17-04-09

Stop Kinderporno: De hypocrisie van Het Nieuwsblad


Man1.fetch-15

De krant 'Het Nieuwsblad' viel vandaag weer scherp uit naar de website 'Stop Kinderporno' en diens Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken. De krant vindt het namelijk ongehoord dat pedofielen zomaar 'aan de schandpaal genageld' worden.
Het Nieuwsblad was echter ook de krant die in 1998 in een zogezegd interview, Marcel Vervloesem van onze vereniging die toen internationale belangstelling genoot door het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste aan de schandpaal nagelde.

Zij nam daarvoor een interview af van Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, die beweerde dat hij 20 jaren voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd.
Alhoewel de feiten onmogelijk waren te bewijzen, en er over Victor Vervloesem zo'n 30 processen-verbalen over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zorgde Het Nieuwsblad er met de andere kranten van de Corelio mediagroep voor dat Marcel Vervloesem 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en hem iedere mogelijkheid op een eerlijk proces werd ontnomen.
Na elke rechtszitting kwam Het Nieuwsblad met hetzelfde verhaal en dezelfde roddels af terwijl zij mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende het 11 jaren durende proces niet eens aan het woord liet terwijl mijn verklaring zeer belangrijk was.
Ik voerde in 1998 immers al 10 jaren lang aktie met Marcel en had honderden dagen samen met hem in zijn huis doorgebracht. Ik kende Marcel door en door en wist precies wat er zich in zijn omgeving afspeelde, wie er over de vloer kwam, wie er bleef slapen, met wie hij omging enzoverder.

Ik had met Marcel ook samen aktie gevoerd rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels waarbij we een enorme tegenstand van de Antwerpse justitie, de Antwerpse politiek en de Antwerpse pers ondervonden.
Alhoewel een 'onafhankelijk' genoemde commissie onder leiding van de Antwerpse professor-psychiater Paul Cosyns geen wantoestanden in het kinderziekenhuis vaststelde, kwamen wij op een bepaald ogenblik in het bezit van een rapport van de federale politie waarin stond hoe jongeren en kinderen regelmatig met gebroken armen of benen in de isoleercellen terecht kwamen.
Er was ook sprake van een 5-jarig kind dat in onopgehelderde omstandigheden in een isoleercel overleed.
Sommige jongeren en kinderen werden wekenlang in een isoleercel opgesloten.
Sommige jongeren werden ook het slachtoffer van sexuele intimidatie en we kwamen er achter dat bepaalde jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu waren terecht gekomen. Op die manier kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort.
Op een bepaald moment probeerde de Gazet van Antwerpen onze vereniging in discrediet te brengen door te stellen dat één van onze leden (dat geen lid van de Werkgroep was) 'zedenfeiten had begaan met een minderjarige'. Marcel Vervloesem werd kort daarop aan een gerechtelijk psychiatrisch geestesonderzoek onderworpen.
Uiteindelijk kregen we toch de steun van de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo Weckx die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleercelreglement liet opstellen (dat na korte tijd niet meer werd nageleefd omdat er geen inspectie was en men niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling' sprak).

Toen ik met de Werkgroep rond de kinderpornonetwerken begon te werken, kregen we heel wat steun van ondermeer de voorzitter van de Europese Commissie en de Portugese justitie. We werden echter opnieuw gedwarsboomd door de nederlandstalige pers en de justitie die blijkbaar een soort monsterverbond hadden gesloten om ons het zwijgen op te leggen.

Van 'respect voor de privacy' of wat dan ook, was er gedurende de 11 jaren durende mediacampagne maar weinig te merken.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom de kranten van de Corelio mediagroep, en in het bijzonder Het Nieuwsblad, thans zo fel te keer gaan en van de daken schreeuwen dat de privacy van de genoemde pedofielen geschonden wordt.

Ik zag dat er in Het Nieuwsblad van vandaag zo'n 10 artikels over 'Stop Kinderporno' staan. Vandaar dat we waarschijnlijk door enkele journalisten over die zaak opgebeld werden...
In de artikels wordt ons gewezen op het 'gevaarlijke en illegale' karakter van de website.
Men zou haast van een campagne kunnen spreken (van een 'complot' spreken we niet meer omdat dit woord na de zaak Dutroux uit de vlaamse woordenboeken werd geschrapt).
Zoals gewoonlijk, kwam Justitieminister De Clerck aan het woord die verklaarde dat 'de strijd' (alsof het om een Nederlands-Belgische oorlog gaat) 'niet gemakkelijk zal zijn'. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen', aldus De Clerck. Als men echter weet op welke manier De Clerck doodzieke mensen zoals Marcel ten allen koste in zijn overbevolkte gevangenissen propt, dan weet men echter genoeg. Marcel heeft wegens zijn hopeloos lijden en het feit dat men hem als ongeneeslijk zieke in de gevangenis wil laten sterven, trouwens officieel euthanasie aangevraagd bij De Clerck die liet weten dat hij een euthanasiedeskundige heeft aangeduid...
Zoals te verwachten was, komt ook Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus met de zoveelste prekerige waarschuwing op de proppen terwijl Child Focus gedurende de voorbije jaren niet de minste aandacht besteedde aan de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort. Depover heeft het over 'het succesvol behandelen en reïntegreren van pedofielen in de maatschappij' terwijl hij zeer goed weet dat Marcel die door Child Focus thans als 'pedofiel' geboekstaafd staat, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen.
Een christen-democratische burgemeester met veel 'waardenbesef' uit één of andere onbekende vlaamse gemeente, waarschuwt er dan weer voor dat 'Stop Kinderporno' de mensen 'nodeloos bang maakt'.
Het Nieuwsblad tenslotte, haalt er een 64-jarige gepensioneerde man bij die ooit zijn dochtertje betastte. Die vertelt dat hij 'reeds genoeg geleden en gestrafd' is geweest. Dat Het Nieuwsblad een groot hart heeft voor deze mensen, weten we inmiddels. Anderzijds stelde deze krant zich gewoon crimineel en meedogenloos op ten opzichte van Marcel en gaf zij niets om de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Zonder mij volledig achter de standpunten van Chris Hölsken te scharen, moet ik bekennen dat ik echt begin te walgen van de comedie die Het Nieuwsblad rond deze zaak opvoert. Waarom doen al die bezorgd lijkende figuren zoals minister De Clerck, nu plotseling zo hysterisch terwijl zij jarenlang zwegen over de tienduizenden gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) uit de kinderpornozaak Zandvoort ? En waarom laten zij de persoon die de moed had om deze zaak te onthullen, zonder een oog te verpinken in de gevangenis doodgaan terwijl zij zeer goed weten dat heel wat mensen deze zaak van dichtbij volgen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Hier volgt mijn antwoord op de vraag die Het Nieuwsblad vandaag aan haar lezers stelde:

Vraag: Moet een website met de naam van pedofielen kunnen?

Mijn reactie: 'Waarom niet ? Het Nieuwsblad nagelde ons verenigingslid Marcel Vervloesem immers 11 jaar lang aan de schandpaal.
Hij werd een 'kindermisbruiker' en zelfs een 'geestesgestoorde' genoemd.

Waar ligt dan het probleem eigenlijk ?

Waarom deze campagne van Het Nieuwsblad om pedofielen te beschermen terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging die door Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Coreliogroep jarenlang een 'kindermisbruiker' werd genoemd, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen ?

Zoveel geeft Het Nieuwsblad dus niet om de mensen die zij als pedofiel afschilderde.

Volgens mij is er een andere reden om de website 'Stop Kinderporno' en de Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken van deze site, aan te vallen en in discrediet te brengen...'


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

---

De vermeldingen ivm een aantal belgische pedofielen waren gisteren te bekijken op de volgende link:
vermelding pedofielen

Commentaren

Het Nieuwsblad vernietigt pedofielenjagers en neemt het op voor pedofielen
Pedofielensite onbereikbaar

BRUSSEL - De website van de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken is sinds deze middag 16 uur niet meer bereikbaar. Het is niet duidelijk of de site offline gehaald is, dan wel gecrasht onder een grote toestroom van bezoekers. Op de site stonden sinds gisteravond alle mogelijke persoonlijke gegevens van een reeks Belgische pedofielen.

'This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.' Die boodschap krijg je als je naar stopkinderporno.com surft, de website van de zelfverklaarde Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken.

Gisteren om 18 uur had hij de namen, adressen, foto's en alle andere mogelijke gegevens van 13 Belgische pedofielen op de site gepubliceerd.

Het ging onder meer om Michel Lelièvre, Marc Dutroux en Michelle Martin. Maar naast die alom bekende kinderverkrachters stonden er ook de namen van een reeks, tot gisteren, anonieme kindermisbruikers op.


Het initiatief van Hölsken veroorzaakte veel verontwaardiging, onder meer bij minister van Justitie Stefaan De Clerck. Die raadde de pedofielen wier gegevens gepubliceerd waren, aan om meteen klacht in te dienen.

Rond 16 uur was de website niet meer bereikbaar.


dsl Het Nieuwsblad 17.4.2009

*****

Nederlander nagelt 13 Belgische pedofielen aan schandpaal
'Als ze pedofielen lynchen, dan is dat maar zo'

Reeds 80 reacties | reageer zelf

De Nederlander Chris Hölsken heeft woord gehouden. Een maand geleden kondigde hij al aan een lading Belgische pedofielen online te zetten. Gisteren was het zover en werden er dertien aan de schandpaal genageld. 'Niemand kan daar nog iets aan veranderen. Ik heb me ingedekt.'

Gisteren om 18 uur was het dan zover: de namen, adressen, foto's en alle andere mogelijke gegevens van de eerste lading Belgische pedofielen werden online gezet. Dertien in totaal, te beginnen bij Michel Lelièvre en Marc Dutroux. Daarna komen een resem andere pedofielen aan bod, die nooit eerder de krant haalden.

De voorbije maanden ondernam Justitie pogingen om de plannen van Hölsken stop te zetten, maar de Nederlander heeft het dus kunnen omzeilen. Gisteren werd duidelijk dat hij niets aan het toeval heeft overgelaten. Op zijn site stopkinderporno.com zijn de pedofielen zelf niet te zien. Er staat alleen te lezen: 'Wilt u nu die smerige beesten die niet met hun handen van kinderen af konden blijven en hen en hun naasten voor hun leven lang getekend hebben, online zien? Klik dan HIER.' Wie doorklikt moet nog een keer verder klikken en komt dan op een site in Zuid-Amerika terecht.

'En daar is het juridisch toegelaten om pedofielen met naam en toenaam publiek te maken', zegt de Utrechtse pedofielenjager. 'Zoals je ziet, ik ben hier echt niet zomaar mee begonnen. Ik ben niet dom, hé. Ik heb het slim gespeeld. Alles is tot in de puntjes voorbereid. Ze kunnen mij echt niets maken. Daar heb ik op voorhand wel voor gezorgd. Officieel zijn zowel de link als de site met de pedo's erop niet van mij. Alles gebeurt vanuit Amerika, zelfs de verwerking van de dossiers. In Nederland hebben al twee politici een klacht tegen mij ingediend. In België zal het allicht niet anders zijn. Maar wat mij betreft, heb ik zelfs geen advocaten nodig.'

De pedofielen die nu online zijn gezet, zijn er alvast niet gerust in. Nu hun adres publiek is gemaakt, bestaat de kans dat ze bezoek krijgen van mensen die hen maar al te graag 'eens een lesje zouden leren'. Hölsken zelf ligt er niet wakker van. 'Als ze pedo's gaan lynchen, dan is dat maar zo. Ik heb een zuiver geweten. Maar natuurlijk keuren wij elke vorm van geweld af. Maar eerlijk gezegd, ik heb liever dat er een pedo belaagd wordt, dan dat er een kind zelfmoord pleegt omdat het ooit verkracht is. En dat gebeurt. Eén van de slachtoffers van de pedofielen die nu online staan, heeft zelfmoord gepleegd.'

Hölsken toont geen greintje medeleven voor de veroordeelde pedo's. 'Het is zo al schandalig genoeg dat ze ooit met hun handen aan een onschuldig kind hebben gezeten. Ze hadden op voorhand maar over de consequenties moeten nadenken. Ik weet dat ik de komende dagen een bom kritiek mag verwachten, maar dat ze maar doen. In België zitten er meer pedofielen dan in Nederland. Ik weet dat er dus veel mensen blij gaan zijn met dit initiatief.'

En het gaat nog niet meteen stoppen: vandaag worden nog eens vijf pedofielen aan de internetlijst toegevoegd. Mét naam, adres en mogelijk foto's. 'De info komt in de meeste gevallen van slachtoffers, maar er is ook een advocaat die informatie doorspeelt', zegt Hölsken. 'En de informatie komt pas op de site te staan als er een keurig dossier is over de betrokken pedofiel.'

Hölsken zelf houdt intussen angstvallig zijn adres geheim. 'Ik woon in Utrecht, maar meer ga ik zeker niet vertellen. Je weet maar nooit.' De jongste weken kreeg de Nederlander al tientallen dreigtelefoons en -mails vanuit België. 'De boodschap is altijd dezelfde: kom niet naar België, anders schieten we je een kogel door het hoofd of snijden we je de keel over. Maar dat zal ons niet tegenhouden, we gaan door.'

Dajo Hermans Het Nieuwsblad 17.4.2009

****

'Dit wordt geen eenvoudige strijd'

Reeds 0 reacties | reageer zelf

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) raadt pedofielen die hun naam en adres op de website gepubliceerd zien aan om meteen een klacht in te dienen.De Clerck wond er gisteravond geen doekjes om. 'Deze site moet van het internet worden gehaald. Wij houden niet van dit soort praktijken. Praktijken waarvan elke expert bovendien zal zeggen dat ze niets uithalen in de zogenaamde strijd van deze organisatie tegen kinderporno.' Maar meteen waarschuwde de minister dat de Belgische justitie geen eenvoudige taak wacht.

'De Belgische website stopkinderporno.be hebben wij meteen van het internet verwijderd. Maar nu de man met zijn site naar het buitenland is getrokken, stuiten wij op onze juridische grenzen. Als het federale parket er morgen in slaagt deze buitenlandse website te sluiten, kan de organisator diezelfde website enkele uren later aan de andere kant van de wereld weer online zetten.'

De Clerck heeft het federale parket daarom opdracht gegeven om de Nederlandse organisator persoonlijk voor zijn verantwoordelijkheid te stellen. 'Als we de mensen achter dit verhaal het leven zuur maken, zullen zij uiteindelijk wel stoppen.'

De Clerck wil tegelijk nagaan of de pedofielen die te kijk staan de volgende dagen extra bescherming nodig hebben. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen.'

Het parket liet gisteravond weten dat het onderzoek tegen de Nederlandse initiatiefnemer 'nog altijd loopt.' Het onderzoek, in samenwerking met de Computer Crime Unit van de federale politie, zou zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Bronnen bij het federale parket stelden gisteren dat de man denkt dat het Belgische gerecht hem niks kan maken maar dat hij daar wel eens aardig van zou kunnen opkijken.

(WER) Het Nieuwsblad 17.4.2009

****

Groot-Brittannië deed het voor

In Groot-Brittannië publiceerde de tabloid 'News of the World' in juli 2000 de namen en foto's van 49 kindermisbruikers. Dat leidde tot drama's, ook bij onschuldige mensen.

Het begon allemaal na de moord op Sarah Payne, die in 2000 verkracht en vermoord werd. Eén van de grootste Britse kranten startte een nooit eerder geziene antipedofielencampagne, maar het blad kwam al snel zwaar onder vuur te liggen. Zo werd er gevreesd dat burgers het recht in eigen handen zouden nemen. Of even erg: dat pedofielen zouden onderduiken en helemaal onvindbaar zouden worden voor het gerecht.

De vrees werd realiteit. Niet lang na de publicatie beroofden twee pedofielen zichzelf van het leven. Anderen werden aangevallen door woedende buurtbewoners. En onschuldigen moesten op de vlucht omdat ze verkeerdelijk voor een pedofiel waren aanzien. Het initiatief werd daarom snel stopgezet.

Intussen heerste er wel een klimaat van verdachtmakingen. Daardoor werd onder meer een vrouwelijke specialist uit haar huis in Zuid-Wales gejaagd, omdat de buren het woord 'pediater' verward hadden met 'pedofiel'. Een voormalige zeekapitein die van pedofiele beschuldigingen gezuiverd was werd dan weer brutaal vermoord nadat zijn gegevens in de krant gepubliceerd werden. Er werden ook verschillende mensen onterecht in elkaar geslagen, die helemaal geen pedofiel waren. Ze 'leken' enkel op iemand op de gepubliceerde foto's.

DHH Het Nieuwsblad 17.4.2009

****

'Lijst doet pedofielen alleen hervallen' - Rony V. uit W.

'Het eerste wat ik morgenvroeg doe is een klacht indienen bij de politie. Dit is een schending van de privacy.' Rony V. uit W. wil zijn naam liever vandaag dan morgen van de zwarte lijst.

Rony V., een veertiger met een getrimd grijzend baardje, heeft net zijn advocaat aan de lijn als we hem thuis aantreffen in W. 'Ik weet sinds enkele uren dat ik samen met Dutroux en Fourniret op die pedofielenlijst sta, maar ik ben niet van plan dat zo te laten', zegt hij. 'Het eerste wat ik morgenvroeg doe, is een klacht indienen bij de politie wegens schending van de privacy. Mijn naam moet er zo snel mogelijk af.'

De site is, op het moment van ons gesprek, nog maar enkele uren in de ether. Rony heeft dus nog geen reacties heeft gekregen. 'Ik heb intussen wel al mijn zoon ingelicht over die site. Mijn moeder weet het nog niet.'

Rony kwam in september vrij uit de gevangenis. 'Mijn omgeving en de meeste buren weten dat ik veroordeeld ben voor zedenfeiten met een minderjarige. Maar ik heb mijn straf uitgezeten en dus moet men mij met rust laten. Als ik die gast vind die achter die website zit, zal hij ervan lusten.'

Volgens Rony zal de site een heksenjacht ontketenen en zullen de pedofielen daardoor hervallen. 'Ik volg begeleiding, net zoals anderen die voor dergelijke feiten zijn veroordeeld. Ik weet dat ik nooit meer zal doen wat ik gedaan heb. Ik heb ook geen internetaansluiting. Maar er zijn anderen die zullen aangesproken worden door hun omgeving of door wildvreemden, daarop foert zullen zeggen tegen de begeleiding en hervallen. Dat maakt het allemaal erger voor de maatschappij.'

Over zijn werk hoeft hij zich geen zorgen te maken. 'Ik ben op een invaliditeitsuitkering geplaatst, maar ik doe wel vrijwilligerswerk. Ik wil niet dat de bekendmaking van mijn naam en adres dat in het gedrang brengt.'

Zijn raadsman, Steven Vermandel, doet er alles aan om zo snel mogelijk die gegevens van het internet te doen verdwijnen. 'Elk uur dat ze er staan is er een te veel.'

Vandaag al wil hij nagaan hoe hij kan optreden tegen de website. 'Als de site een Belgische domeinregistratie had gehad, hadden we die al van het internet kunnen plukken, maar de maker heeft het slimmer gespeeld. Via enkele links beland je namelijk op een buitenlandse site.'

Geert Neyts Het Nieuwsblad 17.4.2009

****

'Ik ben zelfs nog niet écht veroordeeld' - Joseph D. uit S.

'Wat? Sta ik op die pedofielenlijst? Ik ben zelfs nog niet definitief veroordeeld. Kan de minister van Justitie die site niet verbieden?', vraagt een wanhopige Joseph D. uit S.

Joseph D. kan er niet mee lachen dat hij met naam, toenaam en adres op de 'pedofielensite' staat. 'Maar wat kan ik daartegen beginnen? Ik sta heel zwak, hé. Want ik ben voor veel mensen een vuile pedofiel.'

De zaak tegen Joseph D. loopt nog. 'Alles valt nochtans te herleiden tot een akkefietje met een kleinkind', beweert hij. 'Ik ben veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens aanranding en verkrachting. Maar die verkrachting, daar is niets van aan. Daarom vecht ik dat vonnis ook aan. Mijn zaak is momenteel nog hangende voor het hof van Cassatie. En wat als ik daar binnenkort een vrijspraak verkrijg? Want dat is verre van uitgesloten. Wat gaat die smerige Hollander dan doen? Ik zag die vent onlangs bezig in De Zevende Dag. Ik zou er niet van schrikken, mocht hij zelf nog de grootste pedofiel zijn van allemaal.'

Volgens de website is Joseph D. een gepensioneerde rijkswachter. 'Dat klopt. Maar wat moet dat op die site doen? En wat ik me ook afvraag: wie heeft die gegevens doorgespeeld? Ik heb wel een idee uit welke hoek het komt. Van mijn eigen kind zeker.'

De gepensioneerde Vlaming zegt dat hij stappen wil ondernemen tegen de website. 'Dit is toch al te gek. Wat is hiervan de bedoeling? Dat ze jacht maken op mij? Ik vind dit allemaal sterk overdreven. Maar wat moet ik doen? En wie gaat er naar mij luisteren? Nu staan we daar met dertien mannen op die site te blinken. Ik sta daar schoon naast Marc Dutroux. Jongens toch.'

'Natuurlijk schaam ik me daarover. Maar ik vind dat ik me niet kan verdedigen. Mijn enige optie lijkt me mijn advocaat te vragen stappen te ondernemen. Dat zal ik ook doen. Maar wat zal het opleveren? Misschien heeft het een averechts effect: hoe meer ik in dat potteke roer, hoe meer ik de dupe zal zijn. Pfft .'

Bjorn Maeckelbergh Het Nieuwsblad 17.4.2009

Gepost door: JaapjeJaap | 18-04-09

Reageren op dit commentaar

Child Focus ontving bijna 2,5 miljoen euro in 2000 Child Focus dat zich mee in de strijd heeft geworpen tegen de website 'Stop Kinderporno' terwijl het niet de minste aandacht besteedde aan de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort die door de Werkgroep Morkhoven werd onthuld, is eigenlijk een puur commerciële onderneming die zoveel mogelijk geld en subsidies tracht bijéén te rijven.

-----


Jaarrapport Child Focus

Vanaf 1999 werd het zoeken naar nieuwe financiële middelen noodzakelijk. Het Centrum heeft toen stappen ondernomen om bijkomende openbare subsidies te verkrijgen. Tegelijkertijd werd een beroep gedaan op de privé sector en het grote publiek, ter gelegenheid van verschillende initiatieven of evenementen, om het Centrum financieel te steunen.

In 2000 ontving het Centrum 93 miljoen BEF, afkomstig van vier grote financieringsbronnen:

- Openbare subsidies 55 414 084 59%
- Giften van privé organisaties (in geld of in natura)30 480 284 33%
- Giften van het grote publiek 5 352 282 6%
- Financiële producten 2 126 181 2%

Totaal: 93 372 831 100%

De openbare subsidies komen van de Federale Regering, de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien ontving child focusfinanciële steun van de Nationale Loterij.
Er liggen nieuwe perspectieven in het verschiet voor 2001 vanwege de Waalse Regering en de Franstalige Gemeenschap, en vanwege de EuropeseUnie (Project Daphné).

Voor wat de privé sector betreft, heeft child focus eens te meer kunnen rekenen op de steun van één van zijn medeoprichters, de Koning Boudewijnstichting, en op de hulp van zijn geprivilegieerde financiële partners: Belgacom, BBL, Computer Associates, Electrabel, Eurocross, Lanier en Renault.

Daarnaast hebben, in het jaar 2000, tweehonderd andere ondernemingen een financiële bijdrage geleverd aan het Centrum, 140 onder hen via de actie "Recuperatie van cartridges" opgezet door W-Supplies (child focus krijgt 1 € per recycleerbare cartridge).

Het grote publiek ondersteunde child focus via enkele speciale acties, zoals bijvoorbeeld:
- In september 2000 werd de "Happy Days"-getrouwheidskaart gelanceerd door Carrefour, Fortis Bank en Belgian Shell. Via deze kaart kunnen kaarthouders o.a.punten sparen ten voordele van child focus. In december hadden reeds zo’n 7000 gezinnen besloten om hun punten, geheel of gedeeltelijk, te schenken aan child focus.
- In december 2000 heeft de Bevek "BBL Solidarity", in juni 1999 gelanceerd door de BBL, haar eerste nettodividend van 7,99 € (322 BEF) per stuk uitbetaald ten voordele van child focus. Op deze datum was het netto-actief van deze Bevek om en bij de 3 miljoen € (121 miljoen BEF).
- Dankzij de goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kon child focus, in samenwerking met Shell Gas (divisie van Belgian Shell), zijn eerste tombola organiseren.
- Op het einde van het jaar 2000 heeft child focus zijn eerste mailing verstuurd naar 30.000 gezinnen om een beroep te doen op hun vrijgevigheid.

Gepost door: Morkhoven | 18-04-09

Reageren op dit commentaar

Child Focus beschermt wie ?
Beste X,

Je moet die hypocriete en misleidende commentaar die Child Focus op het initiatief 'Stop Kinderporno' geeft, eens lezen.

Maar ja, Child Focus dat bedoeld was om de zaak Dutroux en de kinderhandel in de doofpot te stoppen, is de stem van het kleine machthebbende establishment in België dat haar financieel en publicitair ondersteunt (politie, justitie, politiek, regering, koningshuis, banken, ondernemingen, mediabedrijven, marketingbureau's). Dus zo verwonderlijk is dat niet.

Jean-Marie Lejeune (vader van één van de Dutroux-slachtoffertjes) die in het bestuur van Child Focus zetelde, diende een paar jaar geleden nog een klacht wegens 'kinderporno' in tegen Marcel toen deze een pamflettenactie met foto's uit de Zandvoortzaak voerde alhoewel de gezichten en geslachtsdelen van de slachtoffertjes, waaronder ook een overleden meisje, waren afgeschermd en het om een duidelijke actie met een scherpe kritiek op de doofpotpolitiek van justitie ging.
Het parket van Turnhout maakte er natuurlijk direct een bijkomende rechtszaak van.
De man die met Marcel deelnam aan de actie en die een paar affiches had opgehangen, werd toen zelfs met internering bedreigd. Dat zou een ware ramp geweest zijn voor die man want hij had met zijn vrouw pas een nieuw huis gekocht en als hij zijn werk verloor, moest hij dat huis natuurlijk verkopen. We hebben de man na de rechtszitting voor de correctionele rechtbank te Turnhout, nooit meer gezien of gehoord.

Child Focus wist (tesamen met justitie, enkele journalisten en enkele politici) er enkele jaren geleden ook al voor te zorgen dat Marcel in de senaat waar hij maanden van tevoren door senaatsvoorzitter Lizin was uitgenodigd, niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken.

Marcel kreeg voortdurend te horen dat hij zich onmogelijk 'in de plaats van justitie' kon stellen terwijl justitie het door de Werkgroep Morkhoven overhandigde materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot stopte en er zelfs 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen (waarnaar justitieminister De Clerck geen onderzoek wil laten instellen omdat kindermisbruikers nu éénmaal moeten beschermd worden).

Merk op dat zowel Marcel, als Ivonne van Stop Kindersex, als Chris Hölsken 'zelfverklaarde of zelfbenoemde kinderpornojagers' worden genoemd.
Door ze allen op dezelfde lijn te plaatsen, kan men ze -zoals dat de gewoonte is in onze democratische rechtsstaat- namelijk gemakkelijker criminaliseren en het zwijgen opleggen.
Vandaar dat Child Focus ook al het gerucht rondstrooide dat het discussieforum van Chris Hölsken een 'ontmoetingsplaats is voor pedofielen die nieuwe netwerken willen opzetten' (terwijl Child Focus het bestaan van pedofiele netwerken altijd heeft ontkend en de kinderpornozaak Zandvoort mee doodzweeg).

Ik ben er zeker van dat men de zaak 'Stop Kinderporno' zal gebruiken om heel de anti-kinderporno/anti-kindermisbruikersbeweging in discrediet te brengen zodat de kindermisbruikers kunnen beschermd worden.

Die bescherming is nodig omdat, zoals een Amerikaans rapport enkele jaren geleden reeds stelde, België een doorvoerhaven en een centrum van de internationale mensenhandel (waaronder de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen) is.

Gepost door: Morkhoven | 19-04-09

Reageren op dit commentaar

Werkgroep Morkhoven werkt nu vanuit Nederland
Archief

Werkgroep 'Morkhoven' werkt nu vanuit Nederland


18/01/'01 - De antipedofiliewerkgroep Morkhoven werkt voortaan vanuit Nederland. De werkgroep zou in België door de overheid belemmerd worden in het onderzoek naar kinderporno en -misbruik. Voor woordvoerder van de groep Vervloesem hangt in België ook een vervolging wegens het bezit van kinderporno boven het hoofd. Het gaat onder meer om materiaal uit de zogeheten Zandvoort-affaire. Morkhoven heeft het materiaal aan verschillende opsporingsinstanties overhandigd en heeft zich daarmee volgens justitie in Belgie schuldig gemaakt aan het verspreiden van kinderporno. De werkgroep gaat voorlopig aan de slag vanuit Haarlem.


Het Belang van Limburg

Gepost door: Morkhoven | 19-04-09

Reageren op dit commentaar

De Standaard
Chris Hölsken kreeg op een bepaald moment te maken met een ware campagne via Het Nieuwsblad (Corelio Media groep) om hem het zwijgen op te leggen.

Ook De Standaard (Corelio Media groep) liet zich niet onbetuigd, zoals we in onderstaand artikel kunnen lezen.
Chris Hölsken werd er de 'zoveelste Marcel Vervloesem' genoemd en tot op de grond gelijk gemaakt.

De kranten van de Corelio Media groep organiseerden in 1998, tesamen met de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg (Concentra Media groep), de roddels tegen Marcel Vervloesem en noemden hem 11 jaren lang een 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes, mee hielpen dicht te dekken...

-------------

ARCHIEF

SCHANDPAAL

zaterdag 18 april

Een zwarte lijst van loslopende losers, die zouden ze op het internet moeten zetten.www.losersderlagelanden.com, veilig gerund vanuit de Dominicaanse Republiek, zodat onze justitie er niets tegen vermag. Drie eenvoudige klikken en hop, daar word je al omgeleid naar dat pafferige, zelfvoldane gelaat van 'pedojager' Chris Hölsken, de zoveelste Marcel Vervloesem.

'Ik heb het slim gespeeld. Alles is tot in de puntjes voorbereid', pocht hij in Het Nieuwsblad over zijn stopkinderporno.com. Zo slim, dat hij er niet eens in slaagt om de naam van de bekendste nog levende kinderverkrachter juist te spellen. Wie staat er helemaal bovenaan zijn Belgische lijst? Mark Dutroux. Shit zeg, je zult maar pedofiel zijn en een naam hebben die slechts een letter verschilt van die van het grootste monster in de sector. Jacques de Ripper kan ervan meespreken.

'In Hasselt: woont een 62 jarige Pedoseksueel' vertelt de site ons even verderop, waarmee duidelijk is wat er bedoeld werd met 'tot in de puntjes': dat Chris zijn interpunctie niet beheerst. Over een andere betichte lees ik dan weer: 'Izi de perfecte babysit.' Is dat zijn bijnaam? Izi de babysit? Uit Sesamstraat? Ik zal erop letten, Chris, als er zich ooit een babysit met die naam bij me aanmeldt.

Wat is dat toch met die burgers die het recht in eigen hand nemen? Waarom zijn het altijd van die meelijwekkende knoeiers, die hun eigen veters nog niet kunnen strikken maar het wél beter willen weten dan al onze juristen samen? Als het niet zo weerzinwekkend was, het zou grappig zijn. Ons hele land in rep en roer, enkel door een analfabete puber met geldingsdrang.

Al is hij me wel beginnen intrigeren, die Chris Hölsken. Komt in elk praatprogramma en in elke krant. Blaast daar hoog van de toren dat onze instellingen hun werk niet doen. Gooit schaamteloos en zonder legitimatie de privacy van mensen te grabbel. Zegt daarover: 'Als ze hen lynchen, dan is dat maar zo.' Maar pas op als je iets over hem zelf te weten wilt komen. Dan is het: 'Ik woon in Utrecht, maar meer ga ik zeker niet vertellen. Je weet maar nooit.'

Gelukkig is er nog het internet, waar niemand zich kan verbergen. Chris Hölsken woont niet in Utrecht maar in Woudenberg, een dorp tussen Utrecht en Amersfoort. Hij is bediende bij een begrafenisondernemer. Als hobby is hij sportverslaggever voor een lokale radiozender, Midland FM. Hij is ook lang jeugdtrainer geweest van voetbalclub Blauw Geel '55 uit Ede, alsook 'technisch coördinator' van de pupillen daar. Maar, zo schrijft de club, door allerlei 'conflicten' was er een 'onplezierige sfeer' ontstaan rond zijn figuur, en werd de samenwerking beëindigd. Chris houdt ervan politici e-mails te sturen, waarin hij hen uitnodigt een kijkje te komen nemen op zijn blog, 'het leven van Chris', die vreemd genoeg van het net gehaald is maar in cache nog te lezen valt. Daar vinden we gedichten, gebeden, dagboeken, columns, 'Chris in de media', bespiegelingen over het lakse vervolgingsbeleid van de overheid, een pleidooi voor de doodstraf, en een poll: 'als er een Goudenkooi 2 komt? moet Chris dan de kooi in?' Chris is diepchristelijk, zoals alleen Nederlanders dat kunnen zijn: 'Vader in de hemel, dank u wel dat u het leven bend HEER!, dank u wel dat u aan het kruis gestorven bent, dank u wel dat u liefde bent dank u HEER.' Op gay.eu vertelt hij ons dat hij 95 kilogram weegt voor 1 meter 93, dat hij een normale penisgrootte heeft en 'versatile' is in bed. En vaak genoeg laat hij ons toe in zijn hart: 'over vooroordelen over Pchiechiese ziektens. Mensen begrijpen het niet, ze kunnen het ook niet begrijpe3n, het is veel complexer dan een gebroken been of een andere kwaal. De nood die ik voel, en de pijn is niet te beschrijven. ik ga niet alleen over de pijn schrijven, maar ook hoe mensen denken over ons.' Op een andere plek wordt dat: 'Ik heb zo veel plannen gehad om zelfmoord te plegen, maar het heeft geen zin, Jezus vraagt dat niet van mij, om mij zelf te doden. Jezus vraag aan mij om te leven, om van hem te houden. en om andere Liefde te geven.'

Ik was van plan om ook zijn telefoonnummers in deze column te zetten, en zijn mailadressen. Met als argument: als je niet gelooft in privacy voor anderen, dan heb je er zelf ook geen recht op. (En bovendien heeft hij ze allemaal zelf op het net geplaatst, dat kunnen de mensen die hij te kijk zet niet zeggen.) Maar na het lezen van die laatste hartenkreten, dacht ik: oei, nee. Dit is geen man die met zijn eigen wapens bestreden kan worden. Daar heeft hij de carrure niet voor.

Het lijkt me eerder iemand die tegen zijn eigen voortvarendheid beschermd moet worden. Net als wij tegen hem.

Tom Naegels is schrijver.

Spijkerschrift verschijnt elke zaterdag.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=30294LPR

Gepost door: Yves | 07-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.