29-05-07

Pedocriminalità: video


717.WWW000000625_22191_1

----- Original Message -----
From:
Subject: Pedocriminalità: video
Ricevo da Prometeo ed inoltro.

-------------

Cari amici,

Vi abbiamo creato, con preghiera di diffusione, un elenco di video da vedere. Sull'onda di quello della BBC che sta facendo tanto scalpore...


SPECIALE VIDEO

Da non perdere. I principali link a video di assoluto interesse:

1) Rai Trenta Ore per la Vita - edizione 2006: intervento di Massimiliano Frassi e di un genitore di Brescia sui casi di abuso nelle scuole materne:
http://www.trentaore.org/index.php?pageID=125
(nota: una volta entrati quando appare la scritta IL MEGLIO DI.fatela scorrere finché trovate insorti interventi)

2) Lo speciale di LIVE a cui abbiamo collaborato sui casi di abuso delle materne. Da non perdere:
http://www.studioaperto.mediaset.it/schede/scheda_592.shtml

3) Ancora LIVE, col primo speciale realizzato in Italia sul tema Chiesa e Pedofilia. Parlano, tra gli altri, i bimbi abusati da Don Dessì:
http://www.studioaperto.mediaset.it/schede/scheda_585.shtml

4) Video Shock dalla Romania. Cosa accade ancora oggi, 2007, dentro a certi orfanotrofi. Att.ne le immagini sono molto forti:
http://www.itv.com/news/romania.html

5) Il video più chiacchierato del momento. Lo speciale della BBC:
http://video.google.it/videoplay?docid=-19532223246900378...

6) Il sito ufficiale del film Deliver us from evil (Liberaci dal male), acquistabile anche in dvd in lingua inglese:
http://www.deliverusfromevilthemovie.com


http://www.associazioneprometeo.org
http://www.blogantipedofilia.splinder.com

00:23 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

24-05-07

Aanslagen op actievoerder: Brief Minister Dewael


De aanslagen op Marcel Vervloesem - brief aan Minister Dewael

180406-dewaelIn 2005 riep het Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de publicatie van een brief van de RTBF-journalist José Dessart waarin hij de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ondersteunde, zowat 300 documenten van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy'. Die werden na het aandringen van de Werkgroep Morkhoven bij het MSN-groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst.
Enkele weken later werden de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' na de klacht van een zekere Piet L. die in de vermelding 'Piet L.' een ontoelaatbaar gebruik van zijn naam en een schending van zijn privacy zag, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. Zij werden na protest van de Werkgroep Morkhoven na een tiental dagen teruggeplaatst.
Een paar maanden nadien sloot Microsoft na de publicatie van twee artikeltjes over Child Focus, de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy die intussen al meer dan 86.000 bezoekers telde. Het franstalige MSN-groups Support Team zei dat het van niets wist en deelde mede dat de MSN-groep waarschijnlijk door een technische fout van de groepsmanager definitief verloren was gegaan. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team zei dan weer dat men de groep gesloten had omdat de gebruikersvoorwaarden op de één of andere manier niet gerespecteerd waren. Men zei tevens dat er één of ander onderzoek was gestart en dat de inhoud van de groep waaraan jarenlang gewerkt werd, compleet vernietigd zou worden.
Op 16 mei 2007 kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot het Internet nadat TELE2 daartoe een verzoek bij Belgacom zou gedaan hebben. Een dag later stuurde Microsoft een email-berichtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin gevraagd werd om een artikel rond kinderpornonetwerken dat reeds in 2003 op de MSN-nieuwsgroep 'WerkgroepMorkhoven' gepubliceerd was, 'binnen de 24 uren' te verwijderen, zoniet zou de nieuwsgroep gesloten worden. Door puur toeval las één van de managers van de nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' het berichtje in een Internet-café zodat hij nog juist op tijd maatregelen kon nemen.
Alsof het bijna op voorhand gepland was, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de nacht van 20 op 21 mei 2007 dan opnieuw het slachtoffer van een aanslag.

De Werkgroep Morkhoven heeft er nu stilaan genoeg van dat er alleen maar gerechtelijke onderzoeken worden gevoerd als onverbeterbare criminelen via de Vlaamse kranten beweren dat zij door Marcel Vervloesem 'verkracht of gefolterd' werden. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke criminelen op strafvermindering kunnen rekenen als zij zich laten gebruiken om bepaalde actiegroepen mee het zwijgen op te leggen. Zowel Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) als de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) werden door de Werkgroep Morkhoven terzake gecontacteerd.

Er was ook goed nieuws. Gisteren, 23.5.2007, zorgde Belgacom ervoor dat de Werkgroep Morkhoven na 7 dagen terug toegang kreeg tot het Internet...


Brussel, 22 mei 2007

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel


Geachte Heer Dewael,

Betreft: De aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Gezien u aan het hoofd staat van de Belgische politiediensten en u bevoegd bent voor de binnenlandse veiligheid en openbare orde, zend ik u in bijlage een copie van mijn aangetekend schrijven dd. 21 mei 2007 gericht aan Justitieminister Onkelinx in verband met de recente aanslagen op Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Enkele weken geleden werd het huis van Marcel Vervloesem om drie uur 's nachts met een baksteen en met eieren bekogeld. Het raam bleef toen gelukkig gespaard omdat de baksteen op het raamkozijn afschampte. 

Op 19 mei jl. en opnieuw om 3 uur 's nachts, werd het huis van Marcel Vervloesem opnieuw bekogeld.  Deze keer kwamen er zware straatstenen bij  te pas.  Het vensterglas van het schuifraam dat 2,5 meter op 2,5 meter meet en 1,5 cm dik is, viel daarbij in tientallen stukken.  Die kwamen, tesamen met de kasseien, op de sofa terecht alwaar Marcel Vervloesem na zijn zware operatie gewoonlijk overnacht.

Bij de aanslagen is vermoedelijk een zekere Winnie V.S. betrokken alhoewel er volgens de eerste vaststellingen van de politie van Herentals meerdere criminelen aan de jongste aanslag deelnamen.

Winnie V.S. was bij de eerste aanslag uit de gesloten instelling te Mol ontsnapt terwijl hij thans sinds enkele dagen op vrije voeten is gesteld.

Winnie V.S. is een minderjarige die deel uitmaakt van een criminele jongerenbende die bij de genaamde Eddy B. uit Marcel Vervloesem's wijk, wel eens bijéénkomt om drugs te verhandelen of sexfilms waarbij minderjarigen zijn betrokken, op videoband te laten opnemen.  Hij werd ondermeer vanwege een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst van waaruit hij gedurende de laatste jaren meermaals kon ontsnappen.  Na die ontsnappingen voerde de Herentalse politie om één of andere duistere reden, telkens een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel bij Marcel Vervloesem uit.

Zoals u weet, maken de criminelen die Marcel Vervloesem al gedurende jarenlang aanklagen en daarbij op de steun van de Vlaamse pers kunnen rekenen die hen omschrijft als 'zwakbegaafde slachtoffers van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem', bijna allemaal deel uit van geörganiseerde bendes en zijn zij regelmatig wegens diefstallen, inbraken, drugsgebruik, zedendelicten en roofovervallen herhaaldelijke malen achter de tralies beland.

Sinds Marcel Vervloesem voor hun 9 jaar oude klachten werd vrijgesproken, blijken deze jongeren het 'recht' in eigen handen te nemen en hun heil in geweld te zoeken.  Zij kunnen daarbij op de morele steun van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) rekenen die in 2005 via een petitieactie en mediacampagne Marcel Vervloesem uit zijn huurwoning en uit de Morkhovense wijk probeerden te laten zetten. Jan Peeters deed daarbij zelfs een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te verwijderen.

Ik ben er als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven al lang van overtuigd dat allerhande criminelen en criminele jongeren al jarenlang doelbewust door bepaalde politici en overheidsdiensten worden gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn bepaalde politietechnieken zoals provocatie bij wet echter verboden en ik vermoed dat dit ook geldt voor het systematisch inzetten van criminelen tegenover actievoerders.

Het zou echter kunnen dat het systematisch gebruiken van criminelen en criminele jongeren om actievoerders en actiegroepen het zwijgen op te leggen, een wettelijk middel is dat door middel van de Belgische wetgeving geregeld wordt.

Kan u mij soms een copie van deze wetgeving bezorgen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 

12:32 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

23-05-07

Federale ombudsman: Klacht Minister Onkelinx 'onontvankelijk'

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.us


Vroeger kon men bij de federale ombudsman terecht als een minister of zijn administratie naliet om binnen de voorgeschreven termijn van 2 of 3 maanden te antwoorden op iemands brief maar die periode is definitief voorbij.
Een minister of administratie hoeft vandaag niet alleen niet meer te antwoorden binnen een bepaalde termijn maar hoeft zelfs niet meer te antwoorden, ook al gaat het om een dossier dat onder de politieke bevoegdheid van de betreffende minister en zijn administratie valt.
'Administratieve veréénvoudiging' noemen ze dat.

Minister Onkelinx (Parti Socialiste) zal dus ook de aangetekende brief met rode antwoordkaart van de Werkgroep Morkhoven in verband met de aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem en de dossiers waarin zij als minister ernstig in gebreke is gebleven, niet beäntwoorden. Brieven beäntwoorden ligt deze minister die graag veel politieke show verkoopt, trouwens niet.
Toch is een aangetekend schrijven naar Onkelinx geen weggesmeten geld want het bewijst nogmaals dat zij als minister van bepaalde feiten op de hoogte werd gesteld maar naliet om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

Merk op hoe de medewerkster van de Federale ombudsdienst draait en keert en hoe zij de 'onafhankelijkheid en onpartijdigheid' van de minister aanwendt om de ingediende klacht 'onontvankelijk' te kunnen verklaren. Zij maakt zelfs het verwijt dat men via de Federale Ombudsdienst de minister 'wil dwingen om druk uit te oefenen op het gerecht' terwijl de klacht ondermeer gaat over het feit dat de minister geen parlementaire vragen en brieven in verband met de 88.000 slachtoffers en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort wenst te beäntwoorden...

----------

De heer Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Brussel 11 april 2007

Betreft: Uw bericht van 29 maart 2007 over het uitblijven van een antwoord van de minister van justitie - Ontontvankelijkheid

Geachte Heer,

Uw mail met een klacht over de minister van justitie wegens het uitblijven van een antwoord op diverse door u gemaakte opmerkingen heb ik goed ontvangen.

De Federale ombudsman is bevoegd voor het onderzoek van klachten over de werking van federale administraties en dat op voorwaarde dat verzoeker zelf eerst stappen heeft ondernomen en dat de betrokken administratie niet over een eigen ombudsdienst beschikt.De Federale ombudsman kan niet tussenkomen bij een minister teneinde aan te dringen op een uitvoeriger en/of anders luidend antwoord van deze minister op een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestelde vraag. Hij kan evenmin tussenkomen teneinde de minister van justitie aan te sporen om druk uit te oefenen op het parket in een concreet dossier. Dergelijk optreden zou immers zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid in het gedrang brengen.

Ik ben dan ook verplicht om deze klacht onontvankelijk te verklaren en dit klachtendossier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Federale ombudsman

Valentine Vanlangendonck
Auditeur
De federale ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel


De: Jan Boeykens
Date: 29 mars 2007
À: email@federaalombudsman.be
Objet: Klacht Minister Onkelinx

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Minister Onkelinx

Ik wens bij deze een klacht in te dienen tegen de handelswijze van Justitieminister Onkelinx.

De minister wenst namelijk niet te antwoorden op de vragen die ik haar stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

PS. In bijlage zend ik u de afschriften van mijn brieven dd. 13.4.2005 en 14.3.2007 die ik aan minister Onkelinx richtte.


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Brief bleef onbeäntwoord


De: Jan Boeykens
Date: 14 mars 2007
À: info@laurette-onkelinx.be
Objet: zedelijk gedrag

Brussel, 13.3.2007

Justitieminister Onkelinx

Excellentie,

Betreft: attest zedelijk gedrag

In de Gazet van Antwerpen van 23.2.2007 stond te lezen dat U een wetsontwerp klaar hebt dat moet vermijden dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen nog met kinderen kunnen werken zonder dat hun verleden bekend is. Het ontwerp voorziet in een wettelijke basis om de politie bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar al wie in zedendossiers vernoemd wordt.

Dat is een goed initiatief alhoewel Uw wetsvoorstel toch met de nodige voorzichtigheid moet bekeken worden.

Anderzijds wacht ik nog altijd op Uw antwoord inzake de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot die U vroeg in hoeverre het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort gevorderd is. U deelde Mevrouw Genot mede dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' betrof terwijl het volgens een rapport van de federale politie om 88.000 daadwerkelijke slachtoffers gaat.

Zoals U reeds weet, werd geen enkel slachtoffer dat op dit kinderpornomateriaal voorkomt door het gerecht van Turnhout geidentificeerd. De talrijke kindermisbruikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Men zou bijna zelfs kunnen stellen dat zij dank zij Uw stilzwijgen en de laksheid van de gerechtelijke overheid, gewoon kunnen doorgaan met slachtoffers te maken.

Verder is er nog het dossier inzake het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die gedurende de voorbije jaren als OCMW-bestuurslid medeverantwoordelijk was voor Jeugdzaken.

Zoals U reeds weet, bestaan er over deze man een 30-tal processen-verbaals over zedenfeiten met minderjarigen die nooit werden onderzocht en -zoals U weet- overhandigde ik op 23.10.2006 een copie van deze processen-verbaals aan de Antwerpse Procureur-generaal Christine Dekkers.

Bij mijn weten, wordt er echter geen gerechtelijk onderzoek gevoerd in deze zaak en sinds 2.1.2007 maakt Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen, deel uit van de Herentalse politieraad.

In afwachting van Uw antwoord en in de hoop dat U met de PS een aantal deontologische regels voor politici opstelt, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Deze brief bleef onbeäntwoord

21:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

20-05-07

Onverwachte problemen met Belgacom


Telefoonmaatschappij Belgacom zet actiegroep Werkgroep Morkhoven 10 dagen lang zonder Internetverbinding (en dat in volle verkiezingsstrijd !)

fk240906b

Het is niet de eerste maal dat de Werkgroep Morkhoven problemen ondervindt met Belgacom.

De RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, werd destijds herhaalde malen telefonisch bedreigd en ondervond maandenlang problemen met haar telefoon- en internetverbinding zonder dat Belgacom er zogenaamd iets aan kon doen. Belgacom kon zogezegd ook geen Zöllertoestel plaatsen om de man die doodsbedreigingen uitte, te kunnen opsporen.

Na de zoveelste doodsbedreigingen en enkele uren nadat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar telefoneerde inzake een brief van de toenmalige Justitieminister Stefaan De Clerck die verband hield met deze problemen, kwam Gina Bernaer om in een zogezegd nachtelijk ongeval.

Opvallend: Jan Boeykens moest zijn gesprek dat hij juist voor Gina's dood nog met Gina voerde, onderbreken omdat er te veel storingen op de lijn zaten. Ook het doorfaxen van de brief van Stefaan De Clerck lukte niet alhoewel deze brief toen zonder enig probleem naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven kon worden gefaxt.

Ook tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven waren er dikwijls problemen met de Belgacom-verbinding en gebeurde het dat de telefoonlijn volledig was afgesloten.

Belgacom is toevallig één van de hoofdsponsors van Child Focus. Dat wil daarom niet zeggen dat er een geheim complot tussen Belgacom en Child Focus zou bestaan. Het is echter wel zo dat de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' met een uitgebreid archief over de kinderpornonetwerken en meer dan 86.000 bezoekers van overal ter wereld, een paar maanden geleden na enkele berichten over de Europese subsidies aan Child Focus en Roemeense adoptiekinderen, zonder enige waarschuwing door Microsoft werd gesloten.
Het franstalige MSN-groups Support Team van Microsoft deed alsof het van niets wist en zei dat het 'verdwijnen' van de groep waarschijnlijk een gevolg was van een technische fout van één van de groepsmanagers van de MSN-groep. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team liet echter verstaan dat de groep nog wel bestond maar door Microsoft gesloten was. Er was zogezegd een 'onderzoek' aan de gang en de gebruikersvoorwaarden waren zogezegd geschonden geweest. Merkwaardig hierbij was dat men hierbij mededeelde dat de inhoud van de groep zonder pardon zou vernietigd worden. Meer uitleg wilde het nederlandstalige MSN Groups Support Team niet kwijt. Wie via Google zoekt ziet het volgende staan: 'Deze groep werd om administratieve redenen gesloten'.

Enkele dagen geleden kondigde Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) aan dat er een 'kinderpornonetwerk' was opgerold en dat een 'tweede zaak Dutroux' was voorkomen. Een paar uren daarna sneed Belgacom de Internetverbinding van de vzw Werkgroep Morkhoven af. Dit gebeurde zogenaamd op vraag van TELE2.
Een dag later stuurde Microsoft een Emailtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin stond dat de Werkgroep nog 24 uren de tijd had om een artikel dat in 2003 op de MSN-nieuwsgroep Werkgroep Morkhoven was geplaatst en dat over kinderpornonetwerken handelde, te verwijderen. Zoniet zou de MSN-groep gesloten worden. Normaal gezien had de Werkgroep Morkhoven dit berichtje door het afsluiten van haar Internetverbinding, niet tijdig gelezen en was de groep dus voorgoed gesloten geweest.

Gelukkig kwam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op het idee om een Internetcafé binnen te stappen zodat hij het berichtje tijdig las en de nodige maatregelen kon nemen.

TELE2 dat telefonische contracten blijkt te kunnen afsluiten zonder dat er een schriftelijk akkoord is en dat Belgacom op die basis kan verplichten om haar cliënten te schrappen (alhoewel Belgacom uiterst toegeeflijk is tegenover haar gevreesde 'concurrent'), liet drie dagen nadat Belgacom de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven afsloot, weten dat men geen 8 lange dagen meer op het herstel van de Belgacom-verbinding hoefde te wachten endat men nu via een TELE2-Internetverbinding kan werken.

In België kan blijkbaar alles.


Ook problemen met Belgacom Skynet

De dag nadat de Werkgroep Morkhoven op http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven aankondigde dat zij ook een skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken vanwege de verdwijning van honderden documenten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ en de jarenlange pesterijen op haar eigen groep, werd er een klacht ingediend bij Belgacom Skynet en werden de blogs rond Justitie van de Werkgroep Morkhoven die op een kleine 2 jaar tijd zo'n 13.000 bezoekers hadden, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. De Werkgroep Morkhoven gaat niet akkoord met deze handelswijze.

--------------------------------------------------------------------------------

Brussel, 13.1.2007

Skynet Blog Service@ http://blogs.skynet.be/index.html?l1=communication&l2=blogs&l3=home&l4=moderate

Geachte Heer,

We kunnen niet akkoord gaan met de manier waarop Belgacom Skynet onze blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van het Internet heeft gehaald omdat we geen enkele waarschuwing hebben ontvangen.

Het adres dat u hebt gebruikt om ons te waarschuwen (sos@kindergarten.be van Prinses de Croÿ), bestaat sinds juni 2006 niet meer.

De blogs werden zogezegd verwijderd vanwege de vermelding 'Charly N' wat u als een 'naam' beschouwt van een persoon wiens privacy werd geschonden.

Wij zijn akkoord om de 'naam' Charly N. te vervangen door 'X' of 'Jef X'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy


Ook in 2003 verdwenen er honderden documenten

Antwerpen, 10 januari 2007 - De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december 2006 verdwenen er al honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, teruggeplaatst.

Het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2005 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen alhoewel dit met wettelijke middelen moeilijk zou gaan' zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de verdwijning van de documenten en het verwijderen van de blogs. Peeters zette daarmee immers het licht op groen voor iederéén die de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilde pesten.
De problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy namen er in ieder geval zodanig door toe dat het werken zo goed als onmogelijk werd gemaakt.

Volgens Peeters en zijn huidige coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, waren het 'de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Peeters en Diels beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'.

De argumenten van Diels en Peeters waren echter compleet vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd de petitieactie met amper 13 handtekeningen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. bedoeld die met Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt.

Victor V. was de man die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem tegenover de pers, door Victor V. zelfs betaald.

Victor V. werd dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur op 17.2.2005 evenwel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemd omdat hij een 'gewaardeerd medewerker' was en het 'volle vertrouwen van het Herentals Sp.a-bestuur' genoot. Hij mocht daar gedurende twee jaar lang mede over jeugdzaken beslissen terwijl uit een 30-tal processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 in een Open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, blijkt dat hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Victor V. die volgens het Herentalse Sp.a-bestuur 'zeer begaan is met het welzijn van zijn medeburgers' zetelt sinds kort in de gemeenteraad van Herentals. Het schijnt dat hij een Internetcampagne is begonnen waarin hij iederéén oproept om voor Sp.a-kamerlid Jan Peeters te stemmen...

Meer info: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

16:04 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

15-05-07

Minister-President Elio Di Rupo 'antwoordt'


Handelt de Waalse Minister-President Elio Di Rupo zijn dossiers even snel af als de andere socialistische boegbeelden ?

fk240906b

De Parti Socialiste is met minister Françoise Dupuis verantwoordelijk voor het Woonbeleid in Brussel.
Dit beleid is echter een regelrechte catastrofe te noemen. In 2004 stonden er zo eventjes 15.000 huizen en appartementen leeg in Brussel. Van de enkele jaren geleden door minister Dupuis beloofde nieuwe woningen moet de eerste steen nog gelegd worden. Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, beloofde Dupuis een paar weken geleden weer 1.000 nieuwe woningen maar dat zijn dus al 4.000 woningen minder. Het grootste gedeelte van deze beloofde woningen zou bovendien voor tweeverdieners bedoeld zijn terwijl de huur- en woningprijzen in Brussel de pan uitrijzen en de immobiënmaatschappijen gouden zaken doen.

Heel wat mensen komen door de onbetaalbare prijzen op straat terecht zodat er vorig jaar maar liefst 30 daklozen in de Brusselse straten stierven.
De Parti Socialiste wil enkel in 'noodhulp' investeren en de bestaande daklozenorganisaties worden niet ondersteund in het zoeken naar langdurige structurele oplossingen. De Brusselse hoofdstedelijke regering kreeg nochtans 115 miljoen Euro van het Europees Fonds om de sociale ongelijkheden weg te werken en de achtergestelde wijken aan te pakken.

Ook de Werkgroep Morkhoven wordt het slachtoffer van het Woonbeleid van het door de Parti Socialiste georchestreerde 'Woonbeleid' in Brussel alhoewel de gevoelige dossiers rond Justitieminister Onkelinx inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort en de Sp.a-corruptie in Herentals, hierbij ongetwijfeld een rol zullen spelen.

De Werkgroep Morkhoven kreeg in verband met de waterinfiltratie in het huis in de Faiderstraat te Brussel waarin sinds kort de nieuwe zetel van de vereniging is gevestigd, wel twee automatische antwoordberichtjes van de Waalse Minister-President Elio Di Rupo (Parti Socialiste) maar daar blijft het blijkbaar bij.

De brief van Martine Wille, burgemeester ff. van Sint-Gillis (Parti Socialiste), waarin zij aan de beheerder-immobiliënexpert van het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, vroeg om dringend maatregelen tegen de enorme waterinfiltratie in het huis te nemen, dateert inmiddels al van 26 januari 2007.
Burgemeester Wille stelde in haar brief duidelijk dat zij, zonder zich uit te willen spreken over de conflictsituatie onder de eigenaars van het huis en zonder zich te willen mengen in de gerechtelijke procedures, van de beheerder verwachtte dat hij zonder uitstel de gepaste maatregelen zou nemen. Zij beriep zich daarbij op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet die haar verplicht de gezondheid en openbare veilgheid van de burgers in haar gemeente te waarborgen.
'Indien u als beheerder de dringende werken aan het dak niet binnen de kortst mogelijke termijn laat uitvoeren, dan zal ik gerechtelijke stappen moeten ondernemen om de werken op de kosten van de gezamelijke eigenaars te laten realiseren', aldus Martine Wille.
De door de vrederechter aangestelde beheerder lapte de Nieuwe Gemeentewet echter aan zijn laars en verwees de brief van burgemeester Wille naar de prullenmand. De burgemeester ging daar blijkbaar mee akkoord want sindsdien werd er over de 'Nieuwe Gemeentewet' met geen woord meer gesproken en bleef het dak onaangeroerd op de volgende regenbui wachten.

Gelukkig bleef het de afgelopen maanden zeer droog weer zodat het min of meer bij de 6.000 liters bleef die gedurende de twee voorbije jaren onder het oog van de beheerder in het appartement van Prinses J. de Croÿ stroomden.

Op 7, 8 mei en 10 mei 2007, moesten er in totaal echter weer 255 liters water uit de waterbassins van de twee half-ingestorte kamers van het appartement worden verwijderd. Op 13 mei kwamen daar nog eens 70 liters bij.

De beheerder treedt niet op en minister Dupuis (Parti Socialiste) en burgemeester Wille (Parti Socialiste) zijn het er blijkbaar mee eens dat het in 1882 volgens de plannen van architect Van Rysselberghe gebouwde huis waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, op een onherstelbare manier verkrot.
Dat zegt niet alleen iets over de manier waarop de Brusselse Parti Socialiste met het cultuurpatrimonium omgaat maar bewijst nog eens dat leegstand en verkrotting deel uitmaken van haar 'Woonbeleid' terwijl de woningnood in Brussel steeds verder toeneemt.

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht niet al te veel van de automatische antwoordberichtjes van Elio Di Rupo.
Op 14.6.2005 vroeg Ecolo-parlementslid Zoé Genot aan Justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), welk "gevolg er aan de neerlegging van de CD-roms Zandvoort met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven". Onkelinx wenste echter niet te antwoorden op de vraag waarom de foto's van de -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes in deze zaak, die al sinds 2001 beschikbaar zijn, nooit geidentificeerd werden en wilde ook niets kwijt over het feit dat de daders en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord werden. De vzw Werkgroep Morkhoven schreef nog regelmatig op een beleefde manier naar de minister om meer te weten maar ontving nooit antwoord.
Dat geldt ook voor de 30 processen-verbaals waarin staat hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Op 23 oktober 2006 werd de lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers gegeven maar veel gevolg werd er blijkbaar niet aan gegeven. Victor V. zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad...

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving in verband met de corruptiepraktijken binnen het Sp.a-bestuur te Herentals in november 2005 ook een automatisch antwoordschrijven van Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte en wacht nu al bijna twee jaar lang op een degelijke behandeling van deze zaak.


Van:  Elio Di Rupo
Verzonden: dinsdag 15 mei 2007 8:45:16
Aan: 
Onderwerp: RE: La Nouvelle Loi Communale

Bonjour,

Votre message m'est bien parvenu et j'en ai pris connaissance avec attention. Immédiatement, je le transfère vers l'un de mes collaborateurs qui y donnera suite dans les meilleurs délais.

Très cordialement,

Elio Di Rupo
Boulevard de l'Empereur 13
1000 Bruxelles
Tél : 02/ 548.32.11
Fax: 02/ 548.33.90


logoPS.topmail-1

De : janboeykens@hotmail.com [mailto:janboeykens@hotmail.com]
Envoyé : mardi 15 mai 2007 10:37
À : info
Objet : La Nouvelle Loi Communale

Contact pour le PS
Boeykens Jan (janboeykens@hotmail.com) vous a contacté.
Son adresse : Rue Faider 10 1060 Saint-Gilles
Son téléphone : 02 5374997
Son message :

-----------

Cher Député,

Concerne: Politique du Logement - La Nouvelle Loi Communale

Puis je demander votre attention sur l'affaire suivante ?

En l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer l'expression de toute ma considération,

Jan Boeykens
Président de l'ASBL Werkgroep Morkhoven

ASBL Werkgroep Morkhoven
Rue Faider, n°10
1060 Saint-Gilles
werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu - issakaba@skynet.be
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/ - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bienvenue.msnw/

L'application de l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale...
Lettre de Mme Martine Wille, Bourgmestre f.f. de Saint-Gilles et membre du Parti Socialiste

Droit à un logement suffisant

Lors des deux dernières années, plus que 6.000 litres d'eau se sont écoulés chez Mme de Croÿ et au siège social de l'asbl Werkgroep Morkhoven, à l'Hôtel d'Alcantara, 10 rue Faider à Saint Gilles. La stabilité de l'immeuble est en péril, alors que sa façade est classée d'intérêt historique par le Service des Monuments et Sites.

Ici, des extraits de la plus parfaite lettre de Martine Wille, Bourgmestre f.f. de Saint-Gilles (PS), à Monsieur Eric R., administrateur et syndic de copropriété, datée du 26 janvier 2007 :

1) 'Cette situation requiert une intervention urgente tant pour la santé des occupants que pour le maintien de l'immeuble'

2) 'Quelle que soit la situation conflictuelle entre les copropriétaires, et sans vouloir me substituer aux tribunaux quant au droit civil, je me dois, en vue de préserver la santé et la sécurité publique - art. 135 de la Nouvelle Loi Communale - de vous prier d'user de votre droit de syndic pour entamer, sans délai, les travaux urgents et conservatoires suivants:
- une solution, au moins temporaire dans un premier temps, doit être trouvée afin d'éviter que les éléments naturels détruisent plus encore cette annexe. La pose d'une bâche au minimum;
- un assainissement de l'intérieur des pièces touchés par l'humidité doit être réalisé par une firme spécialisée - vous trouverez en annexe un dossier reprenant les consignes techniques à suivre en la matière, rédigé par l'Institut Scientifique de la Santé Publique;
- dans l'état actuel de délabrement de cette annexe, aucun aménagement sur le toit plat ne peut s'envisager, même su un permis d'Urbanisme est délivré, sans l'obtention préalable d'un rapport rédigé par un ingénieur architecte, quant à la stabilité des matériaux en place et de leur capacité portante.'

3) 'A défaut de voir ces travaux conservatoires et d'assainissement réalisés dans les plus brefs délais, je pourrais prendre un arrêté de sommation et, en cas de non respect de celui-ci, je pourrais également introduire une action en justice pour non respect des termes de l'arrêté afin de faire réaliser les travaux aux frais de la copropriété.'

4) 'En espérant pouvoir compter sur votre collaboration pour ce qui relève de l'urgence, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Avocat, l'expression de mes salutations distinguées.'

Hélas, plus de trois mois après réception de cette lettre, rien n'a été fait, il n'y a eu ni solution temporaire, ni application de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale.

En date des 7 et 8 mai 2007, il a fallu évacuer 205 litres d'eau. Ce 10 mai 2007, pour l'anniversaire de la Princesse de Croÿ, dix seaux de 5 litres, soit 50 litres d'eau ont été évacués dans le jardin. par la fenêtre mérulée.

Parti Socialiste 13, bld de l'Empereur - 1000 Bruxelles - www.ps.be


http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

13:58 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

13-05-07

Kiezen is ook actie voeren !


Elio.Elio-Di-RupoDupuis.051202_begroting 006_00012

Willepicque

Omdat noch Martine Wille (PS) als burgemeester van Sint-Gillis, noch Françoise Dupuis (PS) als Brusselse minister van Woonbeleid, noch Charles Picqué als Minister-President van de Brusselse Gewestregering in staat blijken te zijn om een simpel dossier in verband met de rampzalige waterinfiltratie in een historische woning in Sint-Gillis tot een goed einde te brengen, contacteerde ik Elio Di Rupo die als Minister-President van de Waalse regering soms de indruk geeft dat hij werk wil maken van de puinhoop binnen de Parti Socialiste.

De Waalse Minister-President stuurde mij in tegenstelling tot Françoise Dupuis en Charles Picqué die blijkbaar weinig om de woonsituatie van de Vlamingen in Brussel geven, het volgende antwoordje:

----------

From: Elio Di Rupo
To: issakaba@skynet.be
Sent: Friday, May 11, 2007 2:46 PM
Subject: RE: Politique du Logement

Bonjour,

Votre message m'est bien parvenu et j'en ai pris connaissance avec attention. Immédiatement, je le transfère vers l'un de mes collaborateurs qui y donnera suite dans les meilleurs délais.

Très cordialement,

Elio Di Rupo
Boulevard de l'Empereur 13
1000 Bruxelles

----------

Tot zover het berichtje van Di Rupo...

Ik vrees echter dat de 'redelijke termijn' waarover Elio Di Rupo spreekt, een paar jaar lang zal duren en dat tegen die tijd het kalf al lang verdronken zal zijn.

Op 11 november 2005 stuurde Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte mij immers ook dergelijk antwoordje maar daar bleef het bij. Op mijn herinneringsschrijven aan Johan Vande Lanotte kreeg ik zelfs geen antwoord.

Ik publiceer hier in bijlage een afschrift van het bericht dat ik daarover opstelde.

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven


Lanotte.pict_100399

Met de Vlaamse Socialisten in de regering

De Vlaamse Socialisten (Sp.a) profileren zich als machtsgeile opportunisten. Dat bleek uit de manier waarop Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte en de Sp.a-partijtop de vakbondsmilitanten tijdens de staking tegen het zogezegde Generatiepact aanpakten.

De Werkgroep Morkhoven stelt ook vast dat er uitsluitend verwezen wordt naar de fraude en corruptie in Wallonië terwijl de corruptie binnen de Sp.a-partijtop en het Sp.a-bestuur te Herentals niet ter sprake komt.

In 1998 werd het dorpje Morkhoven (deelgemeente van Herentals) plotseling internationaal bekend omdat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, alles wilde weten over het kinderpornonetwerk Zandvoort dat door de Werkgroep Morkhoven was ontdekt.
Dat was echter niet naar de zin van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. en zijn Morkhovense cafévrienden die plotseling beweerden dat zij in hun jeugdjaren door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. De verhalen van Victor V. en zijn vrienden die herhaaldelijk wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zaten, kwamen dank zij de commerciële nieuwszender VTM rechtstreeks in de Vlaamse huiskamer terecht. De aandacht van de internationale pers voor het kinderpornonetwerk Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes was daarmee in één klap van tafel geveegd en VTM wist goed haar zakken te vullen met de verkoop van haar ophefmakende reportage. Achteraf verklaarde één van de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem dat men voor al de zogenaamde getuigenissen, door Victor V. betaald was geweest.

Nadat de Vlaamse pers Marcel Vervloesem jarenlang als een 'kindermisbruiker' had afgeschilderd, werd Victor V. door de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur tot bestuurslid van de Openbare Dienst voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de Stad Herentals benoemd alwaar hij ondermeer rond jeugdzaken mocht werken. Dit gebeurde juist een maand nadat het proces tegen Marcel Vervloesem werkelijk van start ging (16.1.2005).
Het Sp.a-bestuur van Herentals schreef toen: 'Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van initiatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Hij is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers'.

In tegenstellling tot Marcel Vervloesem ontvingen Victor V. en de Morkhovense bendeleden nooit een verzoek om zich aan een leugendetectortest te onderwerpen alhoewel de Turnhoutse rechtbankvoorzitter François Caers daartoe de opdracht had gegeven.

Op een bepaald moment diende een Morkhovense minderjarige een klacht wegens zedenfeiten in tegen Victor V. en de Herentalse politie maakte van deze klacht een proces-verbaal op. In plaats dat het gerecht deze zaak onderzocht, kwam de Herentalse politie enkele weken later terug en onderwierp zij de minderjarige aan een 8 uren durend kruisverhoor.
De volgende dag stond er in de Vlaamse kranten te lezen dat Marcel Vervloesem 'opnieuw van folteringen en verkrachtingen was beschuldigd' en dat hij 'als recidiverende kindermisbruiker in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten'.
Het proces-verbaal van de klacht tegen Victor V. verdween spoorloos en mijn klacht bij het Comité P dat de werking van de politiediensten moet onderzoeken, bleef zonder gevolg.

Nadat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout met een hongerstaking was begonnen die hem een groot deel van zijn wankele gezondheid zou kosten (hart- en suikerziekte), liet Sp.a-burgemeester Peters via de lokale radio en televisie omroepen dat de Morkhovense buurtbewoners Marcel Vervloesem liever uit hun wijk wilden. Peters vergat er bij te vertellen dat dit enkel de woorden waren van een petitiecampagne die Victor V. in Morkhoven en omstreken was opgestart. Die bracht hem juistgeteld 13 handtekeningen op.

Peeters liet via de lokale radio en televisie zelfs omroepen dat hij de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet wilde laten verwijderen' en ging daarmee zijn bevoegdheid als burgemeester zwaar te buiten.
Wie de steun heeft van Jan Peeters kan zich in Herentals en omstreken blijkbaar alles veroorloven.
De gewezen scoutsleider die met Victor V. in het Herentalse Sp.a-bestuur zetelt en zich tijdens zijn kiescampagnes door Victor V. liet bijstaan, is immers niet alleen burgemeester van Herentals en Sp.a-kamerlid. Hij was ook een tijdlang Minister van State, zetelt in de kamercommissies Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken en is lid van het 'Politbureau' van de Sp.a dat om de twee weken samenkomt om de regeringspolitiek te bespreken.

Op 23.10.2006 liet ik een Open Brief van de Werkgroep Morkhoven, gericht aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, op het bureau van de procureur-generaal voor ontvangst afstempelen. In de brief waren een 30-tal processen-verbaals opgenomen waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde. Het parket van Turnhout vond het echter niet nodig om deze zaak te onderzoeken.

Op 15.11.2006 werd Marcel Vervloesem voor de klachten van Victor V. en de bende criminelen waarvoor hij 9 jaar aan de schandpaal werd genageld, vrijgesproken.

Op 1.12.2006 vroeg de Werkgroep Morkhoven in een schrijven aan de ministers Dewael (VLD), Demotte (PS) en Dupont (PS) om uitleg over het feit dat Victor V. bepaalde persoonsgegevens uit de OCMW-dossiers voor privé-doeleinden had gebruikt.
De Werkgroep Morkhoven stelde de gecontacteerde ministers ook vragen over de onbegrijpelijke benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het OCMW te Herentals en het feit dat Victor V. bepaalde mensen als 'armoei zaaiers die van het OCMW profiteren' bestempelde.

In plaats van een kort en beleefd berichtje te sturen waarin men mededeelde dat men het schrijven had ontvangen en dat de zaak zou onderzocht worden, werden de brieven die de Werkgroep Morkhoven naar de Ministeries, de Herentalse burgemeester, de Herentalse schepenen en OCMW-bestuursleden schreef, van het Internet gehaald.

Victor V. blijkt intussen niet meer in het bestuur van het OCMW van Herentals te zetelen nadat hij dank zij een verkiesbare plaats op de Sp.a-lijst tot gemeenteraadslid van Herentals werd benoemd en maakt nu zelfs deel uit van de Herentalse politieraad.

De Werkgroep klaagt al jarenlang aan dat het gerecht van Turnhout geen onderzoek voert in de kinderpornozaak Zandvoort en dat de daders en kinderpornoproducenten niet worden opgespoord. Het schrijven van de Werkgroep Morkhoven naar ministers en parlementsleden bleef echter zonder enig gevolg. Ook Justitieminister Onkelinx (PS) kijkt al jarenlang de andere kant op.

De Werkgroep richtte zich ook herhaaldelijk doch tevergeefs tot Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte die zegt dat de Sp.a 'niets te verbergen heeft'.

De Werkgroep Morkhoven wil niet alleen aandacht vragen voor de corruptie binnen de Sp.a-top en het Sp.a-bestuur van Herentals maar zij wil ook rond sociale en politieke thema's werken.

Wenst u de Werkgroep Morkhoven te sponsoren of te ondersteunen en beschikt u over de nodige dossierkennis: Werkgroep_Morkhoven@hotmail.com
Contact: Werkgroep Morkhoven, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Objet: Sp.a - Date: 11 novembre 2005 - De: info@s-p-a.be - À: Morkhoven

Geachte heer, mevrouw,

U stuurde ons vandaag een vraag/opmerking door. Dank u voor uw inbreng. Dat geeft ons nieuwe zuurstof. Zelfs al vertolkt u een andere mening - want dat brengt steeds een waardevolle discussie op gang.

En u vraagt zich nu misschien af - en terecht - wat we met uw vraag/opmerking gaan doen. We gaan het grondig bekijken en bezorgen een uitgebreid antwoord. U hoort dus zeker nog van ons.

Voor dringende zaken kan u steeds contact opnemen met Stijn Decordier op 02/5520323

Met vriendelijke groeten

Johan Vande Lanotte, Voorzitter
i.o. Directie Communicatie - 02/5520200 - www.s-p-a.be - www.pro.be


Foto's:
Elio Di Rupo: Waalse Minister-President (PS), Françoise Dupuis: Brusselse minister van Woonbeleid (PS), Martine Wille: burgemeester van Sint-Gillis (PS), Charles Picqué: Brusselse Minister-President (PS), Johan Vande Lanotte: partijvoorzitter Sp.a

PS: Parti Socialiste
Sp.a: Vlaamse Socialistische Partij, 'Sociaal, Progressief, Alternatief'

http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
http://fr.groups.yahoo.com/group/pedocriminalite
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Mensen die mee actie willen voeren voor de federale verkiezingen van 8 juni 2007:
Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel (02 537.49.97)
Werkgroep_Morkhoven@hotmail.com
of jan.boeykens@droitfondamental.eu

19:14 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8)

08-05-07

Parti Socialiste en kinderpornonetwerken


De Parti Socialiste steekt kinderpornonetwerken in de doofpot

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een 'geestesgestoorde' werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la 'Maison du Peuple' in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden. Vroeg of laat zal evenwel blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staat.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

02:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

04-05-07

Annick Van Uytsel


Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden

FietsAnnick.avb030507-4Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden en zoals iedere burger en politicus hoopt de Werkgroep Morkhoven dat de moordenaar zo snel mogelijk zal gevonden en veroordeeld worden.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven de Belgische politici ook zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel gebruikte om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen.

Hoe gaan Child Focus, Justitieminister Onkelinx en de Belgische politici die allen op de hoogte waren van deze feiten, reageren indien vandaag of morgen moest blijken dat een ontvoerder of moordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk voorkomen ?

Het wordt dan ook hoogtijd dat Premier Verhofstadt en Justitieminister Onkelinx hun politieke verantwoordelijkheid terzake opnemen.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:14 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

02-05-07

Waarom blijft Child Focus in gebreke ?


Waarom blijft Child Focus in gebreke ?

0205DS1-DS03-FROChild Focus verricht thans uitstekend werk inzake de verdwijning van Annick Van Uytsel en maakt gelukkig weer niet de fout om te laten doorschijnen dat de ouders bij de verdwijning betrokken kunnen zijn.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven zich afvragen waarom Child Focus na bijna 10 jaar tijd nog altijd geen werk liet maken van de identificatie van de -volgens het rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort.

Wat als straks zou blijken dat een verdwijning te maken heeft met de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak die door justitie nooit werden opgespoord en vervolgd ?
Child Focus zal dan niet kunnen doen alsof het van niets wist want het werd meermaals door de Werkgroep Morkhoven van deze feiten op de hoogte gebracht en de Werkgroep verzocht Child Focus om de nodige stappen te zetten.
Het zal dan ook niet moeten afkomen met de compleet idiote uitleg dat de Werkgroep Morkhoven tot de 'believers van na de zaak Dutroux' hoorde zoals zij onlangs schreef.
Ook de uitleg dat de Werkgroep Morkhoven niet geloofwaardig te noemen is omdat haar woordvoerder Marcel Vervloesem voor 'kindermisbruik en kinderpornobezit' veroordeeld werd, zal door niemand nog ernstig genomen worden.

Er zijn heel wat mensen die op geen enkele manier kunnen begrijpen waarom procureur Bourlet de cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg, niet verder mocht onderzoeken en waarom Marcel Vervloesem voor het bezit (en de afgifte) ervan door het gerecht van Turnhout jarenlang werd vervolgd en tenslotte werd veroordeeld.

Er is intussen ook nog altijd geen antwoord gekomen op de vraag waarom inspecteur Georges Zicot die in de zaak Dutroux destijds van schriftvervalsing en oplichting werd beschuldigd, een valse schriftelijke verklaring opstelde waaruit moest blijken dat de magistraat op de cd-roms Zandvoort een 'man uit het misdaadmilieu van Charleroi' was.

Ook de vragen van Ecolo-senator Zoë Genot aan Justitieminister Onkelinx bleven tot nogtoe onbeäntwoord. De minister had het over een 'individueel dossier' terwijl er in de Zandvoort-zaak tienduizenden kinderen en enkele tientallen criminelen voorkomen.

Child Focus moet zeker niet afkomen met de verontschuldiging dat zij 'onvoldoende middelen ter beschikking heeft gehad' want er is in deze zaak geen Euro besteed en de politie en de justitie worden voor de identificatie van misbruikte kinderen en het opsporingswerk van criminelen, nog altijd niet door Child Focus betaald.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be

Links:
http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De MSN-nieuwsgroep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy die op een paar jaren tijd 86.000 bezoekers telde, werd enkele weken geleden na twee artikels rond Child Focus, door Microsoft gesloten. Het franstalige MSN Groups Support Team deed alsof het van niets wist terwijl het nederlandstalige MSN-team mededeelde dat de 'gebruikersvoorwaarden waren geschonden en er een onderzoek liep'.
Microsoft liet weten dat de inhoud van de nieuwsgroep zou 'vernietigd' worden en wenste geen verdere uitleg te geven.

Dit is echter maar één van de honderden zaken waarmee men de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting van Prinses de Croÿ het zwijgen wil opleggen.

Sinds de maatschappelijke zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich in Sint-Gillis bevindt, doen er zich ook daar immers tal van problemen voor die tot doel hebben de werkzaamheden van de vereniging rond kindermisbruiken en verdwijningen onmogelijk te maken.

Voor meer info terzake:
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

13:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)