31-03-09

Zieke anti-kinderpornoactivist vermoord in de gevangenis van Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 30.3.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Dokter Proot, Hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik werd enkele uren geleden opgebeld door Marcel Vervloesem die na zijn geblokkeerde transfert naar de gevangenis te Leuven, nu 3 dagen geleden, waarop hij een hele dag geboeid werd en zonder medicatie bleef, totaal geen kinesitherapie of revalidatie meer krijgt in de gevangenis van Brugge.

U weet toch dat hij drie weken geleden een zware en riskante hartoperatie onderging ?
Of bent u dat misschien vergeten ?

Volgens de opgemaakte planning van het AZ Sint-Jan te Brugge, heeft Marcel 3 maanden kinesitherapie nodig en dat dient om ondermeer zijn borstbeen en de huid ervan die over een lengte van 40 cm is opengesneden, opnieuw aanéén te laten groeien.

Ik heb zelfs de indruk dat hij geen insuline meer krijgt voor zijn suikerziekte die compleet gedestabiliseerd is. Krijgt hij nog wel aangepaste voeding voor zijn suikerziekte ?

Het valt mij op dat iedere keer als er iets gebeurt (dat was ook na zijn hartoperatie bij zijn terugkomst in de gevangenis van Brugge deels het geval) men hem opzettelijk geen gepaste voeding of medicatie en/of zelfs geen insuline meer geeft.

Marcel vertelde mij dat hij nog maar drie pilletjes krijgt waaronder ééntje voor het hart en ééntje voor de cholesterol. Al de andere medicatie heeft men na de gruwelijke transfert naar Leuven, gewoonweg laten vallen.

Marcel zegt mij dat hij thans heel veel problemen heeft met zijn hart en met zijn suikerziekte en heeft echt de indruk dat men hem wil laten sterven.

Hij is zo gedeprimeerd geraakt door alles wat er gebeurde en zijn uitzichtloze toestand (de Psycho Sociale Dienst die zijn dossier blokkeert, het stilzwijgen van justitieminister De Clerck rond de onuitvoerbaarheid van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet enz.) dat hij bij justitieminister De Clerck, de directie van de gevangenis te Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) opnieuw een euthanasieaanvraag heeft gedaan.

Als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge bent u voor de gezondheid van de gevangenen verantwoordelijk.

Ik reken er dan ook op dat u onmiddellijk de gepaste maatregelen neemt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), Els Deloof (gevangenisdirectrice Brugge),


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

Commentaren

Internationaal
Beste X,

Het kan mij niet meer schelen of we al dan niet een antwoord krijgen op onze brieven. We blijven gewoon schrijven.
De brieven worden toch gepubliceerd en verzonden zodat zij worden gelezen.

Het is wel belangrijk dat in plaats van de - laat ons zeggen 10.000 adressen en mail-adresssen die we gebruiken - er een paar honderdduizend worden aangewend.

We mogen ons op politiek vlak ook niet beperken tot een aantal paljassen zoals De Clerck en Van Rompuy (Premier).

Het zijn de leden van het Europees Parlement en van de Europese Commissie, de ambassades en consulaten, de internationale mensenrechtenorganisaties en de regeringen van over heel de wereld die moeten geinformeerd worden.

Vandaar dat het belangrijk is dat al onze brieven in het Engels worden opgesteld.

We werken te weinig internationaal en daar profiteren die locale paljassen van.

Gepost door: Jan Boeykens | 08-04-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.