07-11-08

Bezoek aan Marcel Vervloesem


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel

diploma.mailgroepstaand.mail-1

Brussel, 7.11.2008

Beste B.,

We zijn gisteren met een 10-tal personen, waaronder de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi en Giovanni Ristuccia die voorzitter is van de Italiaanse vereniging SOS Antiplagio, naar de gevangenis van Brugge gegaan.

De 2 Italianen hadden pas na lang aandringen de toelating gekregen om Marcel te bezoeken. Dr. Gagliardi had een maand lang naar alle mogelijke diensten en directies geschreven terwijl de aanvraag van Giovanni Ristuccia wekenlang bleef aanslepen omdat Marcel telkens van gevangenis veranderde.

Na een fotosessie op het pleintje voor de ingang van de gevangenis en na in de inkomsthal van de gevangenis voor enige beroering te hebben gezorgd (verwachtte men soms een actie ?), ben ik met Dr. Gagliardi en Giovanni naar binnen gegaan. Meer dan 3 personen op één dag en in één keer is niet mogelijk.

Giovanni had voor Marcel een speciaal diploma van zijn vereniging vanwege zijn moedige strijd tegen de kindermisbruiken, en een prachtige postkaart meegebracht.
Die mochten helaas niet mee naar binnen.

Na de metaaldetector die dus ook papier tegenhoudt, te zijn gepasseerd, gingen we naar de balie van de eerste verdieping waar Giorgio en Giovanni zich moesten laten inschrijven.
Voor de italiaanse arts: geen enkel probleem.
Giovanni kreeg echter te horen dat men geen enkel bewijs van zijn gekregen toelating vond, ook niet in de computer van de gevangenis van Turnhout.
We hebben daar een uur aan de balie staan wachten.
Telefoons over en weer naar de gevangenis van Turnhout.
Uiteindelijk was er een cipier die met de directeur ging spreken.
Resultaat: Giovanni die speciaal van Italië was gekomen en er naar uitkeek om Marcel te zien en te spreken, mocht Marcel niet bezoeken en moest in de wachtzaal blijven wachten. Toch vreemd allemaal want hij was met zijn italiaans paspoort zonder problemen binnengeraakt en was de metaaldetector reeds gepasseerd zodat de inschrijving dus enkel nog een formaliteit had moeten zijn.
Ik ging met Dr. Gagliardi en een gedeelte van de bezoekers naar Zaal 1.
Marcel kwam naar ons toe. Het was hem duidelijk aan te zien dat hij nog niet volledig gerecupereerd was.
Zoals men weet, was Marcel er vrijdagmorgen 31.10.08 zo slecht aan toe dat de opgeroepen 100 en de MUG 1 uur tijd nodig hadden om hem in de gevangenis van Turnhout te redden. Nadien heeft men in het ziekenhuis van Turnhout nog 6 uur aan hem gewerkt om hem er terug bovenop te krijgen. Daarbij werd ook een hartmachine gebruikt.

De cipier die de directeur was gaan spreken, kwam Marcel nog snel een document afgeven waaruit bleek dat de papieren voor Giovanni nu geregeld waren. Hij zei ons dat men in de toekomst 'beter op voorhand eens kon telefoneren'. Maar ja, men kan niet iedere week vanuit Italië komen om 250 euro of meer op te hoesten.

Marcel vertelde ons dat men heel wat vragen had gesteld rond Giovanni die met zijn vereniging vooral sektes en kinderpornonetwerken bestrijdt.
Het feit dat Giovanni hoopte dat hij, in aanwezigheid van de (afwezige) pers, een diploma uit naam van zijn vereniging aan Marcel zou kunnen uitreiken, was er blijkbaar te veel aan geweest. De bedoeling is immers niet dat Marcel die gedurende meer dan tien jaar lang aan de schandpaal werd genageld, van een buitenlandse organisatie erkenning krijgt maar dat hij langzaam sterft in de gevangenis.

Marcel zijn gezondheidstoestand is fel verslechterd. Hij heeft wel geen felle pijnen en geen slokdarmontsteking meer maar zijn suiker blijft gevaarlijk van 40 naar 230 schommelen.
Zijn benen zijn nog steeds erg opgezwollen door het vocht. Dat bewijst dat de vochtopstapeling niet enkel het resultaat van een verkeerde medicatie is geweest.
Er werd nu ook bloedarmoede vastgesteld. Daardoor zou hij bijna geen weerstand meer tegen infecties hebben.
Hij heeft ook twee lekkende hartkleppen. Dat wordt dus een nieuwe hartoperatie. Hopelijk gebeurt die niet in de gevangenis want daar heeft hij geen enkele kans om te overleven.
Dr. Gagliardi had de indruk dat Marcel enigszins 'inééngezakt' was, wat zou kunnen wijzen op problemen met zijn rugkolon.

Marcel kreeg een fax van het ministerie van justitie waarin staat dat hij, na zijn verblijf in de ziekenboeg, in de gevangenis van Brugge zal blijven.
Hij vraagt zich af of hij dat als positief nieuws of als een nieuwe tuchtmaatregel moet bekijken waarbij hij het risico loopt om zonder enige reden opnieuw in een isoleercel te worden gesmeten.
Hij vreest dat de maatregel bedoeld is om hem bepaalde voordelen te kunnen ontnemen.
Omdat hij er meer over wil weten, heeft hij een gesprek met de directeur aangevraagd.

Geen enkele gedetineerde schijnt zijn medisch dossier te mogen opvragen of te mogen inzien. Alleen de gevangenisgeneesheren hebben dat recht.

Marcel heeft op donderdag 30.10.08 (één dag voor zijn opname op de intensieve van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout), zijn advocaat Raf Jespers nog gesproken.
Deze laatste zou ook nog naar het ziekenhuis gebeld hebben om te informeren.
Verder schijnt het ziekenhuis in Turnhout heel wat telefoontjes van nieuwsgierige journalisten te hebben gehad waarop men niet kon en wilde antwoorden.

Zoals we reeds schreven, kreeg de dochter van Marcel (en haar man + kinderen) op 5.11.2008 in het ziekenhuis van Turnhout te horen dat haar vader 'niet meer in het ziekenhuis was'. Meer informatie ontving zij niet. Dat is niet direct een normale gang van zaken tegenover familieleden te noemen.
Het zou ons niet verwonderen dat justitie hier weer achter zit alhoewel we vinden dat een ziekenhuisdirecteur zich niet door justitie onder druk mag laten zetten, zelfs niet indien de justitieminister in zijn vroeger leven een ziekenhuisdirecteur is geweest.
Familieleden hebben nu éénmaal recht op informatie !
Als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven belde ik op 5.11.2008 ook naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout om te vragen of Marcel daar nog was. Men zei van niet. Verdere informatie wilde men niet kwijt.
Een beetje zoekwerk leerde ons dat hij de dag voordien reeds naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge was overgebracht.
Onze brief aan de directeur van het ziekenhuis te Turnhout met de vraag om Marcel nog enkele dagen in observatie te houden, heeft dus niets uitgehaald. Een kortstondige observatie en evaluatie was immers aangewezen gezien:
- Marcel pas losgekoppeld werd van de hartmachine maar nog een speciaal toestel moest dragen dat bij het minste hartprobleem alarm moest slaan
- Marcel's suikerspiegel helemaal niet gestabiliseerd was en verschillende dagen nog tot 40 zakte
- Men enkele dagen voordien nog 7 uren lang had moeten werken om het leven van Marcel te redden
- de onderzoeksresultaten nog maar pas binnen waren gekomen en men die resultaten nog moest analyseren en verwerken.

Positief nieuws is dat Marcel gedurende drie uren per dag naar de bibliotheek mag gaan.
De meeste bewakers en gevangenen hebben intussen ook wel begrepen dat Marcel op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd en dat het niet normaal is dat justitieminister Vandeurzen de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel ontkende terwijl hij de schriftelijke bevestiging ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus geschoven kreeg.

De Werkgroep Morkhoven wil nog altijd dat Vandeurzen een ernstig onderzoek in deze zaak laat instellen.
Zij vindt immers dat het medisch uit de weg ruimen of het in de vergeetput steken van Marcel om hem het zwijgen op te leggen omtrent de zwaar aangebrande gerechtelijke dossiers, geen oplossing is.

De Werkgroep Morkhoven vindt het ook niet normaal dat Vandeurzen die zich nu als de 'grote hervormer' wil profileren, het extreem-rechtse principe van het 'recht op discriminatie' binnen de gevangenissen toepast.
Waarom kwam de gewezen politie-inspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang die tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld, al na één dag gevangenisstraf vrij en kan hij thuis op een electronische enkelband wachten terwijl de meeste gevangenen niet op een strafonderbreking of electronische enkelband moeten rekenen ?
Wil Vandeurzen misschien alleen maar bijkomende gevangenissen laten bouwen om de slachtoffers van zijn onrechtvaardig justitiebeleid in weg te steken ?

De Werkgroep Morkhoven kan niet akkoord gaan met deze handelswijze en bereidt zich dan ook voor op acties voor de Belgische gevangenissen en gerechtshoven.
Dat de overheid alles zal doen om die acties onmogelijk te maken, is duidelijk.
Gisteren kreeg de Werkgroep nog een telefoontje van de Antwerpse politie waarin haar gezegd werd dat zij een toelating moet vragen om voor het hof van beroep te Antwerpen te manifesteren. Toen de Werkgroep daarop argumenteerde dat de overheid zulke aanvraag (zoals destijds bij een pamflettenactie in Brussel) enkel wil aangrijpen om een manifestatie te verbieden, antwoordde de agent dat men 'toch in een vrije maatschappij leeft'.
Met deze woorden wordt alles duidelijk. Het laten verdwijnen van gerechtelijke documenten uit strafdossiers en het laten opsluiten van onschuldige activisten, zijn de Vrijheidssymbolen van onze democratische rechtsstaat geworden !

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Marcel Vervloesem:

Gevangenis Brugge (Prison de Bruges - Bruges prison)
Ziekenboeg - Infirmerie - Zaal 1
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
(Europe: Tel. 0032 50 45 71 11 - Fax 0032 50 45 71 89)

Commentaren

En zij zwegen nog lang en gelukkig...
Van: Jan Boeykens
Aan: laruelle.fgov.be, kabinet.keulen.vlaanderen.be, laurette-onkelinx.be, kabinet.peeters.vlaanderen.be, patrick.huion.minsoc.fed.be, cabinet.mod.mil.be, magnette.fgov.be, ministerq.be, pim.vanwalleghem.premier.fed.be, sec.delizee.minsoc.fed.be, wathelet.fed.be, secretariaat.aartsbisdom.kerknet.be, federaalombudsman.be, secr.cass.just.fgov.be, sonia.claes.just.fgov.be, csj.be, herman.van.rompuy, voorzitter.cdenv.be
Cc: kro.omroep.nl, redactie.metronieuws.nl, ncrv.omroep.nl, redactie.nd.nl, net5.nl, radionieuws.nos.nl, publiek.nps.nl, nps.omroep.nl, nrc.nl, panorama.spaarnestad.nl, redactie.parool.nl, pvda_voorlichting.tweedekamer.nl, g.wilders.tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom.reuters.com, revu.tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid, redactie.rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws.rtl4.nl, 5inhetland.rtl5.nl, rvu.omroep.nl, sbs6.nl, sgp.tweedekamer.nl, spfractie.tweedekamer.nl, redactie.spitsnet.nl, r.verdonk.tweedekamer.nl, teleacnot.omroep.nl, nieuwsdienst.telegraaf.nl, tros.nl, redactie.trouw.nl, pix.upi.nl, vara.nl, vermist.tros.nl, publiek.veronica.nl, redactie.volkskrant.nl, Voorzitter.tweedekamer.nl, vpro.nl, redactie.vn.weekbladpers.nl, vvdvoorlichting.tweedekamer.nl, wereldomroep.rnw.nl
Datum: 8 nov. 2008
Onderwerp: En zij zwegen nog lang en gelukkig...


NIEMAND STAAT BOVEN DE WET, BEHALVE ZIJ DIE DOSSIERS DOEN VERDWIJNEN

De Werkgroep Morkhoven stelde de Koning herhaaldelijk maar tevergeefs op de hoogte van de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van de cd-roms Zandvoort die hij in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
Die cd-roms werden hem destijds op initiatief van de opgesloten
Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, door de Werkgroep Morkhoven bezorgd.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V) ontkende in antwoord op een parlementaire vraag van senator Zoé Genot dat de cd-roms verdwenen waren en liet geen onderzoek instellen naar de verdwijningen.

----------------------------------


,,Niemand staat boven de wet''

Koning Albert II heeft zondag aan het begin van zijn traditionele
toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar impliciet verwezen naar de affaire waarin de naam van prins Laurent is gevallen.
,,Wanneer het gerecht verduisteringen vaststelt, lijkt het me billijk dat de schadeloosstelling iedereen zou treffen die er voordeel uit haalde", zo zei de vorst.

,,Er is de jongste tijd dikwijls sprake van misbruik van
gemeenschapsvoorzieningen en van gemeenschapsgelden. Ik zou hieromtrent twee opmerkingen willen maken", zei de koning aan het begin van de toespraak. In navolging van premier Verhofstadt stelde de vorst dat "niemand boven de wet staat" en dat "Justitie haar taak in volle onafhankelijkheid moet uitvoeren".

Vervolgens voegde hij eraan toe: ,,wanneer het gerecht verduisteringen vaststelt, lijkt het me billijk dat de schadeloosstelling iedereen zou treffen die er voordeel uit haalde".

De Standaard, zondag 24 december 2006 | Bron: BELGA


---

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Jan Boeykens | 08-11-08

Reageren op dit commentaar

Child Focus
Links en rechts wordt er gevraagd waarom Child Focus dat door de Werkgroep Morkhoven herhaaldelijk werd gecontacteerd in verband met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, nooit reageerde.
Het antwoord op deze vraag vindt men hieronder...

--------

Child Focus, or the European Center for Missing and Sexually Exploited Children, was founded in 1998 by Daniel Cardon de Lichtbuer and headed by this person ever since. In 2005, de Lichtbuer became chairman of the International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), headquartered in Washington and founded in 1999. Who is this Lichtbuer? First of all, he is quite big in the financial world, with former positions in Banque Bruxelles Lambert, the Belgian Bankers' Association, VP Bank Liechtenstein (with Nikolaus von Liechtenstein), Thomas Cook Traveller Cheques and the European Financial Marketing Association. He also has been executive president of the aristocratic Europa Nostra. But things become really problematic upon reading that de Lichtbuer is a member of the honorary committee of Cercle de Lorraine, together with with Maurice Lippens and Etienne Davignon. Equally worrying is his position as honorary executive president of the Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België, together with prince Alexander de Merode (former chair) and Count Ghislain d'Ursel. Davignon used to be a board member too. There's another indication that de Lichtbuer might not be the best choice for an anti- child abuse organization: 1998, Stef Janssens, 'The names from the cover up', p. 33: "In 1989, [Nicolas] de Kerchove d'Ousselghem [CEPIC; chef de cabinet of Vanden Boeynants; contact of VdB to the PIO intelligence organization] and Paul Vankerkhoven, CEPIC member and co-founder of Cercle des Nations [among many other things]... were employees of the magazine 'Revue Belge'. This right-wing magazine had as manager the present director of the Center for Missing Children and former BBL-director Daniel Cardon de Lichtbuer. What in itself is not reprehensible, but does say something about the milieu in which the present director of this Center was involved with." To clarify, that milieu appears to be the highest level child abuse milieu.

Gepost door: Yves | 09-11-08

Reageren op dit commentaar

Janett Seemann: spoorloos verdwenen
Janett Seemann, de jonge Duitse vrouw die onlangs een open brief omtrent de kinderpornozaak Zandvoort naar Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse bondskanselier schreef, zou spoorloos verdwenen zijn.
Na de publicatie van haar open brieven op het Internet, werd haar website afgesloten.
De verdwijning is erg zorgwekkend omdat Gina Bernard-Pardaens die destijds met de Werkgroep Morkhoven naar de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald speurde, na een -volgens haar- zeer intimiderende ondervraging in opdracht van een Belgische procureur-generaal, tal van doodsbedreigingen ontving. Zij had ook maandenlang problemen met het Internet en haar telefoonlijn en ontving allerlei anonieme telefoontjes waaraan Belgacom niets kon doen. Ook het plaatsen van een Zöllertoestel om de onbekende bellers en bedreigers op het spoor te komen, bleek om één of andere manier onmogelijk te zijn.
De telefoon- en Internetproblemen bleven voortduren tot enkele uren voor haar dood.
Gina Bernard-Pardaens kwam om bij een zogezegd nachtelijk ongeval tijdens de terugkeer van haar vriendin die in haar buurt woonde. Kort voordien stelde zij ook problemen met haar auto vast.

Gezien ook Marcel Vervloesem door gebrek aan medische zorg in de gevangenissen van Turnhout en Brugge bijna aan zijn einde kwam, dient men de spoorloze verdwijning van Janett Seemann ernstig te nemen.

Zoals de journalist Douglas De Coninck in zijn boek 'Dode Getuigen, dertig mensen die niet zullen spreken op het proces Dutroux' (Houtekiet, 2004) aantoonde, is het niet de eerste keer dat er in België mensen op een geheimzinnige manier verdwijnen of overlijden...

-----

Janett Seemann has vanished without a trace

Janett Seemann has vanished without a trace
October 5, 2008

The 29-year-old Janett Seemann, who caused a furor by two video messages on the internet some weeks ago, has vanished without a trace. The network provider bluehost.com, where Mrs. Seemann had her web pages, had blocked her account after the publishing of shocking news. Janett Seemann had done researches in the child porn milieu and had found terrible facts. Among others on the quiet she accused a high EU commissioner of being involved in the child porn scandal. On her web page she reports about criminal networks, which kidnap children and deliver them to beasts, which rape and even kill them. Furthermore, she found out that these networks are obviously so mighty that they manipulate the media and redirect everything to networks on the internet in order to draw off the attention from the actual scandal.

In her public video messages the 29-year-old Janett Seemann (sports coach) brings a charge of child abuse and at the same time points out that the offenders are obviously protected by justice, but those, who hint at this crime, are obviously defamed and libeled by the German press. Her messages to the public, which are addressed to Angela Merkel and the Pope, report of 2,100 children who have vanished in Germany per year and who could not have been retraced until today. What she had learned by her report made her – as measured by law and morality - inform the public directly in order to let us know the seriousness of the situation. She accuses the offenders of maintaining networks in Europe, also affecting Germany, which kidnap children, sell, prostitute and deliver them to beasts, which abuse, torture and kill them.

Since that time Janett Seemann has vanished without a trace. On the internet it is already speculated that she has told the public too much and that it might be that she has been kidnapped by the concerned criminal networks for this reason.

http://tinyurl.com/3sdjzk
http://fufor.twoday.net/stories/5248154/

Gepost door: Morkhoven | 11-11-08

Reageren op dit commentaar

Janett Seemann spurlos verschwunden
Verfasst von Christoph Kastius am Mo, 2008-09-29 16:34.

Die 29. jährige Janett Seemann, welche vor einigen Wochen im Internet mit zwei Videobotschaften für Furore sorgte ist spurlos verschwunden. Der Netzbetreiber bluehost.com, auf welcher Frau Seemann ihre Seiten betrieb, hatte ihren Account nach Veröffentlichung schockierender Nachrichten gesperrt. Janett Seemann recherchierte im Kinderpornomillieu und fand erschreckende Dinge herraus. Unter anderem beschuldigte Sie hinter vorgehaltender Hand, das eine hoher EU-Kommissar, in den Kinderpornoskandal verwickelt sei. Auf ihrer Seite berichtete Sie über kriminelle Netzwerke, die Kinder entführen und Bestien liefern, die diese vergewaltigen und sogar töten. Weiterhin fand Frau Seemann herraus, das diese Netzwerke offenbar so mächtig sind, das sie die Medien manipulieren und alles auf Internetnetzwerke umleiten, um vom eigentlichen Skandal abzulenken. In ihren öffentlichen Videobotschaften erhebt die 29 jährige Janett Seemann (Sport-Coach) Anklage wegen Kindesmissbrauch und weist gleichzeitig darauf hin, das die Täter von der Justiz offenbar geschützt, aber jene, die auf dieses Verbrechen hinweisen, offensichtlich durch die deutsche Presse diffamiert und verunglimpft werden. In ihren Botschaften an die Öffentlichkeit, welche sich an Angela Merkel und den Papst richtet, spricht sie von 2.100 Kindern, die in Deutschland pro Jahr verschwanden, und bis heute nicht wieder aufgefunden wurden. Was sie durch Ihre Reportage erfahren habe, gibt ihr Anlass, gemessen an Gesetz und Moral, direkt die öffentlichkein zu informieren, um uns von dem Ernst der Situation in Kenntnis zu setzen. Darin wirft sie den Tätern vor, das Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese missbrauchen, foltern und töten.

Seit dem fehlt von Janett Seemann jede Spur. Im Netz wird auch schon gemutmaßt, das sie der Öffentlichkeit zu viel erzählt hat und deswegen möglicherweise von den betreffenden kriminellen Netzwerken entführt worden sei.

Sie veröffentlichte auch ein Plakat, welches an den Papst und die Bundeskanzlerin verschickt wurde. Auf dem Plakat waren schockierende Bilder zu sehen.

1) Ein entblößtes mit Eisenketten festgekettetes Kind, das mit einem Bügeleisen gefoltert wird.
2) Eine Frau, die ein kleines Kind über ihr Knie legt und ihm mit einem Objekt auf den bloßen Hintern schlägt.
3) Ein Kind im Stroh, dem die Kehle durchgeschnitten worden ist.
4) Ein entblößtes Kind, dem die Waden mit den Oberschenkeln zusammengebunden wurden, die Augen verbunden und dass an den Handgelenken aufgehängt wurde.
5) Ein entblößtes geknebeltes Kind, dem Hand- und Fußgelenke mit Stricken festgebunden wurden sowie der Mund verbunden wurde.
6) Ein Mann, der den Kopf eines Kindes hält, dem er ins Gesicht gebissen hat.
7) Ein geknebeltes Kind, dem ein Sadomaso-Accessoir im Mund befestigt wurde.

Die Bundeskanzlerin, Angela Merkel hielt es offenbar nicht für nötig, auf diesen Brief entsprechend zu antworten. Nun fragt sich jeder, wo ist Janett Seemann? Wer hat Sie zuletzt gesehen? Warum wurde ihre Seite gesperrt? Den Namen des EU-Ministers kann man bei einer Recherche über Google leicht herrausfinden. Vielleicht ist diese heiße Spur die Möglichkeit, die betroffenen Kinder und die Frau Janett Seemann wieder lebend ausfindig zu machen. Unter anderem
ist das Ergebnis Ihrer Recherche, das der deutsche Junge Manuel Schadwald ebenfalls Opfer dieser kriminellen Netzwerke wurde.

-----------

Janett Seemann: spoorloos verdwenen


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-Tweede Kamerfractie.

In verband met het grote aantal e-mailberichten dat wij dagelijks ontvangen, kan de beantwoording van uw e-mail langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar alle vragen te beantwoorden.

Alle opmerkingen worden uiteraard doorgegeven aan de leden van de VVD-fractie. E-mails gericht aan een VVD-Kamerlid sturen wij door.

Algemene reacties, klachten of opmerkingen worden niet beantwoord, maar wel gelezen en geregistreerd.

--------

Publieksvoorlichting PvdA

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw mail van 11/11/08. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 257315.

Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie.

Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Graag wijzen wij op onze uitgebreide standpuntenencyclopedie De kans is groot dat u hier de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Uiteraard kunt u ook veel informatie terugvinden op onze website www.pvda.nl

Met vriendelijke groet,

PvdA Publieksvoorlichting

Gepost door: Morkhoven | 11-11-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.