23-12-07

Opsporing verzocht


Proces Marcel Vervloesem: de verdwenen journalisten

marcel

In België bestaat er een systeem om aktievoerders het zwijgen op te leggen...

-------------

Brussel, 23.12.2007 - De journalisten Annemie Bulté en Douglas De Coninck van de krant De Morgen schreven destijds het voorwoord van Regina Louf's boek 'Zwijgen is voor daders'.
Tijdens het bijna 10 jaren durende proces tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven waren ze echter nergens te zien.

Waarom waren ze niet één enkele keer op de rechtszittingen te Turnhout of te Antwerpen ?

Interesseerde het hen soms niet ?

Het ging toch over een kinderpornozaak waarin - volgens een rapport van de federale politie - meer dan 88.000 slachtoffers voorkwamen. Dat is toch vrij belangrijk voor een onderzoeksjournalist indien blijkt dat geen enkel slachtoffer werd geidentificeerd en de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers nooit opgespoord en vervolgd werden ?

Beide journalisten waren ook niet geinteresseerd in het feit dat het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, in zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen voorkomt.

Ook de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem (die het gerecht niet meer weervindt) waarin staat dat men voor de klachten tegen Vervloesem via Victor V. betaald werd, kon hen niet boeien.

In plaats van zich vragen te stellen, gingen zij stilzwijgend akkoord met het feit dat een aantal zogezegde beroepsjournalisten van VTM, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen, Marcel Vervloesem bijna 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk sleurden omdat zij met hun vrienden van justitie de kinderpornozaak Zandvoort en de andere kindermisbruiken wilden doodzwijgen.

Ja, waar zaten de journalisten Annemie Bulté en Douglas De Coninck al die tijd ?
Waarom was Douglas De Coninck enkel te zien op het moment dat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was ?
Waarom zat hij toen, bij wijze van spreken, iedere dag een koffietje te slurpen in de woonkamer van Vervloesem ?

Waar is de Douglas De Coninck die in het voorwoord van Regina's boek schreef: 'Recent nog is ter hoogte van het gehucht Morkhoven gebleken dat koppige vrijwilligers in dossiers rond georganiseerd kindermisbruik veel meer kunnen bereiken dan justitie wil'.

Hij lijkt met zijn collega Annemie Bulté wel van de aardbodem verdwenen te zijn.

Bestaan er misschien twee Douglassen De Coninck ?
Eén die spreekt en een ander die zwijgt ?


DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 6 FEBRUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN werkgroep_morkhoven@hotmail.com

12:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)

Commentaren

'Rechercheurs beter controleren'
27 december 2007 10:18

AMSTERDAM - Rechercheurs kunnen te vaak informatie achterhouden of verdraaien. Rechters en het Openbaar Ministerie moeten de politie daarom beter controleren.

Dat zegt hoogleraar strafrecht in Nijmegen Ybo Buruma donderdag in de Volkskrant. Buruma is bezorgd over de instelling van sommige politiemensen en in mindere mate ook van officieren van justitie. De hoogleraar baseert zich op zeven vonnissen uit een periode van november vorig jaar tot en met oktober. In deze zaken gingen verdachten vrijuit omdat rechters onvolledig waren geïnformeerd.

Uitlokken

Zo zetten rechercheurs in een verslag van een verhoor uitspraken op papier die de verdachte niet had gedaan. Ontlastende informatie was weggelaten, schrijft de krant. Volgens Buruma kon een informant in een andere zaak door slecht toezicht van de politie een strafbaar feit uitlokken. "Leidinggevenden kijken in dit soort zaken soms bewust de andere kant op, om gedoe over infiltranten te voorkomen".

Veranderd onderwijs

Volgens Buruma handelen politiemensen niet altijd uit kwade wil als zij informatie negeren of verdraaien. Zij willen hun zaak rond krijgen, aldus de hoogleraar. "Dat is mede het gevolg van het veranderde politieonderwijs. Ze leren minder over juridische aspecten", verklaart de strafjurist. "De boodschap is: vormfouten doen er niet toe, het gaat om boeven vangen. Daar beginnen we het nadeel van te ondervinden."

Waarheidsvinding

De hoogleraar stelt dat de nadruk teveel op 'prestatiemanagement' is komen te liggen. "De core business, waarheidsvinding, verwatert. Dat beschouw ik als de teloorgang van de politie." Buruma is voorzitter van de commissie-Posthumus II. Die onderzoekt afgesloten strafzaken waarin twijfel bestaat over de schuld van de veroordeelde. Hij was in de jaren negentig lid van de commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden en de IRT-affaire.

(c) Novum

http://www.nu.nl/news.jsp?n=1369107&c=15

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-12-07

Reageren op dit commentaar

‘Recherche verdraait informatie te vaak’
Van onze verslaggever Menno van Dongen
27 december 2007

NIJMEGEN - De politie moet beter worden gecontroleerd door rechters en Openbaar Ministerie. Rechercheurs krijgen te veel kans om informatie te verzwijgen of verdraaien. Officieren van justitie werken daar soms aan mee. Misstanden die bekend worden, zoals het bewaren van vertrouwelijke telefoongesprekken in de zaak tegen de Hells Angels, zijn slechts het topje van de ijsberg.

Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. Hij is voorzitter van de toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. De CEAS plaatste onlangs kritische kanttekeningen bij enkele veroordelingen, zoals die van Lucia de B. In de jaren negentig was Buruma lid van de Commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden en de IRT-affaire.

De hoogleraar noemt zichzelf ‘politievriendelijk’. Hij vindt niet snel dat ‘creatieve’ rechercheurs te ver gaan. Toch meent Buruma dat het tijd is om alarm te slaan over de instelling van sommige politiemensen en, in mindere mate, officieren van justitie. Hij onderbouwt dit met zeven vonnissen uit een periode van tien maanden (november 2006 tot en met oktober 2007). In deze zaken gingen verdachten vrijuit omdat rechters onvolledig waren geïnformeerd.

Enkele voorbeelden: in een schriftelijke weergave van een verhoor hebben rechercheurs uitspraken op papier gezet die de verdachte niet had gedaan. Ontlastende informatie was weggelaten. Dat bleek pas toen het verhoor in een laat stadium letterlijk werd uitgewerkt. In een andere zaak beweerden politiemedewerkers dat ze verdachten hadden geobserveerd tijdens een belastende gebeurtenis. Maar op videobeelden van de observatie waren de verdachten niet te zien.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article490210.ece/Recherche_verdraait_informatie_te_vaak

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-12-07

Reageren op dit commentaar

‘Presteren verdringt wetboek’
Van onze verslaggever Menno van Dongen
27 december 2007

NIJMEGEN - Ybo Buruma, voorzitter van de toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, vindt dat opsporingsambtenaren te vaak in de fout gaan, waardoor rechtszaken uitdraaien op een mislukking. Daarvan kan hij meerdere voorbeelden noemen.

Zo werd in twee onderzoeken door het Openbaar Ministerie informatie achtergehouden die pleitte in het voordeel van een verdachte. Het OM, dat leiding geeft aan politieonderzoeken, werd bestraft door de rechters. De zaken werden stopgezet, net als gebeurde bij de Hells Angels.

Buruma: ‘Mijn eerste impuls toen ik las wat de politie had gedaan, was boosheid en verbijstering. Maar je moet dit in de context zien. Misschien vonden rechercheurs de informatie niet relevant of waren ze overtuigd van de schuld van een verdachte. Toch is dit heel kwalijk. Je moet de rechter juist informeren. Ik vind het zorgelijk dat dat niet is gebeurd.’

Zijn dit incidenten of is er meer aan de hand?
‘Dit zijn geen incidenten. De kans is erg groot dat het veel vaker misgaat. Er is een enorme kans om dit soort ernstige verschillen in een proces-verbaal te fietsen.’

Hapert de controle op wat opsporingsambtenaren doen?
‘Het is een pure toevalstreffer dat deze zaken zijn ontdekt. Rechters kúnnen politiewerk niet goed controleren in de beginfase van een onderzoek, zeker niet of er dingen worden verzwegen. Het OM moet er meer bovenop zitten, maar het is ook afhankelijk van informatie van rechercheurs. De checks and balances in het systeem zijn volstrekt onvoldoende.

‘Een ander voorbeeld is een zaak met een informant die door gebrekkig toezicht van de politie een strafbaar feit kon uitlokken. Leidinggevenden kijken in dit soort zaken soms bewust de andere kant op, om gedoe over infiltranten te voorkomen.’

Hoe is het te verklaren dat de politie informatie negeert, verzwijgt of verdraait?
‘Dat gebeurt niet uit kwade wil. Rechercheurs zoeken naar ondersteuning voor hun verdenking. Ze willen hun zaak rond krijgen. Dat is mede het gevolg van het veranderde politieonderwijs. Ze leren minder over juridische aspecten. De boodschap is: vormfouten doen er niet toe, het gaat om boeven vangen. Daar beginnen we het nadeel van te ondervinden. Prestatiemanagement is in de plaats gekomen van het wetboek. De core business, waarheidsvinding, verwatert. Dat beschouw ik als de teloorgang van de politie.’

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article490208.ece/Presteren_verdringt_wetboek

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.