, tot hun laatste adem in uw gevangenissen opsluit.
Als dat deel uitmaakt van uw beleid, waarom gaat u zich bij de Nederlandse regering dan beklagen omdat uw gevangenissen overbevolkt zijn ?
Waarom geeft de Belgische regering geld uit om in Nederland gevangenen te laten opsluiten terwijl u niets aan de overbevolking van de gevangenissen doet en u er zelf voor zorgt dat zij overbevolkt zijn ?
Waarom laat u zwaar zieke gevangenen nodeloos en op een mensonterende manier lijden (en overlijden) terwijl u over een 'menselijke, rechtvaardige justitie' en over een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt ? Waarom houdt u geen rekening met het Europees Verdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die dergelijke folterende en mensonterende behandelingen verbieden ?

Zonder verder in te gaan op het geknoei met de dossiers van de heer Vervloesem en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van dossiers en kinderporno-cd-roms in de zaak Vervloesem waarin ik u vruchteloos om een onderzoek vroeg, wijs ik u nogmaals op het feit dat u meer dan een maand geleden aan Vervloesem's advocaat per brief meedeelde dat u de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om een 'onderzoek te laten voeren naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem'.
Daar kwam echter niets van in huis met het gevolg dat de heer Vervloesem die dodelijk ziek is en wiens gezondheidstoestand met de dag slechter wordt, nog steeds in de gevangenis van Brugge is opgesloten en tot een zelfvernietigende wanhoopsdaad gedreven wordt.

Als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, stel ik u daarom persoonlijk in gebreke voor wat er met ons verenigingslid gebeurt.

In bijlage zend ik u hierbij nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem.

Mag ik u nogmaals verzoeken om de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een onderzoek te laten voeren in plaats van rustig af te wachten totdat de heer Vervloesem overleden is en u het schandaal omtrent de kinderpornozaak Zandvoort kan dichtdekken ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-----

Hierbij zend ik u, Mijnheer de Minister, nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

Bij de aangetekende brief die u van mij zal ontvangen, zal ik een kopie voegen van mijn aangetekende brief dd. 4 juni 2009 aan mevrouw Els Deloof, gevangenisdirectrice te Brugge, waarvan ik u en uw kabinetsmedewerkers reeds per mail een kopie zond.

BewijsDeClerck5.6.09


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion
- Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Blog Claudia Vinck

Commentaren

Minister De Clerck
Er kwam geen antwoord van justitieminister De Clerck op de aangetekende brief die hem op 5.6.2009 werd toegestuurd.
Ook de mails en andere brieven bleven onbeäntwoord.

De Minister gaf de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een tweetal maanden geleden de opdracht om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken maar daar kwam niets van in huis.
Minister De Clerck werd herhaaldelijk per mail, per fax, per aangetekende brief en via het schrijven aan zijn kabinetsmedewerkers van deze situatie op de hoogte gebracht maar hult zich in een stilzwijgen.
Van een onderzoek is nog steeds geen sprake.

Dit bewijst nogmaals dat de Minister die op zijn website over een 'menselijke justitie' en in zijn Masterplan 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, niets om een 'menseiijke justitie' en 'humane omstandigheden' geeft en ervoor gekozen heeft om de zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem in de gevangenis te laten sterven terwijl hij zich bij de Nederlandse regering op een bedriegelijke manier over zijn 'overbevolkte gevangenissen' gaat beklagen.

Gepost door: Morkhoven | 20-06-09

Reageren op dit commentaar

Minister De Clerck: 'Wij hielden onze ogen gesloten'
In 1998 zei justitieminister De Clerck (die toen voor een eerste keer Minister van Justitie was) in verband met de kinderpornozaak Zandvoort tegenover het Algemeen Dagblad: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten'.

Achteraf gezien blijkt de Minister enkel maar een stukje comedie te hebben opgevoerd.

Hij liet de kinderpornozaak Zandvoort mee de doofpot instoppen; liet Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem jarenlang vervolgen terwijl het kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie werd afgegeven; laat geen onderzoek voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde verdwijningen van de dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen; laat niet uitzoeken waarom er niets gebeurde met de 30 processen-verbaal waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd en laat -tenslotte- de zwaar zieke Marcel Vervloesem op een meedogenloze manier in een gevangenis te Brugge sterven terwijl hij zeer goed wat er aan de hand is en hij steeds over een 'menselijke justitie' en een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt.

De Minister verklaarde onlangs ook dat hij werk liet maken van het electronisch toezicht maar daar komen de zwaar zieke gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen niet in aanmerking.
Enkel mensen zoals Bart Debie van het Vlaams Belang die op de sympathie van de Minister kunnen rekenen, komen in aanmerking voor een elektronisch enkelbandje als ze één dag in de gevangenis hebben doorgebracht.

-----------------------------------------

Rotterdam - 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten', zo voert gewezen minister van Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant 'Het Algemeen Dagblad'. Het gesprek ging over de kinderporno en de bestrijding ervan. Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak in Zandvoort, reageert onze ex-minister: 'Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede'.
De Clerck: "Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven', aldus De Clerck".

Gepost door: Jan Boeykens | 20-06-09

Reageren op dit commentaar

Het verschil tussen woord en daad
Minister De Clerck op zijn website:

'Het gevangenisplan beoogt een humane detentie, en evenzeer humane werkomstandigheden voor het personeel. Humane detentie betekent dat de omstandigheden er moeten zijn om iemand voor te bereiden op een reïntegratie in de samenleving.'

'Gevangenisstraf is voor iedereen die in eer en geweten begaan is met een humane strafuitvoering een ultimum remedium.'

'Justitie is heel dikwijls niet en/of, maar en/en. Zeker ook voor wat de strafuitvoering betreft.'

'Het elektronisch toezicht kampt met wachtlijsten. Maar nu de justitiehuizen volk hebben bijgekregen, moet dit alternatief stilaan beschikbaar zijn voor een grote groep veroordeelden.'

'De magistraten leven te veel op hun eilandje, hoor ik in “Phara”. Ze kijken niet over het muurtje. Als ieder voor zijn eigen deur keert, is heel de straat schoon, die mentaliteit weetjewel. Een probleem zien aankomen in een paar belendende straten en daar mee wat aan doen, een telefoontje, wat overleg, dat is er niet bij. De zwarte piet doorschuiven, dat wel. En uiteindelijk heeft niemand schuld aan wat dan ook. Zelfs niet aan onrecht. Iedereen heeft gedaan wat van hem verwacht werd. Volgens het boekje. Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Verantwoordelijkheid kan niet beperkt blijven tot wat in wetboeken staat. Er is nog zoiets als het “gezond verstand”. Boeken zijn nodig, ze helpen, ze gidsen. Maar Het Leven is te groot voor boeken. Zelfs als die heel goed geschreven zijn.'

'De Ruyver en Vandeurzen slaan nagels met koppen, wat hebben ze te verliezen: er is een blauwdruk nodig, zeggen ze, daar is Stefaan De Clerck voor de zomer mee klaar, en die moet dan uitgevoerd worden, zonder omzien en vooral eensgezind, eendrachtig tot het werk klaar is. Kop in kas en doordoen. Geen onnutte vragen meer in de Kamercommissie justitie en het parlement, over die ene cipier ergens in West-Vlaanderen die nog altijd geen kogelvrij vest heeft en hoe dat komt. Gedaan met de profileringsdrang, gedaan met de obstructie. Anders verandert er nooit wat.'

'Justitie heeft een minister met een slecht karakter nodig, zegt Evers nog. Voor mij mag die minister gerust ontvankelijk en vriendelijk zijn. Als hij maar kan wérken. Maar kàn hij dat wel?'

'Doordat het openbaar ministerie voor zijn controletaak onder het gezag staat van de Minister van Justitie, mag deze minister “zijn” openbaar ministerie ook verzoeken deze taak ter harte te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij onregelmatigheden vermoedt. Dit is geen inmenging, dit brengt de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet in het geding, dit is geen blijk van vooringenomenheid, dit schaadt of steunt op geen enkele manier de verdediging van welke partij ook. Dit is dagelijkse kost voor een Minister van Justitie die zijn verantwoordelijkheid neemt.'

'Scheiding der machten betekent ook dat de Minister van Justitie mag laten nagaan of de rechterlijke macht de wetten en verordeningen correct toepast. Meer: de wet zegt expliciet dat de Minister van justitie hiervoor een beroep kan doen op “zijn” openbaar ministerie.'

'Van belang in dit verband is dat de minister van justitie een positief injunctierecht heeft. Dit betekent dat hij het parket kan vragen een vervolgingsdossier te starten.'


1) http://www.stefaandeclerck.be/nl/reductionisten-en-expansionisten/305
2) http://www.stefaandeclerck.be/nl/phara/298
3) http://www.stefaandeclerck.be/nl/montesquieu-en-de-scheiding-der-machten-de-minister-van-justitie-en-%E2%80%9Czijn%E2%80%9D-openbaar-ministerie/377

Gepost door: Jan Boeykens | 20-06-09

Reageren op dit commentaar

'Belg verkozen tot voorzitter VN-Mensenrechtenraad'
BRUSSEL - De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft vrijdag de Belg Alex Van Meeuwen verkozen tot voorzitter. Dat meldt Buitenlandse Zaken. De permanente vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties zal gedurende een jaar de debatten leiden.
Alex Van Meeuwen volgt de Nigeriaan Martin Ihoeghian Uhomoibhi op. Eerder werd het orgaan voorgezeten door een Mexicaan en een Roemeen.

'Deze benoeming is een erkenning van de Belgische competenties qua mensenrechten', zegt Buitenlandse Zaken in een mededeling. Minister Karel De Gucht benadrukt dat België zich bewust is van de uitdagingen die aan de taak verbonden zijn. 'Het gebrek aan respect voor de mensenrechten in een te groot aantal landen maakt de werking van de Raad delicaat.'

De Raad ligt vaak onder vuur omdat ook landen die de mensenrechten op ernstige wijze schenden lid kunnen worden. Onder meer China, Cuba en Saoedi-Arabië werden vorige maand verkozen.

'De negatieve perceptie van de Raad is niet altijd ongegrond', geeft De Gucht vrijdag toe. 'Ik ben me bewust van de beperkingen eigen aan deze functie. België zal hoe dan ook niet afzien van zijn prioriteiten en ambities die aan de basis lagen van onze kandidatuur als lid van de Raad.'

De Raad Mensenrechten, gevestigd in Genève, verving in 2006 de toenmalige Commissie Mensenrechten. Samengesteld uit 47 lidstaten uit alle regio’s komt hij voornamelijk bijeen in maart, juni en september. De Raad vergadert ook in speciale sessies op een ad hoc basis. De volgende zitting vindt plaats van 14 september tot 2 oktober.


De Standaard, vrijdag 19 juni 2009
Bron: belga Auteur: svh

Gepost door: Jan Boeykens | 20-06-09

Reageren op dit commentaar

De vriendjes van extreem-rechts
Gedurende jaren voerden de Liga voor de Rechten van de Mens en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gemediatiseerde processen tegen het racisme van extreem-rechts.

Door de politici van de zogezegde democratische partijen werd er zelfs een 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang en het Front National opgetrokken.

Uiteindelijk werden Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) veroordeeld wegens racisme en het aanzetten tot haat en geweld.

Bart Debie mocht al na 1 dag gevangenisstraf in de gevangenis van Vorst (de nacht hoefde hij er niet door te brengen) terug naar huis gaan om er op een electronisch enkelbandje te wachten.

Daniel Féret bracht ook maar enkele dagen in de gevangenis door en van de 250 uren werkstraf die hij kreeg opgelegd, moest hij maar 25 uren doen.
Ook hij kreeg recht op een electronisch toezicht.

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die op een bedenkelijke manier veroordeeld werd (de hoge raad voor de justitie stelde de verdwijning van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en van 7 kinderporno-cd-roms van de zaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen vast), zit al 9 maanden in de gevangenis opgesloten.
Hij werd meer dan 20 keren geopereerd en met spoed opgenomen, waarvan 6 keren in de gevangenis van Turnhout en Brugge.

De ministers Vandeurzen en De Clerck (CD&V) hielden echter geen rekening met zijn gezondheidstoestand.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck die de Centrale Raad voor Toezicht op het Gevangeniswezen een tweetal maanden geleden de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken, hield zijn woord niet.

De actievoerder wiens medisch dossier door de Dienst Penitentiaire Gezondheidszorg werd vervalst, komt niet in aanmerking voor een electronisch toezicht en de Liga voor Mensenrechten die stilzwijgend aanvaardde dat Bart Debie en Daniel Féret aan hun veroordeling ontsnapten, rept met geen woord over de mensonwaardige omstandigheden waarin Marcel Vervloesem wordt vastgehouden en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wordt geschonden...

-------------------------------------

Daniel Féret veroordeeld voor racisme 04/10/2006
Bevestiging door het Hof van Cassatie

Vandaag 4 oktober heeft het Hof van Cassatie van Brussel de vraag tot verbreking door het Hof van Cassatie afgewezen van Daniel Féret en G.T, respectievelijk voorzitter-stichter van het Front National en voormalig webmaster van de site van deze extreemrechtse racistische partij. Het arrest van het Hof van Cassatie bevestigt dus de veroordeling die op 18 april jongstleden door het Hof van Beroep van Brussel werd uitgesproken.


Daniel Féret werd wegens inbreuk op de antiracismewet veroordeeld tot een straf van onverkiesbaarheid van 10 jaar en tot een effectieve werkstraf van 250 uur in de integratiesector voor migranten. G.T werd van zijn kant veroordeeld tot een straf van onverkiesbaarheid van 7 jaar.

Hieronder vindt u de tekst van het persbericht van de burgerlijke partijen (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, MRAX, Liga voor de mensenrechten) die na het vonnis van 18 april 2006 werd verspreid.


----------

In een lang en evenwichtig gemotiveerd arrest, heeft het Hof van Beroep Daniel FERET en G.T veroordeeld voor aanzetten tot haat, discriminatie en rassenscheiding. Het Hof heeft daarbij een straf van onverkiesbaarheid (10 jaar voor FERET en 7 jaar voor G.T) uitgesproken. Daniël FERET werd bovendien, doordat hij wegens eerdere veroordelingen niet meer op uitstel kan rekenen, veroordeeld tot een effectieve werkstraf van 250 uren in de sector van integratie voor migranten. Niet enkel de pamfletten van het Front National, maar ook het partijprogramma wordt door het Hof veroordeeld.
Het Hof weerlegt de argumenten van FERET die dacht aan de vervolgingen te kunnen ontsnappen door het zogenaamde politieke karakter van de feiten. Deze beslissing volgt hierin de lijn van de rechtsspraak van het Hof van Cassatie in het arrest tegen de drie vzw’s van het Vlaams Blok.
Het Hof beroept zich eveneens op de rechtsspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens om duidelijk de grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting en meer precies in de politieke sfeer.
De vzw “Front National” werd vrijgesproken. Het Hof vindt dat deze zich onderscheidt van de partij zelf. Daarbij bleek dat de vzw geen activiteiten heeft waardoor het voor het Hof niet mogelijk was om vast te stellen dat zij een rol zou gespeeld hebben in het begaan van de misdrijven.
Sedert zijn oprichting in 1985 verspreidt het Front National (FN) regelmatig racistische pamfletten en biedt, via zijn website, een forum voor hatelijke propaganda aan die de xenofobe vooroordelen ten opzichte van de allochtone bevolking versterken. Tussen 1999 (gewest-, gemeenschaps- en federale verkiezingen) en 2001 heeft de extreemrechtse partij in de Brusselse Regio en in bepaalde Waalse gemeenten pamfletten verdeeld met een openlijk racistische en discriminerende inhoud, die vreemdelingen en de Belgen van vreemde origine op een beledigende en karikaturale manier voorstelt.
Samen met de Ligue des droits de l'homme (de Franstalige Liga voor Mensenrechten) en met de MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisemitisme et la xénophobie), heeft het Centrum zich burgerlijke partij gesteld in het dossier tegen Daniel Féret (stichter-voorzitter en federaal volksvertegenwoordiger van het Front National), G.T (bestuurslid en webmaster van de Internetsite van het FN) alsook de vzw “Front National”, op grond van inbreuk van artikel 1, 2° en 4°, en van artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden .
Op 4 juni 2003, verklaarde de Brusselse correctionele rechtbank zich bevoegd om over de grond van de zaak een uitspraak te doen. Beroep en uitstel van zittingen hebben zich dan opgestapeld. De personen die vervolgd werden, hebben de mogelijkheden uitgeput die de procedure hen aanreikte om zich niet te hoeven verantwoorden over de grond van de zaak: beroep van Daniel Féret over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank, twee maal cassatieberoep, verstek, wijziging van raadslieden, enz.
Het Hof heeft uitspraken veroordeeld die tot doel hebben de Belgische bevolking aan te zetten tot haat tegenover vreemdelingen en allochtonen, door ze gelijk te stellen met profiteurs of door een amalgaam te maken van vreemdelingen en terrorisme, criminaliteit en onveiligheid.
De burgerlijke partijen verheugen zich erover dat het gerecht een duidelijk signaal heeft gegeven, namelijk door de politiek verantwoordelijken erop te wijzen dat een samenleving niet kan opgebouwd worden op basis van racistische beschouwingen. Het is belangrijk dat zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen deze interpretatie van de antiracismewet nog eens benadrukt wordt.

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=96

*********************************

dinsdag 23 december 2008

Daniel Féret (ex-FN) voerde werkstraf niet uit


Brussel - De ex-voorzitter van het extreemrechtse Front National en voormalig Brussels parlementslid Daniel Féret heeft zijn werkstraf niet uitgevoerd. Dat schrijven Le Soir en La Capitale.

Daniel Féret werd twee jaar geleden veroordeeld voor het aanzetten tot haat, discriminatie en racisme. Als straf moest hij 250 uren gaan werken in een organisatie die zich bezighoudt met de integratie van buitenlanders. Daarvan heeft hij maar 25 uren gepresteerd.

Féret werd daarop opgesloten in de gevangenis van Vorst. Later werd hij vrijgelaten onder elektronisch toezicht.

Gepost door: Morkhoven | 21-06-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.