28-02-09

STOP KINDERPORNO ! Angstpsychose bij Belgische justitieminister en Child Focus


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische Justitie en Child Focus die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 foto's van slachtoffertjes, in de doofpot wisten te steken, gaan het de eerstvolgende maanden moeilijk krijgen.
De Nederlandse vereniging 'STOP KINDERPORNO' heeft namelijk besloten om ook op Belgisch gebied te gaan opereren.

Zoals justitieminister De Clerck in 1998 in een gesprek over kinderporno en de bestrijding ervan, tegenover het Algemeen Dagblad op een bijna schijnheilig-profetische wijze verklaarde: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede.
Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier.
Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.

Toch kan Stop Kinderporno maar best voorzichtig zijn met de mooipraterij van De Clerck. De woorden van De Clerck waren immers nog niet koud of Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem werd van het 'bezit van kinderporno' en van 'kindermisbruik' beschuldigd en die laatste beschuldiging kwam note bene van iemand die als voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zelf zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
De 'folteringen en verkrachtingen' waarvan men Marcel Vervloesem beschuldigde, hadden zogenaamd 20 jaar voordien plaats gehad, wat natuurlijk onmogelijk te bewijzen was.
Volgens de schriftelijke verklaring van één van de klachtindieners die praktisch allemaal een zwaar strafblad hebben, zou men door de halfbroer van Marcel Vervloesem voor de verklaringen aan de pers en de klachten bij justitie, betaald zijn geweest. De Procureur de Konings te Turnhout wenste met deze schriftelijke verklaring echter geen rekening te houden en stuurde ze gewoon terug want deze gegevens pasten niet binnen zijn kraam.

Justitie en de kindermisbruikers die ze beschermt, hadden maar één doel: Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle middelen het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Vandaar dat Marcel Vervloesem door de Vlaamse media gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gesleurd; in de senaat alwaar hij nochthans door de senaatsvoorzitter was uitgenodigd, niet over kinderpornonetwerken mocht komen spreken; de gerechtelijke stukken uit zijn strafdossier verdwenen en hij bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd nadat men hem trachtte te psychiatriseren enzoverder, enzoverder.

Stefaan De Clerck die als parlementslid regelmatig over deze zaak werd aangeschreven, hield zijn mond. Het is mede dank zij zijn zwijgen dat er momenteel geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's dossier. Het is dank zij Minister De Clerck ook dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijningen van de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd.

De Clerck blijft ook nog andere zaken doodzwijgen en wenst niet te antwoorden op de hem gestelde vragen over het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de wijze waarop artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet door hemzelf en zijn diensten wordt geblokkeerd.
Rekent De Clerck er misschien op dat Marcel Vervloesem die eerstdaags een zware hartoperatie zal moeten ondergaan waarvoor hij een drietal dagen in coma zal moeten blijven, de geest geeft zodat hij geen onderzoeken moet laten instellen ?


België krijgt 'pedofielenwebsite'

BRUSSEL - De controversiële Nederlandse website Stop Kinderporno krijgt volgende week ook een Belgische versie. Dat meldt De Morgen zaterdag. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun wijk een veroordeelde pedoseksueel woont. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden.Initiatiefnemer Chris Hölsken, die de site dinsdag hoop te lanceren, blijft naar eigen zeggen binnen de wettelijke grenzen. Hij geeft geen namen vrij, enkel de buurt en in de toekomst mogelijk ook de precieze straat via een infolijn.

'Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer', laat minister van Justitie De Clerck weten in een eerste reactie. 'Dit is onze manier niet om met die problematiek om te gaan.'

Child Focus noemt het initiatief contraproductief. 'Waarom zouden pedoseksuelen zich laten behandelden als ze zo automatisch worden uitgesloten uit de maatschappij?' Child Focus vreest ook voor een onterechte angstpsychose.

zaterdag 28 februari 2009 | Bron: BELGA


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

Commentaren

Belgische doofpot-specialisten reageren paniekerig
VTM

Online pedofielen opsporen

De Nederlandse controversiele website 'Stop Kinderporno' krijgt volgende week een Belgische versie. Dat meldt De Morgen. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun buurt een veroordeelde pedofiel woont. De namen worden niet weergegeven. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en Child Focus vinden de website niet de juiste manier om met pedofilie om te gaan. Volgens de initiatiefnemer blijft de website binnen de wettelijke grenzen.

-----

VRT, za 28/02/09 13:34 - De controversiële Nederlandse website "Stop kinderporno" begint volgende week met een Belgische versie. Dat schrijft De Morgen. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun buurt veroordeelde pedofielen wonen. Zowel minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) als Child Focus reageren kritisch.

Sinds de website stopkinderporno.tk in Nederland van start ging, gaat hij regelmatig over de tongen. Maar initiatiefnemer Chris Hölsken verdedigt zijn site. Hij geeft geen namen van veroordeelde pedofielen vrij, maar geeft mensen enkel de informatie mee of er in hun buurt pedofielen wonen.

Die informatie over de woonplaatsen van veroordeelde pedofielen krijgt hij naar eigen zeggen van familieleden van slachtoffers. "Om misverstanden en onterechte beschuldigingen te vermijden, vraag ik altijd het dossiernummer op en controleer ik dat bij justitie", zegt Hölsken.

Hölsken hoopt over een paar dagen met een Belgische versie te kunnen beginnen. In de eerste plaats zal er enkel informatie over de buurt verschaft worden. Op termijn wil hij ook een infolijn oprichten waar mensen kunnen nagaan of er pedofielen in hun straat wonen.

"De samenleving is slechter af"

Child Focus is allerminst opgezet met het initiatief. Meer zelfs, in de meeste gevallen werkt het contraproductief, meent de organisatie.

"Omdat iedereen het weet, worden die mensen uitgesloten uit beroepen, het verenigingsleven, enzovoort", zegt Dirk De Poover van Child Focus. "Daardoor zien die mensen geen andere kans meer dan onder te duiken en zich zo aan alle controle te onttrekken."

"Wat in schijn een oplossing is, is eigenlijk het tegendeel, want het leidt ertoe dat mensen zich niet onderwerpen aan behandelingen en zich onttrekken aan controle", verduidelijkt De Poover. "De samenleving is slechter af."

Ook minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft kritiek en laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden tegen de website. "Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer", reageert hij.

De Clerck geeft toe dat hij niet preventief kan optreden. "Ik denk dat het moeilijk is om preventief op te treden. Ik wil geen risico's nemen door te agressief op te treden en achteraf bakzeil te moeten halen."

-----

Nederlandse pedofielenwebsite ook naar België

Reformatorisch Dagblad, 28-02-2009 11:57

BRUSSEL (ANP) – Een omstreden Nederlandse website die namen, adressen en foto’s van veroordeelde pedofielen publiceert, krijgt ook een Belgische versie. De Vlaamse krant De Morgen heeft dat zaterdag gemeld.

Volgens initiatiefnemer Chris Hölsken zal de site, die dinsdag van start gaat, binnen de wettelijke grenzen blijven. Er zouden geen namen worden vrijgegeven, alleen de buurt waar veroordeelde pedofielen wonen.

De Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerck laat nagaan of er strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen de site. „Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer. Dit is onze manier niet om met de problemen om te gaan".

-----

'Pedofielenwebsite is onwettig en ronduit misdadig'


'Een website die verwijst naar pedofielen en hen identificeert is onwettig en ronduit misdadig. Ook worden de slachtoffers een tweede maal geschonden'. Zo reageert Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie), zaterdag op het bericht dat de controversiële Nederlandse website 'Stop Kinderporno' volgende week ook een Belgische versie krijgt.
'Het is onze wet die bepaalt hoe moet worden omgegaan met dergelijke problemen: hoe de dader wordt behandeld, wat de straf is en de gevolgen die eruit voortvloeien', zegt Debeuckelaere. 'Het is aan de wetgever om te beslissen welke publiciteit moet gegeven worden aan welk daderschap dan ook. Niet aan de eerste de beste enkeling die weet om te gaan met een website.'

De Privacycommissie herinnert eraan dat meer dan de helft van de bedoelde feiten in het gezin of de directe familie voorkomen. 'Het is in het overgrote deel van de gevallen onmogelijk dader en slachtoffer te scheiden. Het brandmerken van de pedofiel verbrandt zo evenzeer het slachtoffer. Elke maatschappij moet in eerste instantie de slachtoffers van seksueel geweld en misbruik zo goed mogelijk opvangen en weer leren omgaan met de wereld. Dat gebeurt niet door hen te confronteren met een lynchcultuur', luidt de scherpe analyse.

De Privacycommissie waarschuwt bovendien dat ervaringen in het buitenland aangetoond hebben dat een dergelijke elektronische schandpaal enkel en alleen onrust en wraak oproept.

Debeuckelaere zegt dat de Privacycommissie de zaak nauwlettend zal opvolgen en 'van zodra enige effectieve uitvoering wordt vastgesteld alles in het werk zal worden gesteld om daar een einde aan te maken.'

jns
De Standaard, zaterdag 28 februari 2009 | Bron: belga

Gepost door: Morkhoven | 02-03-09

Reageren op dit commentaar

Lovec pedofil? mí?í do Belgie

2/03/2009 12:22

Stop Kinderporno
Lovec pedofil? mí?í do Belgie


Kontroverzní nizozemský server Stop Kinderporno (http://stopkinderporno.web-log.nl/) v úterý zprovozní své stránky i pro sousední Belgii. Návšt?vníci si na nich mohou vyhledat, zda v jejich blízkém okolí nežije již souzený pedofil. Server nenabízí jména pedofil? a jejich p?esnou adresu, pouze ulici a vzdálenost od adresy, kterou zájemce o informaci žádá.

V ?eských podmínkách by výstup vypadal t?eba takhle: Praha 5-Smíchov, 500 metr? od ulice Karla Engliše.

„Takové metody nepodporuji,“ prohlásil belgický ministr spravedlnosti Stefaan De Clerck. Dal již svým pod?ízeným za úkol zjistit, jaké právní kroky m?že proti serveru podniknout.

Provozovatel serveru Stop Kinderporno Nizozemec Chris Holsken tvrdí, že žádný zákon neporušuje.

Podle organizace Child Focus, která se zabývá hledáním zmizelých d?tí, je Holskenova iniciativa kontraproduktivní. M?že totiž pedofily ješt? více stigmatizovat, vylou?it ze spole?nosti a v d?sledku vést k tomu, že ubude po?et pedofil? ochotných se lé?it.

Tomáš Ho?ejší
Brusel

Gepost door: Yves | 02-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.