08-02-07

Pers en gerecht - Gerecht van Turnhout

 

PERS EN GERECHT

Image Hosted by ImageShack.us


De Turnhoutse procureur Herman Jansens die bijna 4 jaar geleden in een interview met Het Laatste Nieuws beloofde dat hij een onderzoek zou laten instellen naar de franse jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, was gedurende verschillende jaren de Turnhoutse woordvoerder tegenover de pers.
Van een onderzoek naar de jeugdmagistraat kwam nooit iets in huis...


De Bronnen van de journalist - Gerechtelijke informatieverstrekking door het parket en de politie

Volgens het Wetboek van Strafvordering is het parket de hoofdverantwoordelijke voor mededelingen over strafonderzoeken (WvS, artikel 28 quinquies, lid 3 en artikel 57, lid 3). Het kan in bepaalde omstandigheden zijn communicatiebevoegdheid wel grotendeels overdragen aan de politie. Bij zedenfeiten is in principe geen overdracht mogelijk. Wanneer er een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, blijft altijd de toestemming van de onderzoeksrechter vereist.

Binnen zijn parket kan de procureur een of meer eerste substituten of substituten aanwijzen als (permanente of ad hoc) woordvoerder tegenover de pers. Het gaat om persmagistraten die niet te verwarren zijn met de persrechters en persraadsheren die in de schoot van de eigenlijke rechterlijke macht functioneren (zie verder). In alle parketten van het land zijn vandaag woordvoerders aangesteld. Sommige parketten organiseren een dagelijkse persvoorlichting. Op het Leuvense parket heeft men zelfs een heus 'persagentschap' geïnstalleerd: alle berichtgeving over het gerechtelijke werk van politie en gerecht in het arrondissement wordt gecoördineerd en gestroomlijnd op een website.

http://www.cass.be/parket/leuven/

Vooral kleinere parketten slagen er echter nog steeds niet in een permanent bereikbare woordvoerder aan te stellen.

Parketmagistraten belast met nacht- of weekenddiensten kunnen ook spreekbevoegdheid krijgen, net als de parketmagistraten die persoonlijk gelast zijn met een onderzoek dat in de media aan bod komt.

Lijst van parketwoordvoerders

NAAM / FUNCTIE
ADRES
CONTACTGEGEVENS

Federaal Parket
----------------------

L. Pellens
Tel: 02/557.77.31
Fax: 02/557.77.97

Hof van cassatie
-----------------------

J. du Jardin / procureur-generaal
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.61.11
Fax: 02/508.63.58

E. Derdelinckx / hoofdsecretaris
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.62.96
Fax: 02/508.63.58
E-mail: Etienne.derdelinckx@just.fgov.be

E. Ruytenbeek / secretaris hoofd van dienst
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.62.56
Fax: 02/508.63.58
E-mail: Eric.ruytenbeek@just.fgov.be

Hoven van beroep
-------------------------

Antwerpen
B. Zaijtmann / substituut procureur-generaal
Waalse Kaai - 2000 Antwerpen
Tel: 03/247.99.93
Fax: 03/247.98.81

Brussel
J. De Lentdecker / advocaat-generaal
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.64.97
Fax: 02/508.63.24

Gent
D. Debrauwere / substituut procureur-generaal
Koophandelsplein 23 - 9000 Gent
Tel: 09/267.41.76
Fax: 09/267.42.32

Liège
A. Thily / procureur général
place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège
Tél: 04/232.51.11
Fax: 04/232.57.17

Mons
G. Ladrière / procureur général
Grand-place 23 - 7000 Mons
Tél: 065/32.14.00
Fax: 065/32.14.41

Rechtbanken van eerste aanleg
--------------------------------------------

Antwerpen
D. Reyniers / substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Britselei 55-57 - 2000 Antwerpen
Tel: 03/216.54.63

Arlon
A. Militis / procureur du Roi
place Léopold - 6700 Arlon
Tél: 063/21.44.40
Fax: 063/21.83.42

Brugge
J.-M. Berkvens / procureur des Konings
Kazernevest 3 - 8000 Brugge
Tel: 050/47.30.00
Fax: 050/47.36.90
E-mail: Jean-marie.berkvens@just.fgov.be

Brussel
J. Colpin / eerste substituut procureur des Konings
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.74.44
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0485/53.90.17

E. Arpigny (Franstalige vervangster)
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.73.56
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0485/53.24.22

W. De Troy (Nederlandstalige vervanger)
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/519.82.77
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0479/70.18.00

Charleroi
T. Marchandise / procureur du Roi
avenue Général Michel - 6000 Charleroi
Tél: 071/23.66.99
Fax: 071/23.65.47

Dendermonde
C. du Four / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1 - 9200 Dendermonde
Tel: 052/26.07.11
Fax: 052/20.00.35
Gsm: 0495/59.40.70

Dinant
V. Cambier / 1er substitut du procureur du Roi
Palais de Justice - 5500 Dinant
Tél: 082/21.18.11
Fax: 082/22.42.55

Eupen
R. Lennertz / procureur du Roi
Rathausplatz 8 - 4700 Eupen
Tél: 087/59.65.40
Fax: 087/74.03.88
Gsm: 0485/54.21.33

Gent
N. De Rouck / eerste substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Koophandelsplein 23 - 9000 Gent
Tel: 09/267.43.47
Fax: 09/267.43.84

Hasselt
E. Steyls / substituut procureur des Konings
Thonissenlaan 75 - 3500 Hasselt
Tel: 011/24.66.00
Fax: 011/24.66.18

A.-M. Snoeckx / substituut procureur des Konings
Thonissenlaan 75 - 3500 Hasselt
Tel: 011/24.66.00
Fax: 011/24.66.18

Huy
P. Romijn / procureur du Roi
quai d'Arona 4 - 4500 Huy
Tél: 085/24.44.29
Fax: 085/24.45.32
Gsm: 0485/53.22.92

Ieper
J.-M. Coppens / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Grote Markt 1 - 8900 Ieper
Tel: 057/22.48.11
Fax: 057/21.82.42

Kortrijk
T. Janssen / eerste substituut procureur des Konings
Burg-Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk
Tel: 056/26.93.19
Fax: 056/26.93.12
Gsm: 0485/53.18.63

Leuven
P. Vits / substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/21.43.06
Fax: 016/21.42.81

Liège
Ph. Dulieu / 1er substitut du procureur du Roi
place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège
Tél: 04/232.51.11
Fax: 04/232.52.83

Marche-en-Famenne
M. Mons delle Roche / procureur du Roi
rue Victor Libert 9 - 6900 Marche-en- Famenne
Tél: 084/31.09.00
Fax: 084/31.09.01

P. Jacobs / 1er substitut du procureur du Roi
rue Victor Libert 9 - 6900 Marche-en- Famenne
Tél: 084/31.09.00
Fax: 084/31.09.01
Gsm: 0485/53.90.24

Mechelen
F. Vennekens / substituut procureur des Konings
Keizerstraat 20 - 2800 Mechelen
Tel: 015/28.81.11
Fax: 015/28.82.22
Gsm: 0485/76.49.16

Mons
D. Francq / 1er substitut du procureur du Roi
rue de Nimy 35 - 7000 Mons
Tél: 065/35.67.07
Fax: 065/35.67.27

Namur
C. Visart de Bocarme / procureur du Roi
Palais de Justice - 5000 Namur
Tél: 081/25.17.80
Fax: 081/25.18.90
Gsm: 0485/76.75.30

Neufchâteau
M. Bourlet / procureur du Roi
place Charles Bergh 1 - 6840 Neufchâteau
Tél: 061/27.53.32
Fax: 061/27.53.33

Nivelles
B. Goethals / 1er substitut du procureur du Roi
place Albert 1er - 1400 Nivelles
Tél: 067/28.22.17
Fax: 067/28.22.70
Gsm: 0485/53.54.78

Oudenaarde
G. Merciers / eerste substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Borugondiëstraat 5 - 9700 Oudenaarde
Tel: 055/33.16.11
Fax: 055/33.16.02

Tongeren
M. Zegers / eerste substituut procureur des Konings
Piepelpoel 12 - 3700 Tongeren
Tel: 012/39.98.18
ax: 012/39.99.08
Gsm: 0485/53.22.14

Tournai
J.-B. Cambier / 1er substitut du procureur du Roi
place du Palais de Justice - 7500 Tournai
Tél:069/25.17.11
Fax: 069/68.63.96

Turnhout
H. Jansens / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Kasteelstraat 1 - 2300 Turnhout
Tel: 014/47.15.11
Fax: 014/47.18.83
Gsm: 0485/54.06.61
E-mail: Herman.jansens@just.fgov.be

Verviers
R. André / procureur du Roi
rue du Tribunal 4 - 4800 Verviers
Tél: 087/32.37.86
Fax: 087/32.37.78
Gsm: 0485/54.52.76

Veurne
S. Desmet / eerste substituut procureur des Konings
P. Benoitlaan 2 - 8630 Veurne
Tel: 058/31.10.65
Fax: 058/31.21.12

http://www.presse-justice.be/document.php?document_id=66&

22:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.