14-05-08

Vlaamse socialisten en kindermisbruiken


'Vic geniet het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur'

Januari2007Victorreke.gemeenteraad

Het Herentalse sp.a gemeenteraadslid Victor V. zou, volgens de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter W. die door rechter-voorzitter van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen G. Van Craen een 'geloofwaardige getuige' werd genoemd, betaald hebben voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
Pas na 7 jaren (in 2005) begon rechter-voorzitter Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout te twijfelen aan de verhalen van Victor V. en zijn companen die bijna allemaal wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, gewapende roofovervallen, oplichting enz. achter de tralies hadden gezeten. Caers besliste toen dat zowel Marcel Vervloesem als Victor V. en zijn companen aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
Nadat de leugendetectortest had uitgewezen dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en één van de aanklagers door de mand was gevallen, besliste de Turnhoutse rechter op voorstel van de Turnhoutse openbare aanklager Vander Flaas die steeds een 'strenge straf' voor Vervloesem eiste, plotseling dat Victor V. en zijn companen niet meer hoefden uitgenodigd te worden voor de leugendetectortest.
Toevallig werd Marcel Vervloesem toen door enkele criminele minderjarigen uit de buurt van Victor V. opnieuw beschuldigd van 'folteringen en verkrachtingen'. De actievoerder werd met een groots machtsvertoon van de Herentalse politie aangehouden en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand onmiddellijk met een hongerstaking begon die meer dan 30 dagen zou duren. De vlaamse pers die de verhalen van Victor V. en zijn companen de wijde wereld instuurde, kon weer op een zelfingenomen manier over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' schrijven.
Het is ongetwijfeld een toeval geweest dat Victor V. op dat moment met een petitiecampagne startte waarin gevraagd werd om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning in de wijk Koninkrijk te zetten. Victor V. vond namelijk dat Marcel Vervloesem de wijk een 'slechte naam' bezorgde.
Door een puur toeval werd die zaak door het CD&V-raadslid Marleen Diels op de Herentalse gemeenteraadszitting ter sprake gebracht. Diels vond namelijk dat Marcel Vervloesem het 'imago van Morkhoven en omgeving schaadde'.
Toevallig nam de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) toen contact op met de lokale radio en televisie om te melden dat deze zaak op de gemeenteraad ter sprake was gekomen. Peeters voegde eraan toe dat er ook naar een mogelijkheid werd gezocht om de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet te halen.
Door een puur toeval sprak het Herentalse sp.a-bestuur toen haar 'volle vertrouwen' uit in Victor V. die met zijn petitiecampagne maar een 20-tal handtekeningen had weten te verzamelen. Dank zij de steun van het sp.a-bestuur werd Victor V. even later toevallig de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zetelde'.
In 2006 belandde Victor V. toevallig weer op een verkiesbare plaats van de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toevallig met 195 stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans toevallig in de Herentalse politieraad terwijl Jan Peeters als burgemeester aan het hoofd van de Herentalse politie staat.

Zonder de steun van burgemeester Jan Peeters en het Herentalse sp.a-bestuur had Victor V. die zowat 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en die enkel een fonetisch schrift hanteert, echter nooit in de Herentalse OCMW-raad (diensten jeugdzaken, justitie en uitkeringen) gezeteld. Hij zou nooit tot gemeenteraadslid verkozen zijn geweest en deel hebben uitgemaakt van de Herentalse politieraad.
Hij zou nooit zoveel als witte raaf en als zogenaamd slachtoffer van Marcel Vervloesem in de pers zijn gekomen zodat hij voor de verkiezingen nog hier en daar een stem van buiten de Herentalse sp.a kon meepikken.

Het meest ongelooflijke aan dit hele verhaal is dat Jan Peeters die de onbeduidende garnaal Victor V. gedurende 10 jaar lang politiek ondersteunde, -naast minister- ook 4 jaar lang staatssecretaris is geweest en in die functie tevens deel uitmaakte van de Belgische regering.

De vragen die men zich in deze zaak moet stellen zijn:
- Waarom werd een bijna onbeduidende figuur als Victor V. door Jan Peeters en het sp.a-bestuur ten volle gesteund en liet men toe dat de processen-verbaals met de zedenfeiten waarin Victor V. wordt genoemd, in de kast bleven liggen ?
- Waarom zeiden Jan Peeters en het Herentalse sp.a bestuur nooit een woord over de kinderpornozaak Zandvoort met haar 88.000 slachtoffers en tientallen kindermisbruikers ?
- Waarom lieten zij de kindermisbruiken mee in de doofpot verdwijnen ?
- Waarom wilden zij Marcel Vervloesem door middel van een proces waarin hij gedurende 10 jaar door sp.a-collega Victor V. en zijn companen van 'kindermisbruik' werd beschuldigd, het zwijgen opleggen ?
- Zijn er misschien ook hooggeplaatste sp.a-ers in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen betrokken ?
- Handelde de sp.a, zoals een aantal gerechtsjournalisten, in opdracht van justitie zonder rekening te houden met de grondwettelijke scheiding der machten ?
- Kreeg de sp.a-partijleiding van politiek benoemde magistraten soms de opdracht om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken ?
- Gebeurde dit misschien in opdracht van diegenen die alle ontlastende documenten en de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort, uit het gerechtelijke dossier van Marcel Vervloesem lieten verdwijnen ?
- Waarom laat justitieminister Vandeurzen (Cd&V) deze zaak niet grondig onderzoeken ?
- Waarom worden er geen parlementaire vragen terzake gesteld ?
- Waarom laat de Belgische Koning toe dat de 7 cd-roms die hij via de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwijnen ?


Goed.JanPeetersBurgemeesterJan Peeters (Herentals, 12 januari 1963) is een Belgisch politicus voor de sp.a

Volgde Latijn-Wiskunde in het St-Jozefscollege te Herentals en volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit te Antwerpen. Peeters is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was Assistent aan de universiteit van Antwerpen, en kabinetsadviseur van de gewezen minister Willy Claes. Hij was 4 jaar staatssecretaris en werd in 1999 even minister na het ontslag van Marcel Colla. Sinds 2001 is hij tevens burgemeester van Herentals.

Politieke loopbaan

1991 - 1995 : volksvertegenwoordiger
1995 - 1999 : staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 : minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 - heden : volksvertegenwoordiger - zetelt in de sp.a-fractie van de Kamer | Binnenlandse zaken en openbaar ambt - Stond in 2007 op de 2de plaats van de Sp.a-kamerlijst
2001 - heden : burgemeester van Herentals (en dus chef van de politie)

- Voorganger: Jacques Santkin Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
- Opvolger: Jan Peeters (1995-1999)

- Voorganger: Jan Peeters Minister van Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu (1999)
- Opvolger: Magda Aelvoet

- Voorganger: Marcel Colla Minister van Pensioenen (1999)
- Opvolger: Frank Vandenbroucke

Bron: Wikipedia

----------------------------------------

Goed.VictorfetchVictor V.

Politieke loopbaan

- Heeft geen hogere opleiding genoten. Kan enkel schrijven zoals hij spreekt (in het dialect, met talrijke taalfouten, zonder hoofdletters of lettertekens - wat men een 'fonetisch schrift' noemt). Werkt bij de Waterwerken.
- Werd een tiental jaren geleden lid van de CD&V
- Benoemt zich tot 'Secretaris-generaal' van de wijkraad (Koninkrijk Morkhoven)
- Stapt over naar de Sp.a
- Wordt manusje van alles van burgemeester Jan Peeters en komt in het Sp.a-bestuur van Herentals terecht
- 1998: Profiteert van de nationale en internationale belangstelling voor de in zijn wijk wonende actievoerder Marcel Vervloesem om met een paar vriendjes naar de vlaamse pers te stappen en te beweren dat hij in zijn jeugdjaren door de tegen kindermisbruik strijdende Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd - Dient daarvoor een klacht in bij justitie en wordt daarmee de 'witte ridder' van de Vlaamse pers en diegenen die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot willen stoppen - Weet niet te voorkomen dat Marcel Vervloesem na 10 jaar voor de klachten wordt vrijgesproken maar kan dank zij enkele nieuwe klachten inzake 'foltering en verkrachting' toch bekomen dat Marcel Vervloesem als 'kindermisbruiker' wordt veroordeeld.
- Wordt in 2005, dank zij Jan Peeters en het sp.a-bestuur dat het 'volle vertrouwen' in hem uitspreekt, de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de Herentalse OCMW-raad zetelt'.
- Wordt in 2006 dank zij een verkiesbare plaats op de sp.a-lijst, met 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans in de Herentalse politieraad
- Zal met zijn wereldschokkend homohuwelijk in juni 2008 waarschijnlijk opnieuw de vlaamse pers halen die van dergelijke zaken klaarkomt.


Het boegbeeld van de Sp.a

'Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van initiatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en hij is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers'.

Nieuw OCMW Raadslid

Heden heeft Vic V. (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers. Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.

sp.a - Antwerpen
Herentals Nieuws Nieuwsoverzicht Nieuwsarchief - 23.2.2005


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto's:
1) Gemeenteraadszitting te Herentals (Januari 2006) - De foto verdwijnt regelmatig van het scherm. Dat komt omdat er -naar Belgische normen- te veel politieke vragen in dit bericht worden gesteld. Het zijn bovendien vragen die niemand wil beantwoorden.
2) Sp.a-kamerlid Jan Peeters
3) Victor V.

12:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)

Commentaren

"Ik kan niet meer volgen want het comité P verklaarde zich in deze onbevoegd." Dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) en het Herentalse sp.a-bestuur kreeg Victor V., na tot OCMW-raadslid benoemd te zijn geweest, een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Met 195 (sp.a-)stemmen werd hij tot gemeenteraadslid verkozen. Hij maakt thans deel uit van de Herentalse politieraad.

Hoe het er in deze politieraad aan toe gaat, leest men in het volgende berichtje. Laat ons hopen dat het 'onderzoek' naar de werking van het Comité P dat zopas werd ingesteld, niet alleen beperkt blijft tot wat over-en-weer-gepalaver waar niemand iets aan heeft...

----------------------------------------


Raad of onraad?
Geen verrassingen in de politieraad vorige woensdag: er hing meer 'onraad' in de lucht dan 'raad', al vinden sommige politieraadsleden het 'ver-raad' als je zelfs maar een vraag durft stellen. Gust Gebruers, de vroegere (CD&V)burgemeester van Olen die de gewoonte heeft aangenomen om bijna onmiddellijk na de ondertekening van het aanwezigheidsregister huiswaarts te keren, zei zelfs met zoveel woorden dat het onbetamelijk is om vragen te stellen: "De mensen van het politiecollege hebben verstand genoeg en we moeten in hen vertrouwen hebben."
Blind vertrouwen blijkbaar, want op de vraag waarom de politieraad dan bestaat en waarom wij dan zitpenningen zouden krijgen, bleef hij het antwoord schuldig.
Gebruers was dan ook met de noorderzon verdwenen toen tijdens de zitting met gesloten deuren het belangrijkste agendapunt werd aangesneden: het advies van de raad over een nieuw mandaat voor de in opspraak gekomen korpschef Luc Smeyers.
Ik had gevreesd helemaal alleen te staan, maar dat was niet het geval: Marc Verhulst (OGB-VLD, binnenkort op een kartellijst 01 samen met Groen!Olen) vroeg burgemeester Jan Peeters (SP.a) hoe het zat met de tuchtprocedure die het Comité P suggereerde. "Wij zijn niet de tuchtoverheid van de korpschef." zei Jan Peeters. "Wie dan wel?" vroeg Verhulst. "Het comité P en de minister van binnenlandse zaken." zei Jan Peeters.
"Ik kan niet meer volgen," zei Verhulst, "want het comité P verklaarde zich in deze onbevoegd."
Zelf vroeg ik de burgemeester waarom hij in andere zaken ooit een heel hoge deontologische norm hanteerde (wat mij betreft: terecht), maar in dit dossier alles minimaliseert en zelfs zorgde voor een alibi voor de korpschef wanneer die in het nauw gedreven is (zo bevestigde Jan Peeters dat hij de korpschef mondelinge toestemming had gegeven om zijn dienstwagen voor privéverplaatsingen in België te gebruiken, terwijl diezelfde korpschef hierover geen enkele melding maakte toen ik hem een jaar geleden in de raad de vraag stelde of dienstwagens voor privédoeleinden konden worden gebruikt).
Het was duidelijk dat Jan Peeters zich in een lastig parket bevond, want het enige verweer dat we kregen was dat hij zich niet te verantwoorden had jegens mij.
Onzin natuurlijk, want als hij gelijk had zou een politieraad opnieuw geen bestaansreden hebben.
Maar goed, ik heb hem beloofd dat als Jan Peeters zich niet tegenover mij wil verantwoorden, hij dat toch tegenover de kiezers zal moeten doen...
De stemming leverde geen verrassingen op: er waren vijf tegenstemmen, één onthouding en zeventien mensen (SP.a, VLD, CD&V) die nergens graten in zagen. Die zullen het nog mogen uitleggen... 

http://deanderekrispeeters.spaces.live.com/blog/cns!F8782529305AA77E!151.entry

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-05-08

Reageren op dit commentaar

De benoemingen bij het OCMW te Herentals Op 25 augustus 2005 schreef ik inzake de benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het OCMW te Herentals, de onderstaande brief.
Maar -zoals gewoonlijk en in tegenstelling tot al de reacties op de roddels (want meer was het niet) rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem- kreeg ik geen enkele reactie.
Dat kan alleen als er politieke afspraken bestaan om een zaak zoals de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.- Van: Morkhoven Datum: 25 augustus 2005
- Aan: daniel.marcipont, lucdecat, schepen.roger.van.nuffel@herentals.be, jozef.schellens, schepen.kris.peeters@herentals.be, raf.liedts, els.sterckx, ans.vangiel, wies.verheyden, jan_bertels, muriel.poortmans, info.gevaro, celleirs, schepen.guy.paulis@herentals.be, marietjev, burgemeester.jan.peeters@herentals.be, fons.michiels, josvanthielen, schepen.alfons.vercalsteren@herentals.be, gunther.verlinden, martine.moriau, riajanssens, schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be
- Cc: kabinet.vanmechelenvlaanderen, remi.debrandt.e-gov, Patrick.dewael, an.bergs.e-gov, christian.dupont, sarah.raman.e-gov.be, contact.minfin, els.robeyns.e-gov, kabjv.be, kabinet.moerman.vlaanderen, kabinet.leterme.vlaanderen, kabinet.vanweert.fgov, kabinet.vandenbroucke.vlaanderen, christine.mahieu.e-gov.be, rudydemotte, nathalie.debonte.e-gov.be, oliver.schneider.e-gov.be, kabinet.vervotte.vlaanderen, premier.fed.be, federaalombudsman, christophe.ausloos.budget.fed, klachten.vlaamseombudsdienst, kabinet.keulen.vlaanderen
- Onderwerp: OCMW Herentals: benoemingenAntwerpen, 25 augustus 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Zoals ik u gisteren reeds schriftelijk mededeelde, lopen er twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige.
De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt.
Op het ogenblik van Victor V.'s aanstelling, was het onderzoek in deze zaak nog lopende. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar De Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken (VLD).

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor V. tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze van 'pedofilie' beschuldigde.
De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor V. terzake een leugendetectortest diende te ondergaan.
De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 april 2005 (4 maanden geleden) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

Gepost door: Jan Boeykens | 24-05-08

Reageren op dit commentaar

Jan Peeters en Victor. V
Redactie Nieuwsblad Herentals


Beste,

In het Nieuwsblad van Herentals van 23.8.2008 las ik dat Herentals in 2009 achthonderd jaar zal bestaan en dat de verjaardag ervan twaalf maanden lang op diverse manieren zal gevierd worden.
Er zou onder de naam 'Arantales' ook een nieuwe Spaanse feestwijn op komst zijn waarover burgemeester Jan Peeters (SP.A) het peterschap aanvaard heeft.
Als Jan Peeters het peterschap van deze wijn even enthousiast heeft aanvaard als de manier waarop hij het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. met zijn 30 pv's inzake kindermisbruik politiek ondersteund heeft, dan zal deze wijn een ongelooflijk succes kennen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Gepost door: Jan Boeykens | 26-08-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.