30-06-08

Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op hoorzitting in Den Haag


Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem op hoorzitting in Den Haag en (later) op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

marcelDe Werkgroep Morkhoven maakte zopas wereldwijd bekend dat haar onderzoeker Marcel Vervloesem op 4 juli 2008 wordt uitgenodigd op een hoorzitting in Den Haag waarop de kinderpornozaak Zandvoort ter sprake komt. De Belgische justitie die 10 jaar lang al het mogelijke heeft gedaan om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te criminaliseren en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, komt daarmee waarschijnlijk in de problemen.
Vandaar dat de server van de Werkgroep Morkhoven en van de Stichting Prinses de Croÿ kort na de bekendmaking van de hoorzitting waarschijnlijk geblokkeerd werd en het niet meer mogelijk was om nog e-mails te versturen.

Op de hoorzitting zal namelijk duidelijk worden dat de Belgische justitie zelfs Nederlands onderzoeksmateriaal opvroeg om Marcel Vervloesem voor het 'bezit van kinderporno' te kunnen vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken.

Op de hoorzitting zal ook worden besproken dat de belgische justitie al dit materiaal eigenlijk heeft misbruikt.

De Nederlandse justitie zal ongetwijfeld vragen stellen over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning overmaakte. De Belgische Koning liet dat materiaal immers door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen maar in plaats van dat het materiaal onderzocht werd, verdween het er spoorloos.

De Werkgroep Morkhoven bracht zowel de Koning, de kabinetschef van de Koning, justitieminister Van Deurzen (CD&V), senator Tony Van Parys als de leden van de commissie justitie van de senaat van deze diefstal schriftelijk op de hoogte maar niemand wenste tot nogtoe te reageren.

Op de nederlandse hoorzitting zal men zich ongetwijfeld afvragen hoe Marcel Vervloesem in België veroordeeld kon worden voor het 'bezit van kinderporno' terwijl hij met de Werkgroep Morkhoven al dat materiaal aan justitie gaf.

Er zullen ook vragen worden gesteld over de jarenlange vervolging van Marcel Vervloesem op basis van verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' terwijl Marcel Vervloesem medisch gezien niet eens in staat was om iemand te verkrachten.

Waarom liet men Vervloesem een leugendetectortest afnemen waaruit bleek dat hij de waarheid sprak zonder dat men de positieve resultaten van die leugendetectortest in het vonnis opnam ?
Hoe kon de Turnhoutse openbare aanklager Peter Van der Flaas voorkomen dat ook de aanklagers van Vervloesem voor een leugendetectortest konden worden opgeroepen ?

Er verdwenen, buiten de 7 cd-roms die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten afgeven, ook nog twee andere cd-roms met onderzoeksmateriaal uit het dossier van Marcel Vervloesem.

Zo zijn er nog honderden andere zwaarwichtige feiten op te noemen en men kan uit deze zaken alleen maar besluiten dat justitie in de kinderpornozaak Zandvoort gefoefeld heeft om ze te kunnen dichtdekken.

Wat deed de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot in de affaire Zandvoort ? Van wie kreeg Zicot de opdracht om de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort te beschermen ?

Hoe zijn al deze zaken mogelijk geweest zonder dat de Belgische justitieministers hebben opgetreden ? Waarom hebben zij hun politieke verantwoordelijkheid in deze zaak ontlopen ? Waarom neemt justitieminister Vandeurzen zijn verantwoordelijkheid naar aanleiding van de voornoemde diefstallen niet op en laat hij geen onderzoek instellen ?
Dat zou toch de meest normale gang van zaken zijn en het zou bovendien beletten dat er ook in andere gerechtelijke dossiers onderzoeksmateriaal en dossierstukken verdwijnen. Het zou voorkomen dat mensen ten onrechte aangeklaagd en vervolgd worden en -wie weet- het zou ook de overbevolking in de Belgische gevangenissen kunnen tegengaan.
De vraag is echter of het de minister van justitie wel menens is met de hervorming van het justitiebeleid.

Als men een advocaat-generaal laat vertellen dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' is en tegelijkertijd toestaat dat er onderzoeksmateriaal en dossierstukken verdwijnen, dan zit men zelf op een verkeerd spoor.
En wat te denken van wijlen justitieminister Onkelinx (PS) die de kinderpornozaak Zandvoort in antwoord op de vraag van parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier' noemde terwijl het volgens de federale politie over meer dan 88.000 slachtoffertjes en tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten gaat ?

Waar houdt de Belgische justitie zich eigenlijk mee bezig als het de ergste vorm van criminaliteit juist een hand boven het hoofd houdt ?

Hoe geloofwaardig denkt justitie op deze manier bij de Belgische burger over te komen ?

Het zijn misschien vragen die reeds tientallen keren gesteld werden maar waarop nog altijd geen antwoord is gekomen en zolang er geen antwoorden op komen zullen zij hersteld blijven worden.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

Kinderpornozaak Zandvoort - Hoorzitting in Den Haag met Marcel Vervloesem en zijn advocaten
Vrijdag, 4 juli 2008
Justitiepaleis, Prins Clauslaan 60, AJ 's Gravenhage (Den Haag), Nederland
( Gelieve deze mededeling zoveel mogelijk te verspreiden !)

20:24 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)

Commentaren

Problemen Skynet - Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.


Geachte Heer,

Vandaag probeerde ik in te loggen op mijn skynetblog 'Doofpot Justitie' maar dat bleek niet te gaan.

Tot mijn verwondering las ik dat mij domeinnaam 'niet meer geldig' was.

In het verleden had ik ook problemen met een aantal skynetblogs doordat iemand een klacht omtrent het 'schenden van zijn privacy' bij Skynet had ingediend.
Met het 'schenden van de privacy' werd de opgave van de initialen Marc C. bedoeld.
Skynet nam deze klacht toen ernstig en sloot de skynetblog 'Doofpot justitie' zonder dat ik het wist.
Toen ik protest aantekende over deze gang van zaken en mij bereid verklaarde om de initialen Marc C. te vervangen door Piet L., besloot skynet de blog opnieuw te openen.
Gelukkig kwam er geen Piet L. opdagen die zich bij Skynet beklaagde over het feit dat ik zijn 'privacy schond' en sindsdien waren er geen problemen meer met onze skynetblog. Ik was met de Werkgroep Morkhoven zeer tevreden over de skynetblogs.

Enkele dagen geleden werd onze server na het plaatsen van een franstalig artikel waarin Dr. Psychiater Cosyns werd genoemd, plotseling geblokkeerd.

Door bij vrienden te gaan werken, konden we ons opnieuw inloggen en een artikel plaatsen op 'Doofpot Justitie' waarin ondermeer stond dat Marcel Vervloesem van onze vereniging op 4 juli 2008 was uitgenodigd op een hoorzitting rond de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort in Den Haag.
Dat was natuurlijk slechts nieuws voor de Belgische justitie en de Belgische overheid omdat die juist al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
Zij vervolgde Marcel Vervloesem daarbij niet alleen 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' maar veroordeelde hem op basis van de verhalen van enkele betaalde criminelen die regelmatig wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, oplichtingen en zedenfeiten achter de tralies zaten.

In ons artikel op Doofpot Justitie spraken we ook over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan de Koning bezorgde.
De Koning liet deze cd-roms destijds door Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.
Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack, aanklager van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, openbaar bekennen dat de cd-roms van de Koning spoorloos verdwenen waren.
De diefstal werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd zonder dat het tot een onderzoek kwam.

Dit is niet de eerste diefstal in het dossier Vervloesem die daardoor op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld zonder dat het hof van cassatie dit als een procedurefout zag.

Ik neem aan dat de plotse problemen met onze skynetblogs ook het gevolg zijn van het feit dat we zowel de Koning zelf als justitieminister Van Deurzen (CD&V) per aangetekende brief met een rode antwoordkaart inzake de gestolen cd-roms op de hoogte brachten zonder dat we een antwoord ontvingen.
Ook het feit dat we Tony Van Parys, de kabinetschef van de Koning en de leden van de Commissie Justitie van de Senaat terzake schreven, zal wel hebben meegespeeld.
En dan is er die hoorzitting in Nederland natuurlijk die morgen zal plaats hebben.

Ik weet dat de skynetblogs publiciteit maken voor Child Focus dat van al de voorgaande zaken op de hoogte werd gebracht maar dat geen enkel initiatief nam om de zaken op te lossen maar ook dat vind ik geen reden om de publicaties op onze skynetblogs te boycotten.

In de hoop dat Skynet ons zo snel mogelijk opnieuw gebruik laat maken van onze domeinnaam, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

---------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Contacteer skynet:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-07-08

Reageren op dit commentaar

Problemen Skynet: Morgen hoorzitting in Den Haag - Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs From: Werkgroep Morkhoven
To: redactietelegraaf.nl; redactietrouw.nl; redactievolkskrant.nl; redactienu.nl; redactieparool.nl; redactie-itelegraaf.nl; nrc.nl; ria.jaarsmatip.nl; janmarijnissen.nl; jstrolenberg; lezersredacteurpzc.nl; vlugttros.nl; voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansentros.nl; vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme.nl; algemeenlinksprotest.nl; alkroonpzc.nl; ali.van.der.kolktros.nl; arie.rijneveldtros.nl; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl, leclea.be; patricia.vandersmissen; carine.tkint; controverserll.be; michel.bouffiaux; europol.eu.int; gvaredactie; kinderrechtenvlaamsparlement.be; kinderrechtenhuis.vzw; krw.koepelkinderrechtswinkel.be; andre.denysvlaamsparlement.be; philippe.truytspersgroep.be; patrick.dewaelibz.fgov.be; gvanholenfreemetro.be; geert.versnickdekamer.be; genecode; gdespiegelaereknack.be; dezondag.antstreekkrant.be; schepen.guy.paulisherentals.be; silvan.declerqibz.fgov.be; schepen.kris.peetersherentals.be; schepen.roger.van.nuffelherentals.be; hoofdredactiedemorgen.be; fractie.cdenvvlaamsparlement.be; fbrepoelseuroparl.eu.int; klachtenvlaamseombudsdienst.be; kabinet.letermevlaanderen.be; koen.tsijendekamer.be; krw.bruggekinderrechtswinkel.be; kabinet.vandenbrouckevlaanderen.be; justitieel.welzijnswerk; jef.geboerskinderrechtencoalitie.be
cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl; jmdedecker.com; jos.bouverouxvrt.be; binnenlandstandaard.be; antwerpenbelga.be; radionieuwsvrt.be; redactiebelga.be; redactie.dngpersgroep.be

Subject: Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag dd. 4 juli 2008
Date: Thu, 3 Jul 2008

Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs


Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

---------------------------------------


Geachte Heer,

Vandaag probeerde ik in te loggen op mijn skynetblog 'Doofpot Justitie' maar dat bleek niet te gaan.

Tot mijn verwondering las ik dat mij domeinnaam 'niet meer geldig' was.

In het verleden had ik ook problemen met een aantal skynetblogs doordat iemand een klacht omtrent het 'schenden van zijn privacy' bij Skynet had ingediend.
Met het 'schenden van de privacy' werd de opgave van de initialen Marc C. bedoeld.
Skynet nam deze klacht toen ernstig en sloot de skynetblog 'Doofpot justitie' zonder dat ik het wist.
Toen ik protest aantekende over deze gang van zaken en mij bereid verklaarde om de initialen Marc C. te vervangen door Piet L., besloot skynet de blog opnieuw te openen.
Gelukkig kwam er geen Piet L. opdagen die zich bij Skynet beklaagde over het feit dat ik zijn 'privacy schond' en sindsdien waren er geen problemen meer met onze skynetblog. Ik was met de Werkgroep Morkhoven zeer tevreden over de skynetblogs.

Enkele dagen geleden werd onze server na het plaatsen van een franstalig artikel waarin Dr. Psychiater Cosyns werd genoemd, plotseling geblokkeerd.

Door bij vrienden te gaan werken, konden we ons opnieuw inloggen en een artikel plaatsen op 'Doofpot Justitie' waarin ondermeer stond dat Marcel Vervloesem van onze vereniging op 4 juli 2008 was uitgenodigd op een hoorzitting rond de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort in Den Haag.
Dat was natuurlijk slechts nieuws voor de Belgische justitie en de Belgische overheid omdat die juist al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
Zij vervolgde Marcel Vervloesem daarbij niet alleen 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' maar veroordeelde hem op basis van de verhalen van enkele betaalde criminelen die regelmatig wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, oplichtingen en zedenfeiten achter de tralies zaten.

In ons artikel op Doofpot Justitie spraken we ook over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan de Koning bezorgde.
De Koning liet deze cd-roms destijds door Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.
Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack, aanklager van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, openbaar bekennen dat de cd-roms van de Koning spoorloos verdwenen waren.
De diefstal werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd zonder dat het tot een onderzoek kwam.

Dit is niet de eerste diefstal in het dossier Vervloesem die daardoor op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld zonder dat het hof van cassatie dit als een procedurefout zag.

Ik neem aan dat de plotse problemen met onze skynetblogs ook het gevolg zijn van het feit dat we zowel de Koning zelf als justitieminister Van Deurzen (CD&V) per aangetekende brief met een rode antwoordkaart inzake de gestolen cd-roms op de hoogte brachten zonder dat we een antwoord ontvingen.
Ook het feit dat we Tony Van Parys, de kabinetschef van de Koning en de leden van de Commissie Justitie van de Senaat terzake schreven, zal wel hebben meegespeeld.
En dan is er die hoorzitting in Nederland natuurlijk die morgen zal plaats hebben.

Ik weet dat de skynetblogs publiciteit maken voor Child Focus dat van al de voorgaande zaken op de hoogte werd gebracht maar dat geen enkel initiatief nam om de zaken op te lossen maar ook dat vind ik geen reden om de publicaties op onze skynetblogs te boycotten.

In de hoop dat Skynet ons zo snel mogelijk opnieuw gebruik laat maken van onze domeinnaam, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

---------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Contacteer skynet:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-07-08

Reageren op dit commentaar

Problemen Skynet: Vandaag hoorzitting rond kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag
Brussel, 4 juli 2008

Skynet-Klantendienst

Geachte Heer,


Betreft: problemen met onze skynet-blogs

Zoals ik u gisteren mededeelde, kregen we gisteren plotseling problemen met onze skynetblog Doofpot Justitie doordat onze gebruikersnaam die we al jaren zonder problemen gebruiken, 'niet meer geldig' bleek.

Dat was opvallend omdat we enkele dagen voordien ook al problemen hadden met onze server ten gevolge van de publicatie van een franstalig artikel inzake de kinderpornozaak Zandvoort dat we van onze collega, Prinses Jacqueline de Croÿ, hadden overgenomen.

Vandaag neemt onze medewerker Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door de Vlaamse pers aan de schandpaal werd genageld en die tenslotte op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (de verdwijningen en diefstallen van dossierstukken uit zijn dossier werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd), deel aan een hearing rond de kinderpornozaak Zandvoort op het justitiepaleis in Den Haag. U vindt een kopie van de uitnodiging van Marcel Vervloesem in bijlage.

Maar, zoals ik reeds schreef, zijn deze zaken en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte spoorloos verdwenen zijn, nog geen voldoende reden om het ons opnieuw moeilijk te gaan maken.
Het belangrijkste immers is dat er een aantal zaken opgelost geraken en de autoriteiten gaan uitzoeken wat er precies verkeerd is gegaan.

In de hoop dat onze domeinnaam opnieuw op een normale wijze kan gebruikt worden en onze tevredenheid over het functioneren van de skynetblogs niet om één of andere onbekende reden om zeep wordt geholpen, teken ik,


Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------

Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België


Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

----------------------------------
----------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form
Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send
Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 04-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.