21-04-09

Belgische regering wil slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen opleggen


OK.stopkinderporno300Brussel, 21.4.2009

In tegenstelling tot wat justitieminister De Clerck en het door de Belgische regering gesubsidieerde Child Focus in de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes hebben gedaan, wil STOP KINDERPORNO de slachtoffers van sexueel misbruik en sexuele gewelddaden een stem geven.

En daar knelt precies het schoentje.
Vandaar ook de wekenlang durende media-oorlog van de Belgische regering met Chris Hölsken van Stop Kinderporno waarbij de Belgische justitieminister de door Stop Kinderporno genoemde pedofielen persoonlijk opriep om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen.

Ook Child Focus, het officiele orgaan van de Belgische overheid dat voor de slachtoffers van sexueel geweld beweert op te komen, mengde zich in de strijd en waarschuwde ervoor dat het forum van Stop Kinderporno 'wel eens een ontmoetingsplaats van pedofielen zou kunnen zijn van waaruit kinderpornonetwerken zouden kunnen ontstaan'.
Child Focus trok zich gedurende de voorbije 10 jaren echter niets aan van de kinderpornozaak Zandvoort en zorgde er destijds voor dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken in de Belgische Senaat.
Volgens Child Focus bestaan er haast geen kinderpornonetwerken. Vandaar dat zij steeds over de 'slachtoffers van interfamiliaal (sexueel) geweld' spreekt.

Child Focus kon in 2001 wel bijna 2,5 miljoen Euro aan overheidsgeld en financiële steun van bedrijven binnenrijven.

Het officiële orgaan van de Belgische regering inzake verdwijningen en kindermisbruik, kan intussen ook nog eens rekenen op de extra-financiële steun van de Europese Unie (Daphné).

Dat een inmiddels europees uitgegroeide organisatie zoals Child Focus, Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) monddood probeert te maken, is niet alleen zielig maar laat ook het ware gelaat en doelstellingen van deze organisatie zien.

Alhoewel de actievoerders Chris Hölsken en Marcel Vervloesem verschillende achtergronden en doelstellingen hebben, roept de wijze waarop zij worden vervolgd (Marcel Vervloesem zit al 7 maanden met een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker weg te kwijnen in de gevangenis) sterke herinneringen op aan de activisten die in de 19de eeuw voor het vrouwenstemrecht, de arbeidersrechten en de afschaffing van de kinderarbeid streden. Zij moesten zonder enige middelen en in de meest miserabele omstandigheden tegen de uitbuiting van de kapitalistische ondernemers en de onderdrukkende overheid opboksen.
Voor het minste werden zij vervolgd of in de gevangenis opgesloten.
Heel wat activisten moesten de door hen gevoerde strijd met hun leven bekopen.
Het is echter enkel dank zij hun volgehouden strijd dat de kinderarbeid in West-Europa werd afgeschaft !

De strijd voor mensenrechten is echter nooit gestreden en elke eeuw brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee.
De mensenhandel en de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen worden door de overheid die er in België deels zelf bij betrokken is, onvoldoende ernstig genomen en bestreden.
Zoals dit in de loop van de geschiedenis altijd het geval is geweest, kiest de overheid ook nu weer de kant van de uitbuiters en onderdrukkers.

In tegenstelling tot vroeger zijn er dan nog de door de overheid gecontroleerde media die de rechteloze burger dagelijks desinformeren, manipuleren en hersenspoelen.


kinderarbeidOK.Suffragette.2

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

FOTO'S: Logo van STOP KINDERPORNO, kinderarbeid in Europa, actie suffragettes (1905)


Commentaren

Internet-censuur in België

Justitieminister De Clerck zei op een bepaald moment dat de 'strijd tegen Stop Kinderporno moeilijk zou zijn'.

Maar zo 'moeilijk' was die strijd niet.

Enkele telefoontjes volstonden om de Belgische Internetgebruiker de toegang tot alle sites van 'Stop Kinderporno' (de site met enkele namen van veroordeelde pedofielen + de sites zonder namen) te ontzeggen.

Dat kon dank zij de samenwerking van Child Focus met ISPA en het samenwerkingsakkoord van ISPA met justitie.

-------------------------------

ISPA staat voor Internet Service Providers Association. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstbejag die de belangen van Belgische Internet diensten bedrijven behartigt en het gebruik van nieuwe Internet diensten promoot. Zo zijn bv. haar leden goed voor 97% van alle internetaansluitingen in België.

Een van haar activiteiten bestaat in een driemaandelijks onderzoek omtrent de ontwikkeling van het Internet in België maar ze is sinds lang ook actief betrokken bij regulerende, wettelijke en technische werkzaamheden namens haar leden en de industrie in haar geheel. 

Met verwijzing naar:

- http://www.cyberhate.be/
- http://www.euroispa.org/
- http://www.stopchildporno.be/ (Belgische burgerlijke meldpunt met link naar Child Focus en 'Safer Internet Belgium')
- http://www.saferinternet.be/ (Child Focus - OIVO)
- http://www.timelex.eu/fr/
- http://www.spamsquad.be/ (Link naar eCops, Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik. E-cops is een initiatief van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie)


Bron: http://www.ispa.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 29-04-09

Reageren op dit commentaar

Internetcensuur: Brussel maakt software tegen internetcensuur
De software die de Europese Commissie gaat ontwikkelen waarmee internetters in landen zoals China de censuur kunnen ontwijken, kan binnenkort ook door internetters in België worden gebruikt als België ongewenste blogs en sites begint te blokkeren...

-------------------------------

3 februari 2009, 18:52

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie gaat software ontwikkelen waarmee internetters in landen zoals China de censuur kunnen ontwijken. EU-commissaris Viviane Reding heeft dinsdag positief gereageerd op een suggestie daartoe van VVD-Europarlementslid Jules Maaten.
De VVD'er voert al geruime tijd actie tegen landen die onwelkome websites blokkeren. ,,Ik ben heel blij met de toezegging van de commissaris voor de software tegen censuur'', reageerde Maaten, die meent dat de ontwikkeling snel kan. ,,Er bestaan al programma's waar op voortgebouwd kan worden. Het probleem is alleen dat de censuurlanden zelf hun programma's ook verbeteren. Het is een wedloop. En het is lastig om de cd-roms met anticensuursoftware binnen te krijgen.''

Het Rotterdamse Europarlementslid had ook gepleit voor harde strafmaatregelen voor Europese bedrijven die meewerken aan de censuur. Sancties zoals celstraffen gaan de EU-commissaris echter te ver: ,,Ik geloof dat het niet zo hard hoeft'', zei ze in een vergadering met Europarlementsleden en internetbedrijven.

De commissaris meldde ook een gedragscode tegen censuur te helpen lanceren voor internetbedrijven. Ze meent ook dat het onderwerp besproken kan worden bij handelsoverleg met betrokken landen.

Onder meer China blokkeert nu bepaalde sites voor internetters in eigen land. De EU-commissaris zei binnenkort met China te willen spreken over signalen dat het land de internetcensuur heeft verscherpt sinds de Olympische Spelen in augustus in Peking. Ze zei teleurgesteld te zijn over dit gedrag van China.

Totaal zijn er zo'n achttien landen in de wereld die internet niet helemaal vrij doorgeven. Dat gaat onder meer om Tunesië, Wit-Rusland, Myanmar en Cuba, maar ook het EU-land Bulgarije heeft bepaalde censuur.

Internetbedrijf Google meldde de Europarlementsleden en EU-commissaris dat YouTube is geblokkeerd in minstens elf landen. Bloggers zijn aan banden gelegd in minstens zeven landen. De zoekmachine van Google mag niet alle sites tonen: ,,Het enige wat we kunnen doen is een melding plaatsen als we een site hebben verwijderd op last van de autoriteiten'', zei directeur EU-beleid Simon Hampton van Google, die de voortdurende pleidooien van het Europarlement voor meer internetvrijheid ondersteunt.

Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 30-04-09

Reageren op dit commentaar

Spreekverbod
Nadat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 7 jaar lang door de pers 'schuldig' werd verklaard en hij als een 'pedofiel', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld (iets wat bij echte pedofielen niet mag), veroordeelde de correctionele rechtbank van Turnhout hem tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief.

In het vonnis werd hem ook een 'spreekverbod' met de pers opgelegd.

Na deze uitspraak bestormde de pers Marcel Vervloesem met allerlei vragen en werd hij in de meeste kranten nog eens extra aan de schandpaal genageld.

Men kan zich afvragen waarom de Belgische justitie ook Stop Kinderporno een soort spreekverbod oplegde doordat men alle sites (ook diegenen waarop geen namen van veroordeelde pedofielen staan) voor de Belgische internetter blokkeerde.

----

Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die het kinderpornomateriaal in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan Justitie gaf, werd 11 jaar lang voor 'kinderfoltering' en het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Uit een 30-tal processen-verbaals blijkt dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., voor wiens 11 jaar oude klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken (Marcel Vervloesem werd in 2005 snel even opnieuw beschuldigd), zélf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde een open brief op, gericht aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, waarin de nummers van de 30 processen-verbaals werden vermeld. Een exemplaar van deze brief werd op 23.10.2006 op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal afgegeven en voor ontvangst afgestempeld maar daar bleef het bij.
De Vlaamse pers en de politici die de roddels over Marcel Vervloesem verspreid hebben en hem 11 jaren lang aan de schandpaal nagelden, kregen een afschrift van deze brief.
Zowel gerecht, pers als politici bleven echter muisstil.
Ook over de schriftelijke verklaring van één van de zogezegde slachtoffers dat men elks 250 euro kreeg voor de verklaring aan de pers + 250 euro voor het indienen van de klacht, werd zorgvuldig verzwegen.
Men is bang dat deze zaken zullen uitlekken en de burger zal begrijpen dat de valse klachten en het proces tegen Vervloesem enkel bedoeld waren om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de kindermisbruikers te beschermen.
Vooral de kranten van de VUM-mediagroep (De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk,) die de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen en Regina Louf als een volslagen krankzinnige voorstelden, nagelden Marcel Vervloesem aan de schandpaal om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Ze noemden hem 11 jaren lang een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke'.
Het gerecht van Turnhout legde in haar vonnis van 15.11.2006 Marcel Vervloesem dan weer een 'spreekverbod met de pers' op waarvan de Gazet van Antwerpen handig profiteerde om Marcel Vervloesem door middel van een zogenaamd interview opnieuw van zedenfeiten te laten beschuldigen. De krant publiceerde daarbij zelfs een oproep tot 'nieuwe slachtoffers van Marcel Vervloesem' en gaf een e-mail-adres en telefoonnummer op waarop de 'andere slachtoffers' haar konden bereiken.
Marcel Vervloesem liet de geinterviewde persoon die zich in de kringen rond Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. bevindt, bijna 2 jaar geleden dagvaarden maar het gerecht van Turnhout zorgde ervoor dat deze zaak niet kon voorkomen. Een jaar geleden beweerde zij dat Mter Dominique Defrance, één der advocaten van Marcel Vervloesem, 'geen besluiten indiende' terwijl dit voor het vaststellen van een datum voor de behandeling van een zaak, niet eens nodig is.
Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde, de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. De opéénvolgende ministers van justitie lieten echter geen onderzoek instellen omdat zij dit beschouwen als de normale werking van de Belgische justitie. Het laten verdwijnen van gerechtelijke stukken maakt er deel uit van het gerechtelijk systeem.

Gepost door: Yves | 03-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.