06-04-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort wordt langzaam vermoord


soins_intensifs_002De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem die met de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar die als een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' gedurende 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd.

Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met een zware ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Het is schandelijk dat hartpatiënten zoals Marcel Vervloesem die bovendien zwaar diabeet zijn, nierproblemen hebben, talrijke operaties ondergingen (waarvan een vijftal gedurende de laatste paar maanden) tot stervens toe in onze gevangenissen worden gepropt terwijl justitieminister De Clerck zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen en op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

Het is tevens onaanvaardbaar dat de Belgische regering haar eigen wetten (waaronder de wet Dupont en de strafuitvoeringswet) niet respecteert en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt.
Het wordt dan ook tijd dat de Belgische Staat door het Europees Hof van de Rechten van de Mens opnieuw veroordeeld wordt.

In België bestaat er wel een Liga voor Mensenrechten maar die herhaalt met VLD-parlementslid Fons Borginon en een aantal Vlaamse kranten alleen maar dat de rechten van de gevangenen 'dank zij de nieuwe wet Dupont (uit 2004) eindelijk gerespecteerd worden'.

De Vlaamse Gemeenschap die tevens verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezondheid van haar gevangenen, neemt haar verantwoordelijkheid terzake niet op.

De Koning die van de Werkgroep Morkhoven 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort ontving en deze 'voor onderzoek' aan justitie liet overmaken, zwijgt terwijl (zoals ook de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde) de cd-roms spoorloos verdwenen zijn.
Hij verleende vorig jaar meer dan 1000 graties maar vindt het te veel om te antwoorden op het gratieverzoek dat de advocaat van Marcel Vervloesem reeds 7 maanden geleden indiende. Het is alsof de Koning op de dood wacht van de zwaar zieke Vervloesem zodat dit dossier in de doofpot kan gestoken worden.

- Gevangenen/rechten - Prisonniers/droits - Prisoners/rights
- België/Europees Hof - Belgique/Court européenne - Belgium/European Court
- Zandvoort netwerk/réseau/network
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

mail

mail-1

mail-2

BriefMarcel.31.3.09P4.mail-3

Commentaren

Sp.a-antwoord op 'Actievoerder wordt langzaam vermoord'

Op 7-04-09 heeft info@s-p-a.be het volgende geschreven:

Subject: auto-reply sp.a

Message-Id: 20090407204747.014497F02C2@mail.s-p-a.be

Date: Tue, 7 Apr 2009

Geachte heer, mevrouw,

U stuurde ons vandaag een vraag/opmerking door. Dank u voor uw inbreng.

U vraagt zich nu misschien af - en terecht - wat we met uw vraag/opmerking gaan doen. We gaan het grondig bekijken. U hoort dus zeker nog van ons.

Voor dringende zaken kan u ons telefonisch contacteren op 02/5520200.

Met vriendelijke groeten,

Caroline Gennez
Voorzitter

i.o.
Directie Communicatie
02/5520200
www.s-p-a.be

----------------------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: info@s-p-a.be
Cc: flor.koninckx@vlaamsparlement.be, marcel.logist@vlaamsparlement.be, chokri.mahassine@vlaamsparlement.be, els.robeyns@vlaamsparlement.be
Datum: 8 apr. 2009
Onderwerp: Sp.a: 'grondig bekijken'

Geachte,


Bedankt voor uw automatisch antwoord waarin u zegt dat u de zaak 'grondig gaat bekijken' en ik 'zeker nog iets van jullie zal horen' terwijl ik twee jaar na jullie eerste antwoord, nog altijd niets gehoord heb...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 08-04-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.