27-05-09

Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem


Marcel.dood.mail-4De dood van anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem: Minister van Justitie Stefaan De Clerck is rechtstreeks verantwoordelijk

OPEN BRIEF

Brussel, 26.5.2009

Beste X,

Marcel heeft nog gebeld.

Zijn stem klonk erg verzwakt. Hij had al een week geleden met spoed moeten opgenomen worden voor de nieuwe hartproblemen die hij heeft gekregen doordat de gevangenis van Brugge, na zijn zware hartoperatie, zijn medicatie en medische behandeling bijna geheel stopzette.

En dan was er die provocatie van de gevangenisdirectie waarbij een negatief advies werd gegeven en waarbij zijn dochter op een smerige manier omschreven werd als iemand die 'onvoldoende van haar vader hield' terwijl zij, van kinds-af-aan, dolveel van haar vader houdt en hem elke week met haar man en de kinderen ging bezoeken.

De bloeddruk van Marcel staat nu op 22, wat in zijn geval levensgevaarlijk is.
Suiker: niet meer te meten. Het toestelletje dat hij gebruikt slaat gewoon door. De laatste keer stond de suikerspiegel (volgens Belgische normen) op 600.
Hij klaagt opnieuw over hartproblemen. Hij voelt zich duizelig en zijn benen zijn nog steeds opgezwollen tengevolgevan van de vochtopstapeling die vooral het gevolg is van een slechte nierwerking (zijn nieren werken nog maar voor 60%) en zijn hartproblemen.
Geen enkele reactie van de overheid terwijl De Clerck en konsoorten van de situatie op de hoogte werden gebracht.

Intussen gaan de pesterijen en de willekeurige sancties (kwestie van hem nog sneller om zeep te helpen), met medeweten van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die voortdurend worden ingelicht, gewoon verder.
Vandaar waarschijnlijk dat de receptionist van de gevangenis te Brugge beweerde dat hij 'geen Marcel Vervloesem kende' en je doorverzonden werd naar de Psycho Sociale Dienst (PSD) die het dossier van Marcel gedurende 8 maanden heeft geblokkeerd en niets met het bezoekrecht van de gevangenen te maken heeft.
Vandaar ook dat Wendy, de dochter van Marcel, het geld dat zij op de rekening van haar vader zette (100 euro) teruggestuurd kreeg. Men 'kende geen Marcel Vervloesem'. Zij had het overschrijvingsformulier correct (met de geboortedatum van haar vader) had ingevuld.
De Nederlandse ouders die zich in verband met sexueel misbruik van hun zoon tot Marcel wendden en die steeds op hem konden rekenen, hebben hetzelfde probleem. Zij kregen het gestorte geld (25 euro) ook teruggestuurd.

Zonder geld kan Marcel niet meer telefoneren en kan hij zich, zelfs in zijn uitzichtloze toestand, niets meer permiteren of aanschaffen.
Het is niet gezegd of ons geld (50 euro) wel aangekomen is want hij heeft er niets van vernomen.

Marcel heeft drie weken na zijn vraag aan de buitenkantine, zijn typlinten en briefpapier nog steeds niet gekregen. Op die manier nemen ze hem ook zijn recht op briefwisseling af want door zijn gezondheidstoestand kan hij nog moeilijk schrijven.

Ik heb justitieminister De Clerck en konsoorten al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de briefwisseling van Marcel's dochter en kleindochter wekenlang tegengehouden werd. Ik kreeg geen enkele reactie en de briefwisseling wordt vermoedelijk nog altijd deels geblokkeerd.
De Clerck beloofde meer dan een maand geleden in een schriftelijke mededeling aan Marcel's advocaat dat hij de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen had gevraagd om de detentieomstandigheden van Marcel te laten onderzoeken.
Omdat er niets van kwam, heb ik De Clerck en zijn kabinet daarover herhaalde malen geschreven. Maar Minister De Clerck blijkt weer een valse belofte te hebben gedaan want er is nog altijd geen onderzoek lopende.
Ik zal je morgen dat artikel 'Masterplan 2008/2012 - Voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit Just News, de interne krant van de federale overheidsdienst Justitie (N° 38, februari 2009), eens toezenden. Daat staat ondermeer ook een interview in met De Clerck. Ik vond de krant toevallig tussen allerlei mooi-ogende folders in de informatierekken van het Brusselse justitiepaleis. Voor folders en gebouwen heeft justitie wel geld !

Marcel's advocaat beloofde 14 dagen geleden om een spoedprocedure op te starten maar daar komt niets van.
In november 2008 zei hij in een interview met een bepaalde krant dat de zaak van Marcel 'over een paar dagen of weken voor de strafuitvoeringsrechtbank zou komen'. We wachten nu al een half jaar...

Vandaag ook nog een antwoord gekregen van Kamervoorzitter Patrick Dewael die het over de 'scheiding der machten' heeft. Ik had hem een brief met bijkomende informatie omtrent mijn aangenomen verzoekschrift toegezonden en het zou mij niet verwonderen dat hij deze brief wil aangrijpen om mijn petitie met vraagstellingen over het gevangenisbeleid, gericht aan Minister De Clerck, te blokkeren.

Ik kreeg ook een zwak antwoord van het NederlandseSP-kamerlid Agnes Kant in verband met de Belgische gevangenen die men in Nederland wil opsluiten.

Ook goed nieuws: Er zijn verschillende franse journalisten die in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en de opsluiting van Marcel, naar België komen. Er zijn een paar Vlaams parlementsleden die parlementaire vragen rond deze kwestie willen stellen.
Marcel heeft ook een fax van europarlementslid Paul van Buitenen ontvangen.

Maar of Marcel het zal overleven, betwijfel ik want Justitieminister De Clerck en konsoorten hebben nu éénmaal besloten dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel (kanker, hartziekte, nierziekte en suikerziekte) tot hun laatste snik in de overvolle gevangenissen moeten opgesloten blijven.

Ik denk dat figuren zoals De Clerck willen dat Marcel zo spoedig mogelijk sterft, zodat men de schandalen rond de gestolen documenten uit het strafdossier van Marcel op het parket van Turnhout, het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de diefstal van de kinderporno-cdroms op het hof van beroep te Antwerpen, de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde, de mediacampagne die men voerde om hem aan de schandpaal te nagelen en het geknoei met zijn medisch dossier in de doofpot kan stoppen.
De doofpotpolitiek behoort nu éénmaal tot de christen democratische waarden van Declerck en konsoorten...

 


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

 

De commentaren zijn gesloten.