28-03-09

Justitieminister Stefaan De Clerck: mee verantwoordelijk voor de dood van Marcel Vervloesem


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 27 maart 2009

Beste vrienden,

Wendy liet me weten dat haar vader een hele dag op transfert is geweest is naar Leuven Centraal, maar dat hij nu terug in Brugge is opgesloten (Sectie 35 Cel 54) omdat er zogezegd 'een fout' is gebeurd.

Wendy zei me ook dat advocaat Raf Jespers ging informeren om te weten wat dit spelletje te betekenen heeft. Jespers had immers gepleit voor de open instelling in Hoogstraten.

Marcel is nu volledig afgesloten van de buitenwereld omdat hij telefoon, televisie en al de rest opnieuw moet aanvragen.

Hij vroeg aan Wendy of wij hem morgen dringend wilden komen bezoeken.
Ik vrees dat hij nu opnieuw met zijn euthanasieprocedure zal willen starten waarover hij een week geleden met die professor Hereijgers heeft gesproken maar waarvan hij door het goede nieuws over de transfert naar Leuven, voorlopig was afgestapt.

Zijn gezondheid zal door deze gebeurtenis weer een flinke knak hebben gekregen terwijl hij pas terug uit het hospitaal is vanwege die zware hartoperatie en hij nog steeds met zijn zware suikerziekte en nierproblemen kampt (zonder over al de rest te spreken).

Niet iederéén in België heeft het geluk om, zoals Michel Nihoul en Marc Dutroux, in de smaak van onze rechters en politici te vallen en van allerlei gunstmaatregelen te kunnen genieten !

Wat de gevolgen voor Marcel's hart en suikerziekte nu zullen zijn, is niet te voorspellen.
Laat ons hopen dat hij dit opnieuw overleeft. Maar hij is zodanig verzwakt dat die kans erg klein geworden is en de vraag is of hij nog zal willen blijven leven.
Het is mogelijk dat hij met zijn medicatie, voedsel en drinken eerstdaags zal stoppen en alle medische hulpverlening voorgoed zal weigeren (wat na zijn hartoperatie dodelijk zal zijn).

Het is duidelijk dat diegenen die Marcel dood willen (bepaalde magistraten, de kabinetsmedewerkers van justitieminister De Clerck,) hun slag voorlopig in huis hebben gehaald.
En dat terwijl ik De Clerck zopas nog geschreven heb!
Hoe dan ook, indien Marcel sterft, is justitieminister De Clerck mede verantwoordelijk en zullen we hem voor de rechter dagen.

Ik stel voor dat iederéén een aangetekende brief (met ontvangstbewijs) naar dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, schrijft. Het is immers hij geweest die Marcel twee dagen na elkaar uitnodigde en dan gisteren met het voorstel afkwam om Marcel naar Leuven Centraal te laten overbrengen.
Marcel zei ons dat dokter Proot hem had aangeraden om de Werkgroep Morkhoven vooral geen kritiek te laten leveren op de gevangenis van Leuven Centraal omdat hij dan anders naar de gevangenis in Hasselt zou overgebracht kunnen worden alwaar de detentieomstandigheden nog slechter zijn dan die in de gevangenis te Brugge.

Maar we hebben geen woord over de gevangenis van Leuven geschreven en we hadden beslist om rustig het telefoontje van Marcel en de werking van de PSD te Brugge af te wachten die, volgens de informatie die men Marcel had gegeven, de 'beste van België, is !
Meer niet...

Ik stel dus voor dat iederéén ook een aangetekende klachtbrief naar minister De Clerck schrijft waarin men de minister verzoekt om Marcel niet te laten vermoorden en in te grijpen vooraléér het te laat is.

Iederéén moet ook zoveel mogelijk (best aangetekend) naar Marcel schrijven.

We zullen deze brieven dan, naargelang de keuze van de opsteller, ofwel anoniem of persoonlijk getekend op het Internet plaatsen.

We zullen Marcel maandag proberen te bezoeken.

Probeer zo kalm mogelijk te blijven want alleen op die manier kunnen we het leven van Marcel redden.

We begrijpen dat het voor Marcel een echte hel is op dit ogenblik maar we vragen hem nadrukkelijk om te blijven leven omdat dat de enige manier is om aan te tonen waartoe pedofielen en de beschermers van pedofielen in staat zijn.

Ik geef jullie in bijlage al een aantal adressen waarnaar jullie kunnen schrijven en zal een korte perstekst voorbereiden die jullie overal naartoe kunnen zenden (pers, volksvertegenwoordigers, europese parlementsleden,). Ik zend direct een tweede mail met allerlei emailadressen.
We organiseren eerstdaags acties om het leven van Marcel te redden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)

 


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

 

Commentaren

Liga voor Mensenrechten: welke 'mensenrechten' ?
Beste X,

Wat die advocaat betreft: ik geef je voor 100% gelijk.

En dan hebben we de Liga voor Mensenrechten nog.

De Liga heeft de gewoonte om ons nooit rechtstreeks te antwoorden. Zij doet dat meestal via iemand anders.
In één van die brieven zei men dat men zich niet interesseert in 'individuele gevallen', wel in structurele tekorten.
Alsof de problemen van Marcel en andere gevangenen met de PSD (Psycho Sociale Dienst) zonder dat de minister van justitie optreedt, de Dienst Individuele Gevallen (DIG) zonder dat de minister van justitie optreedt, het electronisch toezicht dat een dode letter blijft terwijl de minister van justitie zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolking' van onze gevangenissen, de willekeurige sancties en tuchtmaatregelen zonder dat de minister van justitie optreedt, de folterende behandeling in ziekenhuizen die de minister van justitie toelaat, de willekeurige isolaties die de minister van justitie toelaat, de psychische en lichamelijke folteringen terwijl de minister van justitie het op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heeft, het systematische gebrek aan medische zorg terwijl de Wet Dupont stelt dat gevangenen recht hebben op een gezondheidszorg 'gelijk aan die van buiten', de problemen met de briefwisseling en het bezoekrecht, de verdwijning zelfs van opgestuurde postpaketten, de onuitvoerbaarheid van de artikels 72 e.v. (voorlopige vrijheid op grond van de gezondheidstoestand) zonder dat de minister van justitie optreedt, het verkeerdelijk opmaken van medische rapporten door de Penitentiaire Gezondheidsdienst zonder dat de minister van justitie optreedt, het vasthouden van zwaar zieke gevangenen terwijl de minister van justitie zich voortdurend over de 'overbevolking' in de gevangenissen beklaagt, de chantage van sommige directieleden zonder dat de minister van justitie optreedt, het volledig gebrek aan rechten van de gevangenen zonder dat de minister van justitie optreedt, het totaal gebrek aan inspectie omtrent die zogezegd in de Wet Dupont vastgelegde rechten zonder dat de minister van justitie optreedt, het volledig in gebreke blijven van de minister van justitie en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap op gebied van het gevangenisbeleid enzoverder..., niet 'structureel' zouden zijn.

Ik denk eerder dat de Liga voor Mensenrechten met een probleem zit.


Het adres van Marcel is:
Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Brugge

Noteer wannneer je je kaartje verzendt zodat we kunnen controleren of het niet wordt achtergehouden. Brieven kan je best aangetekend (met ontvangstbewijs) verzenden.

Jan

Gepost door: Jan Boeykens | 28-03-09

Reageren op dit commentaar

Liga voor Mensenrechten: welke 'mensenrechten' ?
In bijlage: een briefje aan Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, en lid van de Liga voor Mensenrechten.

Mter Jespers zei dat hij reeds tweemaal Liga-voorzitter Jos Vander Velpen had gecontacteerd maar op het bureau van de Liga wist men daar niets van.

Toen ik Jespers om meer uitleg vroeg, haakte hij af.

De Liga voor Mensenrechten bracht onlangs met het VN-Comité tegen Folteringen een rapportje over folteringen in de Belgische gevangenissen uit, maar laat al 8 maanden rustig begaan in de zaak Vervloesem omdat zij 'niet wenst op te treden in indviduele gevallen' terwijl de problemen
van Marcel met de Psycho Sociale Dienst (PSD), de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, het opmaken van medische rapporten door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol, het gezondheidsbeleid binnen de gevangenissen enzoverder... van louter structurele aard zijn en heel wat
gevangenen het slachtoffer worden van het onbestaande beleid van justitieminister De Clerck op dit gebied.

Heeft de Liga soms een deal gesloten met justitieminister De Clerck en bestaat er een akkoord om het wanbeleid van de minister niet ter sprake te brengen ?

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 29 mrt. 2009
Subject: Marcel Vervloesem
To: Raf Jespers


Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem


Ik verneem dat uw cliënt een hele dag op transfert naar Leuven is
geweest en niet de minste medicatie heeft gekregen.

Kan u uw cliënt contacteren ? Kan u de dochter van uw cliënt
contacteren, zoals u beloofde ?

Kan u nu eindelijk actie ondernemen ?

Of wacht u het moment af dat men uw cliënt, met de zegen van minister
De Clerck, de uiteindelijke genadeslag geeft ?

Langer afwachten zou misdadig zijn.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 29-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.