30-10-07

Pedofilie - Kinderpornografie Nederland - Kinderen van Prins Willem-Alexander en Prins Maurits op pedosite


Kinderen van Prins Willem-Alexander staan op een pedosite

aa.Prins Alexander.6213071Nederland staat in rep en roer nu bekend werd gemaakt dat de dochters van Prins Willem-Alexander en de twee kinderen van prins Maurits op een pedo-site staan.

De vzw Werkgroep Morkhoven is echter niet verbaasd over het gebeurde.
Enkele jaren geleden maakte Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven immers een aantal cd-roms met kinderporno uit het Nederlandse Zandvoort in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven over aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) in Neufchâteau.
Procureur Bourlet moest het kinderpornomateriaal dat hij wilde onderzoeken, in opdracht van procureur-generaal An Thily (zaak Dutroux) zogenaamd voor onderzoek aan Turnhout overmaken.

In plaats dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de foto's werden geidentificeerd en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden opgespoord en vervolgd, werd Marcel Vervloesem van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd en werd hij door middel van valse klachten zelf als 'kindermisbruiker' afgeschilderd. Jarenlang werd hij door de pers aan de schandpaal genageld terwijl de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en kinderpornoverkopers tot op de dag van vandaag mochten verder werken.
Op 15 november 2006 werd hij voor de bijna 10 jaar oude klachten vrijgesproken en kreeg hij een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Op 14.11.2007 komt zijn zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Interessant in deze zaak is het feit dat er zich op de cd-roms ook foto's van de Nederlandse pedovereniging Martijn bevinden. De vereniging Martijn was ondermeer ook weer te vinden in het adressenbestand van Norbert De Rijck die dank zij de Portugese en Nederlandse justitie voor kindermisbruiken achter de tralies werd gezet.

Het wordt misschien stilaan tijd om eens een degelijke studie te maken over de wijze waarop kindermisbruiken zowel in België als Nederland worden bestreden.
In tegenstelling tot België worden pedoverenigingen door de Nederlandse overheid binnen het kader van het recht op vrije meningsuiting en sexuele vrijheid getolereerd. De goed georganiseerde pedoverenigingen kregen in het verleden de steun van hooggeplaatste politici zoals senator Brongersma en wisten zich geloofwaardig te maken door te strijden tegen elke vorm van sexuele discriminatie. Dat deden zij ook door op te komen voor de rechten van homosexuelen, lesbiennes, transsexuelen en andere personen die op sexueel, persoonlijk en/of maatschappelijk vlak werden gediscrimineerd. In 2006 leidde dit tenslotte tot de oprichting van een zogenaamde pedopartij. Met het feit dat de pedoverenigingen ook contacten onderhouden met de kinderpornoindustrie die vele slachtoffers maakt, werd er geen rekening gehouden.
Het is opvallend dat er in Nederland fel wordt gereageerd telkens als er kinderen van Prinsen of succesrijke zakenmensen bij kinderpornopublicaties of ontvoeringen zijn betrokken. Men zou bijna van een selectieve verontwaardiging kunnen spreken en men kan zich afvragen of de Nederlandse overheid wel voldoende optreedt tegen kinderpornografie op het Internet.

In het katholieke België worden pedoverenigingen niet toegestaan.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort op het spoor kwam, werd het bestaan van internationale kinderpornonetwerken door de Belgische overheid als een 'verzinsel' afgedaan. De leden van de vzw Werkgroep Morkhoven kregen met gerechtelijke ondervragingen, huiszoekingen, telefoontaps, doodsbedreigingen, administratieve pesterijen, psychiatrische onderzoeken en valse beschuldigingen te maken.
Ook op het moment dat de zaak Dutroux wereldnieuws werd, was het bijna verboden om over kinderpornonetwerken te praten.
Na de zaak Dutroux wist de Belgische overheid haar geschonden imago door middel van de oprichting van 'Child Focus' (Europees Centrum voor Vermiste en Sexueel Uitgebuite Kinderen), weer wat op te krikken. De kinderpornozaak Zandvoort waarnaar de Belgische justitie zogenaamd een onderzoek voerde, werd echter in de doofpot gestopt zonder dat Child Focus terzake een initiatief nam. De Belgische justitieminister Laurette Onkelinx van haar kant noemde de kinderpornozaak Zandvoort in antwoord op een parlementaire vraag 'slecht een individueel dossier'.
De Belgische politiek ten opzichte van kindermisbruik en kinderpornonetwerken is dan ook erg hypocriet en dubbelzinnig. Officieel gezien bestrijdt men alle mogelijke vormen van kindermisbruik en staan er zware straffen op het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. Langs de andere kant doet men dan weer alles om kindermisbruiken toe te dekken terwijl men de echte kinderpornobestrijders en de aanbrengers van het kinderpornomateriaal tot verdachten maakt en vervolgt.
Ook de kindermisbruiken waarbij politici en politieke partijen zijn betrokken, worden door de Belgische overheid systematisch dichtgedekt. In 1998 werd Marcel Vervloesem valselijk beschuldigd door Victor V., een gemeenteraadslid van de Sp.a (Vlaamse Socialisten).
De vzw Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er van deze man een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan en maakte in oktober 2006 een kopij van deze processen-verbaals aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen over.
Terwijl er bij het minste gerucht moord en brand werd geschreeuwd rond Marcel Vervloesem en hij daarbij ogenblikkelijk door de politie werd opgepakt of in de gevangenis werd opgesloten, blijft het muisstil rond de zedenmisdrijven waarbij Victor V. is betrokken. De bevolking wordt dus bewust gedesinformeerd over de wijze waarop kindermisbruiken worden aangepakt.

--------------------

Willem-Alexander haalt uit naar pedo-site

AMSTERDAM - Prins Willem-Alexander heeft de inmiddels veelbesproken pedosite met de foto's van zijn dochters en van twee kinderen van prins Maurits niet durven bekijken. „Ik wil hem ook niet zien. Ik ben bang dat ik dan misschien door het lint zou gaan”, aldus de Prins van Oranje dinsdag in Bhutan.

De prins brengt met prinses Máxima een officieel bezoek aan het land. Maandag diende in Nederland een kort geding tegen de makers van de site. De foto's moeten eraf en er moet een bedrag van 50.000 euro worden betaald door degenen die erachter zitten.

De Prins van Oranje wil dit soort praktijken 'meteen aanpakken'. „Het eerste doel is om dit voor onze eigen kinderen in de toekomst te voorkomen.” De troonopvolger hoopt ook jurisprudentie te krijgen voor andere mensen met kinderen. Prinses Maxima: „Als ze onze kinderen erop zetten, dan doen ze dat ook met die van anderen”.

Tijdens de rechtszaak maandag zei de advocaat dat de prins en prinses 'ernstig verontrust' waren. De prins zelf noemde dat dinsdag „natuurlijk een understatement”. „Als kinderen op deze manier misbruikt worden, dan zijn daar geen woorden voor.”

De Telegraaf - di 30 okt 2007, 12:58

-----

http://www.google.be/search?q=Prins+Willem-Alexander+pedo...
http://www.google.be/search?q=pedo&num=20&hl=nl&start=0&s...
http://www.google.be/search?q=pedosite&num=20&hl=nl&start...
http://www.google.be/search?q=kindermisbruik&num=20&hl=nl...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Pedo+vereniging+Marti...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Brongersma+ped...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+kind...

16:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

Commentaren

Nederlandse politie laat 200 kinderpornozaken liggen
De Standaard, woensdag 31 oktober 2007 | Bron: apn


DEN HAAG - In Nederland hebben de regionale politiekorpsen vorig jaar tweehonderd kinderpornozaken laten liggen. Dat is ruim een kwart van het totale aantal mogelijke kinderpornodossiers die de opsporingsdiensten in 2006 hebben opgesteld.
Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat zoveel zaken op de plank zijn blijven liggen. De Nederlandse minister van Justitie Hirsch Ballin, die de cijfers vandaag voor het eerst aan de Tweede Kamer gaf, zal de kwestie bespreken met de top van het Openbaar Ministerie (OM).

Het college van procureurs-generaal moet de zaak vervolgens aankaarten in het landelijk zedenoverleg, zodat het OM met de politiekorpsen kan bekijken of de juiste prioriteiten worden gesteld. Afhankelijk daarvan bepaalt de minister of er maatregelen nodig zijn.

Gepost door: Yves de Jonghe | 01-11-07

Reageren op dit commentaar

Uitzending Peter R. de Vries over pedo gaat door
Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kreeg op 15.11.2006, nadat hij werd vrijgesproken voor de klachten waarvoor hij tien jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gesleurd, een spreekverbod met de pers opgelegd.
Op die manier wist het gerecht van Turnhout te voorkomen dat Vervloesem zou spreken over de wijze waarop de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak rond het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., in de doofpot worden gestopt.

Over Victor V. die Marcel Vervloesem destijds valselijk van 'pedofilie' beschuldigde, bestaan er zo'n 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.

In oktober 2006 ontving de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers een afschrift van deze processen-verbaals maar van een onderzoek is niets geweten en Victor V. is nog steeds gemeenteraadslid. Hij zetelt ook nog steeds in de politieraad van Herentals.

De Antwerpse provinciegouverneur Paulus deelde een paar jaar geleden aan de vzw Werkgroep Morkhoven mede dat er tegen Victor V. die voortdurend gesteund werd door het Sp.a-kamerlid Jan Peeters uit Herentals, 'geen onderzoek' liep.

De zaak Vervloesem staat niet alleen. Ook de Nederlandse misdaadreporter Peter R. de Vries probeerde men onlangs het zwijgen op te leggen.

----------------

HILVERSUM (ANP) - SBS6 zal zondagavond de reportage van Peter R. de Vries over een wegens pedofilie veroordeelde zeilschoolhouder toch uitzenden. Dat heeft de zender woensdag bekendgemaakt.
Volgens de omroep heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag geoordeeld dat de reportage geoorloofd is en niet (gedeeltelijk) onrechtmatig, zoals de voorzieningenrechter ruim een week eerder had gesteld.

Deze had geoordeeld dat het tonen van de beelden van de zeilschoolhouder een inbreuk op zijn privacy was en dat alle beelden van hem en zijn zeilschool dus niet uitgezonden mochten worden. Dit kwam in de praktijk neer op een uitzendverbod voor de hele reportage. Daarom hadden journalist De Vries en zender SBS6 een spoedappel aangetekend bij het gerechtshof Amsterdam.

Ernstige misstanden

Het Hof stelde volgens SBS dat De Vries zich er terecht op beroept dat hij in deze kwestie ,,ernstige misstanden'' aan de kaak stelt. ,,De grenzen van het aanvaardbare zijn daarbij niet overschreden'', aldus het arrest van woensdag. Het Hof stelde wel dat de naam van de zeilschoolhouder en de naam van het schip waarmee de zeilschool actief is ongenoemd moeten blijven.

Peter R. de Vries reageerde woensdag opgetogen op het arrest van het hof. ,,Dit is een belangwekkende uitspraak'', aldus de journalist. ,,Het hof erkent dat wij een misstand aan de kaak stellen en dat individuele privacybelangen daarvoor soms moeten wijken. De eerdere uitspraak ging wat dat betreft te ver en was een inperking van de persvrijheid.''

Gepubliceerd op woensdag 31 oktober 2007
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=893804/sc=600f7d

Gepost door: Jan Boeykens | 08-11-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.