11-02-09

'Aanpak kinderporno voldoet niet'


nb06102004kinderpornokinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In Nederland is er een politieke discussie losgebarsten rond de aanpak van kinderpornozaken.
In België daarentegen geeft men geen informatie vrij over de stand van zaken en schermt men uitsluitend met de privacy-wet.
Anti-kinderpornoactivisten als Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven worden bij de afgifte van te onderzoeken kinderpornomateriaal aan justitie, door de gerechtelijke autoriteiten voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met Marcel Vervloesem intensief rond de verdwijning van Manuel Schadwald in het Duitse kinderpornocircuit werkte, werd na maandenlange doodsbedreigingen zelfs koudweg afgemaakt.
In België worden kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort systematisch in de doofpot gestopt en wie, zoals Marcel Vervloesem, de zaken durft aan te klagen, wordt gerechtelijk vervolgd en jarenlang door pedofielen en journalistieke moraalridders die herhalen dat 'niemand onschuldig aan de schandpaal mag genageld worden', minstens 10 jaren lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld.


SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie

900 zaken

Tegen honderden verdachten is aangifte gedaan en is er kinderporno in beslag genomen, maar vaak komt het niet tot vervolging. Inmiddels liggen er bij de politie 900 zaken op de plank.

Ernstig

Daarbij gaat het om ernstige zaken als misbruik van tieners voor seksfilms, peuters gebruikt voor sm-foto's en zelfs misbruik van baby's. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, waarvan de uitkomsten in het bezit zijn van RTL Nieuws.

Buitenland

Op 1 oktober 2008 lag er bij de politie 500 kinderpornozaken op de plank. Daarnaast heeft de KLPD ook nog eens 400 zaken uit het buitenland liggen die nog onderzocht moeten worden.

Achterstand

De politie kampt al jaren met grote achterstanden in het wegwerken van kinderpornozaken. Eind 2007 liet minister van Justitie Hirsch Ballin al weten dat er ruim 200 kinderpornozaken op de plank lagen. Dat aantal is de afgelopen jaren explosief toegenomen.

Reactie politie

Programmamanager Kinderporno bij de politie Peter Reijnders noemt het grote aantal plankzaken ernstig: "Ik ben zelf ook ouder van drie kinderen en je moet er niet aan denken dat je eigen kinderen voor dat soort viezigheid misbruikt worden, daar moeten we gewoon tegen optreden."

Miljoen foto's

Zedenrechercheur Van Dassel: "Over een tijdspanne van 2 à 3 jaar sprak je bij één verdachte met 100.000 foto's al over veel. Bij lopende onderzoeken komen we al meer dan een miljoen afbeeldingen per verdachte tegen".

Onvoldoende capaciteit

De opsporingscapaciteit blijkt volstrekt onvoldoende voor de grote hoeveelheid kinderpornozaken. In de politieregio's is gemiddeld maar 'anderhalf' rechercheur beschikbaar. Landelijk komt dat neer op 40 kinderpornorechercheurs, inclusief het Team Kinderporno van het KLPD.

Plan

De politie heeft een verbeterplan gemaakt. Zo verwacht de politie winst te halen door in beslag genomen materiaal door een computer te laten onderzoeken. Daarnaast wordt de hulp ingeroepen van de Boven Regionale recherche. Maar dit soort verbeterplannen zijn er de afgelopen jaren al vaker gepresenteerd en daar is weinig van terecht gekomen.

Spoeddebat

De Tweede Kamer heeft onthutst gereageerd op het grote aantal plankzaken. De SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie. Arda Gerkens van de SP zegt: "Ik vind dat echt verschrikkelijk. Seksueel misbruik van kinderen is een van ergste misdaden die we kennen en dat mag nooit maar dan ook nooit een plankzaak zijn".

Signaal

PvdA-kamerlid Kadija Arib: "Het signaal dat je daarmee afgeeft met name aan criminelen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen is dat eigenlijk de overheid gewoon niks doet, ze kunnen gewoon hun gang gaan en ze maken daardoor meer slachtoffers en ik vind dat wel heel kwalijk.

Verder:

- "Politie kan explosieve groei van kinderporno niet bijbenen
- Politie laat honderden kinderpornozaken liggen
- Pedofielen en kinderpornoproducenten hebben weinig te vrezen van politie en justitie.

RTL-Nieuws.nl, 10 februari 2009
RTL-Nieuws


72143-akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

DEN HAAG (ANP) – De SP in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen. Dat liet de fractie dinsdag weten naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd melding gemaakt van politiecijfers waaruit zou blijken dat momenteel negenhonderd zaken blijven liggen.

Kamerlid Gerkens vindt het een schrikbarend hoog aantal. „We spreken hier over een van de ergste misdrijven die we kennen: seksueel geweld tegen kinderen. Zo’n zaak mag nooit blijven liggen".

Gerkens wil dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie de Kamer elke twee maanden op de hoogte stelt van de aantallen aangepakte en opgeloste zaken. „We moeten hier nu bovenop zitten”.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zei in het RTL Nieuws dat aan daders het signaal wordt afgegeven dat „de overheid niks doet”. Mensen die kinderen misbruiken voor pornografisch materiaal, krijgen volgens haar zo het idee dat zij hun gang kunnen gaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie kondigde in december aan dat kinderporno breder aangepakt wordt. De politie zal zich meer richten op de slachtoffers van kinderporno. Dat betekent dat doorgerechercheerd moet worden en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken langer zullen duren. „Maar het levert een grotere kans op het bevrijden van slachtoffers uit situaties van ernstig misbruik”, aldus de raad.

Met behulp van rechercheurs uit bovenregionale en lokale teams moet de ’werkvoorraad’, het aantal zaken dat in onderzoek is, worden verkleind. De extra inzet wordt ook gebruikt om de grote hoeveelheden cd’s, dvd’s, videobanden of ander in beslag genomen materiaal te onderzoeken. Het gaat soms om tienduizenden van dergelijke informatiedragers. Het aantal digitale experts en kinderpornospecialisten wordt uitgebreid.

Reformatorisch Dagblad, 10-2-2009


tweede_kamer_politi_112764hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Spoeddebat over kinderporno

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagavond een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen.

SP-Tweede Kamerlid Ada Gerkens had dat aangevraagd naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws.

Uit politiecijfers zou blijken dat negenhonderd zaken blijven liggen. Een jaar geleden waren het er tweehonderd.

De Raad van Hoofdcommissarissen kondigde in december aan dat de poltie zich meer zal richten op de slachtoffers van kinderporno met als gevolg dat onderzoeken langer zullen duren.

Algemeen Dagblad, woensdag 11 februari 2009 (ANP)
Algemeen Dagblad

Foto's: Kinderporno op Internet, Kamerlid Gerkens, Tweede Kamer

Commentaren

Zaak Demmink
'Geen bewijs kindermisbruik door topambtenaar'


Volgens minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) is er geen enkele grond voor de beschuldigingen van pedofilie tegen zijn secretaris-generaal Joris Demmink.


De veroordeelde Turkse crimineel Hüseyin Baybasin deed onlangs aangifte tegen topambtenaar Demmink. De Koerd Baybasin, in Nederland tot levenslang veroordeeld wegens onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie, meent dat tegen hem een nepproces op touw is gezet door de Nederlandse justitie en de Turkse overheid.

Complot

Baybasin zegt te beschikken over een rapport van de Turkse overheid dat gewag maakt van pedofiele gedragingen door Demmink. De topambtenaar zou seks hebben gehad met minderjarige jongens in Turkije. Om Baybasin hierover de mond te snoeren zouden justitie en Turkse overheid een complot hebben gesmeed.

Daarvan is niets gebleken, schrijft minister Hirsch Ballin vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman maakt dat op uit de uitkomsten van een oriënterend onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft gedaan.

Geruchten

'Het OM heeft geconcludeerd dat het onvoldoende houvast heeft voor verder onderzoek,' aldus Hirsch Ballin. 'Dit geldt temeer omdat de beweringen en geruchten voortkomen uit een onbekend rapport en geheime notities, waarvan het OM niet kan verifiëren wat de inhoud of herkomst is, hoe ze tot stand zijn gekomen en of ze in werkelijkheid wel bestaan.'

Topambtenaar Joris Demmink heeft zelf alle aantijgingen 'met klem' ontkend. Tegen Demmink is in de jaren negentig aangifte gedaan wegens seks met minderjarige jongens in Oost-Europa, maar die beschuldigingen werden later ingetrokken.

Elsevier, zaterdag 14 juli 2007

Gepost door: Morkhoven | 11-02-09

Reageren op dit commentaar

Zaak Demmink
20.4.2009

Deze week werd bekend dat advocate Adele van der Plas een laatste poging doet de hoogste ambtenaar van Justitie, mr. Joris Demmink, alsnog voor de rechter te krijgen wegens ondermeer seksueel misbruik van minderjarigen. De affaire-Demmink is inmiddels uitgegroeid tot een nachtmerrie die de geloofwaardigheid van Nederland als rechtsstaat volsterkt vernietigt. Maar wat zijn nu precies de feiten? Een chronologisch overzicht.

Maart 1998 De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.
20 april 1998: Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR "JORIS" tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

In de loop van 2000: “Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland”. Met name zijn rol het het ‘Embargo-onderzoek’ naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een ‘oud advocaat van de Koningin’ en een ‘oud-bewindsman’ trekt de sterke aandacht.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van JD onderzocht’.

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren uit stukken waaruit blijkt dat JD zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette JD hiertoe zijn dienstauto in.

14 oktober 2003: De ‘jeugdprostitue Frank L.” doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal meldt de aangifte maar spreekt slechts van ‘een topambtenaar’.

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die ‘de ambtenaar’ nader identificeren ‘voor de rechter te slepen’ en meldt ook ‘dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur’.

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet ‘geen aanleiding voor verder onderzoek’.

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze ‘bemiddelingspoging’ en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag ‘gay bars te hebben bezocht’ en bekent een relatie ‘met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms’. Ook geeft Demmink in het gesprek toe ‘dat hij op jonge mannen valt’. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt ‘een deal’ gesloten ‘waarover niemand iets naar buiten mag brengen’. JD geeft aan deze ‘deal’ dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong.

Begin november 2003: Er ontstaat ‘rumoer’ op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd ‘terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven’.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. “Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.”

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) ‘loopt leeg’ tegen Hans Laroes van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij ‘onderdeel is geworden van een doofpot-affaire’ en ‘eieren voor zijn geld heeft gekozen’. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober ‘drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd’ en ‘niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. JD heeft volgens deze ‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn jongens’ te hebben gevraagd. De ‘journaalbron’ belooft berichtgeving door het journaal op dit punt ‘niet te zullen ontkennen’. Die avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.” Laroes later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn priveleven.” Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische stappen’ aan.

14 januari 2004: JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

lees verder:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6282

Gepost door: Yves | 07-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.