20-04-09

'Het vertrouwen in justitie is hersteld'


declerck.286380

Brussel, 20.4.2009

De Belgische campagne om de website 'Stop Kinderporno' en haar Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken het zwijgen op te leggen, is glansrijk geslaagd.

Het bombardement dat via kranten als Het Nieuwsblad door Child Focus, justitieminister De Clerck en konsoorten werd gelanceerd, werd gevolgd door enkele doodsbedreigingen. Nadien was er waarschijnlijk nog een telefoontje naar de Provider 'Wordpress' en klaar was kees.

De Vlaamse Christen Democraten kunnen na deze indrukwekkende zege van hun justitieminister, nu opnieuw vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet zien...

------

STOP KINDERPORNO - pedofielen : 20.4.2009 - 'This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service'/ 'Hello, het is hier met het kabinet van minister De Clerck. Kunnen jullie die website van het Internet smijten ?'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex

FOTO:

Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

Commentaren

woonverbod
Naar een woonverbod voor pedofielen?

16 APRIL 2009 - Moet de strafrechtelijke aanpak van pedofielen strenger? Alvast Renaat Landuyt (sp.a) en Bert Schoofs (VB) willen een woonverbod voor seksdelinquenten met minderjarige slachtoffers, nadat ze hun straf hebben uitgezeten. De Kamercommissie Justitie organiseerde hierover hoorzittingen en de meeste getuigen spraken zich tégen dat voorstel uit. Sommigen vonden dat het woonverbod ruimer (Europees en voor meerdere misdrijven) moest worden opgevat. (Een tweede artikel over de hoorzittingen rond pedofilie gaat over de voorstellen om de verjaringstermijn voor pedofiele misdrijven te verlengen van 10 naar 30 jaar. Een link naar dat artikel vindt U helemaal onderaan, nvdr).

Renaat Landuyt (sp.a) wil dat de strafrechter, die iemand veroordeelt voor zedenfeiten met minderjarigen, de dader ook een woonverbod kan opleggen. Dat verbod start na het strafeinde of bij de vrijlating en het kan tot twintig jaar duren. Het gaat niet alleen over wonen, maar ook over verblijven. Het verbod kan gelden voor één of meer gemeenten. De strafuitvoeringsrechtbank kan de duur van het woonverbod inkorten.

Bert Schoofs (VB) gaat nog een stapje verder. Hij wil de strafrechter de mogelijkheid geven om een levenslang woonverbod op te leggen. Bovendien moet een veroordeelde pedofiel die na zijn straf ergens gaat wonen, hiervan de politie inlichten. En die politie licht dan op haar beurt alle inwoners binnen een straal van 1 km van het adres van de pedofiel in.

Schoofs vindt zijn voorstel "gematigd", want in VS heb je door de staat georganiseerde, openbare registers van veroordeelde pedofielen, waarop naam, foto, woon- en werkplaats en veroordelingen staan. Zover wil Schoofs niet gaan.

Gepost door: JaapjeJaap | 20-04-09

Reageren op dit commentaar

Tegen censuur op het Internet

Facebook-campagne tegen censuur


BRUSSEL, 19 april 2009 (IPS) - Negen europarlementsleden zijn een campagne gestart op Facebook om aandacht te trekken voor de groeiende censuur op het internet.

“Landen zoals Cuba, Wit-Rusland, Iran, Birma en de China zijn actief in het bestrijden van oppositie op het Internet”, schrijft europarlementslid Jules Maaten van de Nederlandse VVD op zijn website. Hij zoekt zoveel mogelijk leden op Facebook om de campagne te steunen.

De negen parlementsleden dienden vorig jaar ook al een wetsvoorstel in om vrijheid op het internet te garanderen. Die zogenaamde “Global Online Freedom Act” (EU GOFA) is gebaseerd op een gelijkaardige wetsvoorstel in de Verenigde Staten. Ze willen onder meer een zwarte lijst van landen die het internet censureren, standaarden voor Europese bedrijven die in die landen werkzaam zijn en software die toelaat om censuur te omzeilen.

“Technologiebedrijven moeten een open Internet bevorderen en de vrijheden die mensen online hebben beschermen”, zegt Maaten. “Vrijheid van meningsuiting moet de basis blijven van het internet, en mensenrechten moeten daarom ook online beschermd worden."

Maaten voert zijn campagne samen met de Zweed Chistofer Fjellner en de Brit Edward McMillan-Scott van de EPP, de Portugees Paulo Casaca en de Griek Stavros Lambrinidis van de PSE, de Deense Karin Riis-Jørgensen en Finse Henrik Lax van ALDE en de Oostenrijkse Eva Lichtenberger en de Duitser Frithjof Schmidt van de Groenen. De campagne krijgt de steun van organisaties als Journalisten Zonder Grenzen, Freedom House, het Internationaal Persinstituut en Hivos.

Gepost door: Morkhoven | 20-04-09

Reageren op dit commentaar

Justitie antwoordt
"Antwoord" van justitieminister Stefaan De Clerck


Vrijdag, 1 mei 2009


Ik had het niet verwacht, maar ik heb dan toch antwoord gekregen op de vragen die ik naar minister Stefaan De Clerck had gestuurd. Zijn adjunct-woordvoerdster stuurde me onderstaande mail:


Beste,

U had enkele vragen over de website stopkinderporno.be. Ik verwijs graag naar de parlementaire vragen die daarover gesteld zijn. Daar kan u alle informatie vinden.

Met vriendelijke groeten,

(naam weggelaten, privacy weetuwel)

--------

Als attachment waren deze en deze PDF toegevoegd, met daarin uittreksels uit parlementaire verslagen. Dit zijn de relevante delen:

Zie documenten op http://www.blogologie.be/


Met andere woorden, de site www.stopkinderporno.com is inderdaad geblokkeerd geweest volgens de bepalingen in artikel 39bis van het wetboek van strafvordering, en de opgegeven reden is inderdaad schendingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Volgens de vraag van Eric Thiébaut (10.01) zouden er "per wijk lijsten van pedofielen" op de site hebben gestaan. Dit is lijnrecht in tegenspraak met wat Chris Hölsken, de eigenaar van de site, me persoonlijk in een interview verklaarde en ook zelf heb ik dergelijke "lijsten" nergens gevonden op de site. De enige informatie op de site zelf is dat er in bepaalde wijken "in een straal van 1000 meter" van punt x "een" veroordeelde pedofiel woont. Dus zeker geen lijsten en al helemaal geen namen en adressen.

Namen, adressen en foto's hebben volgens Hölsken wel op een andere site gestaan, en het parket is blijkbaar nog volop bezig om hier de nodige vervolging rond in te stellen, precies volgens de wet en daar is volgens mij niets op aan te merken.

Maar op het merendeel van mijn vragen, voornamelijk die over het feit of de wet correct is toegepast bij het "blokkeren" van www.stopkinderporno.com, heb ik dus nog steeds geen antwoord gekregen.

Artikel 39bis zegt:
- niets over het blokkeren van inhoud die wel legaal is, terwijl dit toch gebeurd is (ook alle andere inhoud op www.stopkinderporno.com is onbereikbaar gemaakt)
- stelt dat de eigenaar van de geblokkeerde inhoud op de hoogte gebracht moet worden, wat volgens Chris Hölsken niet gebeurd is
- stelt dat de "vertrouwelijkheid" van de gegevens moet gewaarborgd zijn door het aanwenden van de "gepaste technische middelen" terwijl de blokkeringsmethode zeer makkelijk te omzeilen is

Ik heb dus meteen opnieuw een mail gestuurd met dezelfde vragen er in, minus die over of het blokkeren al dan niet volgens artikel 39bis was gebeurd.

Voorts ben ik nog steeds oprecht benieuwd of Stefaan De Clerk (en onze andere bestuurders) echt geloven dat het censureren van het internet technisch mogelijk is en niet precies het tegenovergestelde bereikt van wat men voor ogen had.


Geplaatst door Maarten Schenk op vrijdag, 1 mei 2009

Gepost door: JaapjeJaap | 03-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.