08-05-07

Parti Socialiste en kinderpornonetwerken


De Parti Socialiste steekt kinderpornonetwerken in de doofpot

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een 'geestesgestoorde' werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la 'Maison du Peuple' in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden. Vroeg of laat zal evenwel blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staat.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

02:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

Commentaren

Zoé Genot Zoé Genot trekt kamerlijst voor Ecolo

Brussel - Kamerlid Zoé Genot trekt bij de parlementsverkiezingen van 10 juni de kamerlijst van Ecolo in Brussel-Halle-Vilvoorde. De strijd tegen de armoede, huisvesting en de strijd tegen vervuiling staan bovenop haar prioriteitenlijst.

De tweede plaats is voor Fouad Lahssaini. Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck en uittredend gemeenschapssenator Josy Dubié duwen de lijst bij de opvolgers. Lijstduwers bij de effectieven is Christos Doulkeridis, voorzitter van het parlement van de Franstalige Brusselaars Cocof en gewestelijk secretaris van Ecolo.

© FM Brussel
vrijdag 27 april 2007

Gepost door: Tom | 08-05-07

Reageren op dit commentaar

Justitieminister Onkelinx
Onkelinx onder vuur
door Jan Boeykens Wednesday, May. 09, 2007 at 12:22 PM

Minister Onkelinx gaf nooit een rechtstreeks antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot aangaande het kinderpornonetwerk Zandvoort. De verkiezingen staan voor de deur en de vraag wordt dus hersteld...


Belgacom - Skynetblog-service

Brussel, 9 mei 2007

Geachte Heer,

Betreft: problemen met Skynet-blogs

Enkele maanden geleden verdwenen er na de steunbetuiging van de RTBF-journalist José Dessart aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, plotseling zo'n 300 documenten van de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy'.
Na twee weken te hebben aangedrongen bij het MSN-groups Support Team werden de documenten grotendeels teruggeplaatst.

Kort daarop werd er door de persoon die mede verantwoordelijk was voor de verdwijning van deze documenten, een klacht ingediend bij Skynet. De man vond dat door de vermelding 'Charly N.' op de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' zijn naam zonder toelating was vermeld geweest.
Belgacom-skynet nam deze klacht serieus en vond dat de 'privacy daarmee geschonden was'.

Na een tiental dagen en na de wijziging van de vermelding 'Charly N.' in 'Piet S.' werden de skynetblogs teruggeplaatst.

Zoals ik jullie schreef, was het weghalen van de blogs nogal vrij absurd omdat op basis van dergelijke klacht, ook alle kranten en tijdschriften kunnen verboden worden omdat daar meestal de volledige naam en de foto wordt gepubliceerd van de persoon die ter sprake komt. Dat gebeurt bijvoorbeeld voortdurend in rechtszaken of zelfs als iemand alleen maar van iets beschuldigd wordt.
Ik heb kranten zoals De Standaard en Het Nieuwsblad ook al weten te schrijven dat iemand een 'kindermisbruiker' en 'geestesgestoorde' was. Ook daarbij werd de volledige naam + de foto van de persoon in kwestie gepubliceerd.
Zoals ik in mijn schrijven tevens aanhaalde, diende Charly N. (die ik voortaan Piet S. zal noemen) enkele jaren geleden ook al eens een klacht in bij de Canadese provider Bravenet omdat de Belgische Staatsveiligheid zogenaamd belachelijk werd gemaakt.
Bravenet aanvaardde deze klacht en verwijderde de website van Prinses J. de Croÿ toen zonder pardon van het Internet.

Enkele maanden geleden verdween de MSN-groep van Prinses de Croÿ waarin duizenden archiefstukken rond kindermisbruik zijn opgeslagen, na een paar artikels over Child Focus, plotseling van het Internet. Ook via de zoekrobot Google is de groep niet meer weer te vinden.
Het franstalige MSN-groups Support Team deed alsof het van niets wist. Men zei dat de nieuwsgroep waarschijnlijk door een ongekende technische fout van de Prinses, onherstelbaar verloren was gegaan.
Het Nederlandstalige MSN-groups Support Team sprak evenwel van een 'schending der gebruiksvoorwaarden' en een 'onderzoek'. Het Nederlandse team zei daarbij dat de inhoud van de nieuwsgroep 'definitief vernietigd' zou worden.
Meer informatie wilde men niet kwijt. MSN waarschuwt meestal als er een klacht werd ingediend of als men van plan is om een MSN-nieuwsgroep te verwijderen. De groepsmanager krijgt daarbij de gelegenheid om gevoelige informatie 'aan te passen'.

Sinds enkele dagen ondervinden we opnieuw problemen met de skynetblogs. Mogelijk heeft het iets te maken met de publicatie van de parlementaire vragen die het Ecolo-parlementslid Zoé Genot destijds in verband met het kinderpornonetwerk Zandvoort aan Justitieminister Onkelinx stelde. Onkelinx is momenteel lijsttrekker voor de Kamer van de Parti Socialiste te Halle-Vilvoorde en moet de PS te Brussel aan een verkiezingsoverwinning helpen.

In afwachting van uw antwoord en in de hoop dat de problemen spoedig verholpen kunnen worden, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Correspondentieadres:
VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

--------------------------

E-mail
Uw bericht is verzonden!

--------------------------

Prinses de Croÿ:
http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/Issakaba


Gepost door: Jan Boeykens | 09-05-07

Reageren op dit commentaar

Onkelinx Onkelinx en kinderpornonetwerken
door Jan Boeykens op woensdag, 16 mei 2007 - 11:42:00
janboeykens@hotmail.com

De vzw Werkgroep Morkhoven voerde gedurende enkele maanden lang een Internetactie waarbij niet alleen het zogenaamde Woonbeleid van de franstalige Socialistische Partij in Brussel op de korrel werd genomen maar waarbij ook voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd waarom Justitieminister Onkelinx niet wilde antwoorden op de parlementaire vragen die Ecolo-parlementslid Zoé Genot haar in 1995 rond de kinderpornozaak Zandvoort stelde.
Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde immers zo'n 88.000 slachtoffertjes in deze zaak. Die werden echter nooit geidentificeerd.
Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd zodat zij hun werk ongestoord konden verder zetten.
De Werkgroep Morkhoven zelf, vroeg Onkelinx verschillende malen hoever het onderzoek in deze zaak eigenlijk gevorderd was en hoe het eigenlijk zat met de lijst van 30 processen-verbaals die op 23 oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven.
In die 30 processen-verbaals stond namelijk beschreven hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook die vragen wenste Onkelinx nooit te beantwoorden.
Victor V. die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aanklaagde en die dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals gedurende 2 jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) mocht zetelen, is inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt in de Herentalse politieraad.
Dat Onkelinx die als lijsttrekster van de Parti Socialiste in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde opkomt en voor een verkiezingsoverwinning van de Parti Socilaiste moet zorgen, juist nu een persconferentie wil geven omtrent een 'kinderpornonetwerk' en voor het eerst toegeeft dat er kinderpornonetwerken bestaan (alhoewel deze zaak in het niet verzinkt tegenover de kinderpornozaak Zandvoort), zal dus wel geen toeval zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde na het nieuws over de 'nieuwe zaak Dutroux' in ieder geval vast dat zij volledig van het Internet is afgesneden. Zij is thans verplicht haar acties via verschillende Internetwinkels verder te zetten.

De Werkgroep ondervond wel jarenlang problemen met haar publicaties op het Internet maar het is de eerste maal dat de Internetverbinding volledig is weggevallen.

Misschien nog een klein detail: het was Georges Zicot, de inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, die via een valse schriftelijke verklaring liet weten dat de Franse magistraat in de zaak Zandvoort een 'man uit het misdaadmilieu in Charleroi' was...

EINDE BERICHT

---------------------

groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Gepost door: Jeroen | 16-05-07

Reageren op dit commentaar

Onkelinx misbruik Enkele uren nadat Justitieminister Onkelinx wereldwijd bekend maakte dat men een kinderpornonetwerk op het spoor was gekomen en dat een 'tweede zaak Dutroux voorkomen was geworden', kreeg de Werkgroep Morkhoven die gedurende de laatste weken opnieuw klaagt over het feit dat de 88.000 kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort nooit geidentificeerd werden en de kindermisbruiikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord werden, plotseling geen toegang meer tot het Internet.

Het is mogelijk dat Justitieminister Onkelinx die opkomt als PS-lijsttrekster in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, op die manier wil voorkomen dat men zich afvraagt waarom zij de parlementaire vragen van het Ecolo-parlementslid Zoé Genot (Ecolo-lijsstrekster in Brussel) in verband met de kinderpornonetwerk Zandvoort niet wenste te beäntwoorden en zij slechts over een 'individueel dossier' sprak.

Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Belgacom de Werkgroep Morkhoven gewoon van haar cliëntenlijst heeft geschrapt. Volgens Belgacom zou het 10 dagen duren vooraléér de Internetverbinding terug hersteld is. Op die manier kan de Werkgroep nog juist enkele dagen deelnemen aan de interessante Belgische verkiezingsdebatten op het Internet.

Tegelijkertijd kwam er een schrijven van Microsoft waarin wordt medegedeeld dat het onderstaand artikel 'binnen de 24 uren van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven moet verdwijnen, zoniet zal de nieuwsgroep (zoals dit enkele weken geleden al met de MSN-nieuwsgroep van Stichting Prinses de Croÿ gebeurde) worden gesloten'.

De onderstaande tekst waarnaar men verwijst komt uit het dossier van de Zandvoortzaak en staat al enkele jaren (2003) op 'MSN Werkgroep Morkhoven'. Het was bedoeld als aanklacht tegen het feit dat de Belgische justitie niets tegen de internationale kinderpornonetwerken ondernam.

Doordat de Werkgroep Morkhoven thans geen toegang meer heeft tot het Internet, was de MSN-nieuwsgroep zonder dat de Werkgroep nog had kunnen reageren, gesloten geweest.
Dat was dus aardig gezien van Microsoft en haar companen.

Alles begint er op te wijzen dat de Parti Socialiste de kinderpornonetwerken, ten allen koste wil beschermen maar ook de Vlaamse socialisten hebben al het mogelijke gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.
De manier waarop het Sp.a-bestuur van Herentals het Sp.a-bestuurslid Victor V. bijvoorbeeld gebruikte om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven aan te klagen terwijl er van Victor V. zomaar eventjes 30 processen-verbaals bestaan waarin staat hoe hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde, was ook niet mis.
Zowel de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers als Justitieminister Onkelinx werd van deze zaak op de hoogte gebracht maar Victor V. die inmiddels tot gemeenteraadslid werd verkozen, zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Onkelinx is als Justitieminister in deze zaken zwaar in gebreke gebleven en de plotselinge ontdekking van haar 'kinderpornonetwerk' is vermoedelijk alleen maar voor de verkiezingen bedoeld.

Gelukkig bestaan er nog Internetcafé's in België anders was men verplicht om alles te geloven wat er in de kranten staat !!

-------------------------

Announcement: Civil & Human Rights
Babies for masturbation
by Jan Boeykens 10 Sep 2003
-------
Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven, the activists who are working since 14 years about pedocriminal networks and are therefore criminalized by belgian justice.

Children for fuck and babies for masturbation: the fees ...

----
Hello my dear friend. Here is a new list of girls we can offer you. I hope you are satisfied with offer. We have new girl age 4 to 17. Choose from list you see down.

1) Marija, age 5, you can do only blowjob, no sex, only masturbate, cum on her face, no swallow, no fuck, you can film her playing with older boys. price us-dollars 100.

2) Petra, age 14, you can do everything with her, she is doing blowjob, fuck, fuck in asshole, swollow cum, maximum 2 man at a time. you can film her, you can show her, face on film. she is fucking with her dad also, you can film this ( price us-dollars 100). price for fuck us-dollars 150, fuck with 2 man us-dollars 250.

3) Pjotr, boy age 8, is doing blowjob, you can film him with other boy play and fuck. no fuck with too long cock. he swollow cum also pissing game. for more cash (us-dollars 300) his father travel with you in austria and stay 3-4 days with you. price for fuck or piss game us-dollars 150.

4) Melija, age 7, is fucking, and doing blowjob. she swollows cum. only one man can do with her at a time. you fuck good with her, no force, because she is new girl. you can have her and sister (Petra, age 5). Petra no fuck, only blowjob, no swollow cum. you can cum on face. she is virgine. if you want fuck her special price us-dollars 400. only fuck with care. fuck with Melija cost us-dollars 150.

5) Anika, age 10, ungarian girl. she is fucking and blowjob. if you fuck her you order 2 weeks ago. has to come from ungaria with mother. You can cum on face, in pussy or swollow cum. cost us-dollars 200. mother go to your country for us-dollars 300.

6) a very special offer: baby for masturbation. you can lick baby pussy and blowjob possible. NO FUCK. you can cum on pussy and in face. swollow cum is possible. price us-dollars 300.

7) new offer: only filming a fuck. you bring camera and make film. no fuck.

-----------
Procès/Trial Morkhoven & C.R.I.E.S.
Procès/Trial Morkhoven: Stamford & Spartakus Procès/Trial Morkhoven: Coral
Procès/Trial Morkhoven: Toro Bravo
Procès/Trial Morkhoven-Vervloesem & Opération 'Cathedrale'
Belgium: Report of the U.S. Department of State

www.zoeklicht.org

Gepost door: Leentje | 17-05-07

Reageren op dit commentaar

Onkelinx misbruik Heeft Belgacom de Werkgroep Morkhoven voor tien dagen van haar cliëntenlijst geschrapt in de hoop dat de Werkgroep niet zou kunnen reageren op de onverwachte vraag van Microsoft om een artikel uit 2003 van haar MSN-Niiewsgroep te verwijderen zodat men de nieuwsgroep zonder protest had kunnen sluiten ?
Of is dit weer het zoveelste toeval geweest ?
--------

Van: MSN Groups Customer Support <msngroups_abuse@css.one.microsoft.com>
Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: <issakaba@kindergarten.be>
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)


Hello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your “WerkgroepMorkhoven” group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer SupportGepost door: Leentje | 17-05-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.