05-03-09

STOP KINDERPORNO - Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaams ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

De bijgevoegde tekst van de U.S. Department of State uit 1997, omschrijft België terecht als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in kinderen en vrouwen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.

Commentaren

Advocaat Jespers
Geachte Heer Jespers,


Betreft: Marcel Vervloesem

Zoals u in bijgaand bericht kan lezen, ligt uw cliënt opnieuw op een beestachtige manier vastgeketend aan het ziekenhuisbed terwijl hij zich niet eens kan bewegen.

In de hoop dat u een einde laat maken aan deze vernederende en folterende behandelingen in het AZ. Sint Jan, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------------------

TER INFO


STOP KINDERPORNO - België foltert om actievoerders inzake
kindermisbruik het zwijgen op te leggen


Brussel, 9 maart 2009

Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er niet alleen dossiers en cd-roms met kinderpornomateriaal uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zoals de Hoge Raad voor de Justitie in haar schrijven van 21.2.2008 aan Marcel Vervloesem bevestigde.
De vzw Werkgroep Morkhoven bracht procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen in oktober 2006 immers op de hoogte van de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door het parket van Turnhout blijkbaar zonder gevolg
werden geklasseerd omdat die toevallig betrekking hadden op het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor V. die destijds de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen betaling organiseerde.
Victor V. die, na een bliksemcarrière bij het OCMW te Herentals,
inmiddels gemeenteraadslid werd, is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals en werd tot plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Men kan zich afvragen waarom justitie gedurende 10 jaar lang
uitsluitend aandacht besteedde aan de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' die in de Vlaamse pers verschenen en die op zogezegde feiten van 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) sloegen terwijl ze de voornoemde processen-verbaals naast zich neerlegde.

De foto's uit de door Marcel Vervloesem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarop men duizenden kinderen (en zelfs baby's) ziet verkrachten en folteren, waren volgens een rapport van de federale politie dan weer 'te oud voor onderzoek' terwijl heel wat foto's GEEN 20 jaar oud waren.
In tegenstelling tot de roddels over Marcel Vervloesem waarin elk bewijsmateriaal ontbreekt, ziet men de verkrachters en folteraars ook duidelijk aan het werk op de foto's en staan de kinderpornoproducenten met naam en adres vermeld.

Het ergste in deze zaak is wel dat de justitieministers De Clerck
(CD&V), Van Parys (CD&V), Verwilghen (VLD), Onkelinx (PS), Vandeurzen (CD&V) hiervan perfect op de hoogte waren maar gewoon lieten begaan om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen te kunnen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
De justitieministers Vandeurzen (CD&V) en De Clerck (CD&V) lieten dan weer na om een onderzoek te laten instellen naar de door de Hoge Raad van Justitie erkende verdwijningen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

De Belgische Koning die de 7 kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven had gekregen, via Van Parys 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, lag niet wakker van deze verdwijningen. Het duurde een half jaar vooraléér de Werkgroep Morkhoven een nietszeggend antwoord van Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, ontving. Op die manier worden de staatstoelagen aan het Koningshuis dus gebruikt.

Ook Child Focus dat, met de steun van de Belgische regering en het Koningshuis, overal ter wereld gaat verkondigen dat België een voortrekkersrol vervult inzake de bestrijding van kindermisbruik, vond deze verdwijningen blijkbaar normaal en weet maar al te goed dat de vals beschuldigde Marcel Vervloesem al 6 maanden in de gevangenis (en in het ziekenhuis) ligt weg te teren.

Men schept er zelfs een sadistisch genoegen is om Marcel Vervloesem die zich voor een riskante hartoperatie sinds dinsdag 3 maart 2009 meer dood dan levend in het AZ. Sint-Jan te Brugge bevindt, als een hond met een ketting aan zijn bed vast te ketenen. Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, had na de vorige operaties in het AZ. Sint-Jan te Brugge waarbij Marcel Vervloesem 8 dagen en 8 nachten lang aan de ziekenwagenbrancard, het ziekenhuisbed,
een rolstoel, de medische toestellen en de operatietafel werd
vastgeketend, nochthans beloofd dat dit niet meer zou gebeuren.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft nogmaals contact opgenomen met de Vlaamse Liga voor Mensenrechten die niet optreedt.
Ook Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem en zelf ook lid van de Liga voor Mensenrechten, werd geinformeerd.

De Werkgroep gaat vandaag een klacht indienen bij het VN-Comité tegen Folteringen.
De Voorzitter van het Europese Parlement en de europese
parlementsleden zullen nogmaals gewezen worden op de folterpraktijken tegenover zieke gevangenen en de Belgische doofpotpolitiek inzake kindermisbruiken.

Gepost door: Morkhoven | 09-03-09

Reageren op dit commentaar

Advocaat Jespers
Een 'overwinning voor de democratie'


Slechts enkele dagen voor dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zich aanbood in de gevangenis van Turnhout, schreeuwde zijn advocaat Raf Jespers zijn overwinning uit in het DHKP-C proces dat volgens hem en zijn vriend/collega Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, een 'overwinning voor de democratie' was...

-----------

Arrest Hof van Beroep in DHKP-C proces

Jan FERMON - Raf JESPERS - 07/02/2008

Donderdag 07-02-08 viel het doek over het DHKP-C proces. Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen in deze zaak betekent een overwinning voor de democratie.
Het roept niet alleen een halt toe aan de misbruiken in de strijd tegen terrorisme (meningen zijn nog steeds vrij!). Het toont tevens op heldere wijze hoe de fundamentele regels van het strafrecht worden toegepast:

- feiten moeten bewezen worden
- wat niet aan tegenspraak onderworpen wordt, moet geweerd worden
- een Belgische rechtbank in geen internationaal strafgerecht

PLN-advocaten Jan Fermon en Raf Jespers waren twee van de advocaten die de verdediging voerden.

Gepost door: Morkhoven | 09-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.