27-10-07

Justitie - Rechtbank van Turnhout spreekt verdachten van vrouwenhandel vrij


Rechtbank van Turnhout: Bodes hebben er meer te zeggen dan de Procureur des Konings

proces-marcel 15.11.027Brussel, 26 oktober 2007 - Het volgende verhaal toont nog eens extra aan op welke wijze men op het gerecht van Turnhout te werk gaat.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem schreef vorige week naar de Procureur des Konings te Turnhout voor inzage en copijname van het zoveelste dossier dat aan het strafdossier bleek te ontbreken. Bij uitzondering (meestal krijgt men geen antwoord) deelde de Procureur des Konings hem in een schrijven van 18.10.2007 mede dat hij machtiging verleende om het dossier met dossiernummer TU 37 98.101.396/99VE in te zien en te laten copiëren.

Marcel Vervloesem bood zich vandaag met de brief van de Procureur des Konings bij het Centraal Team van de Procureur des Konings, Kasteelstraat 1, 3de verdieping, van het parket te Turnhout aan.

Hij was echter verplicht om gedurende een vol uur te wachten vooraléér de bode kwam aanslefferen.

Marcel Vervloesem toonde hem de brief van de Procureur des Konings waarop deze ziedend uitvloog met de woorden 'Dat zal wel waar zijn ! Daar komt niets van terecht vandaag !' Ook tegenover de hoofdgriffierster begon hij te roepen en te tieren met de woorden 'Dat zal niet voor vandaag zijn!'
Marcel Vervloesem liet nogmaals de brief met de toelating van de Procureur des Konings zien waarop de hoofdgriffierster hem antwoordde: 'Ge zult volgende week moeten terugkomen. De bode gaat het dossier niet halen'.
Marcel Vervloesem: 'Maar ik ben er speciaal voor naar hier gekomen en de volgende week zijn de gerechtelijke diensten bijna gedurende de hele week dicht. Een week later komt de zaak al voor. Hoe kan ik mij dan voorbereiden!'
De hoofdgriffierster: 'Ja maar dat dossier dateert al van 1998 !'
Marcel Vervloesem: 'Ja maar dat is toch mijn schuld niet. Jullie hebben het dossier niet bij het strafdossier gevoegd!'
De hoofdgriffierster: 'Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat je het de volgende week mag komen inzien.'

Uiteindelijk diende Marcel Vervloesem omdat de bode er geen zin in had, naar huis terug te keren.

De manier waarop het gerecht van Turnhout de kinderpornozaak Zandvoort aanpakte en hoe zij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers oplegde, kwam reeds voldoende ter sprake.
Eén zaak is echter duidelijk: wie van de Procureur des Konings te Turnhout een schriftelijke toelating tot inzage en copijname van zijn dossier krijgt, moet niet geloven dat dit voldoende is om zijn dossier ook daadwerkelijk te gaan inzien en te laten copiëren. In heel wat gevallen wordt men gewoon weer terug naar huis gestuurd en moet men nog een extra aanvraag doen vooraléér men het dossier kan komen inzien op de griffie. Een bode die enkel instaat om de dossiers te gaan ophalen, heeft op het gerecht van Turnhout immers meer te vertellen dan een Procureur.

- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
- http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

03:14 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (6)

Commentaren

Gerecht Turnhout: verdachten vrouwenhandel vrijgesproken
Het Gerecht van Turnhout hield gedurende bijna 10 jaar lang geen rekening met de rechten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem. Ontlastende documenten werden weggestoken, verschillende dossiers werden niet aan het strafdossier toegevoegd, met ontlastende verklaringen werd geen rekening gehouden, door de rechter bevolen onderzoeken werden niet uitgevoerd, ontlastende getuigen mochten niet gehoord worden, de verklaringen van de aanklagers die herhaaldelijk wegens criminele feiten waren veroordeeld werden niet nagetrokken en gecontroleerd omdat er geen kritisch onderzoek werd gevoerd enz. enz.

Tijdens het laatste strafonderzoek stonden de gegevens uit het strafdossier daags na de aanhouding reeds in de kranten zodat de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs zelfs een brief aan de korpsoverste van de Herentalse politie moest schrijven waarin hij zei dat hij met dit soort lekken niet gediend was en dat het geheim van het onderzoek daarmee geschonden was.

Twee weken voor de zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen (14.11.2007), zijn de dossiers nog altijd niet volledig ondanks het feit dat de procureur-generaal te Antwerpen enkele weken geleden een gerechtsdeurwaardersbetekening terzake ontving.

Vorige maand sprak het gerecht van Turnhout wel een aantal personen vrij die verdacht werden van vrouwenhandel.

Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal onvolledig en had het bewijsmateriaal drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig."

------------

Rechtbank Turnhout spreekt verdachten vrouwenhandel vrij

De correctionele rechtbank heeft het onderzoek naar vrouwenhandel van twee ex-werknemers van Cipal (Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg) en een derde betrokkene nietig verklaard. Daardoor vervalt de strafvordering en worden de drie verdachten vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het dossier niet op rechtmatige wijze gestart.

De drie beklaagden zijn ex-Cipalwerknemer Kamiel C. uit Sint-Niklaas, ex-Cipalwerknemer en ex-e-governmentmanager Filip D.G. uit Aartselaar en Marc V. uit Halle. Ze zouden geprobeerd hebben om Moldavische vrouwen in ons land in de prostitutie onder te brengen.

Volgens het parket ging de zaak aan het rollen toen op 27 maart 2003 de politie een telefoon kreeg van politicus Hans Schoofs uit Mol. Die had een anonieme brief gekregen waarin sprake was van financieel gesjoemel binnen Cipal en de betrokkenheid van een werknemer bij vrouwenhandel. Het onderzoek van financieel gesjoemel binnen Cipal leverde niets op.

De verdediging betwist dat het onderzoek pas startte op 27 maart en zegt dat het parket op 8 maart al op de hoogte was, dankzij een ex-werknemer van Cipal die e-mailberichten waarin sprake zou zijn van vrouwenhandel, aan het parket bezorgde. Enkele dagen later zou diezelfde man een aanvulling hebben gefaxt naar het parket.

De advocaten van de drie beklaagden haalden aan dat het dossier gestart is met onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, namelijk de e-mailberichten die de burgerlijke partij aan het parket bezorgd zou hebben. Ze vroegen allemaal de vrijspraak.De rechtbank volgt hen daar nu in. Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal inderdaad onvolledig. Het bewijsmateriaal heeft drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig." (belga/dm)

De Morgen, 27/09/2007 11u41

Gepost door: Jan Boeykens | 28-10-07

Reageren op dit commentaar

Gerecht Turnhout - Iemand laten dagvaarden gaat niet
Tijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Zoals men weet, kreeg Marcel Vervloesem via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Op die manier wordt zijn recht op verdediging nogmaals geschonden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Registratienummer: 443.439.557

------------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 28-10-07

Reageren op dit commentaar

Gerecht Turnhout: 'Een instelling zijn ten dienste van de burger' Vandaag raakte bekend dat Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, in totaal driemaal naar de Procureur des Konings te Turnhout heeft geschreven om te vragen naar de zittingsdatum in de zaak Eddy Bellens.

Omdat deze zaak al 8 maanden aansleept, stuurden Mter Raf Jespers en Mter Dominique Defrance, die beiden optreden als advocaat van Marcel Vervloesem, vandaag een fax naar de Procureur des Konings en vroegen nogmaals om de zittingsdatum voor deze zaak te bepalen en mede te delen.

Ongetwijfeld zijn er honderden burgers met soortgelijke ervaringen.

Wie zei er nu weer dat het vertrouwen van de burger in justitie moest 'hersteld' worden ?

---------------------

Voorwoord van Justitieminister Onkelinx bij de voorstelling van de brochure over de Belgische justitie:


'Zodra ik aan het hoofd ben gekomen van het departement Justitie heb ik verschillende prioriteiten gesteld. Enkele daarvan zijn de justitie moderniseren, de gerechtelijke structuren toegankelijker maken, de burgers de mogelijkheid bieden het reilen en zeilen ervan beter te begrijpen, de burgers laten voelen dat naar hen wordt geluisterd en zij worden gehoord, ervoor zorgen dat de justitie haar voornaamste functie opnieuw vervult : een instelling zijn ten dienste van de burger.

Met deze openheid van geest moeten communiceren over, uiteenzetten van en informeren over justitie, de werking ervan en de rol van degenen die er werken onze voortdurende zorg zijn en te allen tijde een prioriteit vormen.

Dit doel wordt beoogd in deze brochure. Aan de hand van een eenvoudige uiteenzetting en concrete voorbeelden wordt u de mogelijkheid geboden de talrijke aspecten van de belangrijke rol die de justitie in onze samenleving vervult beter te begrijpen.'

Gepost door: Yves | 29-10-07

Reageren op dit commentaar

Luc Boermans vrijgesproken Na de verdachten van vrouwenhandel werd nu ook Luc Boermans door de rechtbank van Turnhout vrijgesproken.

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat, buiten Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die 10 jaar lang vervolgd werd en in het vonnis van 15.11.2006 een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd, bijna iedere verdachte of beschuldigde door de rechtbank van Turnhout wordt vrijgesproken...

------------

Rechter spreekt Luc Boermans vrij

De rechtbank van Turnhout heeft daarstraks Luc Boermans vrijgesproken. De ex-voorzitter van KFC Turnhout werd samen met voormalig penningmeester Marcel M. beschuldigd van het niet betalen van bedrijfsvoorheffing en uitgifte van ongedekte cheques. Ook M. werd vrijgesproken. De rechter volgde de stelling van de verdediging dat er nooit ongedekte, maar wel teruggeroepen cheques werden uitgesproken. Ook zou Boermans nooit doelbewust de bedrijfsvoorheffing hebben ontdoken. Volgens meester Vandewalle, die Boermans verdedigde, moest niet zijn cliënt, maar de vzw als verantwoordelijke rechtspersoon gedagvaard worden. Volgens het persbureau Belga volgde de rechtbank de stelling van de verdediging en werden de beklaagden vrijgesproken.

Maandag 29 October 2007 - 21u16
http://www.turnhoutblogt.be/wp/2007/10/29/rechter-spreekt-luc-boermans-vrij/

Gepost door: Jan Boeykens | 30-10-07

Reageren op dit commentaar

Slachtoffers van justitie Klachten over politie en justitie

Volgens 'Slachtofferhulp Justitie' zouden mensen die het slachtoffer werden van politie en justitie nu ook bij haar terecht kunnen.

De vzw Werkgroep Morkhoven kan met haar klachten (diefstallen van cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort + van dossiers en dossierstukken uit het gerechtelijke dossier enz.) in ieder geval nergens terecht en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu al twee weken lang op inzage in het geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke documenten in de rechtszaak Vervloesem heeft weggestopt.

Noch Marcel Vervloesem, noch de advocaten van Vervloesem kregen inzage in dit dossier dat deel uitmaakt van het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Op justitieminister Vandeurzen (CD&V) hoeft zij niet te rekenen, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven gemerkt. Die rekent alleen maar uit hoeveel hij op de gevangenissen kan besparen om justitiepaleizen te bouwen of op te knappen.

Iederéén die een soortgelijk probleem heeft en bij de diensten Slachtofferhulp van justitie niet terecht kan, kan contact opnemen met de vzw Werkgroep Morkhoven die uw zaak op een vertrouwelijke manier zal onderzoeken.

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel
Tel/fax: 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----------------------------------------

Slachtoffer van een misdrijf?
Klachten over racisme?
Klachten over huiselijk geweld?
Klachten over politie en justitie!

U kan ons bellen tussen 18.00 en 22.00 uur en gans het weekeinde.
telefoon: 03/2 970 709
mailbox: slachtofferhulp@antwerpen.be
http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie/doen/parketad.htm

-------------------------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N


De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 11-05-08

Reageren op dit commentaar

'Vrouwenhandel in België bloeit als nooit tevoren'
De: Werkgroep Morkhoven
Objet: 'Vrouwenhandel in België bloeit als nooit tevoren'
Date: 9 juin 2008
À: KRW.Brugge.kinderrechtswinkel.be, gdespiegelaere.knack.be, hubert.brouns.vlaamsparlement.be, kleintje.stelling.nl, comitep.be, redactie.secretariaat.bndestem.nl, hoofdredactie.demorgen.be, chris.denijs.vrt.be, luc.sevenhans.deKamer.be, redactie.volkskrant.nl, Geert.versnick.dekamer.be, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, caroline.gennez.s-p-a.be, luc.aerts.vrt.be, ...


Volgens onderstaand berichtje uit 2005 zou België 'altijd een voorloper geweest zijn in de strijd tegen de mensenhandel en is er sinds 1992 heel veel veranderd'. 'De politiediensten rollen veel netwerken op, maar de vrouwenhandel is gebleven', aldus de opsteller van het berichtje dat waarschijnlijk van het persagentschap Belga komt.

In werkelijkheid werd het bestaan van netwerken (kindermisbruiken, vrouwenhandel, ) altijd ontkend in België en was het vooral na de zaak Dutroux die ons land geen al te goed imago gaf, een taboe om nog over netwerken te spreken.
Alle netwerken bleken op een mysterieuze manier aan de Belgische grens op te houden. België leek wel het meest maagdelijke landje van Europa te zijn.

In tegenstelling tot wat het berichtje suggereert, gaan netwerken van kindermisbruik (of sexueel misbruik van minderjarigen) en vrouwenhandel trouwens meestal samen. Zij maken deel uit van de zware criminaliteit die in België zeer goed gedijt.

Van een 'oprollen van netwerken' in België, is geen sprake. Zij worden juist toegedekt. Actievoerders zoals Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die hun gegevens voor onderzoek aan justitie overmaakten, werden van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd terwijl de netwerken werden dichtgedekt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en de afnemers van kinderporno vrij hun gang konden blijven gaan.

Georges Zicot, de inspecteur die na in opspraak te zijn gekomen in de zaak Dutroux, naar de federale politie (sector banditisme) te Brussel werd overgeplaatst, was toevallig ook diegene die in de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een schriftelijke verklaring een kindermisbruikende magistraat moest beschermen.

De 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort die aan de Belgische Koning werden overgemaakt die ze vervolgens voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen liet bezorgen, zijn volgens de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, spoorloos verdwenen.
De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde deze verdwijning alhoewel de 14de kamer van het hof van beroep van Antwerpen daar geen rekening mee hield door Marcel Vervloesem snel te veroordelen.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat er 'geen kinderpornonetwerken' in België bestaan als men alle kinderpornomateriaal zonder onderzoek doet verdwijnen.

Het is nu afwachten hoe de Belgische justitieminister Vandeurzen en de Koning op de verdwijning van de cd-roms gaan reageren. Als zij deze verdwijning 'normaal' noemen dan is het duidelijk dat zij de jarenlange doofpotpolitiek in België mee hebben ondersteund.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55

------------------------------


8-1-2005

De vrouwenhandel bloeit in ons land als nooit tevoren. Oost-Europese, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse meisjes blijven tippelen in onze steden. Pooiers verdienen nog steeds grof geld op de rug van de meisjes. Alleen zijn de technieken van de vrouwenhandelaars subtieler geworden en laten ze zich minder snel oppakken.

Ons land is altijd een voorloper geweest in de strijd tegen de mensenhandel. Sinds 1992 is er heel veel veranderd. De politiediensten rollen veel netwerken op, maar de vrouwenhandel is gebleven. Het wordt ook moeilijker vrouwen te vinden die tegen hun pooier willen getuigen. "Meer en meer vrouwen die naar hier komen, weten dat ze hier zijn om zich te prostitueren", zegt federaal procureur Eric Vandersypt.

Ook de gewijzigde structuur van de bendes maakt het de speurders niet gemakkelijker. Grote mega-organisaties bestaan nauwelijks. Ook in de plaatsing van de meisjes hebben de vrouwenhandelaars zich aangepast aan de moderne tijd.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 09-06-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.