22-01-09

Marcel Vervloesem: onderzoek - enquête - investigation Manuel SchadwaldManuel Schadwald

Man1.fetch-15MarcelVervloesemonderzoektverdwijningvanManuel Schadwald

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kinderpornonetwerk Zandvoort
Gerecht Turnhout
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Jacobs Zicot Turnhout
Onkelinx Turnhout
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to/Scrivete a:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89


Commentaren

Geknoei met medisch dossier van Marcel Vervloesem: Open Brief aan minister De Clerck

Marcel Vervloesem zet alle medicatie stop en weigert medische hulp


Brussel, 23.1.2009

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op mijn schrijven aangaande het geknoei met het medisch dossier van Morkhoven-lid Marcel Vervloesem.

Door uw stilzwijgen werden er vorige week een aantal tuchtmaatregelen genomen tegen Marcel Vervloesem (24-uren-op-24-uren in een isoleercel zonder medische behandeling) en werd hij door een directeur van de gevangenis van Brugge onder druk gezet, zoals U inmiddels weet.

Directeur Vandecandelaere riep Marcel Vervloesem vorige week op zijn bureau en dreigde met 'nog meer tuchtmaatregelen' indien hij er niet voor kon zorgen dat de publicaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet omtrent het foutieve rapport van dokter Van Mol niet zouden gewijzigd worden.
Marcel Vervloesem belde mij daarvoor op en zei dat hij vreesde dat men nog meer tuchtmaatregelen tegen hem zou nemen.
De Werkgroep Morkhoven wenste echter niet toe te geven aan dergelijke chantages en terroristische gijzelingen van gedetineerden.
Voor zover ik weet, bestaat er in dit land ook nog altijd een zekere persvrijheid.

Toen Marcel Vervloesem terug naar het medisch centrum was overgebracht, kreeg hij plotseling het verbod om naar het ontpanningszaaltje (ook wel 'rokerskamer' genoemd omdat er geen andere ruimte is) te gaan en omdat hij pas 24-uren-op-24-uren in een isoleercel werd opgesloten en gechanteerd werd, vreesde hij opnieuw geisoleerd te worden (dat zou dan al de 4de keer zijn op 4 maanden tijd).

Het is dus normaal dat de stoppen bij hem even doorsloegen.
Maar daarop had directeur Vandecandelaere waarschijnlijk gerekend want er werden plotseling allerlei tuchtrapporten opgemaakt, wat voordien nooit gebeurde alhoewel er ontelbare tuchtmaatregelen werden genomen.

Als gevolg hiervan moest Marcel Vervloesem gisteren voor de tuchtcommissie in de gevangenis van Brugge verschijnen die van de situatie gebruik maakte om Marcel Vervloesem volledig van de buitenwereld af te sluiten en zijn contact met de Werkgroep Morkhoven die op de voornoemde chantage niet wenste in te gaan, te verbreken.

Marcel Vervloesem mag nu, zoals tijdens zijn 32-dagen durende opsluiting in een isoleercel van de gevangenis van Brugge, nog maar enkel zijn 'familie' (zijn dochter Wendy) zien.

Zijn dochter, Wendy Vervloesem (die helemaal geen lid is van de Werkgroep Morkhoven maar toch door de wraakactie van de gevangenisdirectie getroffen wordt), kan haar vader enkel achter glas zien. Zij kan zich zeer moeilijk verplaatsen en moet met haar kinderen (als die tenminste toegelaten worden) vanuit Turnhout komen.

U weet ook, mijnheer de minister, dat Marcel Vervloesem een bijna terminale patiënt te noemen is. Vandaar dat ik niet goed begrijp dat men hem in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang die reeds na 1 dag naar huis mocht gaan om daar op zijn electronisch enkelbandje te wachten, tot stervens toe en in strijd met het Europees Verdrag van de Mensenrechten dat door België werd ondertekend, in de gevangenis wil opsluiten.
Ik begrijp ook niet waarom U als justitieminister toelaat dat zijn medisch rapport voor de Dienst Individuele Gevallen, foutief werd opgemaakt en dat U akkoord gaat met de eindeloze tuchtmaatregelen die tegen Marcel Vervloesem sinds zijn opsluiting werden genomen.
Men mishandelt en foltert toch ook geen mensen op hun sterfbed ?

Mag ik U daarom nogmaals verzoeken om deze zaak en ook de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, behoorlijk te laten onderzoeken en de Wet Dupont in verband met de rechten van de gevangenen te doen respecteren ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Vorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

Kopie: Wendy Vervloesem, Mter Jespers (advocaat Marcel Vervloesem), pers, politici, mensenrechtenorgansaties, verenigingen tegen kindermisbruik,

------

CONTACT:

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be
Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Morkhoven | 24-01-09

Reageren op dit commentaar

Doofpot justitie, ook in Nederland
Eerder wezen we al op de delicate relatie tussen het Ministerie van Justitie en Wikipedia. Steeds weer blijken ambtenaren op het ministerie de verleiding om wijzigingen aan te brengen in de on line-encyclopedie niet te kunnen weerstaan. Vanuit het ministerie aangebrachte vunzigheden in het artikel over Theo van Gogh leidden in november 2007 zelfs tot een tijdelijk Wiki-verbod dat in januari 2008 weer werd opgeheven, aldus woordvoerder Yvo Hommes. Kent Hommes by the way het wiki-artikel over Joris Demmink? “Ja, dat ken ik” Q: “Waarom corrigeert niemand op Justitie dat artikel als alle pedo-informatie erin onjuist is?” A: “We maken steeds onze eigen afweging alvorens we richting media iets ondernemen. Ik kan hier verder geen commentaar op geven.” Q: “Maar ziet u het als voorlichter als uw plicht de reputatie van uw SG te beschermen en onjuiste beschuldigingen over hem te corrigeren?” A: “Nogmaals, geen commentaar!” Q: “Maar als het zo zou zijn dat er op Wikipedia een stuk staat waarin uw baas wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen en dat stuk is geheel en al bij elkaar gelogen, dan moet u toch ingrijpen? Het zou toch plichtsverzuim van de ergste soort zijn als u als voorlichter dergelijke extreme beschuldigingen tegen uw baas laat rondzingen op de belangrijkste on line-informatiebron als ze apert onjuist zijn?”

A: “Geen commentaar”. Q: “Maar zijn de beschuldigingen dan soms wel juist? Is Joris Demmink een misbruiker van minderjarigen? Grijpt u daarom niet in?” A: “Het wordt eentoning: geen commentaar!”

Als De Volkskrant schrijft dat minister Hirsch Ballin 59 is in plaats van 56 (ik zeg maar wat), dan komen de voorlichters van Justitie dus wel in actie, maar als de hoogste man van het ministerie wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen, dan laten ze dat lekker lopen? Is dat geen de facto schuldbekentenis? Sterker: het medium Wikipedia is er nu juist op gebaseerd dat mensen die ergens alles vanaf weten fouten herstellen zodat de gebruiker steeds kan beschikken over informatie van optimale kwaliteit en actualiteit! En niemand van Justitie herstelt de ‘fout’ dat Demmink een zedencrimineel is? Dan is hij dat dus! De mensen van Justitie, zo blijkt steeds weer, weten de weg binnen Wikipedia uitstekend te vinden en zijn ‘technisch’ dus uitstekend in staat het huidige artikel te vervangen door een stuk waarin de loftrompet wordt afgestoken over Joris Demmink! Maar dat doen ze niet!

Nog niet zo lang geleden kwam aan het licht dat voorlichters van SoZaWe zelfs bereid bleken de wet te overtreden door ‘in te breken’ in de computers van de GPD om de reputatie en het beleid van hun minister (Donner) te beschermen. Maar de voorlichters van Justitie doen zelfs niets als het compleet legaal is de meest weerzinwekkende informatie over hun baas te corrigeren? No further questions, your honour! Laat maar uitrukken die arrestatiewagen naar de Riouwstraat 13 te Den Haag waar de criminele verkrachter van weerloze minderjarigen zijn residentie heeft!


Micha Kat 20 januari, 2009 in Algemeen.

Gepost door: Jaapjejaap | 24-01-09

Reageren op dit commentaar

Dood gezwegen
TUCHTCOMMISSIE ZONDERT MARCEL VERVLOESEM VAN DE BUITENWERELD AF

Brussel, 22.1.2009

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die als onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort gedurende 11 jaar lang door de Belgische justitie werd vervolgd en tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd nadat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier had laten verdwijnen, moest vandaag voor de tuchtcommissie van de gevangenis van Brugge verschijnen.

Die besliste dat Marcel Vervloesem, zoals bij zijn 32-dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge, enkel nog maar zijn familie (zijn dochter Wendy die zich nauwelijks kan verplaatsen) op 'bezoek' kan krijgen. Marcel Vervloesem mag zijn dochter (die geen lid is van de Werkgroep Morkhoven) enkel achter een glazen wand zien en het is niet gezegd of ook zijn kleinkinderen kunnen meekomen. Er werden nog andere tuchtstraffen genomen. Marcel Vervloesem kan niemand meer telefoneren, heeft geen recht meer op briefwisseling enzoverder.
De tuchtstraffen die werden genomen, zijn niet meer dan de verderzetting van maandenlange pesterijen, de medische verwaarlozing gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting en de mensonterende behandelingen en folteringen (isoleercellen, naaktfouillering, vastgeboeid aan de operatietafel in het A.Z Sint-Jan te Brugge,). Er werden trouwens ontelbare willekeurige tuchtstraffen uit puur sadisme of als pure wraakactie voor de publicaties van de Stichting Prinses de Croÿ en/of Werkgroep Morkhoven, zonder tussenkomst van de tuchtcommissie (alhoewel dit geen verschil uitmaakt) genomen.
De volledige afsluiting van de buitenwereld, komt neer op een soort doodsvonnis voor Marcel Vervloesem die uit het bezoek van zijn vrienden juist de moed wist te putten om voor zijn rechten te blijven vechten en de wil vond om te blijven overleven alhoewel hij door het onmenselijke gevangenissysteem en de willekeurige tuchtmaatregelen die de totale vernietiging van zijn persoon beoogden, zodanig gekraakt werd dat hij steeds meer in de richting van zelfmoord en zelfs van euthanasie is beginnen te denken.

Zo werd Marcel Vervloesem enkele dagen geleden nog, omwille van de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, die een volledig foutief medisch rapport over Marcel Vervloesem opmaakte, plotseling uit zijn cel van het medisch centrum gehaald en opgesloten in een isoleercel van een afdeling die over geen enkele medische voorziening beschikt.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, zei dat het geen tuchtmaatregel betrof maar dat was het duidelijk wel want Marcel Vervloesem werd 24 uren op 24 uren, zonder enige ontspanning of afleiding, in de piepkleine isolatiecel (een 'observatiecel' genoemd) opgesloten.
Op een bepaald moment werd hij plotseling op het bureau van gevangenisdirecteur Vandecandelaere ontboden die hem ervoor waarschuwde dat er 'nog meer sancties zouden volgen' indien bepaalde gezegdes over dokter Van Mol, niet van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven verwijderd zouden worden.
De Werkgroep Morkhoven weigerde toe te geven aan deze chantage en vond niet -zoals zij justitieminister De Clerck (die zich weinig van deze zaak aantrekt) per aangetekende brief liet weten- dat het geknoei met het medische rapport over de medische toestand van Marcel Vervloesem moest dichtgedekt worden.
Kort daarop werd Marcel Vervloesem terug naar zijn cel op het medisch centrum overgebracht. Om de nuchtere waarnemer wat zand in de ogen te strooien, werd Marcel Vervloesem vanwege de 'problematische toestand met zijn suikerziekte' die men grotendeels opnieuw door middel van de chantage en de 24-uren-op -24-uren-isolatie had veroorzaakt, eerst naar een specialist gestuurd die een insulinepomp voorschreef.
Vervolgens zorgde dokter Proot ervoor dat Marcel Vervloesem antibiotica kreeg om de infectie van zijn reeds wekenlange wonde in de linkerlies te stoppen.
Het leek weer de goede kant op te gaan. Maar dan kwam de aap uit de mouw. Toen Marcel Vervloesem vroeg om naar de ontmoetingsruimte te mogen gaan (ook wel 'rokerszaaltje' genoemd omdat er geen andere ruimte ter beschikking is), werd hem dat zonder enige reden geweigerd.
De stoppen sloegen even door bij Marcel Vervloesem die zopas opnieuw dagenlang geisoleerd was geweest en zwaar onder druk was gezet door directeur Vandecandelaere. Marcel Vervloesem vreesde dat men hem opnieuw 24-uren-op-24-uren zou opsluiten. En daar had de tegenpartij met haar geraffineerde spelletjes nu net op gerekend.
Het regende metéén tuchtrapporten en Marcel Vervloesem moest voor de tuchtcommissie verschijnen die er natuurlijk van profiteerde om de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven vanwege hun ongewenste publicaties op het Internet, het bezoek aan Marcel Vervloesem te ontzeggen. Dit was dus een pure wraakactie. Het zegt ook iets over de chantagepraktijken binnen de gevangenissen en de manier waarop sommige leden van de gevangenisdirectie met persvrijheid omgaan.

Wat gevangenisdirecteur Vandecandelaere en zijn achterban echter vergeten, is dat zij verantwoordelijk zullen gesteld worden indien Marcel Vervloesem eerstdaags zou komen te overlijden. En ook justitieminister De Clerck zal zich moeten komen verantwoorden want hij werd zowel door de advocaat van Marcel Vervloesem als door de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde wijze van de voornoemde feiten op de hoogte gesteld.

Zowel Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), als dokter Van Mol en de gevangenisgeneesheren + directeurs weten dat Marcel Vervloesem:
- onlangs wegens een hartziekte en kanker werd geopereerd
- lijdt aan een zware vorm van suikerziekte en maar voor 60% werkende nieren heeft
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis diende te worden opgenomen (waarbij hij 1 keer gedurende 6 uren lang door middel van een hartmachine gereanimeerd diende te worden)
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren op drie weken tijd geopereerd diende te worden in het AZ Sint Jan te Brugge (waarbij hij zelfs met zijn enkel aan de operatietafel werd geboeid)
- verschillende bloedtransfusies kreeg in de gevangenis omdat zijn lichaam, misschien tengevolge van kanker, onvoldoende rode bloedcellen aanmaakt
- wekenlang aan een nierdialysetoestel in het AZ Sint-Jan te Brugge lag
- al bijna twee maanden lang behandeld wordt voor de infectie van een gapende open wonde in zijn linkerlies
- regelmatig serum krijgt toegediend
- thans een insulinepomp moet dragen
- een ongewoon hoge bloeddruk heeft wat zijn kans op een hartinfarct verhoogt
- eigenlijk zo snel mogelijk twee hartoperaties (lekkende hartkleppen en verstropte leidingen) zou moeten ondergaan die er misschien niet meer zullen komen omdat men hem, ondermeer door het opmaken van een foutief medisch rapport dat hem geen enkel vooruitzicht biedt, in een bijna totale auto-destructieve richting heeft gedreven (euthanasie,). De vooraf geregiseerde tuchtmaatregel dwingt Marcel Vervloesem nog verder in die richting zodat men eerder van een als zelfmoord vermomde moord zou kunnen spreken.

Er waren reeds talrijke mysterieuze overlijdens en zogezegde zelfmoorden in de gevangenis van Brugge die steeds vergezeld gingen van de mededeling dat justitie een 'onderzoek zou instellen' (zonder dat men er achteraf nog iets van hoort).
Enkel jaren geleden begonnen enkele koerdische activisten een hongerstaking in de gevangenis van Brugge omdat zij in de ondergrondse cachotten gefolterd werden (24 uren-op-24-uren-isolatiecel, geen contact met de buitenwereld, geen bezoek, geen briefwisseling, dag en nacht een folterend licht, om de vijf minuten wakker gemaakt, naaktfoullieringen enz.)
De rechter deed tot drie maal toe uitspraak in deze zaak maar de gevangenisdirectie mocht het gerechtelijke vonnis telkens naar de prullenmand verwijzen. Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van de minister van justitie die wel direct klaar staat als er gevangenen vanwege procedurefouten worden vrijgelaten.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat de Brugse gevangenis vaak met Guantanamo wordt vergeleken waar gevangenen, zonder rekening te houden met de Conventie van Génève, gefolterd worden.
De Belgische justitie heeft reeds beslist om nog meer speciale cellen en folterkamers te laten bouwen. Die zijn immers zeer bruikbaar in tijden dat het economisch slechter gaat.
Er is ook voorzien in een tweede Guantanamo op Belgisch grondgebied nadat de nederlandse regering liet verstaan dat zij niet bereid was om een deel van de 10.000 Belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

Kopie: Mter Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem - Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V- Vlaamse Christen-Democraten) - ...

------

CONTACT:

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be
Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Morkhoven | 24-01-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.