06-05-09

Stop Kinderporno: Maarten Schenk schrijft naar minister De Clerck


declerck.286380Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) maakt vooruitgang.
Het duurde enkele maanden vooraléér hij een viertal aangetekende brieven van de Werkgroep Morkhoven, met een nietszeggend en compleet misleidend briefje wist te beäntwoorden.

Om de brief van Maarten Schenk te beantwoorden, had de minister en zijn 30-koppig kabinet maar 10 dagen nodig.

Al bij al doet De Clerck het beter dan zijn vriend-partijcollega Jo Vandeurzen die vanwege de Fortis-affaire moest aftreden als justitieminister.
De Werkgroep Morkhoven moest meer dan zes maanden wachten maar ontving van Vandeurzen geen antwoord op haar aangetekende brief.

Toen de Werkgroep uiteindelijk naar het kabinet van de minister van justitie belde, deelde de kabinetsmedewerker die verantwoordelijk was voor het dossier mede: 'uw brief is waarschijnlijk bij de kabinetschef blijven liggen'.
Gezien de kabinetschef van Jo Van Deurzen een magistraat van het hof van beroep te Antwerpen was, is dat best mogelijk.
Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort.
Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd er, na de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat men de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes er 'enkel een zeepbel' noemde...

Ook na haar telefoontje naar het kabinet van VanDeurzen, kreeg de Werkgroep Morkhoven geen antwoord op haar aangetekende brief.

-------------

21 april 2009

Brief aan de heer Stefaan De Clerck

Geachte heer minister,

Ik ben geschokt en verontwaardigd om vandaag te vernemen dat er geprobeerd is onderstaande websites in België onbereikbaar te maken:

http://www.stopkinderporno.nl/
http://www.stopkinderporno.eu/
http://www.stopkinderporno.com/
http://www.stopkinderporno.tk/

Geschokt omdat censuur door de overheid gebruikt wordt om een banaal misdrijf als schending van de privacy aan te pakken. Geschokt omdat bovenstaande websites hieraan zelfs niet schuldig zijn, gezien de lijst met namen en adressen van veroordeelde pedofielen op een ander webadres staat of stond. Geschokt, omdat een systeem dat zogenaamd zou worden gebruikt om pedofilie op het internet te bestrijden wordt ingezet om... pedofielen te beschermen!

Maar vooral verontwaardigd over deze stuitende verspilling van overheidsgeld, personeel en manuren voor zo weinig resultaat. Klik maar eens op onderstaande links:

http://www.stopkinderporno.nl/
http://www.stopkinderporno.eu/
http://www.stopkinderporno.com/
http://www.stopkinderporno.tk/

Drie minuten zoeken op google, en deze sites zijn weer beschikbaar. Hoeveel tijd heeft het u gekost om ze te blokkeren? En doe vooral geen moeite om sites als http://proxify.com en dergelijke te gaan blokkeren: er zijn er nog vele honderden anderen, en zoals het voorbeeld van China aantoont is het onmogelijk deze allemaal te censureren.

Deze zaak toont voor mij glashelder aan dat u noch uw adviseurs het internet begrijpen. Als vader van drie jonge dochters vind ik het beangstigend dat het tot uw taken behoort om onze kinderen te beschermen tegen pedofielen die ongetwijfeld meer van internet weten en begrijpen dan u.

Pedofilie pakt men niet aan door het internet te censureren. Pedofilie pakt men aan door pedofielen en de makers van kinderporno op te sporen en op te sluiten.
Ik vraag u dat u de middelen die u nu gebruikt om websites te blokkeren gaat inzetten om de jacht op on-line pedofielen te openen.

Binnenkort zijn er verkiezingen. U mag er op rekenen dat ik niet zal stemmen op partijen die een dergelijk grof misbruik van de macht van de overheid goedkeuren waar we vandaag getuige van zijn geweest. Ondertussen zal ik niet nalaten mijn minder technisch aangelegde medeburgers te leren hoe ze op eenvoudige wijze de censuur van de Belgische overheid kunnen omzeilen.

Vriendelijke groeten,

Maarten Schenk

Link: www.blogologie.be

Commentaren

Brief aan minister De Clerck vrijdag, 24 april 2009

Mail verstuurd aan stefaan.declerck@just.fgov.be

Hallo,

Naar aanleiding van het recent blokkeren in België van de website www.stopkinderporno.com ben ik op mijn weblog http://www.blogologie.be
een reeks artikelen aan het publiceren. Gisteren interviewde ik Chris Hölsken, de man achter de site in kwestie. Tijdens het interview deed de heer Hölsken een aantal uitspraken die ik graag wil toetsen aan een
aantal andere bronnen, o.a. ook aan u.
Voor zover ik weet is dit de eerste maal in de Belgische geschiedenis dat een website op deze
manier wordt geblokkeerd en om die reden leek mij de mening van de minister van justitie hierover vragen dan ook uiterst interessant.


Naar wat ik uit de media heb begrepen is er door een procureur (naam onbekend) een fax gestuurd naar alle providers in België met het bevel
om een aantal URL's ontoegankelijk te maken.

Het zou gaan om:

www.stopkinderporno.com
www.stopkinderporno.tk
www.stopkinderporno.eu
www.stopkinderporno.nl

Op die adressen staat voor de meeste Belgische surfers momenteel de boodschap dat de site die ze probeerden te bezoeken inhoud bevat "die
door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien".


Voorts zou, volgens Hölsken, de registratie van de domeinnamen www.stopkinderporno.be en www.stopkinderporno.tk ongedaan zijn gemaakt
"door Stefaan De Clerck", en zou de site die vroeger op pedoseksuelenonline.co.cc stond ook door de Belgische minister van justitie gesloten zijn geweest via interventie bij de hosting
provider.

Hölsken stelde ook uitdrukkelijk dat op www.stopkinderporno.com (en de andere varianten van die URL) nooit namen en adressen van veroordeelde pedofielen hebben gestaan. Dit gebeurde volgens hem enkel op pedoseksuelenonline.co.cc, een site waar www.stopkinderporno.com niet rechtstreeks naar linkte (wel naar een andere site die dan wel deze
link had).

Voorst stelde hij ook nog nooit enig officieel bericht over de blokkering te hebben ontvangen.

Mijn vragen:

* Kunt u bevestigen wat de heer Hölsken zegt over uw betrokkenheid bij het sluiten van de site pedoseksuelenonline.co.cc en het ongedaan
maken van de registratie van het .be en .tk domein?


* Zover ik zelf heb kunnen vaststellen staan er inderdaad geen namen en adressen op de geblokkeerde site. Is er volgens u nog andere
illegale inhoud op die site die een blokkering verantwoordt?

* Is een link naar een site die linkt naar illegale inhoud op een derde site zelf illegale inhoud?

* In dit artikel in 'De Standaard'
(http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JK29A4V9) wordt gesuggereerd dat de blokkering gebeurde onder artikel 39bis van het
wetboek van strafvordering. Klopt dit?

* Indien dit klopt, is de letter van de wet dan correct nageleefd? Er lijken mij een boel gegevens te zijn geblokkeerd die absoluut niet het "voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen". En een relatief zwakke methode als DNS omleiding lijkt me ook absoluut niet te voldoen aan "de passende technische middelen ... om de integriteit en de
vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen". Ook aan deze vereiste lijkt niet te zijn voldaan: "De procureur des Konings brengt
de verantwoordelijke van het informaticasysteem op de hoogte ... en deelt hem een samenvatting mee van de gegevens die zijn ... ontoegankelijk gemaakt...." Uw reactie?

* Indien dit niet klopt, volgens welke wet is de blokkering dan wel verlopen?

* Klopt het dat het technische systeem om deze blokkering mogelijk te maken deel is van een groter initiatief om later nog andere (illegale)
websites te blokkeren, voornamelijk kinderporno?

* Wat is uw reactie op het schijnbare feit dat de eerste keer dat dit systeem wordt ingezet het wordt gebruikt om een site te blokkeren die
strijdt tegen kindermisbruik?

* Gelooft u dat het technisch mogelijk is om inhoud die in het buitenland gehost wordt maar illegaal is volgens de Belgische wetgeving sluitend te blokkeren in België?

Ik ben erg nieuwsgierig naar uw antwoorden op deze vragen, en ik zal ze publiceren op http://www.blogologie.be, waar momenteel ook al het interview met Chris Hölsken te bekijken valt:
http://www.blogologie.be/2009/04/interview-met-chris-h%C3%B6lsken-geen-namen-en-adressen-van-pedofielen-op-geblokkeerde-site.html

Mocht u zelf nog vragen hebben of mij wensen te contacteren, dat kan via e-mail (maarten.schenk@gmail.com) of telefoon: 0476/31.07.57

Vriendelijke groeten,

Maarten Schenk

Gepost door: Jan Boeykens | 06-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.