27-04-07

Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers


DanielCardon

Child Focus dat niettegenstaande het herhaaldelijk verzoek van de Werkgroep Morkhoven geen enkel initiatief heeft genomen om de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort te laten identificiëren en niet reageerde op het herhaaldelijk schrijven van de Werkgroep Morkhoven waarin haar werd medegedeeld dat de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze kinderpornozaak nooit werden opgespoord en vervolgd, maakte gisteren bekend dat het beter met Justitie en politie gaat samenwerken.
Volgens Child Focus moet er een 'betere omkadering van de slachtoffers komen'.
Het zal waarschijnlijk wel weer bij mooie woorden blijven.

De slachtoffers in de Zandvoortzaak wachten immers al meer dan 10 jaar op hun erkenning als slachtoffer en ook op andere gebieden wordt er maar weinig om slachtoffers gegeven.
In minder dan 3 jaar tijd verdwenen er 1.300 kinderen achter de dubbele tralies van gesloten instellingen. Dat komt omdat hun ouders geen papieren hebben. Het opsluiten van kinderen druist in tegen alle conventies en mensenrechtenverdragen (Video: http://indymedia.be/fr/node/8952).

Enkele weken geleden werd de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ die al enkele jaren intens met de vzw Werkgroep Morkhoven samenwerkt en in het bestuur van de vzw zetelt, door Microsoft gesloten. De sluiting van de nieuwsgroep die 86.000 bezoekers telde, kwam er na enkele nieuwsberichten rond een project van Child Focus dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd.
Een Italiaanse vereniging die meer van deze zaak wilde weten, kreeg zopas van Child Focus een schrijven waarin Prinses de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven valselijk beschuldigd werden en in discrediet werden gebracht. Child Focus wist daarbij te melden dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem veroordeeld was voor de 'verkrachting van 5 kinderen en het bezit van kinderporno' terwijl Marcel Vervloesem vorig jaar voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken en het Hof van Beroep te Antwerpen weldra uitspraak moet doen in de overblijvende beschuldigingen van 3 jongeren die ondermeer een gewapende overval pleegden.
Child Focus ontkent in haar antwoord het bestaan van het kinderpornonetwerk Zandvoort en argumenteert dat 'indien er sprake was geweest van een wereldwijd netwerk dit zeker in de kranten had gestaan'. Dat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, destijds verslag uitbrachten over de zaak Zandvoort terwijl de Belgische overheid alles deed om deze zaak dicht te dekken en daarvoor zelfs een valse verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) gebruikte, is Child Focus blijkbaar ontgaan.
Child Focus heeft het verder over de 'believers van na de zaak Dutroux' terwijl de Werkgroep Morkhoven reeds in 1989 rond de kinderpornonetwerken te Temse en te Madeira werkte en het netwerk Madeira, dank zij de informatie van Marcel Vervloesem aan de Portugese Justitie, werd opgedoekt.
In haar brief heeft Child Focus het ook over de 'geruchten' in de Roemeense 'tabloid' waarop de berichten in de door Microsoft opgedoekte nieuwsgroep van Prinses de Croÿ waren gebaseerd.
Meer info:
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://www.droitfondamental.eu/

-----------------

De Standaard - vrijdag 27 april 2007 | Bron: belga
Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers

BRUSSEL - In een memorandum met aanbevelingen voor de toekomstige federale regering vraagt Child Focus nog meer aandacht voor de omkadering van slachtoffers en meer financiële steun voor zijn werking. Het Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen wil ook dat het voorstel rond het blokkeren van de kwaadwillige oproepen eindelijk wordt gefinaliseerd.
Child Focus behandelde vorig jaar 3.330 dossiers rond verdwijningen en seksueel misbruik, waarbij in totaal 3.600 kinderen betrokken waren. Uit het jaarverslag 2006 van het centrum blijkt dat vorig jaar 1.120 minderjarigen van huis wegliepen. In een op de vier gevallen ging het om een onrustwekkende verdwijning. Bijna een op de tien van de jonge weglopers bleef langer dan een maand van huis.

'Secundaire victimisering'

Ouders van kinderen die nog steeds niet terecht zijn, ontvangen vaak nog post van overheidsinstanties gericht aan hun kind. Child Focus wil dat dit soort 'secundaire victimisering' vermeden wordt.

Wat de dossiers rond pedoseksueel misbruik betreft, pleit Child Focus voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie en justitie.

17:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Justitie, politie en Child Focus gaan beter samenwerken


BRUSSEL - De minister van Justitie, het college van procureurs-generaal, de gerechtelijke politie en Child Focus hebben donderdag drie protocollen ondertekend met het oog op een betere samenwerking.
De protocollen hebben betrekking op de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie op het internet, internationale kinderontvoeringen door ouders en het grensoverschrijdend bezoekrecht.

Het protocol over de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen preciseert de algemene modaliteiten voor de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten, de politie en Child Focus. Verder worden de opdrachten van eenieder toegelicht.

Tot 25 jaar

De tussenkomst van Child Focus, die momenteel beperkt is tot kinderen van minder dan 18 jaar, werd verruimd tot jongeren van minder dan 25 jaar, aldus de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé.

De samenwerking omtrent kinderpornografie op het internet moet leiden tot een vlottere doorstroming van informatie. Dat gebeurt door een betere precisering van de regels voor het uitwisselen en verwerken van informatie tussen de verschillende interveniënten.

Bevoegdheden

Het derde protocol handelt over de kinderontvoeringen door ouders en het grensoverschrijdend bezoekrecht. Het verduidelijkt de bevoegdheden en de opdrachten van de verschillende betrokken actoren, namelijk de Centrale Autoriteit en het Federaal Contactpunt binnen de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de gerechtelijke autoriteiten en Child Focus. Die laatste moet onder meer de ouders oriënteren naar het Federaal Contactpunt.

Door deze protocollen zal Child Focus zijn ongeveer 2.000 vrijwilligers in België, zijn noodnummer 110 dat 24 uur op 24 beschikbaar is en zijn internationaal netwerk ter beschikking kunnen stellen van de politie en de justitie, aldus Daniel Cardon de Lichtbuer, de voorzitter van Child Focus.

De Standaard, donderdag 26 april 2007 | Bron: belga

Wat volgde op dit artikel:
Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers

Gepost door: Jan Boeykens | 27-04-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.