08-07-08

Kinderpornozaak Zandvoort - Liquidatie van Marcel Vervloesem: Minister Van Quickenborne


Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren

20050429-duiventil-quickieBrussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

11:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4)

Commentaren

Belgische Staat wil aktievoerder liquideren Van: werkgroepmorkhoven
Aan: redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactie-itelegraaf.nl, nrc@nrc.nl, vlugttros.nl, voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansentros.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, senatormarcverwilghen.be, paulwille, antwerpenbelga.be, antwerpenpvda.be, antwerps.pershuis, arensgilberte, ries.baeteneuroparl, bart.aertspersgroep.be, cberxcdenv.be, childpornographyfedpol.be, chris.denijsvrt.be, hugocoveliers.be, christinedefraigne.be, lambertsenators.be, geert.lambert, phmswing.be, carine.russoecolo.be, senaathelgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghesenaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfaparlbrube, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasecolo.be, debethunesenators.be, delperee, destexhe.be, josy.dubieecolo.be, kapompolesenators.be, nahimalanjrisenaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paujpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be
Datum: 8 jul. 2008
Onderwerp: Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren


Brussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 08-07-08

Reageren op dit commentaar

DNA pleit ouders na 12 jaar vrij van moord op kindsterretje
In het Amerikaanse Colorado werden de ouders van het Amerikaanse kindsterretje JonBenet Ramsey, na nieuw DNA-onderzoek, na 12 jaar vrijgesproken.

Hopelijk moet Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven ook niet zo lang wachten. Hij werd veroordeeld nadat enkele minderjarigen die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zijn beland en die in contact staan met de eerste generatie criminelen die Marcel Vervloesem van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden, hem opnieuw van 'foltering en verkrachtingen' hadden beschuldigd.
Vervloesem werd voor de eerste beschuldigingen immers vrijgesproken nadat hij ervoor door de voor justitie werkende media gedurende 10 jaar lang door het slijk werd gesleurd.
Het zogenaamd bewijs voor die 'folteringen en verkrachtingen' vond justitie in de bamboostokjes die in Vervloesem's garage werden gevonden. Die werden echter nooit op DNA-sporen onderzocht.
Justitie hield ook geen rekening met de medische expertiseverslagen die uitwezen dat Vervloesem tengevolge van zijn ziekte geen van de jongeren kon verkracht hebben.
Verder liet justitie geen van de aanklagers oproepen voor de leugendetectortest die uitwees dat Vervloesem de waarheid had gesproken en roofden ze alle ontlastende documenten uit zijn strafdossier weg zonder dat de Belgische justitieminister daartegen optrad.
Dat komt omdat justitie Vervloesem ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen over de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde terwijl er -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in weer te vinden waren. Justitie liet ook de kinderpornoproducenten en de kinderverkrachters in de Zandvoort-zaak niet opsporen, schakelde Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) in om een kindermisbruikende magistraat te beschermen en liet de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken spoorloos verdwijnen zonder dat er een haan naar kraait.

----------------------------------------

Twaalf jaar na de moord op het Amerikaanse kindsterretje JonBenet Ramsey heeft nieuw DNA-onderzoek aangetoond dat de ouders van het meisje niks met de moord te maken hebben. Ramsey was zes jaar toen ze op 26 december 1996 dood werd teruggevonden in de kelder van haar ouderlijk huis in Boulder (Colorado). Ze was gewurgd en stond vol blauwe plekken. Haar moeder Patsy overleed in 2006 aan baarmoederhalskanker.

Onderzoekers hebben nu aangekondigd dat JonBenet niet door een familielid is vermoord. Nochtans werden haar ouders en haar broer Burke lange tijd verdacht. Jarenlang probeerde de familie haar naam te zuiveren, maar de publieke opinie in de VS had hen toen al lang veroordeeld.

De moord op JonBenet beheerste jarenlang het nieuws in de VS en ver daarbuiten. Twee jaar geleden leek er schot in de zaak te komen toen een Amerikaanse leraar die in Thailand woont de moord bekende. DNA-onderzoek toonde echter aan dat hij niks met de moord te maken had. Tot nu toe is er nog altijd niemand aangeklaagd voor de moord. (hlnsydney/sps)

Foto's:
JonBenet Ramsey werd op tweede Kerstdag 1996 dood teruggevonden in de kelder van haar ouderlijk huis.
De ouders van JonBenet Ramsey tijdens een oproep in 1997. Moeder Patsy is inmiddels aan kanker overleden.

10/07/08 Het Laatste Nieuws

Link:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 10-07-08

Reageren op dit commentaar

Van Quickenborne: een 'beleefde ontvangstmelding' We kregen intussen een antwoord van het kabinet van minister Van Quickenborne (alhoewel een antwoord eigenlijk al te veel gezegd is).

Daarin stond dat het schrijven van de minister als een 'beleefde ontvangstmelding diende te worden beschouwd'.

De Werkgroep Morkhoven liet weten dat het de 'beleefde ontvangsmelding' van de minister op een beleefde manier aan de meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort die door de minister op een minder beleefde manier in de steek worden gelaten, zal trachten mede te delen.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 10-07-08

Reageren op dit commentaar

Pedofielen-netwerk in Nederland
Het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, huppelt nog altijd vrij en vrolijk rond en zetelt thans, nadat hij enige tijd geleden ook al tot bestuurslid van het Herentalse OCMW-bestuur (dienst jeugdzaken en justitie) werd benoemd, in de Herentalse politieraad.

De Antwerpse procureur-generaal Dekkers kreeg in oktober 1996 nochthans een copie van die 30 processen-verbaals maar het feit dat Victor V. gedurende 10 jaar lang de hoofdaanklager was van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn vrienden-aanklagers daarvoor zelfs betaalde, zal wel één van de redenen zijn van het feit dat ook deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

En wat betekent deze zaak tenslotte ten opzichte van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes die de Justitie in Turnhout en Antwerpen dichtdekte ?

Wat betekent deze zaak ten opzichte van de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort die men in de doofpot stopte of de verdwijning van de cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. Daar ligt zelfs de Koning die deze cd-roms voor onderzoek aan het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, niet wakker van.

So what ? België is een pedofielenland en daarmee uit en de zaak Dutroux was niets meer dan een grote show om de mensen een rad voor de ogen te draaien.

Ook andere Europese landen hebben problemen met kindermisbruik en kinderhandel. In Frankrijk werd het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort na drie jaar door justitie als een 'non-lieu' bestempeld. En ook in Nederland bestaan er ernstige problemen zo te zien aan het volgende artikel...

-------------------------------

De grootste cover-up uit onze geschiedenis


De waarheid rond het Nederlandse pedofielen-netwerk en rol die vele hooggeplaatste landgenoten hierin spelen zal en mag nooit ‘officieel’ in de openbaarheid komen. De belangen zijn eenvoudigweg te groot. Boodschappers op deze website melden dat De Telegraaf steevast alle postings die verwijzen naar deze website, de Demmink-zaak en/of het interview met Adam Curry weert, laat staan dat de andere ‘officiele media’ er enige aandacht aan willen besteden. In de tussentijd staat internet helemaal vol met Demmink-materiaal, maar op een of andere wijze moet er toch een brug worden geslagen tussen de waarheid op internet en de waarheid in de ‘bovenwereld’. Het is fascinerend om te reconstrueren hoe deze ‘bovenwereld’ na aanvankelijk wel degelijk onderzoek naar de zaak te hebben gedaan zich als een oester sloot toen de zaak really big werd en bleek dat er vele belangrijke Nederlanders bij betrokken waren. We beginnen bij de actualiteitenrubriek Netwerk die reeds in 1998 het basismateriaal in handen had om het pedofielen-netwerk in kaart te brengen en op te rollen. Na de twee baanbrekende uitzendingen in 1998 is niets meer van Netwerk vernomen, dus ook niet in 2003 en 2007 toen de zaak weer op de voorpagina’s belandde. De twee journalisten die de reportages op hun naam hebben staan, Martin Froberg en Roelf van Til, zijn niet meer bij Netwerk werkzaam en hebben zelfs hun medewerking verleend aan een cover-up door in 2004 te verklaren dat de ‘topambtenaar Joris’ die zo prominent in hun reportage optreedt niet Joris Demmink zou zijn, maar een ‘andere hoge ambtenaar’ die op VWS zou werken.

Deze draai van 180 graden van ‘onthullen’ naar ‘verhullen’ zien we vaker in deze zaak. Het NOS Journaal, zo blijkt uit de Runderkamp-papers, heeft tot 2003 serieus onderzoek naar de zaak gedaan en zelfs in de uitzending gemeld dat Demmink heeft toegegeven kinderen te misbruiken. Na intimidatie door de advocaat van Demmink, Harro Knijff, nam het Journaal reeds direct gas terug en is nadien nooit meer op de zaak teruggekomen. Dezelfde Knijff is erin geslaagd de bladen Panorama en de Gay Krant (zie feitenoverzicht) dermate de stuipen op het lijf te jagen dat het woord ‘Demmink’ sinds 2003 nooit meer is uitgesproken op beide redacties. Dan De Telegraaf, de krant van Pedofiel Nederland. Deze krant heeft wel de meest opzienbarende rol gespeeld door tot medio 2007 het voortouw te nemen in het blootleggen van de pedofielen-netwerk maar reeds een jaar later de rol van ‘onthullen’ te verwisselen voor die van ‘verhullen’ door out of the blue met het verhaal te komen dat Demmink ‘het slachtoffer zou zijn van een maffia-complot’. Hier zien we vermoedelijk de hand van Sjuul Paradijs die volgens diverse bronnen banden onderhoudt met Joris Demmink die hij ongetwijfeld goed heeft leren kennen in het Haagse party-circuit waar Paradijs zijn ’sporen’ als journalist eerder heeft achtergelaten dan verdiend. De laatste week is het radio-station Arrow Classic Rock in beeld gekomen dat de nek heeft uitgestoken door als eerste een interview te brengen met de webmaster van deze site, maar reeds direct daarop ‘in een juridische situatie’ belandde die ervoor zorgde dat de podcast van het interview niet op de eigen website geplaatst kon worden. Ook een vervolginterview dat reeds was aangekondigd voor de dag na het eerste interview ging niet door, al kan dat nog altijd in het vat zitten: de signalen die we thans doorkrijgen zijn dat Arrow graag op het onderwerp door wil gaan. Het enige programma dat tussentijds (13 juli 2007) nog op een enigzins ‘onthullende’ wijze aandacht aan de zaak besteedde was EenVandaag waarin ook weer fragmenten te zien waren van de Netwerk-uitzendingen van 1998. Mede dankzij deze fragmenten waarin we horen dat er in 1998 sprake was van een ‘topambtenaar Joris’ die op Justitie werkzaam is, hebben we de zaak ‘rond’ kunnen krijgen.

Ronduit verbijsterend is de rol van ‘kwaliteitskranten’ als NRC Handelsblad en De Volkskrant. NRC heeft bijvoorbeeld twee keer aandacht aan Joris Demmink besteed: een keer in een groot portret waarin Demmink de hemel in wordt geprezen als ‘geestig, slim, scherp en teruggetrokken’ en een keer is een stuk waarin werd ‘onthuld’ dat ‘onderzoek heeft aangetoond’ dat Demmink ‘helemaal schoon’ is.

Gepubliceerd door Micha Kat op 14 juli 2008 in Algemeen

Gepost door: Jaapjejaap | 17-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.