23-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (7)


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht al meer dan een jaar op de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 (na tien jaar door het slijk te zijn gehaald) werd vrijgesproken, verklaarde na het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem door de rechter te Turnhout kreeg opgelegd, in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen immers dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het hof van beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde reeds op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al meer dan een jaar op de behandeling van deze zaak.

Het begint er meer en meer op te lijken dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem het 'spreekverbod met de pers' speciaal oplegde om ervoor te zorgen dat hij via de pers opnieuw kon beschuldigd worden. Zo'n spreekverbod met de pers is ook wel erg handig als men wil vermijden dat iemand zich voor zijn proces in hoger beroep via de pers over de werking van het gerecht gaat beklagen en daarbij openlijk getuigt over gestolen dossierstukken en dagvaardingen die niet worden uitgevoerd.

Normaal gezien zou de Minister van Justitie tegen dergelijke wanpraktijken binnen justitie moeten optreden maar in tegenstelling tot in Nederland verschuilt de Belgische minister van justitie zich voortdurend achter de 'scheiding der machten' om zijn politieke verantwoordelijkheid als justitieminister te ontlopen. Dat maakt dat binnen de Belgische justitie alles mogelijk is en de rechten van de verdediging er systematisch worden geschonden.
Het Belgische justitiebeleid maakt het mogelijk dat men een actievoerder jarenlang vals kan aanklagen zonder dat men moet vrezen om voor zijn valse klachten vervolgd te worden. Politieke schijnprocessen waarbij men zelfs de ontlastende getuigenissen en dossierstukken van de beklaagde doet verdwijnen of in aparte mapjes steekt, zijn in België dan ook eerder regel dan uitzondering en het wordt tijd dat de Belgische Staat voor dit soort van criminele praktijken door internationale gerechtelijke instanties terecht gewezen wordt.

We spreken nu vooral over Marcel Vervloesem maar hoeveel mensen zijn er nog het slachtoffer geworden van de Belgische justitie en zitten misschien al jarenlang onschuldig in de gevangenis ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@gmail.com
(de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com is al meer dan een maand gesloten zonder dat Microsoft de problemen kan oplossen)
Registratienummer: 443.439.557

------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

--------

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts) in gesprek met een buurman van Marcel Vervloesem. Deze buurman diende destijds men zijn zoontje Nick een klacht in bij de politie van Herentals wegens zedenfeiten door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde. De politie nam deze klacht blijkbaar niet ernstig en wist na een 8 uren durende ondervraging van Nick de klacht om te buigen in een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem'. Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven dienden hiervoor een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat moet toezien op de werking van de politiediensten. Het rapport van deze klacht werd door het gerecht van Turnhout echter uit het strafdossier gehaald waardoor Marcel Vervloesem zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als door het hof van beroep te Antwerpen op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd. Op 21.4.2008 vroeg Marcel Vervloesem op het hof van cassatie te Brussel dat op 24 juni 2008 uitspraak moet doen in zijn zaak, om inzage in zijn dossier. Ook daar bleken de verslagen van het Comité P en tal van andere documenten niet in het dossier te zitten.
Er zijn nog andere zaken waarvoor de vzw Werkgroep Morkhoven ondermeer justitieminister Vandeurzen (CD&V) gaat contacteren. In oktober 2006 legde ik als Morkhoven-voorzitter immers een lijst met 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen in verband met het sp.a-gemeenteraadslid Victor V., op het bureau van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen neer. Bij mijn weten werd er echter geen enkel gevolg aan deze zaak gegeven en Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad. Gaf procureur-generaal Christine Dekkers misschien geen opdracht om deze zaak te laten onderzoeken omdat zij verantwoordelijk is voor het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal die de vzw destijds aan Z.M. de Koning bezorgde en die door kamerlid en ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal werden afgegeven, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen blijken te zijn ?

11:10 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Belgische justitie: Barry Mieremet en de kinderpornozaak Zandvoort
[i]From: Morkhoven
Sent: Saturday, April 26, 2008 1:52:40 PM
To: kinderrechtenhuis.vzw@pandora.be; redactie@belga.be; kinderrechten@vlaamsparlement.be; antwerpen@belga.be; radionieuws@vrt.be; krw.koepel@kinderrechtswinkel.be; antwerps.pershuis@pandora.be; antwerpen@streekkrant.be; antwerpen@radiocontact.be; georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be; guy.swennen@skynet.be; schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be; silvan.declerq@ibz.fgov.be; sarah.raman@e-gov.be; wim.pote@vrt.be; wim.wilri@persgroep.be; wluyckx@concentra.be; wpauwels@europarl.eu.int; rbaeten@europarl.eu.int; hoofdredactie@demorgen.be; herman.vanrompuy@dekamer.be; hubert.brouns@vlaamsparlement.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be; fbrepoels@europarl.eu.int; jhuygh@senaat.cdenv.be; johan.vandelanotte@s-p-a.be; werkgroepmorkhoven@gmail.com; vermist@tros.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@nu.nl; redactie@parool.nl; redactie-i@telegraaf.nl; nrc@nrc.nl; justitiehuis.mechelen@just.fgov.be; justitiehuis.leuven@just.fgov.be; justitiehuis.ieper@just.fgov.be; justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be; justitiehuis.brussel@just.fgov.be; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@ebi.nl; voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl; childpornography@fedpol.be; chris.denijs@vrt.be; comite@comitep.be; contact@gpj.be; danny.pieters@dekamer.be


De Belgische justitie vervolgt liever onschuldige actievoerders dan zware misdadigers en kindermisbruikers


Actievoerder Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse justitie 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk gehaald. Men baseerde zich daarbij op valse verklaringen van personen die naast hun betrokkenheid bij diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen enz. verschillende zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op hun naam hebben staan.
Men vervolgde Vervloesem ook voor het 'bezit van kinderporno'. Dat sloeg op het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort dat door Vervloesem, in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) en de Turnhoutse justitie werd afgegeven.
De Turnhoutse justitie deed echter niets met het materiaal. De -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden nooit opgespoord en vervolgd. Misschien kwam dat omdat er ook een franse jeugdrechter onder de kindermisbruikers zat die men via een valse verklaring van gerechtelijk inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) wist te beschermen.
De Turnhoutse justitie was er zelfs niet vies van om dossierstukken en dossiers die de onschuld van Vervloesem aantoonden, te doen verdwijnen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de Turnhoutse justitie 'door een juridisch foutje' de monsterzaak tegen de zware Nederlandse misdadiger Barry Mieremet en zijn kompanen op de lange baan wist te schuiven en dat de rechter in Turnhout zich zelfs 'onbevoegd' verklaarde.

-------------------------------

Zoon Mieremet voor de rechter

18 jan 2008
Zo vader, zo zoon, ook in onderwereld

AMSTERDAM - De zoon van de geliquideerde topcrimineel John Mieremet, de 25-jarige Barry, treedt in de voetsporen van zijn vader.

De in België wonende Mieremet junior is opgepakt, omdat hij een gewelddadige criminele organisatie zou leiden.

Met zestien medeverdachten uit de grensstreek is Barry opgepakt in een café in het dorp Paal, waar de misdaadgroep vergaderde. Mieremet is één van de acht hoofdverdachten die nog vastzitten. Hij droeg bij zijn arrestatie een vuurwapen.

De groep wordt verdacht van een paar grote diefstallen. Ook zou de groep zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. ,,Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

De politie kwam de organisatie op het spoor in een onderzoek naar diefstal van vrachtladingen. In de Antwerpse haven waren een lading jassen en een lading koelkasten gestolen, in Oud-Turnhout ging het om een vracht porselein. Die laatste diefstal brak de groep op.

Een rechercheteam vond in een loods in Geel vorige week vrijwel de hele gestolen partij porselein, goed voor zo'n 110.000 euro. De organisatie bleek voor maandag een vergadering te hebben gepland in een zaal van het café in Paal. Daar pakte een politiemacht veertien verdachten op, diezelfde avond volgden nog drie anderen.

De recherche deed huiszoeking in een reeks panden, waaronder de woningen en bedrijven van Barry Mieremet in Neerpelt en Overpelt. Negen voertuigen, twee wapens en 'een aanzienlijke som' geld zijn in beslag genomen. Behalve Barry Mieremet is nog een bekende Belgische handelaar in xtc onder de arrestanten.

Barry Mieremet heeft het niet van een vreemde. Zijn vader John groeide in de jaren ’90 uit tot een gevreesde verschijning in de Amsterdamse onderwereld. Mieremet senior werd rijk met drugshandel en zou zich later ook schuldig hebben gemaakt aan het afpersen van vermogende vastgoedhandelaren. Een paar jaar geleden verhuisde Mieremet naar Thailand, omdat de grond hem hier te heet onder de voeten werd. Tevergeefs: op 2 november 2005 werd hij er geliquideerd.

De aanhouding van Mieremet junior, die al langer in verband werd gebracht met criminele activiteiten, toont opnieuw aan dat ook in de onderwereld families soms generaties lang in dezelfde branche blijven hangen. Van de generatie criminelen die in de jaren ’80 en ’90 miljoenen vergaarden, zijn inmiddels diverse telgen in hun vaders voetsporen getreden.

Het blijkt vaker dat in bepaalde families criminele activiteiten van vader op zoon gaan. Vele vergaarde Hasj miljoenen, vaak thans belegd in bijvoorbeeld vastgoed, lijken in handen van de opvolgende generatie. Bekende voorbeelden zijn Greg Remmers en zijn zonen Jesse en Andy Remmers, en de zoon van Gijs van Dam, van Dam jr. De zonen van Greg zitten achter de tralies, die van Gijs heeft na eerst in een rolstoel te zijn geschoten, uiteindelijk door een daaropvolgende aanslag het leven gelaten.

Van Barry was al bekend dat hij samen met de weduwe van zijn vader, Ria Eelzak, meer dan 23 miljoen euro beheerde in het beleggingsvehikel California Properties BV. Dat hij volgens de Belgische politie leiding geeft aan criminele organisatie, komt volgens de diverse media niet als een verrassing.

Ingewijden menen zelfs dat Barry al jaren geleden in de voetsporen van zijn vader is getreden en daarbij dezelfde manier van werken erop na zou houden. De Belgische beschuldigingen aan het adres van Barry komen dan behoorlijk overeen met hetgeen zijn vader werd verweten: afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. “Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

-----------------------------------------


Monsterzaak-Mieremet op lange baan geschoven

TURNHOUT - Door een juridisch foutje wordt de monsterzaak tegen Barry Mieremet (27) en zijn kompanen op de lange baan geschoven. De rechter in Turnhout verklaarde zich gisteren onbevoegd.

De rechter besliste vorige week in januari nog vier dagen vrij te maken voor het proces tegen de dertienkoppige criminele bende. Die ingreep is een maat voor niets gebleken. In de dagvaarding was een foutje geslopen. Voor een van de tenlasteleggingen is enkel het Hof van Assisen bevoegd.

Dat betekent dat de raadkamer de zaak niet had mogen verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het Hof van Cassatie moet de verwijzing eerst verbreken. Nadien kan de dagvaarding worden aangepast. Drie kopstukken van de bende -Barry Mieremet uit Neerpelt, Franciscus B. (54) uit Herselt en Maurice S. (54) uit Elsene- vroegen de voorbije dagen al hun voorwaardelijke vrijlating. De rechtbank wees de verzoeken af.

Van de kopstukken was alleen Chris T. (27) uit Hasselt aanwezig. Hij droeg een kogelwerende vest en zijn handboeien waren vastgemaakt aan een grote broekriem.

-----------------------------------------

5 avr 2008
Zoon Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet (foto), de zoon van de in 2005 geliquideerde topcrimineel John Mieremet, moet komende woensdag voor de rechtbank verschijnen. De 27-jarige Mieremet is de hoofdverdachte in een omvangrijk strafonderzoek in België.

Mieremet dreigt voor jaren in de gevangenis te belanden. Justitie in Turnhout ziet hem als de leider van een omvangrijke criminele bende. Mieremet wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Ook zou hij achter vier omvangrijke ladingdiefstallen zitten. Verder verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrift. Justitie heeft weken uitgetrokken voor het proces. In en rond de rechtbank in Turnhout zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens de zittingsdagen.

John Mieremet, de vader van Barry, werd jarenlang gezien als één van de machtigste criminelen in ons land. Hij handelde op grote schaal in hasj, werd genoemd als mogelijk brein achter liquidaties en zou samen met Willem Holleeder rijke vastgoedhandelaren hebben afgeperst. Maar tot een groot proces tegen Mieremet kwam het nooit. In november 2005 werd hij geliquideerd in Thailand.

Bron: AD

-----------------------------------------

7 avr 2008

Mieremet junior wordt in Turnhout berecht

Topcrimineel Johnny Mieremet, de vader van Barry, werd in 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya.Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, moet woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschijnen. Mieremet junior wordt ervan verdacht de leider te zijn van een internationale bende, gespecialiseerd in diefstallen van vrachtladingen.

Volgens het parket van Turnhout was Barry Mieremet (28) de leider van een omvangrijke criminele bende. Hij wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Hij zou ook het brein zijn achter vier grote ladingdiefstallen. Ten slotte verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Algemeen Dagblad meldt dat het Turnhoutse gerecht weken heeft uitgetrokken voor het proces en dat er in en rond de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn tijdens de zittingsdagen.

De zoon van Mieremet werd op 25 juni vorig jaar door de speciale interventie-eenheid in de kraag gevat, samen met dertien andere verdachten. De bende kon in een klap gearresteerd worden in Grand Café Paal 26, een trendy brasserie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E313 in Paal, waar de misdaadgroep gezellig zat te vergaderen. Een van de arrestanten bleek een oude bekende van het gerecht: xtc-handelaar Willy Gilissen. Later op de dag volgden er nog drie arrestaties in Geel, Mortsel en Zaventem. Barry Mieremet droeg op het moment van zijn arrestatie een pistool.

De politie kwam de bende op het spoor in een onderzoek naar diefstal van een lading jassen en koelkasten in de Antwerpse haven en een vracht porselein ter waarde van 110.000 euro in Oud-Turnhout. De speurders vonden een deel van de buit terug in een loods in Geel. Bij huiszoekingen in de woningen en bedrijven van Mieremet junior in Neerpelt en Overpelt werden negen auto's, twee wapens en een groot pak cash geld in beslag genomen.

De Schele en De Dominee

John Mieremet, bijgenaamde De Schele, werd op 2 november 2005 door een onbekende doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij had wellicht zijn eigen doodvonnis getekend toen hij besloot uit de biecht te klappen en in een interview met De Telegraaf de inmiddels eveneens geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra ontmaskerde als "de bank van de onderwereld" en topgangster Willem Holleeder als diens "schatbewaarder".

Samen met de eveneens geliquideerde Sam Klepper vormde John Mieremet jarenlang het gevreesde duo Spic en Span, zo genoemd vanwege de even meedogenloze als efficiënte manier waarop ze hun tegenstanders opruimden. Spic en Span waren hun misdaadcarrière begonnen als luitenanten van Klaas Bruinsma, bijgenaamd De Dominee, de absolute drugskoning van Nederland. Na de moord op Bruinsma verhuisden ze allebei naar een dure villawijk in Neerpelt. Tegelijk verhuisden Mieremet en Klepper ook het 'witte' gedeelte van hun misdaadimperium naar België.

Belgische vennootschappen

Dat zakenimperium, dat niet aan het oog van de justitie en de belastingdienst hoefde te worden onttrokken, staat op naam van Ria Eelzak, de weduwe van wijlen Mieremet senior en de moeder van Barry. Zij bestuurt een aanzienlijke vastgoedportefeuille, deels ondergebracht in een reeks Belgische vennootschappen die stuk voor stuk hun wortels hebben in de criminele activiteiten van Spic en Span in Nederland. Op vraag van de Nederlandse autoriteiten liet de Belgische justitie vorig jaar beslag leggen op de Neerpeltse villa's en Belgische bankrekeningen van Eelzak en Barry. Daarnaast voert het parket van Hasselt ook een witwasonderzoek naar de erfgenamen van Mieremet. (Georges Timmerman)

Bron: De morgen

-----------------------------------------

10 avr 2008
Barry Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet, de zoon van de geliquideerde 'topcrimineel' John Mieremet, staat woensdag in het Belgische Turnhout voor de rechter. Hij zou leiding hebben gegeven aan een criminele bende. De groep wordt 'zware diefstal' verweten, maar ook afpersing, geweldpleging, gijzeling, intimidatie, vuurwapenbezit en het witwassen van misdaadvermogen.

De verdachte ontkent alles. Hij heeft een blanco strafblad en kan maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen. Mieremet werd in juni opgepakt, met zestien anderen. In Turnhout staan veertien verdachten terecht. De politie nam vorig jaar negen voertuigen, een aantal vuurwapens en een aanzienlijke som geld in beslag.

Een lading porselein die zo'n half jaar daarvoor was gestolen bij een zware diefstal in Oud-Turnhout, kon nagenoeg in zijn geheel worden teruggevonden in een loods in Geel. De waarde van de buit: een slordige 110.000 euro.

Barry beheerde in Amsterdam de gokhallen in de Reguliersbreestraat en de Lange Niezel, die zijn moeder, Ria Eelzak, op haar naam had; hallen die de gemeente in 2005 sloot omdat Eelzak niet kon weerleggen dat ze waren opgezet van Mieremets misdaadvermogen.

In een gesprek dat in september 2005 heimelijk door de recherche werd opgenomen, vertelde John Mieremet dat Barry naar België was verhuisd nadat (topcrimineel) 'Holleeder hem op de sportschool expres hard liet slaan'. ,,Zijn hele benen zijn beurs. Zijn beenvliezen zijn helemaal stukgetrapt, tanden er uit. Dat heeft-ie niet verdiend.''

Kort na dat gesprek vertrok John Mieremet naar Thailand om daar een bungalowpark op te zetten - in de later vergeefs gebleken hoop dat hij zo letterlijk en figuurlijk uit beeld raakte van zijn rivalen. Barry reisde op en neer.

Met zijn moeder en zijn zus Kelly had Barry inmiddels in België wat bedrijven opgezet:

Tools & Textiles, dat was gevestigd in Neerpelts buurdorp Overpelt, en volgens de registers handelt in 'consumptieartikelen, kleding, kledingaccessoires en bont'.

Asia Properties, een in Neerpelt gevestigde NV voor het beheer van onroerende en roerende goederen in België en in het buitenland'.

Golden Enterprises, een firma voor de 'verhuur van woningen, exclusief sociale huurwoningen'.

Barry Mieremet was in ieder geval in gezelschap van illustere figuren zoals Franciscus Bleys ook bekend als Coiske Carat. Hij zat enkele dagen vast naar aanleiding van de moord door Florent Pauwels uit Geel op zijn ex-vrouw in Nieuwpoort. Andere verdachten die woensdag 9 april terecht staan zijn o.a. Bert Eelzak, Guy Dierckx, Franciscus Bleys, Raymond De Waele, Maurice Siard, Luc Tops, Chris Tielens, Georgette Haagdoorn en Willy Gilissen, die tot zijn arrestatie in Diest verbleef. In november '91 was hij al tegen de lamp gelopen toen de speurders van Leuven in de bossen van Lummen een grootschalig xtc-labo ontdekten in een in de grond gegraven container met daarin voldoende grondstof voor de aanmaak van meer dan 2 miljoen xtc-pillen. Het lab was enkel via een geheime gang bereikbaar.

Bron: http://criminelen.hyves.nl/forum/1430474/GA7g/Mieremet_junior_wordt_in_Turnhout_berecht/


VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Registratienummer: 443.439.557
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/[/i]

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-04-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.