08-02-09

Werkgroep Morkhoven start petitie voor Belgische Staatsveiligheid


OK.boos.DeClerck.mailN_060408_koenDassen_bmetdevriendelijkegroetenaanmijnvriendenbij deStaatsveiligheid

Brussel, 8.2.2009

De Werkgroep Morkhoven organiseert een symbolische petitieactie om de 150 geheim agenten van de Belgische Staatsveiligheid die al jarenlang niet meer worden uitbetaald, te ondersteunen. Zij verontschuldigt zich ook voor het extra-werk dat de Belgische Staatsveiligheid door de Belgische justitie al 20 jaren krijgt opgelegd om de Werkgroep Morkhoven en haar woordvoerder Marcel Vervloesem, het zwijgen op te leggen. Voorts pleit de Werkgroep voor meer zinvol werk voor de leden van de Staatsveiligheid zodat zij niet verplicht zijn om voortdurend overuren te kloppen.

Help de Belgische Staatsveiligheid !


Zowat 150 geheim agenten van de Staatsveiligheid kregen hun overuren van 2001, 2002 en 2003 nog altijd niet uitbetaald. Sypol.be, een van de vakbonden bij de Staatsveiligheid, is het beu en dagvaardt minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Dat staat woensdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Bij sommige agenten zou het aantal overuren oplopen tot 1.250. "We beseffen dat die dagen niet zomaar opgenomen kunnen worden. Dat zou voor een complete ontwrichting van de Staatsveiligheid zorgen. Maar precies daarom heeft de Staatsveiligheid zelf voorgesteld om die recuperatiedagen uit te betalen", aldus Anne-Marie Vansichen van Sypol.be. Bij Justitie werd verbaasd gereageerd op de dagvaarding. Op 26 februari zit De Clerck opnieuw samen met de bonden. (DWM)

bron: Belga
7 januari 2009
http://www.zita.be/nieuws/binnenland/250830_geheim-agenten-dagvaarden-minister-van-justitie.html

Commentaren

Informatie over de Staatsveiligheid
Dienst voor de Veiligheid van de Staat
(Doorverwezen vanaf Staatsveiligheid (België)


De Staatsveiligheid, officieel de Dienst voor de Veiligheid van de Staat, is de afdeling van de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie, die instaat voor binnenlandse veiligheid. Zij houdt zich vooral bezig met het vergaren van inlichtingen, observeren en begrijpen van fenomenen, om deze daarna door te spelen aan administratieve, politieke of gerechtelijke autoriteiten indien deze een bedreiging vormen.

Werking

De Veiligheid van de Staat vergaart inlichtingen in de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, islam radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contra-spionage, proliferatie, terrorisme en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel. Drugsdelicten behoren niet tot de bevoegdheid van de Sûreté. De Staatsveiligheid heeft in de eerste plaats aanleiding gegeven tot het opsommen van een aantal strafbare feiten in het Belgische Strafwetboek (art. 101-136). Dat gaat onder meer over aanslagen tegen de koning en de regering, aanslagen tegen de uitwendige veiligheid, bijvoorbeeld het opnemen van de wapens of spioneren voor de vijand, en aanslagen tegen de inwendige veiligheid, bijvoorbeeld het organiseren van burgeroorlog, verwoesting, mensenslachting of plundering. Onder de inwendige veiligheid valt ook het verbod op privé-milities.
Daarvoor gebruiken ze onder andere human intelligence (HUMINT), informanten die niet in de gerechtelijke dossiers voorkomen, om hen te beschermen. Het is niet toegestaan zonder gerechtelijk bevel telefoons af te luisteren. Wel zijn bedrijven verplicht om gedurende een jaar de gespreksinformatie op te slaan (tijd, plaats, duur).
De sectie "Persoonsbescherming" zorgt voor de bescherming en beveiliging van bezoekende staats- en regeringsleiders, bedreigde politici en bepaalde ambassadeurs van "gevoelige" landen.
Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel, maar er is zijn ook afdelingen in Antwerpen, Bergen, Luik, Charleroi, Hasselt, Brugge en Gent. De sterkte van de dienst wordt op zo'n 400 personen geschat, maar het laatste jaar werden enkele tientallen nieuwe krachten aangetrokken.
Toezicht op de Staatsveiligheid wordt uitgeoefend door de Vaste Commissie voor toezicht op de veiligheidsdiensten (Comité I), die afhangt van het Parlement; voorzitter van de Commissie is dhr. Delepierre. Dezelfde commissie houdt ook toezicht op de ADIV, de inlichtingendienst van de Belgische Krijgsmacht.
In 2005 vierde de Veiligheid van de Staat haar 175ste verjaardag met een tentoonstelling, "Undercover", die plaatsvond in het Rijksarchief, en een publicatie van Politeia waarin academici en analisten van de V.S. bijgedragen hebben. (zie hieronder).
Eén jaar later sloeg de staatsveiligheid een modderfiguur omdat de extreemlinkse Turkse activiste Fehriye Erdal één dag voor haar veroordeling wegens terroristische activiteiten, kon ontsnappen aan de agenten van de dienst.
Het voormalige hoofd van de dienst Koen Dassen nam ontslag.

----

- Belgium's Intelligence Community: new challenges and opportunities
- P. Ponsaers, M. Cools, K. Dassen, R. Libert (eds) "De Staatsveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat", Politeia, 2005.

Gepost door: Morkhoven | 10-02-09

Reageren op dit commentaar

Staatsveiligheid De vzw Werkgroep Morkhoven heeft ongetwijfeld al jarenlang te maken met de Belgische Staatsveiligheid.

Ex-premier Yves Leterme (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) wilde de Belgische Staatsveiligheid uitgebreide volmachten geven. Tot de nieuwe volmachten behoorden het recht om mensen af te luisteren, te schaduwen, woningen binnen te dringen en telefoons af te tappen.
Maar dat laatste doet de Belgische Staatsveiligheid al zolang men zich kan herinneren. Het mocht niet, maar het gebeurde.

Piet de Somer, de latere universiteitsrector van Leuven, liep ten tijde van de strijd voor “Leuven Vlaams” naar een café om met een redacteur van De Standaard te bellen, “omdat hij vreesde dat de Staatsveiligheid zijn telefoon aftapte” terwijl De Somer allerminst een terrorist was of de Congreskolom in Brussel dreigde op te blazen.
Maar, destijds werd de strijd voor “Leuven Vlaams” gezien als “een bedreiging voor België.”

Op dat gebied hebben het Belgische establishment en ook de kringen rond het Hof elkaar gevonden.

In Letermes formateursnota van 22 juli 2007 stond zeer uitdrukkelijk dat zijn oranje-blauwe regering in opbouw nog meer armslag zou geven aan de inlichtingendiensten dan reeds door Onkelinx (PS) en Flahaut (PS) tijdens de vorige regering was voorzien.

En niet alleen de strijd tegen het zogezegde terrorisme dat door alle landen ter wereld wordt gebruikt, maar ook de strijd tegen het ‘radicalisme’ (nog zo'n vage term waarmee men alle kanten opkan) werd in de formateursnota genoemd.

Gepost door: Jan Boeykens | 23-07-09

Reageren op dit commentaar

Staatsveiligheid Onlangs verscheen er in de pers het bericht dat de Staatsveiligheid dossiers heeft over ongeveer 200 politici. Ondermeer hun sexuele voorkeuren, etc. worden onderzocht.

De Staatsveiligheid heeft altijd in een juridisch vacuüm heeft geopereerd. Ze werd opgericht door een besluit van de voorlopige regering in 1830 (dus niet door een wet!).
Bedoeling was om Orangistische complotten in de kiem te smoren. België had zich in 1830 afgescheiden van Nederland, waarmee het tussen 1815 en 1830 verenigd was. Maar sommige milieu 's hadden nostalgie naar Nederland. In dit kader werd de Belgische Staatsveiligheid opgericht.

De Belgische Staatsveiligheid hanteert, zoals trouwens alle inlichtingendiensten ter wereld, de strategie der spanning. Dit betekent het inspelen op de polarisering tusssen maatschappelijke krachten. Agenten van de Staatsveiligheid infiltreren zowel in extreem-rechtse als extreem-linkse organisaties, en in alle organisaties die als 'subversief' of 'staatsgevaarlijk' worden beschouwd. Zo stond de vredesbeweging in de jaren tachtig op de lijst van staatsgevaarlijke organisaties, omdat die inging tegen het besluit van de NAVO om kernraketten in Europa te plaatsen.

Gepost door: Jan Boeykens | 23-07-09

Reageren op dit commentaar

prohibition

Gepost door: Yves | 08-09-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met skynet
7.9.2009

Skynet Klantendienst

Gisteren stelde onze vereniging vast dat de titel en de omschrijving van onze blog 'Doofpot Justitie' (http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/) gewijzigd waren in die van onze blog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/).

Is het mogelijk dat er een persoon of dienst gebruik maakt van ons codewoord om wijzigingen in onze blogs aan te brengen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------------------------

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Gepost door: Yves | 08-09-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met skynet
7.9.2009

Skynet Klantendienst

Gisteren stelde onze vereniging na het aanmaken van de blog http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/ vast dat de titel en de omschrijving van onze blog 'Morkhoven Forum' (http://morkhoven-forum.skynetblogs.be/) in 'Michel Vuijlsteke Ongecensureerd' gewijzigd was en dat men rechtsstreeks op een blogpost over Mter Hissel terechtkwam.

Is het mogelijk dat er een persoon of dienst gebruik maakt van ons codewoord om wijzigingen in onze blogs aan te brengen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------------------------

Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Gepost door: Yves | 08-09-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met skynet
27-8-2009

'Klachten over Justitie' gecensureerd


Bepaalde mensen blijken geen toegang te krijgen of tot een aantal pagina's van de blog http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

-

27 augustus 2009

stefaan saey aan mij

verzonden door live.nl


De toegang werd geweigerd!!
-
YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7243481/keurmeester-tony

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (Italian), Pornography (Danish), Pornography (Dutch), Pornography (German), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.Verzorgd door DansGuardian

Link:


Gepost door: Yves | 08-09-09

Reageren op dit commentaar

wie controleert de staatsveiligheid ?
Carine Russo: 'Het Laatste Nieuws telefoneert'

16-9-2009

Een journalist van de krant Het Laatste Nieuws die daarvoor ongetwijfeld een toelating van het ministerie van justitie kreeg of in opdracht van het ministerie van justitie als journalist moest informeren, telefoneerde vandaag naar Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die door Minister De Clerck en zijn voorganger Vandeurzen al een jaar lang onder de meest onmenselijke omstandigheden in de gevangenis is opgesloten.

De 'journalist' wilde weten wat Marcel Vervloesem over Carine Russo dacht nadat de vzw Werkgroep Morkhoven verschillende artikels over Carine Russo had geschreven en haar persoonlijk moed had toegewenst.

Marcel Vervloesem heeft een hartziekte, lijdt aan bloedarmoede en kanker, heeft diabetes, moet het met nieren doen die maar voor 50% werken, werd meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd en werd sinds 30 juni 2009 meer dan 300 keren bij de verpleging geroepen.

In een intern justitierapport dat onlangs uitlekte, stond geschreven dat Marcel Vervloesem 'in geen geval mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn werk van kinderpornojager herneemt en de media zal contacteren'.

Dat laatste verklaart waarom Justitieminister De Clerck en zijn kabinet toelaten dat het dossier van Marcel Vervloesem in verband met de aanvraag tot penitentiair verlof en een ambulante begeleiding door het team van professor-psychiater Cosyns van de UIA, door zijn Psycho Sociale Dienst al maandenlang wordt geblokkeerd en het chirurgische dossier van Marcel Vervloesem doelbewust wordt achtergehouden.

De Minister hoopt misschien dat de uithuiszetting van Marcel Vervloesem, de 6000 euro die Marcel Vervloesem voor het gedeeltelijk slopen en renoveren van zijn woning door de Geelse Bouwmaatschappij op tafel moet leggen en de 2000 euro die Marcel Vervloesem plotseling aan Electrabel moet betalen terwijl hij al een jaar in de gevangenis is opgesloten en dus geen gas en electriciteit gebruikte, de aandacht van zijn weinig eervolle praktijken in het dossier Vervloesem zal afleiden.
Maar, zoals gewoonlijk, vergist hij zich...

Bron:
Jeroenhttp://leugendetector.skynetblogs.be/post/7295210/het-laatste-nieuws-telefoneert---


------------------------------------------------------------

Nordine Taouil


Groen!: “Optreden staatsveiligheid tegen Nordine Taouil is ongezien”

Marc-Antoon
16 September 2009

Groen! is verbolgen over de heksenkjacht op de Antwerpse imam Nordin Taouil. “Het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt,” aldus Johan Malcorps van Groen! Ook het feit dat de vrouw van Taouil hierdoor haar erkenning door Kind en Gezin als onthaalmoeder kwijtspeelde, kan niet door de beugel.

Mag de staatsveiligheid zomaar uitspraken doen over iemand in de pers?

Johan Malcorps: “Nee, de inlichtingendiensten hebben de taak om een aantal dingen uit te pluizen en die informatie over te maken aan de minister van Justitie. Die moet daar dan de gepaste politieke conclusies uit trekken. Maar het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt! Dit is toch wel een serieuze flater. Stel je voor dat ze straks over Jan en alleman een boekje open doen... Hierover moet tekst en uitleg gevraagd worden.”

Waarom gebeurt dit?

“Dit past natuurlijk in een stramien van sfeerschepping tegen Nordin Taouil. Om hem in de extremistische hoek te duwen. Ze proberen Taouil in een slecht daglicht te stellen om de discussie over de hoofddoeken niet te moeten voeren. Als bepaalde politici dit goedkeuren en dekken, dan zijn ze echt totaal verkeerd bezig. Ze creeëren een ongezond opbod, dat de zaak nodeloos polariseert, terwijl in feite in alle sereniteit over hoofdoeken moet kunnen gepraat worden en een oplossing gezocht moet worden."

"Voor alle duidelijkheid: als Groen! distantieëren we ons van een aantal van zijn uitspraken in het hoofddoekendebat. Maar dat is niet het punt: je kan het oneens zijn met wat iemand verkondigt, maar je moet wel opkomen voor zijn burgerlijke rechten. Die zijn nu twee keer geschonden. Enerzijds doordat die man in TerZake publiekelijk te kijk is gezet, en anderzijds doordat Kind en Gezin aan de vrouw van die man het recht ontzegt om nog onthaalmoeder te zijn. Ik viel van mijn stoel toen ik dit vanmorgen las. Dit kan toch niet? Die vrouw heeft hier niks mee te maken.”

Hoe komt Kind en Gezin hierbij?

“Kind en Gezin moet misschien de flater van vorige week met de nazi-onthaalmoeder rechtzetten, maar dat ze dat op deze manier doen is onbegrijpelijk. Het is eigenlijk een nog veel grotere flater. We zullen daarover vragen stellen aan de bevoegde minister in de Vlaamse regering. Hoe kan dit? Als je op dit pad verder gaat moet je alle onthaalmoeders beginnen screenen...”

“Dit zijn de naweeën van 9/11 die met enige vertraging nu ook bij ons tot allerlei verregaande toestanden beginnen leiden. Zogezegd in naam van de strijd tegen extremistische ideeën zijn we eigenlijk bezig om onze eigen liberale en burgelijke vrijheden op de helling te zetten.”

Bron:
http://www.indymedia.be/en/node/34766

LINK:

Gepost door: Jeroen | 18-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.