15-05-07

Minister-President Elio Di Rupo 'antwoordt'


Handelt de Waalse Minister-President Elio Di Rupo zijn dossiers even snel af als de andere socialistische boegbeelden ?

fk240906b

De Parti Socialiste is met minister Françoise Dupuis verantwoordelijk voor het Woonbeleid in Brussel.
Dit beleid is echter een regelrechte catastrofe te noemen. In 2004 stonden er zo eventjes 15.000 huizen en appartementen leeg in Brussel. Van de enkele jaren geleden door minister Dupuis beloofde nieuwe woningen moet de eerste steen nog gelegd worden. Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, beloofde Dupuis een paar weken geleden weer 1.000 nieuwe woningen maar dat zijn dus al 4.000 woningen minder. Het grootste gedeelte van deze beloofde woningen zou bovendien voor tweeverdieners bedoeld zijn terwijl de huur- en woningprijzen in Brussel de pan uitrijzen en de immobiënmaatschappijen gouden zaken doen.

Heel wat mensen komen door de onbetaalbare prijzen op straat terecht zodat er vorig jaar maar liefst 30 daklozen in de Brusselse straten stierven.
De Parti Socialiste wil enkel in 'noodhulp' investeren en de bestaande daklozenorganisaties worden niet ondersteund in het zoeken naar langdurige structurele oplossingen. De Brusselse hoofdstedelijke regering kreeg nochtans 115 miljoen Euro van het Europees Fonds om de sociale ongelijkheden weg te werken en de achtergestelde wijken aan te pakken.

Ook de Werkgroep Morkhoven wordt het slachtoffer van het Woonbeleid van het door de Parti Socialiste georchestreerde 'Woonbeleid' in Brussel alhoewel de gevoelige dossiers rond Justitieminister Onkelinx inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort en de Sp.a-corruptie in Herentals, hierbij ongetwijfeld een rol zullen spelen.

De Werkgroep Morkhoven kreeg in verband met de waterinfiltratie in het huis in de Faiderstraat te Brussel waarin sinds kort de nieuwe zetel van de vereniging is gevestigd, wel twee automatische antwoordberichtjes van de Waalse Minister-President Elio Di Rupo (Parti Socialiste) maar daar blijft het blijkbaar bij.

De brief van Martine Wille, burgemeester ff. van Sint-Gillis (Parti Socialiste), waarin zij aan de beheerder-immobiliënexpert van het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, vroeg om dringend maatregelen tegen de enorme waterinfiltratie in het huis te nemen, dateert inmiddels al van 26 januari 2007.
Burgemeester Wille stelde in haar brief duidelijk dat zij, zonder zich uit te willen spreken over de conflictsituatie onder de eigenaars van het huis en zonder zich te willen mengen in de gerechtelijke procedures, van de beheerder verwachtte dat hij zonder uitstel de gepaste maatregelen zou nemen. Zij beriep zich daarbij op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet die haar verplicht de gezondheid en openbare veilgheid van de burgers in haar gemeente te waarborgen.
'Indien u als beheerder de dringende werken aan het dak niet binnen de kortst mogelijke termijn laat uitvoeren, dan zal ik gerechtelijke stappen moeten ondernemen om de werken op de kosten van de gezamelijke eigenaars te laten realiseren', aldus Martine Wille.
De door de vrederechter aangestelde beheerder lapte de Nieuwe Gemeentewet echter aan zijn laars en verwees de brief van burgemeester Wille naar de prullenmand. De burgemeester ging daar blijkbaar mee akkoord want sindsdien werd er over de 'Nieuwe Gemeentewet' met geen woord meer gesproken en bleef het dak onaangeroerd op de volgende regenbui wachten.

Gelukkig bleef het de afgelopen maanden zeer droog weer zodat het min of meer bij de 6.000 liters bleef die gedurende de twee voorbije jaren onder het oog van de beheerder in het appartement van Prinses J. de Croÿ stroomden.

Op 7, 8 mei en 10 mei 2007, moesten er in totaal echter weer 255 liters water uit de waterbassins van de twee half-ingestorte kamers van het appartement worden verwijderd. Op 13 mei kwamen daar nog eens 70 liters bij.

De beheerder treedt niet op en minister Dupuis (Parti Socialiste) en burgemeester Wille (Parti Socialiste) zijn het er blijkbaar mee eens dat het in 1882 volgens de plannen van architect Van Rysselberghe gebouwde huis waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, op een onherstelbare manier verkrot.
Dat zegt niet alleen iets over de manier waarop de Brusselse Parti Socialiste met het cultuurpatrimonium omgaat maar bewijst nog eens dat leegstand en verkrotting deel uitmaken van haar 'Woonbeleid' terwijl de woningnood in Brussel steeds verder toeneemt.

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht niet al te veel van de automatische antwoordberichtjes van Elio Di Rupo.
Op 14.6.2005 vroeg Ecolo-parlementslid Zoé Genot aan Justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), welk "gevolg er aan de neerlegging van de CD-roms Zandvoort met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven". Onkelinx wenste echter niet te antwoorden op de vraag waarom de foto's van de -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes in deze zaak, die al sinds 2001 beschikbaar zijn, nooit geidentificeerd werden en wilde ook niets kwijt over het feit dat de daders en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord werden. De vzw Werkgroep Morkhoven schreef nog regelmatig op een beleefde manier naar de minister om meer te weten maar ontving nooit antwoord.
Dat geldt ook voor de 30 processen-verbaals waarin staat hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Op 23 oktober 2006 werd de lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers gegeven maar veel gevolg werd er blijkbaar niet aan gegeven. Victor V. zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad...

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving in verband met de corruptiepraktijken binnen het Sp.a-bestuur te Herentals in november 2005 ook een automatisch antwoordschrijven van Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte en wacht nu al bijna twee jaar lang op een degelijke behandeling van deze zaak.


Van:  Elio Di Rupo
Verzonden: dinsdag 15 mei 2007 8:45:16
Aan: 
Onderwerp: RE: La Nouvelle Loi Communale

Bonjour,

Votre message m'est bien parvenu et j'en ai pris connaissance avec attention. Immédiatement, je le transfère vers l'un de mes collaborateurs qui y donnera suite dans les meilleurs délais.

Très cordialement,

Elio Di Rupo
Boulevard de l'Empereur 13
1000 Bruxelles
Tél : 02/ 548.32.11
Fax: 02/ 548.33.90


logoPS.topmail-1

De : janboeykens@hotmail.com [mailto:janboeykens@hotmail.com]
Envoyé : mardi 15 mai 2007 10:37
À : info
Objet : La Nouvelle Loi Communale

Contact pour le PS
Boeykens Jan (janboeykens@hotmail.com) vous a contacté.
Son adresse : Rue Faider 10 1060 Saint-Gilles
Son téléphone : 02 5374997
Son message :

-----------

Cher Député,

Concerne: Politique du Logement - La Nouvelle Loi Communale

Puis je demander votre attention sur l'affaire suivante ?

En l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer l'expression de toute ma considération,

Jan Boeykens
Président de l'ASBL Werkgroep Morkhoven

ASBL Werkgroep Morkhoven
Rue Faider, n°10
1060 Saint-Gilles
werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu - issakaba@skynet.be
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/ - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bienvenue.msnw/

L'application de l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale...
Lettre de Mme Martine Wille, Bourgmestre f.f. de Saint-Gilles et membre du Parti Socialiste

Droit à un logement suffisant

Lors des deux dernières années, plus que 6.000 litres d'eau se sont écoulés chez Mme de Croÿ et au siège social de l'asbl Werkgroep Morkhoven, à l'Hôtel d'Alcantara, 10 rue Faider à Saint Gilles. La stabilité de l'immeuble est en péril, alors que sa façade est classée d'intérêt historique par le Service des Monuments et Sites.

Ici, des extraits de la plus parfaite lettre de Martine Wille, Bourgmestre f.f. de Saint-Gilles (PS), à Monsieur Eric R., administrateur et syndic de copropriété, datée du 26 janvier 2007 :

1) 'Cette situation requiert une intervention urgente tant pour la santé des occupants que pour le maintien de l'immeuble'

2) 'Quelle que soit la situation conflictuelle entre les copropriétaires, et sans vouloir me substituer aux tribunaux quant au droit civil, je me dois, en vue de préserver la santé et la sécurité publique - art. 135 de la Nouvelle Loi Communale - de vous prier d'user de votre droit de syndic pour entamer, sans délai, les travaux urgents et conservatoires suivants:
- une solution, au moins temporaire dans un premier temps, doit être trouvée afin d'éviter que les éléments naturels détruisent plus encore cette annexe. La pose d'une bâche au minimum;
- un assainissement de l'intérieur des pièces touchés par l'humidité doit être réalisé par une firme spécialisée - vous trouverez en annexe un dossier reprenant les consignes techniques à suivre en la matière, rédigé par l'Institut Scientifique de la Santé Publique;
- dans l'état actuel de délabrement de cette annexe, aucun aménagement sur le toit plat ne peut s'envisager, même su un permis d'Urbanisme est délivré, sans l'obtention préalable d'un rapport rédigé par un ingénieur architecte, quant à la stabilité des matériaux en place et de leur capacité portante.'

3) 'A défaut de voir ces travaux conservatoires et d'assainissement réalisés dans les plus brefs délais, je pourrais prendre un arrêté de sommation et, en cas de non respect de celui-ci, je pourrais également introduire une action en justice pour non respect des termes de l'arrêté afin de faire réaliser les travaux aux frais de la copropriété.'

4) 'En espérant pouvoir compter sur votre collaboration pour ce qui relève de l'urgence, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Avocat, l'expression de mes salutations distinguées.'

Hélas, plus de trois mois après réception de cette lettre, rien n'a été fait, il n'y a eu ni solution temporaire, ni application de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale.

En date des 7 et 8 mai 2007, il a fallu évacuer 205 litres d'eau. Ce 10 mai 2007, pour l'anniversaire de la Princesse de Croÿ, dix seaux de 5 litres, soit 50 litres d'eau ont été évacués dans le jardin. par la fenêtre mérulée.

Parti Socialiste 13, bld de l'Empereur - 1000 Bruxelles - www.ps.be


http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

13:58 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.