02-05-07

Waarom blijft Child Focus in gebreke ?


Waarom blijft Child Focus in gebreke ?

0205DS1-DS03-FROChild Focus verricht thans uitstekend werk inzake de verdwijning van Annick Van Uytsel en maakt gelukkig weer niet de fout om te laten doorschijnen dat de ouders bij de verdwijning betrokken kunnen zijn.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven zich afvragen waarom Child Focus na bijna 10 jaar tijd nog altijd geen werk liet maken van de identificatie van de -volgens het rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort.

Wat als straks zou blijken dat een verdwijning te maken heeft met de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak die door justitie nooit werden opgespoord en vervolgd ?
Child Focus zal dan niet kunnen doen alsof het van niets wist want het werd meermaals door de Werkgroep Morkhoven van deze feiten op de hoogte gebracht en de Werkgroep verzocht Child Focus om de nodige stappen te zetten.
Het zal dan ook niet moeten afkomen met de compleet idiote uitleg dat de Werkgroep Morkhoven tot de 'believers van na de zaak Dutroux' hoorde zoals zij onlangs schreef.
Ook de uitleg dat de Werkgroep Morkhoven niet geloofwaardig te noemen is omdat haar woordvoerder Marcel Vervloesem voor 'kindermisbruik en kinderpornobezit' veroordeeld werd, zal door niemand nog ernstig genomen worden.

Er zijn heel wat mensen die op geen enkele manier kunnen begrijpen waarom procureur Bourlet de cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg, niet verder mocht onderzoeken en waarom Marcel Vervloesem voor het bezit (en de afgifte) ervan door het gerecht van Turnhout jarenlang werd vervolgd en tenslotte werd veroordeeld.

Er is intussen ook nog altijd geen antwoord gekomen op de vraag waarom inspecteur Georges Zicot die in de zaak Dutroux destijds van schriftvervalsing en oplichting werd beschuldigd, een valse schriftelijke verklaring opstelde waaruit moest blijken dat de magistraat op de cd-roms Zandvoort een 'man uit het misdaadmilieu van Charleroi' was.

Ook de vragen van Ecolo-senator Zoë Genot aan Justitieminister Onkelinx bleven tot nogtoe onbeäntwoord. De minister had het over een 'individueel dossier' terwijl er in de Zandvoort-zaak tienduizenden kinderen en enkele tientallen criminelen voorkomen.

Child Focus moet zeker niet afkomen met de verontschuldiging dat zij 'onvoldoende middelen ter beschikking heeft gehad' want er is in deze zaak geen Euro besteed en de politie en de justitie worden voor de identificatie van misbruikte kinderen en het opsporingswerk van criminelen, nog altijd niet door Child Focus betaald.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be

Links:
http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De MSN-nieuwsgroep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy die op een paar jaren tijd 86.000 bezoekers telde, werd enkele weken geleden na twee artikels rond Child Focus, door Microsoft gesloten. Het franstalige MSN Groups Support Team deed alsof het van niets wist terwijl het nederlandstalige MSN-team mededeelde dat de 'gebruikersvoorwaarden waren geschonden en er een onderzoek liep'.
Microsoft liet weten dat de inhoud van de nieuwsgroep zou 'vernietigd' worden en wenste geen verdere uitleg te geven.

Dit is echter maar één van de honderden zaken waarmee men de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting van Prinses de Croÿ het zwijgen wil opleggen.

Sinds de maatschappelijke zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich in Sint-Gillis bevindt, doen er zich ook daar immers tal van problemen voor die tot doel hebben de werkzaamheden van de vereniging rond kindermisbruiken en verdwijningen onmogelijk te maken.

Voor meer info terzake:
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

13:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Microsoft - Europees Parlement Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: vrijdag 11 mei 2007 10:55:37
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com


Brussel, 11 mei 2007

Aan:
MSN-groups Support Team
msngroups_nl@css.one.microsoft.com


Beste Pascal,

In bijlage zend ik je een copietje van een berichtje van een zekere Anja en een copie van ons antwoord daarop.

Tussen haakjes, de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy met zijn honderden archiefstukken rond kinderpornonetwerken werd nog altijd niet heropend zoals ik je gevraagd had.

Zoals je weet ontvingen we na onze klacht over de sluiting, van het franstalige MSN-groups Support Team eerst een berichtje waarin men deed alsof men van niets wist en waarin stond dat de groep waarschijnlijk door een technische fout van Prinses J. de Croÿ die er de manager van is, 'definitief verloren was gegaan'.
Dat was echter gelogen omdat de groep via Google nog te bezoeken was.

Nadien ontvingen we van jou wat onduidelijk gebrabbel over het 'niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden' en een 'onderzoek' waardoor de groep niet meer zou geöpend worden en de inhoud ervan door MSN zou 'vernietigd' worden. En dat was het dan.

Op die manier wordt een MSN-nieuwsgroep waaraan jaren is gewerkt en die 86.000 bezoekers telde door de MSN-groups 'Support' Teams dus van de kaart geveegd.

Vreemd in deze zaak is niet alleen dat er door het MSN-groups Support Team gelogen werd en dat er wat onduidelijk gebrabbel van jou kant op volgde waarin je zei dat men de inhoud van de groep zou vernietigen.
Zoals ik je schreef, werd de groep immers gesloten na een paar berichten over het verdwijningscentrum Child Focus waarin de Europese subsidies (Daphne) aan Child Focus en de handel in Roemeense adoptiekinderen ter sprake kwam.

De MSN-groep van Prinses de Croÿ verdween tenslotte ook van de zoekrobot Google nadat ik geschreven had dat de MSN-groep nog wel via Google (en cache) was te bezoeken.

Normaal gezien stuurt MSN altijd een waarschuwing als er een bepaalde regel zou overtreden zijn en krijgt de manager van de groep de kans om de gevoelige informatie te verwijderen maar dat gebeurde om de één of andere geheimzinnige reden niet in dit geval.
Ik veronderstel dat het opgeslagen archief en de internationale belangstelling voor deze meertalige MSN-groep niet belangrijk genoeg waren voor MSN en Microsoft.


In afwachting van je antwoord en erop rekenende dat de groep wordt heropend, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com
-------------------------------------------------------------

Brussel, 11.5.2007

RE: Verzoek tot verwijdering van artikel op uw groep, zie toegevoegde link

Beste Anja,

Hebben het desbetreffende artikel een vijftal keren proberen te verwijderen maar dat blijkt niet te gaan.

We hebben ook de link naar je groep geprobeerd. Daaruit blijkt dat je groep om administratieve redenen werd gesloten. We kunnen dus ook niet zien waarom.

We zenden een copie van dit berichtje naar het MSN Groups Support Team. Die zullen daar wel raad mee weten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Morkhoven
-------------------------------------------------------------


We publiceren hierbij nog een uittreksel uit het bericht waarvan de genaamde Anja de verwijdering vroeg:

'Het verbaast mij dan ook niet dat bepaalde overheidsinstanties je hebben gevraagd om al je gegevens van het Internet te halen. We hebben meer dan eens hetzelfde meegemaakt. Vorig jaar was er zelfs een kamerlid van één van de regeringspartijen die via de lokale radio en televisie opriep om onze website 'met wettelijke middelen van het Internet te halen' terwijl ik dacht dat er in een rechtsstaat een grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De manier waarop men reageert, bewijst in ieder geval dat je goed zit met je acties en dat de overheid zeer verveeld zit met wat je groep doet.
Hou dus rekening met eventuele pesterijen waardoor het soms onmogelijk kan zijn om een bericht op je MSN-groep te publiceren...

Zoals je zegt, is de problematiek waarrond je met je vereniging werkt universeel en houden de problemen in verband met jeugdrecht niet op aan de landsgrenzen.

Wij werken met onze groep en met de Stichting Prinses de Croÿ ondermeer rond kinderen die door één van de ouders naar het buitenland ontvoerd werden. Ook dat is een internationaal probleem waarin zowel de nationale regeringen als de Europese Gemeenschap ernstig te kort schieten. De Conventie van Den Haag inzake ouderontvoeringen werd bijvoorbeeld door alle Europese landen ondertekend maar toch weet men geen oplossing te vinden als er een kind vanuit België of Nederland naar Duitsland wordt ontvoerd. Nationale belangen blijken nog altijd te primeren op Europese kinderrechten als puntje bij paaltje komt.

Vorig jaar waren we met enkele ouders van ontvoerde kinderen nog te gast bij Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europees Parlement, die maar liefst drie advocatenbureau's had gecontacteerd om op Europees gebied rond de problematiek der internationale kinderontvoering te werken. De franse televisiezender ARTE was ter plaatse maar merkwaardig genoeg was er tot nogtoe over deze gebeurtenis geen woord in de pers weer te vinden. Zelfs nadat we een 3-talige perstekst terzake hadden verspreid, kwam er geen reactie.

De vertegenwoordigers van 'SOS Rapts Parentaux', Prinses Jacqueline de Croÿ en ikzelf waren inzake de problematiek der internationale kinderontvoering vorig jaar ook te gast in de Belgische Senaat.
Normaal gezien zou er onder leiding van senaatsvoorzitter A.M. Lizin die de ontmoetingsdag met de parlementsleden van de verschillende politieke partijen organiseerde, een werkgroep rond deze kwestie worden opgericht.
We zouden 'na de verkiezingen van 8.10.2006' uitgenodigd worden voor een volgende ontmoetingsdag maar de parlementaire vacantie duurt blijkbaar langer dan was voorzien.'

met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

Foto: SOS Rapts Parentaux/SOS Ouderontvoering: actie voor het Egmontpaleis te Brussel - 29.3.2006

Gepost door: Jan Boeykens | 11-05-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.