17-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 13de dag


Schrijf naar de Belgische Koning en Koningin !

Koning2412kerstboodschapzandvoort.gevangenis.mail-2

Brussel, 17.9.2008

Beste vrienden,

Gelukkig bleek Marcel gisteren (terug) bij bewustzijn.
Maar doordat hij zijn honger- en dorststaking verderzet en alleen maar enkele kopjes water drinkt om zijn pijnen te verlichten (wat zeker niet voldoende is), begint zijn leven aan een zijden draadje te hangen.
Doordat Marcel zijn medicatie voor zijn suikerziekte (alsook voor zijn hartziekte en kanker) blijft weigeren, is de kans groot dat hij in een diabetische coma zal vallen. Ook zijn nieren waarmee hij talloze problemen heeft, dreigen te blokkeren. Hij kan bijna niet meer slapen van de pijn.

In tegenstelling tot wat we gisteren hebben vermeld, zit Marcel niet tesamen met een mede-gevangene in een cel maar ligt hij in een cel die zo groot is als een hondenhok, langzaam te verkommeren. Het is dus een isoleercel en hij krijgt bijna niemand te zien. Het doet enigszins aan de vergeetputten op Frans Guyana denken waarin gevangenen opgesloten werden totdat zij stierven.

Vandaar dat Marcel bijna geen bezoek mag ontvangen en men al 2 weken lang ons bezoek verhindert. Vandaar ook dat hij bijna geen brieven onvangt. Mensenrechtenactivisten of buitenlandse fotografen kunnen ze best missen in de volgepropte Belgische gevangenissen...

Onze hypothese dat de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen uit Marcel's dossier bedoeld waren om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten, blijkt inderdaad te kloppen.
Men wil Marcel langzaam en zonder dat de media er veel aandacht aan besteedt, in de gevangenis laten doodgaan zodat hij definitief zijn mond houdt over het kinderpornonetwerk Zandvoort en men het kinderpornomateriaal kan vernietigen.
Het persagentschap Belga zal na zijn dood ongetwijfeld een kort persberichtje verspreiden waarin staat dat de 'zelfverklaarde pedojager' aan een hartaanval of tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand en dorst- en hongerstaking, in de gevangenis van Brugge overleden is.
Men rekent erop dat deze zaak, na enkele jaren en nog wat twijfelzaaiende artikeltjes in de kranten, vergeten is. Tegen de tijd dat men zich werkelijk vragen stelt, is de justitieminister die de zaak van de verdwenen documenten uit het strafdossier van Marcel en de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen mee wist dicht te dekken, al lang Eerste Minister geworden.
Als achteraf moest blijken dat Marcel onschuldig was (Europees Hof voor de Rechten van de Mens), is hij natuurlijk al lang dood en begraven en werd de zaak netjes opgeruimd. Opgeruimd staat netjes in de Belgische politiek.

Er zijn steeds meer en meer mensen die beginnen te schrijven en te reageren maar de vraag is of zij niet te laat zullen komen. Marcel is vandaag immers aan zijn 13de dorst- en hongerstakingsdag begonnen en zijn toestand wordt kritiek.
Als de Belgische doofpot-justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ooit directeur van een ziekenhuis was, nog een paar dagen tijd kan winnen, dan is het doel bereikt.

Ook Laurette Onkelinx, die justitieminister was in de vorige regeringen en die nu Minister van Sociale Zaken is, blijkt zich enigszins zorgen te maken. Misschien begint zij in te zien dat zij door justitie verkeerd werd ingelicht omtrent de kinderpornozaak Zandvoort die zij in haar antwoord op een parlementaire vraag, een 'individueel dossier' noemde.
De vraag is echter of ook haar reactie niet te laat zal komen.
Haar kabinetsmedewerker stuurde mijn brief weliswaar naar onze doofpot-minister door maar de aangekomen brieven blijken daar allemaal verloren te gaan doordat zij, zoals een kabinetsmedewerker mij wist te vertellen, 'waarschijnlijk bij de kabinetschef blijven liggen'. Als de kabinetsmedewerker die het dossier behandelt dan toch brieven ontvangt, laat hij ze gewoon onbeäntwoord. Op die manier wordt het dossier volledig geblokkeerd.

Het hangt eigenlijk allemaal samen: de ontlastende stukken die men uit het strafdossier van Marcel deed verdwijnen, de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die gestolen werden, de justitieminister die geen onderzoek laat instellen, het kabinet van justitie dat de brieven kwijtspeelde en/of onbeäntwoord liet, de petitie voor Marcel die geblokkeerd wordt zodat niemand ze nog kan tekenen, de brieven voor Marcel en de Werkgroep Morkhoven die worden achtergehouden, de al 14 dagen durende comedie rond het bezoekrecht die bedoeld is om Marcel volledig te isoleren en geen nieuws naar de buitenwereld te laten doorsijpelen, de Belga-berichtjes die alleen maar over de 'zelfverklaarde kinderpornojager in de gevangenis' spreken enz.
Die feiten spreken voor zichzelf. Waarom zouden we onze kostbare tijd in idiote wel-of-niet-komplot-discussies-spelletjes steken ?

Ik neem vandaag contact op met enkele leden van de Commissie Mensenrechten van het Europees Parlement en ik heb ook een gesprek met leden van een mensenrechtenvereniging die mij vroegen om een rapport over deze zaak op te maken.
Ik wil dat men het leven van Marcel redt en dat de Belgische Staat op zijn minst veroordeeld wordt alhoewel dat niet de eerste maal zal zijn en de Belgische autoriteiten zich maar weinig van dergelijke veroordelingen aantrekken.
Als Marcel moest sterven, maken we er in ieder geval een internationaal schandaal van. Het kan gewoon niet dat het opgepoetste imago van het Koninkrijk België van na de zaak Dutroux, enkel gebruikt wordt om kindermisbruiken in de doofpot te steken en mensen als Marcel uit de weg te ruimen !

Zorg ervoor dat al onze brieven en berichten overal in Nederland en daarbuiten verspreid worden want het is nu 5 voor 12 ! We hebben ook nog vertalers en tolken nodig die bereid zijn om, tegen een kleine vergoeding, onze artikels mede te vertalen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Schrijf per aangetekende brief naar - Ecrivez par lettre recommandée à - Write to:

Koninklijk Paleis
t.a.v. Chantal Cooreman
Hoofd van de Dienst Onderzoeken
1000 Brussel (België - Belgique - Belgium)

Palais Royale - Palais de Bruxelles
t.a.v. Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes
1000 Bruxelles (Belgique)

Secretariaat van de Koningin
t.a.v. Caroline Vermeulen, Secretaris van de Koningin
Koninklijk Paleis (België - Belgique - Belgium)
1000 Brussel

Minister Jo Vandeurzen
Ministre de la Justice - Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België - Belgique - Belgium)
Tel.: 02 542 80 21 - (0032 2 542 80 21)
Fax: 02 542 80 00 - (0032 2 542 80 00)

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Direction générale des prisons
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles (Belgie - Belgique - Belgium)
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85

-------

Vraag iederéén om Marcel Vervloesem per aangetekende brief te schrijven en help dit adres mee te verspreiden - Demandez tout le monde d'écrire à Marcel Vervloesem par lettre recommandée et diffusez cette adresse - Publish this adress and write to Marcel Vervloesem:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

De Belgique : Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
De l’étranger : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Foto's:

1) Belgische Koning tijdens zijn kersttoespraak
2) 9.9.2008 - Actie van de Werkgroep Morkhoven aan de gevangenis van Turnhout met ondermeer een door Marcel Vervloesem in kaart gebracht kinderpornonetwerk.

Commentaren

Koning en koninklijke adviseurs aanvaarden kindermisbruiken
De Werkgroep Morkhoven wacht nog altijd op het antwoord van de brief die zij op 30 mei 2008 naar de Koning schreef in verband met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.
De Werkgroep maakte deze 7 cd-roms in 1998 aan de Koning over die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers (cfr. zaak CIPAL) van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Normaal gezien zou de Koning zich, zoals iedere normale burger zou doen, moeten afvragen waar die cd-roms gebleven zijn maar, noch hij, noch zijn kabinetschef Jacques Van Ypersele die terzake ook werd geschreven, reageerden.
De woorden van de Koning dat hij de kindermisbruiken 'tot op het bot wil bestrijden' worden daardoor totaal ongeloofwaardig.

Het is trouwens niet het eerste dossier waarin Koning Albert die een turbulent leven geleid heeft, genoemd wordt.

In de Gazet van Antwerpen dd. 6.10.08 kon men het volgende artikel lezen:

06/10 "Koning Albert zat achter stuur bij dodelijk ongeval"
Kolonel Noël Vaessen, de voormalig adviseur van prins Laurent, heeft een tweede boek geschreven over de Koninklijke familie, 'De kroon ontbloot'. Daarin trekt hij een nieuw blik aantijgingen tegenover het Paleis open. Zo zou koning Albert volgens Vaessen in 1972 betrokken zijn geweest bij een dodelijk ongeval.

Eerder schreef Vaessen al 'Een prinselijk proces'. Vaessen schreef dat boek naar eigen zeggen om zijn "oneerlijke" veroordeling op het Hasseltse marineproces van 2007 aan te vechten. Vaessen werd op het proces schuldig bevonden aan verduistering van marinegeld. Dat geld werd deels gebruikt voor werken aan de villa van prins Laurent.

Kolonel Vaessen werd tot 2,5 jaar cel veroordeeld. Hij kreeg tevens een boete van 195.000 euro.

"Koning achter stuur bij dodelijk ongeval"
In zijn tweede boek, 'De kroon ontbloot', schrijft Vaessen onder andere dat koning Albert II in 1972 betrokken was bij een auto-ongeval in Stavelot. Daarbij kwamen twee Duitsers om het leven. De koning zou volgens Vaessen achter het stuur gezeten hebben.
Vaessen beweert daaromtrent een getuigenis van een (overleden) oud-burgemeester van Stavelot op band te hebben.

Lucratief
Het schrijven van boeken met smeuïge verhalen over het Paleis legt Vaessen alvast geen windeieren: van het eerste boek gingen maar liefst 60.000 exemplaren over de toonbank.

Gepost door: Morkhoven | 07-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.