24-05-09

Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem


Marcel.dood.mail-4De dood van anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem: Minister van Justitie Stefaan De Clerck is rechtstreeks verantwoordelijk

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de kinderporno-cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijning 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen.
De Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, echter geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin er ook over de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort werd gesproken, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat deze brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket...

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het parket te Turnhout; de verdwijning van de 7 cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen; het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort; de reeksen valse beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem die nooit onderzocht werden; de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, wordt genoemd en die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in oktober 2006 tevergeefs aan de de Antwerpse procureur-generaak Christine Dekkers liet overmaken; het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van dokter F. Van Mol; de wekenlange stopzetting van de medicatie en medische behandeling van Marcel Vervloesem na diens hartoperatie in het AZ. Sint-Jan te Brugge (waardoor deze opnieuw ernstige hartproblemen kreeg); het negatieve rapport en de zoveelste ontoelaatbare provocaties van de gevangenisdirectie te Brugge waarbij ondermeer werd beweerd dat de dochter van Marcel Vervloesem 'niet voldoende van haar vader hield' (dat leidde ertoe dat Marcel Vervloesem sinds 9 dagen geleden elke medicatie en medische behandeling weigert); het opnieuw blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem; de willekeurige sancties en folterpraktijken die tegen Marcel Vervloesem werden gehanteerd; de voortdurende opsluiting in isoleercellen; de Centrale Toezichtscommissie van het gevangeniswezen die, volgens een schriftelijke mededeling van de Minister, reeds een maand geleden met een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem had moeten starten; de werking van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die maanden tijd nodig hebben om een verzoekschift van een gevangene te beantwoorden of een bepaald dossier af te werken; de wijze waarop de PSD en de gevangenisdirectie het reintegratie- en herklasseringsdossier van Marcel Vervloesem opnieuw blokkeerden doordat de enquetrice die het sociaal onderzoek moet doen naar de opvangmogelijkheden van Marcel Vervloesem te Brussel, te laat werd verwittigd; de handelswijze van dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, die volgens de PSD, zijn medisch verslag 'vergat' over te maken (toen Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout werd getransfereerd 'vergat' men vanuit de gevangenis in Brugge ook zijn medisch dossier door te sturen waardoor deze volledig zonder medicatie kwam te zitten) enzoverder...
Minister De Clerck laat de zaken echter aanslepen en houdt reeds maandenlang geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die aan een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker lijdt en die gedurende zijn 9 maanden gevangenschap reeds 6 x met spoed in het ziekenhuis opgenomen diende te worden en 5 x geopereerd werd.
Vandaar dat de Minister die een 'menselijke justitie' predikt en bij de Nederlandse regering ging klagen over de overbevolking van zijn gevangenissen, rechtstreeks verantwoordelijk zal zijn voor de dood van Marcel Vervloesem indien deze eerstdaags zal komen te overlijden.

Marcel3.5.99België

 


declerck.286380LINKS:

- Morkhoven website (English, Français, Italiano, Nederlands)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Marcel Vervloesem werd ook door de gerechtelijke politie te Antwerpen uitgenodigd om meer uitleg te komen geven omtrent de kinderpornozaak Zandvoort die door hem en de Werkgroep Morkhoven onthuld werd. Tenslotte werd hij van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd.
Justitie liet de kinderen op de 90.000 foto's in de kinderpornozaak Zandvoort nooit identificeren omdat die zogenaamd 'te oud waren' terwijl Marcel Vervloesem 11 jaar lang vervolgd en aan de schandpaal genageld werd voor de beweringen van Victor V. dat hij 20 jaar voordien door zijn halfbroer Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' was geworden. De kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en folteraars werden door justitie nooit opgespoord en vervolgd.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

 

Commentaren

Morkhoven blog
Het is mogelijk dat de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven door justitie deels ontoegankelijk werd gemaakt.

Na de publicatie van het bericht 'Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem' blijft de teller op 84.435 staan.

Gepost door: Jan Boeykens | 24-05-09

Reageren op dit commentaar

Skynetproblemen Als je naar Belgacom mailt, dan kom je op het adres https://webmail.skynet.be/page.html?partner=p2002&pagelang=nl terecht.

Onderaan deze pagina wordt er publiciteit gemaakt voor de 'partners' van Belgacom, te weten:

1) Stop Kinderporno (http://www.stopchildporno.be/index.php?language=nl) van Child Focus dat door haar zwijgen de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte en dat met justitieminister Stefaan De Clerck fel opriep om de sites van Stopkinderporno van de Nederlander Chris Hölsken te blokkeren. Child Focus werd na de zaak Dutroux opgericht om het geschonden imago van België te herstellen en werkt intensief samen met de federale politie en justitie. Het is eigenlijk een spreekbuis van de Belgische overheid voor wat de 'strijd tegen kindermisbruik' (en de doofpotpolitiek rond kinderpornonetwerken) betreft.

2) Ecops (https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=NL) dat een initiatief is van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) en ook deelnam aan de blokkade van de sites van Chris Hölsken.

Het is dus best mogelijk dat de problemen met de skynetblogs, zoals het blokkeren van de teller van de skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ en het afsluiten van de blog, daarmee te maken hebben.

Want ik kan mij best indenken dat deze organisaties onmiddellijk contact opnemen met hun partner Belgacom (en skynet) indien bepaalde publicaties zoals 'Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem' hen niet bevalt.

Gepost door: PRT | 25-05-09

Reageren op dit commentaar

Skynetproblemen
Brussel, 25.5.2009

Skynet-Klantendienst

De teller (en mogelijks de toegang) tot mijn skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ is reeds twee dagen geblokkeerd.

De problemen deden zich voor na de publicatie van duitstalige documenten in verband met de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald en de internationale kinderpornonetwerken (waarvan het bestaan door Child Focus en de Belgische justitie nog steeds
wordt ontkend).

Ik kreeg ook problemen met een andere blog na de publicatie van het bericht 'Minister De Clerck en de dood van Marcel Vervloesem'.

Bovendien krijg ik geen toegang meer tot mijn skynet-mailbox.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Gepost door: Jan Boeykens | 25-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.