19-03-08

Dreigtelefoons en 'phishing'


vzw Werkgroep Morkhoven wordt slachtoffer van 'phishing'

proces-marcel 15.11.027

Het is nog altijd onmogelijk om ons met ons emailadres (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) en ons geheim paswoord op de MSN-groepen aan te melden. We krijgen ook al een week geen toegang meer tot onze hotmail-box zodat we geen berichten meer kunnen lezen of beantwoorden.

De MSN Groups Support Service deelde ons mede dat men aan het probleem werkt. We wachten dus rustig af.

Het is opvallend dat het probeem zich voordoet tijdens onze pamflettenacties in Morkhoven en omgeving waarvoor Marcel Vervloesem van onze Werkgroep al verschillende anonieme dreigtelefoons uit gerechtelijke middens (de bellers zijn immers perfect op de hoogte van de gerechtelijke dossiers) maar ook talrijke felicitaties van verontwaardigde burgers + slachtoffers heeft gehad.

Volgens MSN zou het om 'phishing' gaan.

We wantrouwden het 'phishing'-bericht dat zogezegd van Windows Live Hotmail Support kwam wel maar besloten het zekere voor het onzekere te nemen doordat we heel wat negatieve ervaringen met onze MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' hebben gehad.

Er waren niet alleen de jarenlange pesterijen zoals foto's en documenten die verdwenen of gedesactiveerd werden, de onmogelijkheid om ons als 'Werkgroep Morkhoven' aan te melden, de onmogelijkheid om nog berichten te publiceren of aan onze groep te werken enz.

We hadden ook talloze problemen met onze email (hotmail) en we dienden daarvoor regelmatig een klacht in bij de MSN Groups Support Service waarbij we ondermeer de beveiliging van de mailboxen en MSN-groepen ter sprake brachten. Er veranderde echter niet veel alhoewel we moeten toegeven dat er de laatste tijd minder problemen opdoken.

We stelden vast dat de problemen steeds toenamen als we acties organiseerden of als er weer een aflevering van het schijnproces tegen Marcel Vervloesem op komst was.
Van dit proces mochten immers alleen de gevestigde media 10 jaar lang op een schandalige manier verslag uitbrengen.

In 2007 werd de MSN-groep van Prinses de Croÿ (http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy) die met ons samenwerkt, zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. De groep telde toen een 85.000 bezoekers.

De franstalige MSN Groups Support Service zei dat dit waarschijnlijk het gevolg was van een 'technische fout' die de Prinses had gemaakt. De groep was 'onherroepelijk verloren gegaan', aldus deze Groups Support Service.

De nederlandse MSN Groups Support Service kwam echter met een heel ander verhaal af. Volgens haar had Prinses de Croÿ de gebruikersregels overtreden (zonder verdere uitleg te geven) en was er een 'onderzoek' geopend. In 'afwachting van de resultaten van dit onderzoek zou de inhoud van de groep vernietigd worden'.
Die uitleg was wel zeer vreemd omdat men normaal gezien eerst de resultaten van een onderzoek afwacht vooraléér een groep te sluiten of te vernietigen.

Hoe dan ook, de groep verdween volledig van het Internet en is nog altijd spoorloos. De nederlandse MSN Groups Support Service wilde geen verder commentaar kwijt en liet verstaan dat de groep werd opgedoekt.
Dat was wel schokkend omdat er aan deze groep jarenlang werd gewerkt en er een paar duizend berichten, artikels en foto's inzake de strijd tegen kindermisbruik op stonden.

Even later kregen we problemen met onze Internetverbinding.
We gingen tijdens de weekend naar een internetcafé om een kijkje in onze mailbox (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) te nemen.
Tot onze verwondering vonden we een berichtje van de MSN Groups Support Service waarin stond dat we een drietal dagen de tijd hadden om een berichtje uit 2003 over de prijzen die kinderpornonetwerken voor kinderen en baby's vroegen (dat toen al 4 jaar oud was) te verwijderen, zoniet zou onze groep http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven opgedoekt worden.
Door vliegensvlug te handelen konden we onze groep behouden.

Doordat we geen problemen meer wilden en geen overdreven risico meer wilden nemen, waren we tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de Turnhoutse gevangenis, met de skynetblog 'Doofpot Justitie' gestart. Die werd kort na het vreemde gedoe met onze MSN-groep plotseling gesloten. Skynet wist ons te melden dat een zekere Piet L. een klacht had ingediend bij skynet omdat hij vond dat zijn naam Piet L. (alleen de voornaam dus) ongevraagd was gebruikt en zijn 'privacy' daarmee werd geschonden.

Toen we, bij wijze van spreken, Piet L. in Liet P. hadden veranderd, was skynet zonder problemen bereid om de groep opnieuw te openen. Sindsdien hebben we nooit geen problemen meer met onze skynetblog ondervonden.

We zouden ons natuurlijk bij de sluiting van onze hotmail-mailbox kunnen neerleggen en ons een nieuw Windows Live Hotmail-adres kunnen aanschaffen maar dan verliezen we al onze berichten en adressen.
Dan moeten we ook overal ons adres veranderen enz.
Bovendien kreeg Prinses de Croÿ reeds een zogenaamd hotmail-bericht van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zogenaamd door de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven werd ondertekend. Daarin werd gevraagd om 'voor een goed doel' geld op een bepaalde rekening te storten. Dergelijke aftroggelarij is vanzelfsprekend ideaal om de vzw Werkgroep Morkhoven in een negatief daglicht te stellen.
Hoeveel mensen op de hotmail-adressenlijst van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn er trouwens al niet zogenaamd door de vzw Werkgroep Morkhoven op deze wijze benaderd ?
Vandaar dat we ook een klacht indienden bij de Computer Crime Unit van de federale politie.

En misschien neemt de politie onze klacht wel serieus want gisteren verscheen er in de krant Het Laatste Nieuws een artikeltje waarbij de politie waarschuwde voor valse loterijen, phishing en oplichting...

---------------------------

Politie waarschuwt voor valse loterijen, phishing en oplichting

De meeste slachtoffers van internetfraude vallen bij valse loterijen, phishingpraktijken en oplichting bij online aan- en verkopen. Dat blijkt uit de eerste conclusies van de nieuwe Cel Internetfraude van de federale politie, die start met een preventiecampagne.

Oplichting
De Cel Internetfraude werd in oktober 2007 opgericht en uit haar eerste analyses blijkt dat er drie grote fenomenen zijn. Zo proberen criminelen hun slachtoffers op te lichten bij aan- en verkopen op internet. Ze doen dat onder meer door goederen niet te leveren of te betalen. Soms beweert de oplichter/koper ook dat hij een te hoog bedrag aan de verkoper heeft gestort en vraagt dat de verkoper het verschil terugstort. Het slachtoffer ontdekt echter te laat dat hij nooit geld gekregen heeft.

Phishing
Een tweede probleem zijn phishingmails of -sites. Bij phishing ('password harvesting fishing') geeft de oplichter zich uit voor een instelling of bank om zo de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te ontfutselen. De vraag gebeurt via mail of een valse site die wordt voorgesteld als een site van een bank of instelling.

Valse loterijen
Het derde fenomeen is dat van valse loterijen, waarbij een mail het slachtoffer vertelt dat hij de gelukkige winnaar is van een enorm bedrag van een loterij, hoewel die nergens aan heeft deelgenomen. De oplichter vraagt administratieve kosten te betalen om het geld te kunnen uitbetalen. Eens de kosten betaald zijn, krijgt het slachtoffer nooit zijn geld.

Nigeriaanse fraude
Voorts zijn er ook nog andere misdrijven, zoals Nigeriaanse fraude. Daarbij wordt het slachtoffer verzocht te helpen bij de overdracht van een erfenis van een rekening naar een andere. Als het slachtoffer toezegt, zal hij een deel van het overgedragen bedrag krijgen. Hij moet echter wel de kosten van de overdracht voorschieten. Het slachtoffer ontvangt uiteraard nooit het beloofde bedrag.

Ander misbruik
Oplichters maken ook geregeld misbruik van mensen die op zoek zijn naar een partner of valse liefdadigheid. De Cel Internetfraude stuitte ook op enkele zeldzame gevallen waar een internetoplichting eindigde in een ontmoeting waarbij de crimineel geweld gebruikte om nog meer geld af te troggelen.

Preventie
Om al die vormen van internetfraude te voorkomen, start de federale politie nu een preventiecampagne. Zo zal de politie op haar website tips geven, die ook verspreid worden via tv en radio. Volgens commissaris Sara Segaert, hoofd van de Cel Internetfraude, is de leidraad vooral gezond verstand. "Als je een mail krijgt die je wijsmaakt dat je op een of andere manier veel geld kan verdienen, ga er niet op in en maak zeker geen afspraak." (belga/sam)

Lees ook:Bank van De Post waarschuwt voor phishing
Lees ook:Betere organisatie bij phishing-criminelen
Lees ook:Aantal cyberaanvallen neemt toe

Het Laatste Nieuws, 18.3.2008 18u08


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Gerechtshof te Turnhout - Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem omringd door een legertje journalisten dat 'verslag' moet uitbrengen.

14:18 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Mircosoft problemen geraken niet opgelost De Microsoft problemen die de vzw Werkgroep Morkhoven na de start van haar omzendbrieven-actie kreeg, geraken maar niet opgelost.
Het is niet de eerste maal dat de Werkgroep problemen heeft met haar hotmail en druk bezochte MSN groep...

----

RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail: Verzenden/ontvangen: Ik ontvang een foutmelding:Serverfout: 51
Van: yves_goossen@hotmail.com
Verzonden: maandag 14 april 2008 7:50:16
Aan: Microsoft Customer Support (lmail.wnlv.ww.00.nl.gem.bfs.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com)
CC: werkgroepmorkhoven@gmail.com; morkhoven@msn.com


Windows Live Hotmail support team


Beste Yonina,


Betreft: de problemen met het hotmail-adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com


In uw schrijven van 19 maart 2008 deelde u mij mede dat u begreep dat ik graag wilde dat jullie actie ondernamen tegen de persoon die in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven e-mails rondstuurde waarin hij om geld vroeg.
U begreep ook dat de Werkgroep Morkhoven graag weer wilde inloggen op haar account.

Zoals u hebt gevraagd, heb ik u vervolgens een paar keer de volledige koptekst van het bericht proberen door te zenden zonder dat dit lukte.

Nadien heb ik, zoals u mij vroeg, Jan Boeykens, voorzitter van de vereniging Werkgroep Morkhoven en eigenaar van de account, persoonlijk contact met Windows Live ID laten opnemen.

Nadat de heer Boeykens de drie verschillende personen die hem contacteerden al de gevraagde gegevens door had gespeeld, kreeg hij tot zijn verwondering te horen dat zij 'twijfelden aan zijn identiteit'. Vervolgens kreeg hij het verwijt de gebruikersoveréénkomst van Windows te hebben geschonden terwijl op het moment dat hij met zijn hotmail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' oprichtte, er nog geen sprake was van het ID Windows systeem.

Na een maand is Microsoft er nog altjd niet in geslaagd de heer Boeykens opnieuw toegang tot zijn email-adres te laten krijgen terwijl het toch zijn fout niet is dat een al of niet bestaande medewerker van Windows Live ID ermee dreigde om zijn hotmail-adres af te schaffen als hij hem de gevraagde gegevens niet doorgaf !
Zoals u weet, ging de heer Boeykens op dit voorstel in omdat hij jarenlang problemen met zijn MSN groep Werkgroep Morkhoven had.

Het probleem is nu niet alleen dat de heer Boeykens de door hem zelf in 2003 opgerichte MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' niet meer kan beheren en er onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' ook geen berichten meer kan op publiceren.
Indien de drie voornoemde personen van Windows Live ID zijn hotmail-adres waarover ze hem vanwege de Microsoftnormen inzake de 'privacy' geen gegevens meer willen geven afschaffen, dan verdwijnen daarmee immers ook de duizenden berichten en archiefstukken van de vzw Werkgroep Morkhoven die in de mailbox zijn opgeslagen.

De heer Boeykens moet nu met de vzw Werkgroep Morkhoven ook overal het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven laten veranderen. Dat kan wel tellen na de jarenlange dag-in-dag-uit-pesterijen die zij met hun hotmail en MSN-groepen gehad hebben !

De heer Boeykens was tevens verplicht om de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven 2' op te richten waarop hij de problemen met zijn hotmail aan de 96.000 bezoekers van zijn MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' mede tracht duidelijk te maken.

In uw schrijven bedankte u mij voor het feit dat ik Windows Live Hotmail gebruikte en
indien ik verder nog problemen mocht ondervinden, dan kon ik gerust opnieuw contact met jullie opnemen.

Dat laatste heb ik nu gedaan.

In de hoop dat Microsoft haar dienstverlening verbetert, dat de voornoemde problemen snel worden opgelost en men zich niet door censuur laat leiden, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,


Yves Goossen


PS. Op 8 december 2003 schreef de heer Boeykens naar Volksvertegenwoordiger Geert Versnick (VLD) met onderaan de mededeling dat men zopas de site 'Werkgroep Morkhoven' op het adres http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven opende. Zie kopij van deze brief in bijlage.

De heer Boeykens vroeg aan de medewerkers van het ID Windows systeem of zij hen soms de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven moest bezorgen maar daar werd niet op gereageerd. Zou het misschien nuttig zijn om u die statuten door te zenden ?

----------------

Antwerpen, 8 december 2003

fax


Dhr. Geert Versnick
Volksvertegenwoordiger
Notarisstraat 3
9000 Gent


Geachte Heer Versnick,

Betreft: onderzoek cd-roms Zandvoort

In uw brief van 27 april 1999 deelde u mij mede dat u mijn brief dd. 11 april 1999 had ontvangen en kennis had genomen van de weerzinwekkende foto's die ik terzake bijvoegde.

U nam contact op met de Minister van Justitie de u mededeelde dat er 'een onderzoek bevolen' was.

Vijf jaar later staan we echter geen stap verder. Het Zandvoort-materiaal dat zich al vijf jaar lang voor 'onderzoek' op het gerecht van Turnhout bevindt, werd niet onderzocht en er is ook geen onderzoek naar een door de Werkgroep Morkhoven herkende franse magistraat.

Ik nam tevergeefs contact op met de opéénvolgende ministers van Justitie maar ook mijn schrijven gericht aan ex-minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), werd nooit concreet beäntwoord.

Mag ik u verzoeken om de huidige minister van Justitie, mevr. Onkelinx die grootse plannen bekend maakte inzake de hervorming van justitie, te contacteren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik, met vriendelijke groet,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven - (janboeykens@hotmail.com)


PS. Men opende zopas een site 'Werkgroep Morkhoven': http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------


From: LMAIL.WNLV.WW.00.NL.GEM.BFS.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
To: yves_goossen@hotmail.com
Subject: RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 51
Date: Wed, 19 Mar 2008 09:49:35 +0000

Beste Yves,

Bedankt dat je opnieuw contact opneemt met Windows Live Hotmail.

Mijn naam is Yonina en ik begrijp dat je graag zou willen dat wij actie ondernemen tegen de persoon die deze e-mails stuurt en dat de Werkgroep Morkhoven weer kan inloggen op hun account. Ik begrijp hoe vervelend dit voor je is, en bied mijn verontschuldigingen aan voor enige ongemakken.

Om actie te kunnen ondernemen tegen de accounts van de persoon die zich voordoet als Windows Live willen wij graag actie ondernemen. Heir hebben wij wel de volledige koptekst van het bewuste bericht voor nodig, zodat we alle informatie kunnen onderzoeken.

Stuur het e-mail bericht alsjeblieft door met weergave van de volledige kop. Dit stelt MSN Klantenondersteuning in staat om de gerouterde informatie te onderzoeken, wat helpt bij het traceren van het e-mail bericht en het zodoende correct afhandelen van het probleem. Om een e-mail bericht met volledige kopweergave door te zenden moet je de daarvoor bestemde methode gebruiken voor je e-mail programma.

Windows Live Hotmail:

1. Meld je aan op je Windows Live Hotmail account.
2. Klik met de rechtermuisklik op het desbetreffende emailbericht.
3. Klik in het menu wat nu verschijnt op "Broncode weergeven"
4. Nu opent zich een nieuw scherm waarin je de volledig bewandelde weg kunt zien van een bepaalde email.
5. Hierin vind je ook het emailadres waarvandaan de email is gestuurd.

Ook willen wij graag de werkgroep Morkhoven helpen met hun probleem. Ik wil je vragen de eigenaar van het account contact op te laten nemen met Windows Live ID via http://support.live.com.

Hier komt men direct in contact met het team dat dit probleem het beste kan behandelen en krijgt dit team direct aanvullende informatie nodig om het probleem op te lossen.

Bedankt dat je Windows Live Hotmail gebruikt. Mocht je verder nog problemen ondervinden, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Yonina
Windows Live Hotmail support team
________________________________
--- Original Message ---
From : "Yves Goossen"
Sent : 18 March 2008 13:25:57 UTC
To : "Microsoft Customer Support"
Subject : RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 51

Beste Pascal,

Ik heb de kerel die Windows Live Mail beweerde te vertegenwoordigen en die na de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) ook mijn mailbox trachtte in te palmen, een antwoord gezonden.

Ik hoop dat je met de onderstaande gegevens verder kan en ik hoop dat de vzw Werkgroep Morkhoven die haar paswoord momenteel niet kan wijzigen omdat zij het 'geheime antwoord' dat zij hiervoor nodig heeft vergeten is, snel opnieuw verder kan.

Met vriendelijke groet,

Yves
________________________________

From: LMAIL.WNLV.WW.00.NL.GEM.BFS.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
To: yves_goossen@hotmail.com
Subject: RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 5102
Date: Tue, 18 Mar 2008 11:17:29 +0000

Beste Yves,

Bedankt dat je contact opneemt met Windows Live Support.

Mijn naam is Pascal en ik begrijp dat je problemen ondervindt met een phishing bericht dat je hebt ontvangen. Ik begrijp hoe vervelend dit voor je is en ik bied je mijn verontschuldigingen aan voor enige ongemakken.

Om dit te kunnen onderzoeken en actie te kunnen ondernemen hebben we de volledige berichtkop van het bericht nodig.

Je kunt zien waar een e-mailbericht vandaan komt en welke weg het bericht heeft afgelegd door de berichtkopinformatie weer te geven. Systeembeheerders kunnen deze informatie gebruiken om inkomende berichten bij te houden en het aantal ongewenste e-mails te verminderen. Doe het volgende om de berichtkopinformatie van een e-mail weer te geven:

1. Meld je aan bij de Windows Live Hotmail-website met je Windows Live ID.
2. Klik in het linkerdeelvenster op E-mail.
3. Klik in de mappenlijst op Postvak IN.
4. Klik met de rechtermuisknop op het bericht in de berichtenlijst en klik vervolgens op Broncode weergeven.

Bedankt dat je Windows Live gebruikt. Mocht je verder nog problemen ondervinden, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Pascal
Windows Live Support

Gepost door: Yves | 14-04-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.