02-03-09

Kindermisbruikers worden beschermd


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De misplaatste reactie van Willem Debeuckelaere

De Werkgroep Morkhoven vindt de reactie van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie), inzake 'Stop Kinderporno' meer dan lachwekkend.

Het is immers de Privacycommissie van Willem Debeuckelaere die 11 jaar lang toeliet dat Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes onthulde, als 'pedofiel', 'kinderverkrachter', 'geesteszieke' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door de Vlaamse pers, gelyncht en aan de schandpaal genageld werd.

Het resultaat hiervan was dat het kleindochtertje van Marcel Vervloesem, van 's morgens tot 's avonds gepest werd op school en tenslotte ziek werd. Het 11-jarig meisje kon niet meer regelmatig slapen, kreeg voortdurend nachtmerries en barstte uit in huilbuien zodat men vreesde dat zij een therapeutische behandeling zou moeten volgen.

Ook Marcel Vervloesem's dochter en schoonzoon werden jarenlang het slachtoffer van pesterijen. Die kwamen soms uit totaal onverwachte hoek zoals van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Marcel Vervloesem en zijn vrienden uit de buurt kregen dan weer herhaaldelijk problemen met de Geelse Bouwmaatschappij.
Dat gebeurde telkens door middel van petities die vermoedelijk uitgingen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zowel in het bestuur van het OCMW als van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, lag aan de grondslag van de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 (en mogelijks ook van de klachten in 2005). Er bestaan zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin hij wordt genoemd. Geen enkel processen-verbaal werd degelijk onderzocht.
Het schrijven hierover naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters, de Herentalse gemeenteraadsleden en schepenen, de politie van Herentals, de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, de parlementsleden enz. bleef zonder enige reactie.
In de plaats daarvan werd Victor V. die intussen gemeenteraadslid geworden is, tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals verkozen.

De verontwaardigde reactie van Willem Debeuckelaere zou nog te begrijpen zijn indien de man recht in zijn schoenen zou staan. Door te blijven zwijgen in de zaak Vervloesem en achteraf de schijnheilige te spelen, heeft de Privacycommissie immers onherstelbare schade aangericht.
Niet alleen heeft zij het leven van Marcel Vervloesem en zijn familie laten verwoesten maar zij heeft er ook voor gezorgd dat de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort aan hun lot werden overgelaten. Dat geldt ook voor de slachtoffertjes van Victor V.
De kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en kindermisbruikers in de zaak Zandvoort werden nooit opgespoord en vervolgd en telkens wanneer zij ter sprake kwamen, werd er met hun 'privacy' geschermd.
Vooral Child Focus dat nooit iets om de slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort gaf, besteedde enorm veel tijd aan de 'privacy' van de daders.

Het is dus pure onzin om te beweren dat de slachtoffers van seksueel geweld en misbruik 'zo goed mogelijk worden opgevangen om weer te leren omgaan met de wereld'.

Het is tevens een fabeltje om te stellen dat men 'in het overgrote deel van de gevallen dader en slachtoffer onmogelijk kan scheiden' of het zou moeten zijn dat men vooral de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers wil beschermen, zoals dit al jaren het geval is.

Volgens Debeuckelaere 'bepaalt onze wet hoe moet worden omgegaan met dergelijke problemen, hoe de dader wordt behandeld, wat de straf is en de gevolgen die eruit voortvloeien'.
Maar ook deze informatie is onjuist.
In het geval van Marcel Vervloesem zien wij bijvoorbeeld dat 'onze wet' in het geheel niets bepaalt. Kindermisbruikers mogen ongestoord hun gang blijven gaan terwijl mensen zoals Marcel Vervloesem die alles hebben gedaan om kindermisbruiken te bestrijden, onterecht beschuldigd mogen worden en op een beestachtige wijze in de gevangenis worden opgesloten. Daarin mogen ze dan door ziekte geteisterd wegkwijnen.

Als mensen die onterecht van 'pedofilie' werden beschuldigd op deze wijze behandeld worden, dan kan men zich afvragen hoe diegenen die werkelijk kinderen op één of andere manier misbruikten, behandeld worden. Als het alleen van Debeuckelaere en Justitie moest afhangen, dan worden zij gewoonweg vermoord in de gevangenis.
Alvorens Debeuckelaere over een 'lynchcultuur' spreekt, zou hij zijn hand misschien eerst in eigen boezem kunnen steken.

Het is ook een leugen dat de wet de 'reintegratie' en de 'reclassering' van een gevangene nastreeft. Men doet juist al het mogelijke om dit te voorkomen.
In het geval van Marcel Vervloesem, houdt het hof van beroep te Antwerpen dat de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde en Marcel Vervloesem met een paar roddels en bamboestokjes als zogezegd bewijs, als een 'vuile pedofiel' afschilderde, zelfs het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achter zodat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis te Brugge haar rapport over Vervloesem niet kan afmaken.

Ook Minister De Clerck zou, als minister van justitie, beter eerst zijn verantwoordelijk opnemen in plaats van alles schots en scheef te laten lopen binnen justitie en de aandacht af te leiden op een kleine website die, in vergelijking met de willekeurige manier waarop justitie mensen laat vervolgen en om zeep laat helpen, eigenlijk totaal ongevaarlijk is.
Als De Clerck geloofwaardig wil overkomen inzake kinderpornobestrijding, dan kan hij het best beginnen met een onderzoek te laten voeren naar de 7 kinder-porno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort die op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen zijn.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


'Pedofielenwebsite is onwettig en ronduit misdadig'

'Een website die verwijst naar pedofielen en hen identificeert is onwettig en ronduit misdadig. Ook worden de slachtoffers een tweede maal geschonden'. Zo reageert Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie), zaterdag op het bericht dat de controversiële Nederlandse website 'Stop Kinderporno' volgende week ook een Belgische versie krijgt.
'Het is onze wet die bepaalt hoe moet worden omgegaan met dergelijke problemen: hoe de dader wordt behandeld, wat de straf is en de gevolgen die eruit voortvloeien', zegt Debeuckelaere. 'Het is aan de wetgever om te beslissen welke publiciteit moet gegeven worden aan welk daderschap dan ook. Niet aan de eerste de beste enkeling die weet om te gaan met een website.'

De Privacycommissie herinnert eraan dat meer dan de helft van de bedoelde feiten in het gezin of de directe familie voorkomen. 'Het is in het overgrote deel van de gevallen onmogelijk dader en slachtoffer te scheiden. Het brandmerken van de pedofiel verbrandt zo evenzeer het slachtoffer. Elke maatschappij moet in eerste instantie de slachtoffers van seksueel geweld en misbruik zo goed mogelijk opvangen en weer leren omgaan met de wereld. Dat gebeurt niet door hen te confronteren met een lynchcultuur', luidt de scherpe analyse.

De Privacycommissie waarschuwt bovendien dat ervaringen in het buitenland aangetoond hebben dat een dergelijke elektronische schandpaal enkel en alleen onrust en wraak oproept.

Debeuckelaere zegt dat de Privacycommissie de zaak nauwlettend zal opvolgen en 'van zodra enige effectieve uitvoering wordt vastgesteld alles in het werk zal worden gesteld om daar een einde aan te maken.'

jns
De Standaard, zaterdag 28 februari 2009 | Bron: belga


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

-----

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

Commentaren

La stratégie de l'étouffement belge
28.02.09

Pour le président de la Commission de protection de la vie privée Willem Debeuckelaere, un site web se rapportant à des pédophiles et les identifiant est illégal et quasi criminel. Il fait ainsi allusion à l'installation annoncée d'une version belge du site néerlandais controversé "Stop Kinderporno".

Réagissant à cette information, M. Debeuckelaere a souligné que c'est la loi belge qui détermine comment il faut appréhender ce genre de problème: la façon dont l'auteur des faits doit être traité, en quoi consiste la peine et les conséquences qui en découlent. Et c'est au législateur qu'il revient de décider quelle publicité doit être donnée à quel type d'auteur.

La Commission rappelle aussi que plus de la moitié des méfaits de ce genre sont commis dans la famille ou dans son entourage direct. Dès lors, il est impossible, dans la grande majorité des cas, de séparer l'auteur de la victime: marquer au fer le pédophile marque de la même façon la victime. La société doit en première instance s'attacher à accueillir le mieux possible la victime et lui réapprendre comment affronter le monde. Cela ne se fait pas en la confrontant avec une culture du lynchage, dit encore la Commission.

Elle avance aussi que l'expérience a déjà démontré à l'étranger qu'un tel système de pilori électronique ne provoque qu'agitation et représailles. La Commission suivra de près cette affaire et mettra tout en oeuvre pour mettre fin à toute tentative d'exécution du projet.

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck et le centre Child Focus avaient déjà émis des critiques contre ce projet de réseau.

(Belga)
http://www.rtbf.be/info/pour-la-commission-vie-privee-le-site-web-sur-les-pedophiles-est-illegal-85245

---------

Un site internet pour savoir si des pédophiles habitent dans votre quartier

Un site internet néerlandais controversé, Stop Kinderporno ("stop à la pédopornographie"), sur lequel l'internaute peut rechercher des informations sur la présence éventuelle dans son voisinage d'une personne condamnée pour faits de pédophilie.

Une version belge de ce site sera développée dès la semaine prochaine sur le net, indique samedi De Morgen.

Le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck (CD&V), va examiner la légalité d'un tel site, mais il en désapprouve l'idée.
"Ce genre d'initiative crée davantage de problèmes qu'il n'en règle, tant pour l'agresseur que pour la victime", relève-t-il. L'homme à l'origine de cette initiative, Chris Hölsken, espère lancer le site dès mardi.


Child Focus est contre

Il estime rester dans le cadre de la loi. Son site ne délivrera pas de noms de condamnés mais indiquera le quartier dans lequel vit la personne concernée. Il envisage aussi une ligne téléphonique permettant de préciser davantage l'adresse.
Pour le centre Child Focus, une telle initiative est contre-productive.

"Pourquoi des pédophiles accepteraient-ils encore de se faire soigner s'ils sont ainsi automatiquement exclus de la société", demande-t-on. Child Focus craint aussi que ce système n'engendre une psychose injustifiée dans la population.

http://www.rtlinfo.be/news/article/222740/0/?#BLOC_show_comments

---------

"Le site web sur les pédophiles est illégal et quasi criminel"

Le président de la Commission de protection de la vie privée Willem Debeuckelaere, fait ainsi allusion à l'installation annoncée d'une version belge du site néerlandais controversé "Stop Kinderporno", qui fiche les pédophiles condamnés par la justice.

Réagissant à cette information, M. Debeuckelaere a souligné samedi que c'est la loi belge qui détermine comment il faut appréhender ce genre de problème: la façon dont l'auteur des faits doit être traité, en quoi consiste la peine et les conséquences qui en découlent. Et c'est au législateur qu'il revient de décider quelle publicité doit être donnée à quel type d'auteur.

La Commission rappelle aussi que plus de la moitié des méfaits de ce genre sont commis dans la famille ou dans son entourage direct. Dès lors, il est impossible, dans la grande majorité des cas, de séparer l'auteur de la victime: marquer au fer le pédophile marque de la même façon la victime.

La société doit en première instance s'attacher à accueillir le mieux possible la victime et lui réapprendre comment affronter le monde. Cela ne se fait pas en la confrontant avec une culture du lynchage, dit encore la Commission.

Elle avance aussi que l'expérience a déjà démontré à l'étranger qu'un tel système de pilori électronique ne provoque qu'agitation et représailles.

La Commission suivra de près cette affaire et mettra tout en oeuvre pour mettre fin à toute tentative d'exécution du projet.

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck et le centre Child Focus avaient déjà émis des critiques contre ce projet de réseau.

Gepost door: Morkhoven | 02-03-09

Reageren op dit commentaar


KOM ZIEN
KOM ZIEN
nor mijnen ANTI-PEDO-BLOG

KOM ZIEN EN ZEGGE HET VEURT!!!!!

Gepost door: Jefke | 03-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.