01-01-09

Stefaan de Clerck: 'Voor en met Vandeurzen'


stefaan_declerckpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Stefaan De Clerck, de nieuwe justitieminister voor de CD&V (Vlaamse Christen-Democraten) in de regering Van Rompuy, heeft verklaard dat hij 'de lijn van Vandeurzen voor de volle honderd procent zal voortzetten'.
Hij zegt dit te doen 'voor en met Jo Vandeurzen'.
De Clerck zal Vandeurzen ook 'helpen om hem te laten terugkeren naar de actieve uitvoerende politiek.'
Het lijkt wel op een open liefdesverklaring aan Vandeurzen die - zoals men weet- niet alleen in de Fortis-zaak maar ook in het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het laten wegkwijnen van de ongeneeslijk zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, een actieve rol heeft gespeeld.

Wie dacht dat er met de regering Van Rompuy een nieuw justitiebeleid zal gevoerd worden waarbij het 'vertrouwen in de instellingen hersteld wordt', mag het dus vergeten.

Als De Clerck het justitiebeleid van zijn voorganger Vandeurzen voor 100% opvolgt, dan zal het justitiebeleid waarschijnlijk even corrupt blijven en zal er van het onderzoek in de zaak Fortis niet veel in huis komen.
Men kan misschien wel hopen dat er iets verandert maar men moet niet op een naiëve manier gaan dromen.


'Ik doe het voor Jo Vandeurzen' - Stefaan De Clerck zal de lijn van Jo Vandeurzen voor de volle honderd procent voortzetten.

BRUSSEL - INTERVIEW

Stefaan De Clerck wordt tweede keer minister van Justitie.
De eerste keer kon hij het werk niet afmaken, omdat Dutroux een tijdlang kon ontsnappen.
Nu wil Stefaan De Clerck een tweede poging ondernemen om de rechterlijke instellingen te moderniseren. Een van zijn eerste prioriteiten is het parlementair onderzoek naar de mogelijke inmenging in een rechterlijke beslissing zo goed mogelijk voor te bereiden, samen met het gerecht. En als Vandeurzen wordt witgewassen, laat hij zijn plaats graag opnieuw over aan zijn voorganger.
Van onze redacteur

----

- Waarom hebt u aanvaard opnieuw minister van Justitie te worden?

'Omdat de partij het mij gevraagd heeft, en vooral om te tonen dat ik waardeer wat Jo Vandeurzen op Justitie heeft gedaan -ook al gaat het maar om een korte periode. Ik vind het verschrikkelijk jammer dat hij ontslag heeft moeten nemen. Ik weet waarover ik spreek, ik heb het persoonlijk meegemaakt.'

'Bovendien zie ik het als een uitdaging. Na tien jaar kan ik de draad weer opnemen.'

- Zal u iets veranderen aan bijvoorbeeld de beleidsplannen die Jo Vandeurzen heeft uitgetekend?

'Ik zal de lijn van Vandeurzen voor de volle honderd procent voortzetten. Ik doe het voor Jo Vandeurzen, en met hem. Ik zal ook helpen om hem te laten terugkeren naar de actieve uitvoerende politiek.'

- U doet opnieuw een stap opzij als Vandeurzen als minister van Justitie kan terugkeren?

'Ik hoop dat Jo naar de actieve politiek kan terugkeren en zal hem daarbij helpen.'

- Waarom bent u volgens uw partij de meest geschikte persoon om het departement Justitie te leiden?

'Ik vermoed dat heeft meegespeeld dat ik de vorige keer mijn ideeën over een beter management door ongelukkige omstandigheden niet heb kunnen uitvoeren. Bovendien ben ik een West-Vlaming. Dat heeft na het vertrek van Yves Leterme eveneens een rol gespeeld. Het gaat om een combinatie van redenen.'

- Door de affaire-Dutroux hebt u ook meer ervaring opgedaan in het strafrecht, traditioneel de hoofdbrok van elke minister van Justitie.

'Ik ben nooit een penalist geweest. Als advocaat pleitte ik vooral commerciële en economische geschillen. En als burgemeester heb ik me de voorbije jaren vooral met stedelijkheid beziggehouden. Vastgoed en het administratief recht zijn de juridische domeinen waar ik lokaal veel mee te maken heb. De gerechtelijke wereld was de voorbije tien jaar van mijn leven ver weg. Maar ik kreeg wel onophoudelijk flash backs.'

- Er is een merkwaardige parallel tussen vandaag en uw eerste ministerschap: ook in 1996 was er sprake van een clash tussen de politiek en het gerecht.

'Ik heb die strijd tussen gerecht en politiek al in verschillende gedaantes meegemaakt.
Eerst waren er de vervolgingen van politici wegens corruptie, door het gerecht. Denk aan de Agusta/Dassault-omkoopaffaire. Nadien maakte de politiek in de onderzoekscommissie-Dutroux het proces van onze justitie. Vandaag is er sprake van mogelijke beïnvloeding van een rechterlijke beslissing door de politiek. De strijd tussen justitie en de politiek doet zich in verschillende gedaantes voor en is mij goed bekend.'

- Wat zal uw prioriteit zijn als minister van Justitie?

'We moeten er alles aan doen opdat het parlementair onderzoek naar die mogelijke inmenging in een rechterlijke beslissing zo goed en efficiënt mogelijk kan verlopen. Ook de wereld van de justitie zal het werk van de parlementaire onderzoekscommissie mee moeten voorbereiden.'

- Uw tweede benoeming als minister van Justitie is ook een vorm van eerherstel?

'Na de affaire-Dutroux hebben Tony Van Parys en ik maar liefst 160 wetten door het parlement laten goedkeuren. Dat is een indrukwekkend aantal wetswijzigingen waarmee we de zaken hebben proberen aan te pakken. Andere ministers, van een andere coalitie hebben die wetten uitgevoerd, of niet uitgevoerd.'

'Ik zie mijn terugkeer ook als een beslissing van continuïteit. Ik kan nu opvolgen wat er van al die hervormingen geworden is. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd om kennis te maken met de leden van de Hoge Raad voor de Justitie. Ik heb de wet die de Hoge Raad opricht, laten goedkeuren maar heb nooit mogen meemaken hoe die instelling werkt.'

- Voor uw partijgenoot Van Parys is het pijnlijk om weer naast de prijzen te grijpen.

'Ja, ik vind dat ook pijnlijk. Ik heb altijd de beste relaties gehad met Tony en ik denk dat dit met mijn benoeming niet zal veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat Tony loyaal zal meewerken aan de hervormingen van de justitie, zoals hij ook met Jo Vandeurzen heeft samengewerkt. En wie weet wat er nog allemaal gebeurt. On verra.'

Filip Verhoest - De Standaard, woensdag 31 december 2008


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit en die, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, in de steek wordt gelaten:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De commentaren zijn gesloten.