27-02-07

Herentals: de Sp.a regeert

 

De Sp.a in Herentals zorgt er niet alleen voor dat er dossiers in verband met kindermisbruiken in de doofpot worden gestopt...

Image Hosted by ImageShack.us

Beste leden en sympathisanten van Groen!Open,

De voorbije maanden stonden voor ons bijna volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We leefden er keihard naar toe, ieder op zijn manier, en plots was het 8 oktober en ging alles razendsnel. De uitslag werd bekendgemaakt en enkele uren later was er een bestuursakkoord, zonder de groenen. Velen begrijpen het niet goed, kunnen het niet plaatsen, weten niet waarom en, bovenal, vinden het oneerlijk. Dit bericht is een poging om de vraagtekens weg te werken en een nieuwe start te nemen. Natuurlijk zijn we niet objectief, maar we proberen een eerlijk beeld op te hangen van de feiten. Je hebt er recht op!

De officiële uitslag

Zondag 8 oktober even over zessen: de officiële uitslag is bekend.
SP.a 11 zetels (+1)
CD&V 8 zetels (-2)
VB 5 zetels (+2)
VLD+ 3 zetels (-1)
Groen!Open 2 zetels (s.q.)

Enkele relevante vaststellingen:
1) De SP.a is de winnaar, want gaat voor de 2de maal op rij vooruit.
2) De CD&V is de verliezer, want gaat voor de 2de maal op rij achteruit
3) De VLD+ houdt redelijk stand, gezien de concurrerende lijst Blauw 2006.
4) De uittredende coalitie (SP.a-VLD-Groen!) behoudt haar aantal zetels (16).

Deze laatste vaststelling kan verrassend genoemd worden. De uittredende coalitie is duidelijk NIET afgestraft door de kiezer. Integendeel, het is de oppositiepartij CD&V die klappen krijgt.

De eerste schermutselingen na de bekendmaking van de uitslag

Een voortzetting van het huidige bestuur lijkt het meest te beantwoorden aan de wil van de kiezer. En aan de wil van de meerderheidspartijen, zou je denken. Dat was zo voor zowel Groen!Open als voor de VLD+. Onmiddellijk werd te kennen gegeven te willen doorgaan met dezelfde partijen. Nu nog de SP.a. Maar wat bleek? De SP.a, zegezeker als ze was, liet niet in haar kaarten kijken en wilde officieel niets kwijt. Alleen vernamen we in de wandelgangen dat de SP.a ‘een probleem had met Kris Peeters’. Het was een veeg teken.

De belangrijkste vaststellingen

In ons partijhoofdkwartier voor de gelegenheid café De Max gaven we tekst en uitleg. We gingen verder in op onze uitslag, met de volgende vaststellingen:
1) Groen!Open haalde een goede uitslag. We behaalden 8,9% van de stemmen. Tegen de nationale trend in stegen we met 0,6%. Een resultaat om fier op te zijn!
2) Uit het vorige cijfer blijkt al dat onze deelname aan de meerderheid niet afgestraft werd. Integendeel. Dat blijkt ook uit de goede score van onze schepen en lijsttrekker Kris Peeters. Hij behaalde liefst 75% meer stemmen dan 6 jaar geleden (van meer dan 400 tot meer dan 700 nu).
3) Nog opmerkelijk: na de burgemeester komt onze Kris Peeters als populairst politicus van de meerderheid uit de stembus.
4) Het gemiddelde van de voorkeurstemmen van al onze kandidaten ligt merkelijk hoger dan 6 jaar geleden. Een bewijs dat al onze kandidaten duidelijk hun best hebben gedaan.
5) Onze 2 verkozenen zijn Kris Peeters en Erik Vervoort. We betreuren echter ten zeerste dat Erik wellicht niet zal kunnen zetelen omdat zijn broer (eerder) verkozen werd voor het VB. Als dat bewaarheid wordt (en dat ziet er vandaag ook zo naar uit) dan wordt Marijke Rombouts, als eerste opvolger, gemeenteraadslid.

(Het afwachten) aan de zijlijn

De kaarten waren geschud, de SP.a was dus aan zet. Veel konden we niet doen, behalve wachten op een uitnodiging om te onderhandelen. Op één zaak dienden we ons wél voor te bereiden. Gesteld dat de socialisten enkel met ons verder wilden besturen, maar dan zonder Kris Peeters, hoe zouden we daar op reageren? Hierop volgde snel duidelijkheid: unaniem werd beslist om Kris niet ‘op te offeren’ voor een deelname aan het bestuur.
Redenen: 1) de persoonlijke uitslag van Kris gaf geen enkel signaal dat hij door de kiezer werd afgestraft. Wel integendeel. 2) het is onfatsoenlijk dat andere partijen bepalen wie bij de coalitiepartner al dan niet mag ‘meedoen’ en 3) we laten ons niet ‘uit elkaar spelen’ door de SP.a.
Wat nu volgt is belangrijk: we hebben NOOIT de vraag gekregen van de SP.a om te onderhandelen, niet MET noch ZONDER Kris Peeters. Ons vertrouwen in onze schepen heeft met andere woorden GEEN gevolg gehad in het al dan niet deelnemen aan onderhandelingen.

Het verbazend snelle bestuursakkoord

Later op de avond druppelde eerst het nieuws binnen dat de SP.a samen aan tafel zat met de CD&V. En verbazend snel daarna bleek er een bestuursakkoord te zijn. Nog eens voor alle duidelijkheid: op geen enkel moment hadden we ook maar de geringste mogelijkheid gekregen om te onderhandelen.

Zoeken naar verklaringen: het voorakkoord

We moeten niet rond de pot draaien: het is bitter om, zeker na een goede uitslag, opzij gezet te worden. Maar wat het nog meer bitter maakt, is de manier waarop.
1) Eerst waren er de hoopgevende cijfers. Het bestuur kon verdergezet worden. Dat was voor velen een aangename verassing. Bovendien wilden de VLD+ en Groen!Open het werk verderzetten. En Jan Peeters had zich voor en tijdens de campagne herhaaldelijk lovend uitgelaten over de afgelopen bestuursperiode. Het was slechts ‘schone schijn’.
2) Om een ‘excuus’ te vinden om haar samengaan met de CD&V te verrechtvaardigen werd onze schepen Kris Peeters aan de schandpaal genageld. Niet alleen onterecht, maar vooral ongehoord! We plaatsen dit in de juiste context, nl. het voorakkoord.

Wat wij, insiders, al langer wisten was dat er een voorakkoord was tussen SP.a en CD&V. Of om het helemaal correct te zeggen: we waren er BIJNA helemaal zeker van. Tal van tekens wezen reeds lang in die richting. Het feit dat de CD&V geen echte burgemeesterskandidaat had en kost wat kost na 6 jaren terug in de meerderheid wou paste in het plaatje. De SP.a wilde wellicht ook zeker spelen: dat de uittredende coalitie nog 16 zetels (nodig voor een werkbare meerderheid) zou behalen, lag allerminst voor de hand. En dus werd het Monsterverbond met de CD&V voorbereid in een voorakkoord. En het was goed voorbereid want enkele uren na de verkiezingsuitslag was er al een bestuursakkoord.
Natuurlijk moesten de socialisten op alles voorbereid zijn. Hoe zouden ze dan hun keuze voor de CD&V uitleggen in het geval de huidige ploeg zou kunnen doorgaan?
Afhankelijk van het toehorende publiek heeft Jan Peeters 2 versies klaar: De ene keer is de onbetrouwbare, ruziemakende liberale partner de kop van Jut. De andere keer het feit dat de groene schepen zo’n “moeilijke” is. Zo werd het bijvoorbeeld niet geapprecieerd dat Groen!Open bleef hameren op de slecht functionerende politiezone Neteland en de verantwoordelijkheid daarin van de korpschef. Of dat onze schepen bij beslissingen consequent de wet wilde laten naleven in plaats van ‘wat soepel te zijn’.

Terug naar de oppositie

Als Herentalse Groenen hebben we bewezen dat we kunnen besturen. De komende jaren zullen we bewijzen dat we het oppositie voeren nog niet verleerd hebben.
We gaan dat niet doen door alles af te schieten wat van de nieuwe meerderheid komt, wél door alternatieven aan te dragen en voorstellen te formuleren. En door onze rol van ‘verzekeringspolis’ ten volle te spelen. We zullen erover waken dat de andere partijen de ‘groene’ punten uit hun programma na de verkiezingen niet domweg vergeten. Dat zal niet overbodig zijn met een coalitie van socialisten en katholieken, waarbij van deze laatsten vooral de boeren en andere Noorderwijkenaren de dienst uitmaken.

Een nieuw élan

Het is raar maar waar. Dat de SP.a, die voor het overige altijd zo graag oproept tot ‘progressieve frontvorming’, Groen!Open aan de kant schoof, gaf velen nieuwe energie om er nog eens stevig in te vliegen. Dit bleek al direct door de grote opkomst bij de eerste vergadering na de verkiezingen. Niet alleen waren veel (nieuwe) kandidaten strijdvaardig en beloofden ook in de toekomst aan boord te blijven. Hoopgevend was bovendien dat we al nieuwe mensen mochten verwelkomen.

Nog meer leden en sympathisanten

Groen!Open Herentals staat op een scharnierpunt in haar bestaan. Nieuwe bakens worden uitgezet voor de toekomst. Nieuwe mensen worden daarbij naar voor geschoven (zonder de anciens daarbij opzij te schuiven!). En terwijl we in Herentals onze partij verder OP de kaart blijven zetten, willen we intern Groen!Open opnieuw IN kaart brengen. Daarbij willen we graag een beroep doen op jou, beste lid/sympathisant. Want als één ding ons plezier gedaan heeft in de afgelopen verkiezingscampagne, dan is het wel het besef en het aangename gevoel dat Groen!Open wel degelijk een grote achterban heeft. Het zou ons nog meer plezieren mochten vele sympathisanten de stap zetten naar een lidmaatschap. Dat is vooral een belangrijke mentale steun voor de reeds actievelingen én het helpt ons onze partijkas terug aan te vullen. Onze leden roepen we op om zeker aan boord te blijven. We zullen iedereen nodig hebben. Niet alleen om oppositie te voeren. Volgend jaar zijn er weer federale verkiezingen en één zaak staat al vast: het milieu zal (eindelijk) terug een verkiezingsthema worden.

Een welgemeende bedankt aan iedereen

Ten slotte wensen we iedereen te bedanken die ons prachtige verkiezingsresultaat mee mogelijk heeft gemaakt. Bijna 1 op 10 kiezers heeft Groen!Open gestemd. Daar willen we verder op bouwen. We nodigen je uit om hieraan mee te doen. Op je eigen tempo. Onze deur staat altijd open.

Ivo Briers
Voorzitter Groen!Open

http://www.groennoorderwijk.be/Verkiezingen.html

14:42 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.