10-10-08

Kinderpornozaak Zandvoort


Minister Vandeurzen loog over de diefstallen die moesten dienen om Marcel Vervloesem te veroordelen en de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken

ZoeGenot.imagesEedafleggingKoning.610x-3

Het is duidelijk dat justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) in zijn antwoord van 8.10.2008 aan Ecolo-parlementslid Zoé Genot, loog over de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die in 1998 in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan de Koning werden gegeven.
De Koning liet deze 7 cd-roms destijds door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep overmaken maar tot een onderzoek kwam het dus nooit.
Door te liegen over de verdwijning, beschermt de minister willens wetens diegenen die zowel de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen als de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op de correctionele rechtbank te Turnhout lieten verdwijnen.

Het verklaart metéén waarom de minister de aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 30.5.2008 omtrent de verdwijningen, nooit heeft willen beäntwoorden en waarom kabinetsmedewerker Koen De Busser die het dossier op het kabinet Vandeurzen opvolgt, vier weken geleden tijdens een telefonisch gesprek verklaarde dat de brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

De Werkgroep Morkhoven die het onschuldig opsluiten van haar zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem en het zonder onderzoek afsluiten van de kinderpornozaak Zandvoort ook op europees gebied heeft aangekaart, wil nu laten uitzoeken welke juridische mogelijkheden haar ter beschikking staan.

--------------

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen vppr verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie

21.2.08.Vervaeke.07-HR-CS-zandvoort121.2.08.Vervaeke.07-HR-CS-zandvoort2


- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: Ecolo-parlementslid Zoé Genot - justitieminister Jo Vandeurzen tijdens de eedaflegging voor de Koning

Commentaren

CD&V-pesterijtjes
Gisteren was deze skynetblog gedurende enkele uren ontoegankelijk.
Het probleem werd pas na een schrijven naar skynet opgelost.

Daarna kon men niet meer zien hoeveel mensen deze blog dagelijks bezoeken.

Het toont nog eens aan op welke kinderachtige manier men de aandacht probeert af te leiden van een dossier waarin (volgens het rapport van de federale politie) 88.539 slachtoffertjes van kindermisbruik voorkomen.

De pesterijtjes volgen op de parlementaire vraag die Ecolo-parlementslid Zoé Genot gisteren terzake aan justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) durfde te stellen.

De voorbije weken werden er ook al mails en brieven achtergehouden of vertraagd, werden de telefoonlijnen van de dochter van Marcel Vervloesem en van de ouders van slachtoffers die Marcel Vervloesem blijven ondersteunen gestoord enz

Gepost door: leentje | 11-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.